حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت کمیته روابط بین‌المللی از فیصله‌های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب!

اطلاعیه پیام ها خانه

رفقای عزیز درودهای سرخ و انقلابی ما نثارتان باد !

کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را خدمت تک تک رفقای عزیز چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور تبریک و تهنیت عرض می دارد.

رفقا !

ما ضمن تایید فیصله های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، خود را مکلف به اجراء تمامی فیصله ها می‌دانیم.

کمیته روابط بین المللی حزب، .شرکت در مبارزات جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م) را وظیفه و مسئولیت انصراف ناپذیر خود می داند و در سطح بین المللی کوشش به عمل خواهد آورد تا در مبارزات ایدئولوژیک سیاسی روی مسائل عام و خاص، سهم فعال و ارزنده داشته باشد،و در راه احیا ویا ایچاد تشکیل چنبش انقلابی انترناسیونالیستی (م ل م) از هیج گونه تلاش دریغ نخواهد ورزید واز این طریق روابط را با احزاب و سازمان های م ل م سایر کشورهای جهان تحکیم ودر راه تشکیل انترناسیونال کمونیستی با آنها یکچا تلاش پیگیر خواهد نمود.

و اما در افغانستان کنونی که یک کشور کماکان مستعمره نیمه فئودال است و طالبان برای بار دوم توسط امپریالیست های اشغالگر امریکایی بر اریکۀ قدرت نشانده شده اند و شوونیزم ملیت ّحاکمۀ پشتون را بر سایرملیت های کشور اعمال مینماید حزب کمونیست (مائویست) افغانستان مبارزه علیه ستم ملیتی ستم چنسیتی وستم مذهبی اعمال شده توسط طبقات حاکمۀ ملیت پشتون رابر اساس اصول (م ل م) به پیش خواهیم برد.

به تمام رفقای خود موفقیت های مزید در این راه را آرزو می‌نمائیم.

با درودهای سرخ کمونیستی !

کمیته روابط بین المللی

20 سنبله 1401 خ.

11 سپتامبر 2022 م.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *