اعلامیه مشترک اول ماه می 2024 میلادی

اعلامیه مشترک اول ماه می 2024 میلادی توسط گروه مائوئیستی راه سرخ ایران و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان فارسی دریافت انگلیسی دریافت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر پرولتاریا و خلق‌های زیر ستم سراسر جهان متحد شوید! اول ماه مه روز جهانی طبقه ی کارگر و توده‌های زحمت‌کش و زیر ستم است. روزی است که طبقه ی کارگر به هم‌راه زحمت‌کشان و ستم‌دیده گان در کشورهای امپریالیستی و کشورهای زیر سلطه همه با هم با گردهمایی و راهپیمایی در خیابان‌ها، هم‌بستگی جهانی خود را علیه استثمار و ستم امپریالیستی و مرتجعین حاکم بر کشورهای زیر سلطه ی امپریالیست ها گرامی می‌دارند و در اقدامی هم‌آهنگ بر علیه حکومت زور و زر به پا می‌خیزند، مبارزه می‌کنند و به نبرد و شورش می‌پردازند و راه خود را در راه برقراری سوسیالیسم و کمونیسم بر روی زمین ادامه می‌دهند. روزاول ماه مه هم‌واره روز اوج گیری مبارزات کارگران و زحمت‌کشان بر علیه نظام سرمایه داری امپریالیستی و حکومت‌های دست نشانده و ارتجاعی سرمایه داری بوروکراتیک و کمپرادور و نیمه فئودالیسم و برای برقراری دموکراسی نوین، سوسیالیسم و کمونیسم بوده است. نگاهی به وضع کنونی جهان نشاندهنده‌ی صف آرایی دو قطب اساسی سرمایه داری و سوسیالیسم، دو قطب مالکان وسائادامۀ مطلب

اعلامیه ی مشترک اول ماه می ۲۰۲۴

اعلامیه ی مشترک احزاب و سازمان های انقلابی کمونیستی (مارکسیست لنینیست مائوئیست و مارکسیست لنینیست) زبان فارسیدریافت زبان انگلیسیدریافت زبان ترکیدریافت زبان اسپانیاییدریافت به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر کارگران و توده های زیرستم جهان متحد شوید! پرولتاریا و توده های استثمار شده، مردم جهان! اکنون برای همه روشن است که امپریالیزم مساوی با جنگ، ارتجاع، بدبختی و ستم بر مردم است! قدرت های امپریالیستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو گام به گام به سوی یک جنگ جهانی امپریالیستی جدید پیش می روند. همه کشورها خود را به تسلیحات مدرن و ویرانگر مجهز می کنند و استفاده از سلاح های هسته ای را پیش بینی می کنند که آینده جهان را همراه با بحران فزاینده محیط زیستی به خطر می اندازد. همه کشورهای امپریالیستی ارتش خود را تقویت می کنند، سرزمین ها و جامعه را نظامی می کنند، افکار عمومی را برای جنگ آماده می کنند و اقتصاد جنگ را توسعه می دهند. جنگ از بحران جهانی، سیستمی و اقتصادی امپریالیزم سرچشمه می گیرد که نیازمند تقسیم بندی جدید جهان است. امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین از یک سو آماج این تهاجم هستند و از سوی دیگر بر بحران امپریالیزم غرب و عمدتاً امریکا سوار می شوند تا نظم جدیدی به نفع ادامۀ مطلب

روز جهانی زن، زنجیرها را بگسلیم !

خشم زنان را بمثابۀ نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازیم! دریافت فایل ورد کلیک کنید دریافت فایل PDFکلیک کنید بار دیگر هشتم مارچ روز جهانی زن فرا رسید. ما این روز را درحالی برگذار می‌کنیم که دو سال و هفت ماه از عمر امارت اسلامی طالبان می‌گذرد، در این مدت، ابعاد ستم بر زنان گسترده تر گردیده و زنان از اکثریت حقوق خویش محروم شده اند. امپریالیزم اشغال‌گر امریکا حسب لزوم دید منافع خود در ۲۴ اسد 1400 خورشیدی (15 آگست 2021 میلادی) با حضور بالفعل و بالقوۀ  5800 نیروی نظامی خویش در میدان هوائی کابل، قدرت سیاسی را به طالبان تسلیم نمود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان  محدودیت بیش از حد بر زنان تحمیل گردید، در گام نخست مکاتب و به تعقیب آن دانشگاه‌ها (پوهنتون‌ها) به روی زنان مسدود گردید و زنان از حق تحصیل محروم شدند. بعد از گذشت یک سال طالبان به فکر خانه نشین نمودن زنان شده و حق کار را از آنها سلب نمودند، و حمام ها را نیز به روی شان بستند. زنان سلحشور افغانستان در مقابل این تهدیدات و قیودات تسلیم نگردیدند و دست به اعتراض زدند، این اعتراضات با سرکوب شدید و ظالمانۀ امارت اسلامی و مرد سالارانۀ نئو قرون وسطایی توسط نیروی انتظامی جاهل طالبانی به راه افتاد و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دادند، طالبان با آزار و اذادامۀ مطلب

www.cmpa.io

 طالبان کیانند؟ و چگونه قدرت سیاسی را به دست آوردند؟

فایل Wordدریافت فایل PDFدریافت برای این که دقیقاً به ماهیت طالبان پی ببریم و بدانیم که این گروه چگونه ظهور نمود و چگونه قدرت سیاسی را در افغانستان به دست گرفت، باید به عقب برگردیم و پایه‌های اجتماعی این گروه و علل انگیزه داخلی و خارجی ایجاد این گروه را مختصراً از نظر بگذرانیم. زمانی که کودتای هفت ثور 1357 خورشیدی تحت رهبری مستشاران سوسیال امپریالیزم “شوروی” به راه افتاد و پیروز گردید، امپریالیزم امریکا صبغت الله مجددی را از مدینه به پاکستان فرستاد تا اخوانی‌های فراری(ربانی، گلبدین، مولوی محمد نبی….) را در پاکستان با کمک ISI برمحور یک تشکیل جمع کرده و مسلح نموده و به افغانستان اعزام شان نماید. صبغت الله مجددی با کمک‌های مالی فراوان عربستان سعودی و امپریالیست‌های غربی و هم کاری پاکستان و بخصوص ISI به تجدید سازماندهی اخوانی‌ها پرداخت، و تمام نیروهای اخوانی را زیر نام “حرکت انقلاب اسلامی” تحت رهبری مولوی محمد نبی محمدی تنظیم نمود. “حركت انقلاب اسلامي افغانستان” اولين تنظيم جهادي بود كه تحت سرپرستي ISI پاكستان، ساواك ايران و نظارت CIA در پاكستان ايجاد گرديد.  جناح ربانی و جناح گلبدین که بر سر انتخاب رهبری مولوی محمد نبی محمدی قلباً رضائیت نداشتند چند ماه بعد از تاسیس آن از این ائتلاف بیرون رفادامۀ مطلب

به مناسبت صد و سی امین سالگرد تولد معلم بزرگ مارکسیست رفیق مائوتسه دون

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های م– ل– م( 26 دسامبر 2023)

ترجمه: کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان Final text JD 130° mao -Perدریافت فایل فارسی Final text JD 130° mao -Engدریافت فایل انگلیسی 130mlmJD-Turkcaدریافت فایل ترکی 130mlmJD-ITLYدریافت فایل ایتالیایی 130mlmJD-Spanishدریافت فایل اسپانیایی لینک انگلیسی زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ! اعلامیه مشترک به مناسبت صد و سی امین سالگرد تولد معلم بزرگ مارکسیست رفیق مائوتسه دون پرولتاریا و مردم ستمدیده جهان بیایید تا متحد شویم ! بیایید به معلم بزرگ مارکسیست، رفیق مائوتسه دون به مناسبت یکصد و سی امین سالگرد تولدش ادای احترام کنیم. بیایید به دختران و پسران قهرمان مردم ستمدیده در سراسر جهان که جان‌های خود را در مبارزات انقلابی [ از دست داده ] و برای جامعه‌ای نوین عاری از استثمار و ستم و سوسیالیزم – کمونیزم، قهرمانانه با مرتجعین جنگیدند و قربانی داده اند، ادای احترام کنیم. هدف اعلامیه مشترک، به اهتزاز نگه داشتن شهرت و الزامات مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم  در پیشبرد جنبش های آزادیبخش ملی، جنبش های گسترده ضد امپریالیستی، انقلاب های سوسیالیستی پرولتری در کشورهای سرمایه داری- امپریالیستی و انقلاب های دموکراتیک نوین است. بدین مناسبت، درک این نکته مهم است که انقلاب و ساختمان سوسیالیزم بدون تکاادامۀ مطلب

cmpa.io

بخش سوم – نقدی بر سند وحدت«جنبش حرکت برای تغییر»

دریافت فایل pdf دریافت فایل WORD همکاری و سازش طبقاتی با بورژوازی یا پیکار طبقاتی با بورژوازی چه کسی انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان رهبری خواهد نمود بورژوازی یا پرولتاریا؟ در قسمت قبلی( آیا بورژوازی ملی توان رهبری انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان دارد؟) بصورت خلاصه سیر انقلاب بورژوا دموکراتیک را در چهار چوب معین تاریخی بصورت خلاصه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم. اینک روی رهبری این انقلاب مکث می‌نمایم.      طوری که در قسمت قبلی بیان داشتم ” جنبش حرکت برای تغییر” هنوز به دوره ای استناد می‌جوید که بورژوازی نقش مترقی را در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک بازی می‌نمود، ” جنبش حرکت برای تغییر ” هیچ اعتقادی به این ندارد که در عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتری اصلاً بورژوازی دیگر نیروی انقلابی نیست که بتواند انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را رهبری نموده و به پیروزی برساند. اهمیت اقتصادی و طبقاتی این امر آن است که رهبران خرده بورژوازی ـ جنبش حرکت برای تغییر ـ نه تنها به بورژوازی وعده هم‌کاری و سازش طبقاتی را می‌دهند، بل‌که حاضر و آماده اند که رهبری اورا پذیرفته و تحت رهبری او حرکت نمایند. با صراحت باید گفت که بورژوازی دیگر توان رهبری انقلاب را ندارد. فرض کنیم که در این ادامۀ مطلب

اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان:

به مناسـبت درگذشـت رفیق ظاهـر مسـئول واحـد پایه‌ای… کمـیتۀ منطقوی هفـتم قـوس دریافت فایل PDF دریافت فایل Word لینک انگلیسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با تألم و تاثر فراوان، خبر درگذشت رفیق ظاهر عضو حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسئول واحد پایه‌ای … کمیته منطقوی هفتم قوس را به اطلاع تمامی کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در خارج و داخل کشور، و هم‌چنین سایر مائوئیست‌های افغانستان و احزاب و سازمان‌های مائوئیست سایر کشورهای جهان می‌رساند. رفیق ظاهر به تاریخ 16 عقرب 1402 خورشیدی ( 7 نوامبر 2023 میلادی) به عمر 63 سالگی، چشم از جهان فرو بست. گرچه اکنون این رفیق مبارز و انقلابی در میان ما نیست، اما یاد و خاطرش در میان اعضای حزب و سایر انقلابیون کشور که با وی آشنائی داشتند ماندگار خواهد ماند. رفیق ظاهر یکی از رفقای فعال و مبارز حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود که بعد از درگذشت رفیق قاسمی مسئولیت واحد پایه‌ای … را به عهده گرفت و تا یک ماه قبل که به مریضی کبد (جگر) گرفتار شد به صورت درست و اصولی این وظیفه را پیش برد. با آن‌که رفیق ظاهر در مدت یک ماه با مریضی دست و پنجه نرم نمود، اما وظایف مبارزاتی‌اش را به هیچ وجه فراموش ننمود. او چند روز قبل از در گادامۀ مطلب

اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان: در حمایت از جنبش مقاومت فلسطین و همدردی با زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان

دریافت PDF دریافت WORD بیست روز از جنایات ددمنشانه ارتش اشغالگر اسرائیل به نوار غزه می‌گذرد و درین زمان حدود 7 هزار کشته و بیش از 15 هزار زخمی به جای مانده است. حملات سبعانه هوائی ارتش غاصب‌گر اسرائیل به نوار غزه که توسط امپریالیست‌ها حمایت می‌شود همچنان ادامه دارد. اخیرا کشورهای امپریالیستی امریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در فراخوانی مشترک بر حمایت از « حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تروریزم» تاکید کرده اند که خود نشانه اوج توحش و بربریت نظام فرسوده امپریالیستی حاکم بر جهان است. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سرکوب و کشتار مداوم خلق فلسطین را توسط ارتش صهیونیستی اسرائیل که توسط امپریالیست‌ها و سر سپردگان‌شان حمایت می‌شوند محکوم می نماید. این سرکوب تبارز چشم گیر دیگری از خصلت کهن امپریالیزم است که سلطه و استثمار بی امانی را بر خلق‌ها و ملل تحت ستم اعمال می‌دارد. تشدید روز افزون بحران سیستم امپریالیستی حاکم بر جهان باعث می‌گردد تا کلیه تضادهای این سیستم حدت یابد. تضاد میان رقبای امپریالیستی (امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین) در مقابل امپریالیزم لجام گسیخته امریکا از یک طرف و اوج گیری حملات وحشیانه‌شان بر خلق‌ها و ملل تحت ستم جهت حفظ امپراتوادامۀ مطلب

پنجاه‌وهشتمین سال بنیان‌گذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین را گرامی می‌داریم!

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD امروز 13 میزان 1402 خورشیدی مطابق با سیزدهم میزان 1344 خورشیدی است. در این روز سازمان جوانان مترقی به پیش‌گامی رفیق زنده یاد اکرم یاری پا به عرصه وجود گذاشت. با ایجاد سازمان جوانان مترقی جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی (در آن زمان مارکسیستی ـ لنینیستی ـ اندیشه مائوتسه دون) کشور با الهام‌گیری از انقلاب فرهنگی چین با اتخاذ یک خط و مشی انقلابی علیه امپریالیزم و ارتجاع موضع درست و اصولی گرفت و علیه رویزیونیزم مدرن خروشچف به صورت همه جانبه به مبارزه برخاست. امروز(13 میزان 1402 خورشیدی) جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی کشور 58 ساله گردیده و این جنبش در طی 58 سال گذشته با فراز و نشیب‌های فراوان رو به رو گردیده است. جنبش کمونیستی (م ل م) کشور در ظرف 58 سال از یک طرف دست‌آوردها و پیش‌روی‌ها داشته و از طرف دیگر دارای کمبودات، اشتباهات و انحرافات و حتی انحرافات جدی بوده است. حالا که پنجاه و هشتمین سال‌روز بنیان‌گذاری جنبش مائوئیستی و دموکراتیک نوین کشور را گرامی می‌داریم، با صراحت اعلان می‌کنیم که به خاطر مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم و هم چنین مبارزه علیه انواع و اشکال رویزیونیزم، اپورتونیزم، تسلیمی و تسلیم طلبی، از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهیم ورزیادامۀ مطلب

شعله جاوید – شماره (15) – دور پنجم – سنبله 1402

برای دریافت مستقیم فایل کلیک کنید جریدۀ شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) قرار دارد. (اساسنامۀ حزب – مصوب سومین کنگری سراسری حزب) ادامۀ مطلب

برگذاری مؤفقیت‌آمیز سومین پلنوم  سومین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

سومين پلنوم دور سوم  كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. سومین پلنوم دور سوم کمیته مرکزی در حالی برگزار گردید که متاسفانه در جریان یک سال رفیق سلیم (عضو اصلی کمیته مرکزی) و رفیق فرهاد ( عضو کمیته منطقوی ) بدرود حیات گفته اند و قبلا اطلاعیه درگذشت شان به نشر رسیده است. ضمنا رفیق ص در دیار غربت و بر بستر مریضی افتاده و در جلسه شرکت کرده نتوانست، اما خلاصه گزارشات خویش را بعنوان مسئول واحد … ارسال داشته است و پلنوم را مورد تائید قرار داده است. بناءً ‌می‌توان گفت که رفیق ص در جلسه حضور سیاسی دارد و از طرف دیگر رفیق ج عضو علی البدل کمیته مرکزی نظر به مشکلاتی که داشت پس از تصمیم‌گیری نهایی دفتر سیاسی به خارج کشور سفر نمود، با آن هم نصاب پلنوم تکمیل بود  و پلنوم سوم دور سوم کمیته مرکزی  با اکثریت قریب به اتفاق برگزار گردید.      دریافت فایل بصورت مستقیم P3-D3–WS-Fدریافت
ادامۀ مطلب

برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی باید به طور پی‌گیر و همه جانبه مبارزه نمود

دریافت فایل فایل انگلیسی بعد از سر بیرون نمودن انحرافات و عمل‌کردهای انحلال طلبانه و تسلیم طلبانه در حزب کمونیست پیرو و رویزیونیزم پاراچندا در حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در حزب کمونیست انقلابی امریکا کارکردها و عمل‌کردهای کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی فروکش نمود تا بالاخره این کمیته توسط رویزیونیست‌های حزب کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان که بر کمیته مسلط بودند، منحل گردید. از آن زمان به بعد احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان علیه این رویزیونیزم جدید به مبارزه بر خاستند. و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خویش را علیه این رویزیونیزم جدید به طور پی‌گیر، درست و اصولی هم در درون کشور خود و هم در سطح بین المللی به پیش بردند. مبارزات احزاب و سازمان‌های مائوئیست منجر به آن شد که نه تنها رویزیونیزم جدید “سنتزهای نوین” آواکیان نتوانست جای پایی در میان احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان باز کند، بل‌که از جنبش مائوئیستی جهان کاملاً بیرون انداخته شد و وسیعاً منزوی گردید. احزاب و سازمان‌های مائوئیست جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان برای تجمع جدید دادامۀ مطلب

بیانیه حزب کمونیست هند (مائوئیست)

بخش اول وضعیت کنونی بین المللی، داخلی – وظایف ما تاریخ نشر: 19 – آگست – 2023 م. ترجمه:  کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نظام سرمایه داری- امپریالیستی از سال 2008 میلادی در سراسر جهان در بحران اقتصادی است. تشدید بحران عمومی در حال ایجاد تغییرات بزرگ در سیاست جهانی است. ایالات متحده از اواسط دهه 1970 از نظر استراتژیک ضعیف شده و موقعیت خود را بعنوان ابرقدرت، در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم از دست داده است. دانلود فایل PDF فایل انگلیسی CPI(M)-Statment_Part#1_19aug23-PERدریافت
ادامۀ مطلب

به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان  و بازی‌های پشت پردۀ اشغال‌گران امریکایی

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD نشـــر مجـــدد برگرفته از آرشیو نشرات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عناوین مندرج اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و بازی های پشت پردۀ اشغال‌گران امریکایی: قسمت اول. قسمت دوم: روابط امریکا با طالبان. قسمت سوم: روابط پاکستان با طالبان. قسمت چهارم: روابط روسیه با طالبان. قسمت پنجم: روابط چین با طالبان. قسمت آخر( ششم ): روابط ایران با طالبان. اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا در ظرف بیست سال یک تریلیون دالر امریکایی برای بازسازی ارتش پوشالی هزینه نمود، اما این ارتش پوشالی بطور ناگهانی و سریع از هم فروپاشید. سقوط شگفت انگیز رژیم پوشالی جهانیان را متحیر ساخت. برای فروپاشی سریع رژیم پوشالی کشورهای منطقه و بخصوص امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین نیز نقش داشتند. با آن هم اشغال‌گران امریکایی با پیاده نمودن هفت هزار نیروی تازه نفس به افغانستان می خواهد تا رژیم طالبانی را حسب منافع خود سازمان‌دادامۀ مطلب

پیوست به گذشته : – به زیر بیرق دروغین – بخش دوم

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD Nq-Taghir2-chkدریافت تروریست کیست؟ از نظر نویسندگان “هفته نامه تغییر” تروریست کسی است که مقداری مواد منفجره را به جان خود بسته و در یک محل انتحار نماید! در حالی که ریشه تروریزم از فاشیزم آب می‌خورد. زیرا فاشیزم نظام دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور آشکارا است. همان طوری که فاشیزم محصول امپریالیزم و حربه انحصارها است به همان اندازه تروریزم نیز محصول امپریالیزم و حربه انحصارها می‌باشد. متاسفانه که نویسندگان ” هفته نامه تغییر ”  به هیچ وجه این مطلب را درک نکرده و فکر می‌کنند که تروریزم زاده بینش بنیادگرایی است، و امپریالیزم در مقابل آن قرار دارد. به این بحث ” هفته نامه تغییر ” توجه نمائید: « ضرورت مبارزه با تروریزم به صورت مشخص زادۀ چارچوب فکری طبقه حاکمۀ آمریکا به واقعیت است، که حدود آزادی آن‌ها نیز محدود می‌سازد.» (صفحه چهارم سند ویژه)   « همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، رشد بنیادگرایی (یا به تعبیر امپریالیست‌ها رشد تروریزم) بخصوص بعد از حمله 11 سپتامبر ، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند کرد و پاسخ صریح و مستقیم به آن اشغال افغانستان توسط امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود و به دنبال آادامۀ مطلب

به زیر بیرق دروغین

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD “هفته نامه تغییر” شماره ویژه ( شنبه 2 ثور 1402) تحت عنوان ” سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان ” منتشر نموده است. در یادداشت این سند چنین ذکر گردیده است: « این سند در یازده صفحه توسط رفیق یاسر کارگر رهبر ” جنبش حرکت برای تغییر” در تاریخ 15/12/1401 نوشته شده است و کمیته علمی “جنبش حرکت برای تغییر” آن را در تاریخ 26/01/1402تائید و به دسترس تمام نیروهای انقلابی افغانستان قرار می‌دهد.» طرحی که توسط “رهبر ” ” جنبش حرکت برای تغییر” به میان کشیده شده، مانند مقالات دو شماره قبلی (شماره اول ـ شنبه 19 حمل 1402 و شماره دوم 26 حمل 1402) و شماره های بعدی، عقایدی را پیش می‌کشد که این عقاید شالودۀ یک گرایش کاملاً رویزیونیستی و بورژوائی را در افکار عامه و به خصوص افکار نسل جوان افغانستان دیکته می‌نماید. در حقیقت ما نه با مقالات بل‌که با یک مشی رویزیونیستی رو به رو هستیم. هر کس این مقالات را به‌خواند و د باره محتوای آن بیاندیشد، دقیقاً درک می‌کند که این مشی هیچ وجه مشترکی با کمونیزم (مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم) و حتی دموکراتیک نوین ندارد، بل‌که با فرم مناسب‌تر یک مانیفیست رویزیونیستی ـ ریفرمیستی بیان می‌گردد. هرگاه خواننده به محتوای “سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان” و اسناد شماره اادامۀ مطلب

شعله جاوید – شماره 14 – دوره پنجم – جوزای 1402 (جون2023)

برای دریافت مستقیم فایل کلیک کنید! خوانندگان نهایت عزیز:این شماره از شعله جاوید به مسائل بین‌المللی اختصاص یافته است که شامل اعلامیه مشترک احزاب و سازمان‌های م ل م در مورد اول می و هم‌‌چنان اوضاع و احوال منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. تحلیل اوضاع داخلی کشور و منطقه چون از گنجایش این شماره خارج بود، به شماره بعد محول گردید. ادامۀ مطلب

cmpa.io

سومین سالگرد وفات رفیق ضیاء گرامی باد !

دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF اول سرطان سال 1402 خورشیدی مصادف است با سومین سال روز در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان. رفیق ضیا یکی از بنیان‌گذاران و رهبر خردمند حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اول سرطان 1399 خورشیدی به عمر ۶۸ سالگی به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت. ما در همان زمان اعلان نمودیم که « درگذشت رفیق ضیاء برای حزب ما، پرولتاریا و مردم، ملیت‌های کشور ما، پرولتاریای بین‌المللی و خلق‌های انقلابی کشورهای منطقه و جهان و برای جنبش بین‌المللی کمونیستی جهان ضایعۀ جبران ناپذیر و غیر قابل سنجش است.» در مدت سه سالی که از مرگ نابهنگام رفیق ضیاء می‌گذرد، هنوز حزن و اندوه او از قلب ما بیرون نرفته است. همه مائوئیست‌ها افغانستان به خوبی آگاهند که رفیق ضیاء اولین شخصیتی است که افتخار تاریخی بنیان‌گذاری جنبش نوین کمونیستی (مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) را در نیمه دهه شصت خورشیدی از آن خود ساخت. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست در افغانستان است که در نیمه دهه شصت خورشیدی درفش مستقل پرولتاریا یعنی حزب کمونیست و جنبش کمونیستی را در افغانستان به اهتزاز در آورد. رفیق ضیاء با تحلیل داهیانه توانست که نکات ضعف و انحرافی مسلط بر “سازمان جوانان مترقی” را نشان دهد و از نادامۀ مطلب

1may=cpiM

زنده باد روز جهانی پرولتری روز می

اعلامیه ذیل که توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست) به رشته تحریر در آمده است، ضمیمه اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست هم‌زمان انتشار یافته است و تمامی احزاب امضاء کننده اعلامیه مشترک اول می امسال (2023 م) تاییدکننده و امضاء کنندگان اعلامیه حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز می باشند. دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD English زنده باد روز جهانی پرولتری روز می بیایید پرولتاریایی را که زندگی شان در شرایط رکود در سراسر جهان بی ثبات می شود، تحکیم کنیم! بیایید به مبارزه با تهدید جنگ امپریالیستی برخیزیم! بیایید مبارزات ضد امپریالیستی را شدت بخشیم! کارگران گرامی جهان! دو آموزگار بزرگ ما مارکس و انگلس گفتند:«کارگران جهان متحد شوید، طبقه ی کارگر چیزی برای از دست دادن ندارد، جز زنجیر بردگی که بر دست و پایش گره خورده است». [روز] اول ماه می روز طبقه کارگر جهانی است.  روزی که کارگران آمریکا مبارزات قهرمانانه ای برای  حقوق واقعی خود پیش بردند و به آن دست یافتند. در 137 سال گذشته، طبقه ی کارگر جهان این روز را با عزم بسیار و با شور و شوق انقلابی جشن می گیرند. طبقه کارگر مبارزات بسیار ستیزه جویانه ای را علیه سرکوب حقوق خود و رسیدن به خواسته های عادلانه خود انجام می دهند. به منادامۀ مطلب

1may

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان‌های م ل م بمناسبت اول می 2023 م.

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD English پرولتاریا و مردم تحت ستم سراسر جهان متحد شوید! اول می روز نبرد کارگران علیه امپریالیزم، ارتجاع جنگ و بدبختی و به انجام رسانیدن انقلاب سوسیالیستی در سراسر جهان است! اول  می روزی است که در آن طبقه کارگر و توده‌های استثمار شده جهان در آرزوی حضور پر رنگ در میدان‌ها و خیابان‌های تمامی کشورها به عنوان یگانه طبقه انترناسیونالیستی، علیه استثمار سرمایه‌داری جهانی بسیج  شوند. در این روز کارگران و توده های مردم، سیستم کاپیتالیستی و نقش  امپریالیزم  در کشورهای تحت سلطه را افشاء می‌کنند، و با سازمان‌های سندیکایی هم‌دست، احزاب «کارگر فروش» که با استثمارگران و استثمار کارمزدی و خادمین انحصارات بزرگ امپریالیستی که سود و سرمایه را انباشت کرده اند، ستیزه می‌کنند. قیمت های کالاهای ضروری، نسبت به 40 سال قبل در بالاترین سطح آن است و دستمزدهای اصلی طبقه کارگر بیشتر از گذشته تنزیل یافته است. در تمامی صنایع بزرگ، بیکاری و انقباض چشم‌گیر نیروی کار رو به افزایش است. در طی 10 سال گذشته 99 درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد سرمایه داران است. سطح تخریب طبیعت و محیط زیست توسط سرمایه‌داری در حال بالا رفتن است و حوادث طبیعی به سرعت افزایش می یابد که نابرابری ادامۀ مطلب

cmpa.io

شعله جاوید- شماره 11 – دوره پنجم – عقرب 1401

دریافت مستقیم فایل جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتاً در خدمت تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) قرار دارد. (اساسنامه حزب-مصوب سومین کنگره سراسری)
ادامۀ مطلب

cmpa.io

به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن

سـتم جنسـیتی با سـتم طبقـاتی و سـتم امپریالیسـتی گره خـورده اســت دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD ما امسال در حالی به پیشواز هشتم مارچ می‌رویم که طالبان به هم‌کاری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا دوباره بقدرت رسیده اند. طالبان بعد از بقدرت رسیدن محدودیت‌های بیش از حد بر فعالیت‌های اجتماعی زنان وضع نمودند. حق تحصیل، حق کار و حق فعالیت‌های اجتماعی را از زنان سلب نموده اند. طالبان نه‌تنها به زنان به عنوان جنس درجه دوم می‌نگرند، بلکه آنان را به بردگان جنسی مبدل نموده و فشارهای روحی‌، روانی و جسمی بر زنان تحت پوشش شریعت اعمال نموده و تلاش دارند تا زنان و دختران را از عرصه اجتماعی حذف ‌نمایند. هشتم مارچ امسال مصادف است به بازگشایی پوهنتون‌ها (دانشگاها) و مکاتب به روی ذکور و حذف زنان و دختران از تحصیلات. این وضعیت نا به‌هنجار روح و روان زنان را می‌آزارد و توده‌های وسیع کشور را تحت فشار قرار داده است. اکثریت مردم به خاطر تحصیل دختران شان مجبور به ترک افغانستان گردیده اند. اگر مکاتب و دانشگاها به روی دختران گشوده نشود، تعداد بیشتری از مردم، کشور را ترک خواهند کرد. مردم باید بدانند که ترک کشور راه چاره نیست. راه چاره اساسی این مصیبت آنست که نیروهای انقلابی و توده‌های ستم‌دیده افغانستان در مبادامۀ مطلب

cmpa.io

اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق فرهاد

(1336 – 1401 خورشیدی) دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با تاثر و تالم عمیق، خبر درگذشت رفیق “فرهاد” یک تن از اعضای کمیته منطقوی شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که بر اثر سکته قلبی روز جمعه مورخ 7 دلو 1401 خورشیدی ( 27 جنوری 2023 میلادی) به عمر 65 سالگی دیده از جهان فرو بست را به اطلاع تمامی کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، سایر مائوئیست های افغانستان و احزاب و سازمان های مائوئیست سایر کشورهای جهان می رساند. رفیق “فرهاد” در سال 1336 خورشیدی چشم به جهان گشود و با تحمل تمام مصائب، سختی‌ها، مشکلات در سال 1359 خورشیدی دانشگاه را به درجه لیسانس به پایه اکمال رساند. وی در جریان تحصیل به گروپ مدافعون شعله جاوید پیوست. رفیق فرهاد در آوان جوانی مبارزات خود را علیه رژیم فرتوت خاندان سلطنتی آغاز نمود و  بعد از کودتای ننگین هفت ثور ۱۳۵۷ و به تعقیب آن در ۶ جدی ۱۳۵۸ با تجاوز عریان نیروهای سوسیال امپریالیست روسیه بر افغانستان و اشغال کشور توسط آن‌ها، به مخالفت جدی علیه کودتاچیان هفت ثور برخاست و به فعالیت‌های سیاسی، ملی – دموکراتیک و انقلابی‌اش ادامه داد. رفیق فرهاد در سال 1360 خورشیدی مورد تعقیب قرار گرفت و به زادگاهش که در کنترول احزاادامۀ مطلب

cmpa.io

درود سرخ مائوئیستی به رفیق خوزه ماریا سیسون (کا جوما)

دریافت PDF دریافت WORD انگلیسی -ENGLISH به حزب کمونیست فیلیپین ! رفقای عزیز، از درگذشت متفکر کمونیست کبیر، رهبر آگاه، آموزگار و راهنمای پرولتاریای فیلیپین و مشعل‌دار جنبش کمونیستی بین‌المللی، رفیق خوزه ماریا سیسون که بیشتر با نام « کا جوما » [ کا مخفف کازاما و در زبان تاگالوگ به معنای رفیق است، جوما نام اختصاری خوزه ماریا سیسون است و معمولاً او را به این اسم می‌خوانند– م] در فیلیپین مشهور بود، مطلع گردیده و متاثر شدیم. تاریخ 16 جنوری 2023، به اساس فراخوان رفقای حزب کمونیست هند (مائوئیست)، در سراسر جهان و به یادبود گرامی‌داشت خدمات شایسته و ارزنده رفیق جوما و کمک های شایان وی به انقلاب جهانی و در خدمت جنبش کمونیستی بین المللی، رقم خواهد خورد. ما خود را مکلف دانستیم تا ضمن ابراز تالم و تاثر عمیق خویش بابت این ضایعه بزرگ و از دست دادن رفیق سیسون، به این فراخوان بپیوندیم و تاریخ 16 جنوری 2023 میلادی را به یاد این رفیق انترناسیونالیست گرامی بداریم. رفیق خوزه ماریا سیسون (جوما) که متولد 8 فبروری 1939 می باشد، به عمر 83 سالگی و به تاریخ 16 دسامبر 2022 در شفاخانه “اوترخت” هلند جایی که در تبعید اجباری از کشور خود به سر می برد، درگذشت و به یقین کامل میتوان گفت که ما یکی از اندیشمندان بزرگ مارکسیست – لنینیست ادامۀ مطلب

cmpa.io

گرامی‌داشت از هفتم قوس

روز جان‌‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان تجدید میثاق به ادامه راه مائوئیستی آن‌هاست دریافت PDF دریافت WORD پنجاه‌وهفت سال قبل از امروز سازمان جوانان مترقی بر مبنای مشی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم (در آن وقت اندیشه مائوتسه‌دون) با پیش گامی رفیق اکرم یاری بنیان‌گذاری گردید. خط و مشی مبارزاتی “سازمان جوانان مترقی” یک خط و مشی مبارزاتی علمی ضد امپریالیستی، ضد سوسیال امپریالیستی و ضد ارتجاعی بود. “سازمان جوانان مترقی” در مبارزاتش به خوبی توانست که اهداف شوم امپریالیزم، سوسیال امپریالیزم و ارتجاع وابسته به آن‌ها را افشاء نماید. در این راستا “سازمان جوانان مترقی” علیه “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” (اعم از خلق و پرچم) به عنوان نماینده بورژوا کمپرادور ـ بیروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم مبارزاتش را به صورت درست و اصولی پیش برد و ماهیت حقیقی شان را به خوبی افشاء نمود. از آن جایی که “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” خصومت عمیقی نسبت به مائوئیست‌های افغانستان و جنبش دموکراتیک نوین  کشور داشت، بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی حملات سبعانه و ددمنشانه خود را علیه نیروهای مائوئیست و جنبش دموکراتیک نوین آغاز نموده و رفیق اکرم یاری بنیان‌گذار خط مائوئیستی و همادامۀ مطلب

cmpa.io

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست:

بیایید مبارزات انقلابی علیه تدارکات جنگ جهانی امپریالیستی را تکامل دهیم! دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF English File Spanish File همه کشورهای امپریالیستی اعلام می کنند که مدافع آزادی، دموکراسی و صلح جهانی هستند. همه آنها مدعی مبارزه علیه دیکتاتوری ها و تروریزم بین المللی هستند؛ اما در واقع آنها بدترین دیکتاتورهای تروریست در جهان می باشند. آنها در مورد صلح صحبت می کنند اما دیوانه وار برای یک جنگ جدید غارتگرانۀ جهانی آماده می شوند. آنها صنعت تسلیحات را تقویت می کنند. آنها زرادخانه‌های خود را افزایش می دهند. آنها ماشین های جنگی عظیم را عمدتاً به سمت اروپای شرقی بسیج می کنند. آنها از جنگ های طولانی مدت علیه مردم فلسطین، سوریه و یمن حمایت می کنند. آنها در تنگه تایوان، در شبه جزیره کره، در دریای چین شرقی، در مرز اوکراین و بلاروس، در مرز دریایی یونان و ترکیه، به آغاز جنگ های ارتجاعی جدید دامن می زنند. ناتو که توسط امپریالیزم یانکی فرماندهی می شود، در اوکراین از طریق رژیم دست نشانده کی یف، با ارتش مزدور، تسلیحات و فرماندهان نظامی خود، با قدرت نظامی امپریالیزم روسیه مقابله می کند. هر دو طرف بهانه های ساختگی برای استفاده از سلاح های هسته ای می سازند. تضادهای ذات البینی امپریالیستی تا آنجا تشدید شده، که جادامۀ مطلب

باز هم فریب و اغواگری  زیر نام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دریافت PDF دریافت WORD سایت فاقد اعتبار شعله جاوید (www.sholajawid.org) ده روز پس از وفات رفیق سلیم به تاریخ 10 عقرب 1401 خورشیدی اعلامیه‌ای تحت عنوان « یاد رفیق سلیم، همیشه در دل‌های مان زنده است!» زیر نام به اصطلاح حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انتشار داده است. این پیام توطئه‌ای دیگری برای مخدوش نمودن چهره یکی دیگر از رهبران پرولتاریای افغانستان است. این سایت فاقد اعتبار همان طوری که برای مخدوش نمودن چهره رفیق ضیاء تلاش می‌ورزید به همان گونه تلاش دارد تا بعد از درگذشت هر رفیق از رهبران و بنیان گذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان چهره شان را مخدوش نماید، تا باشد به زعم خودشان انتقام اخراج زلاند از حزب و اخراج ملیار از کمیته مرکزی حزب را از رهبران دست اول حزب بگیرند. همان طوری که انحلال طلبان بعد از درگذشت رفیق ضیاء تلاش نمودند تا در قدم اول چهره رفیق ضیاء را وارونه جلوه دهند، اما رفقای هم رزم رفیق ضیاء جلو این توطئه را گرفتند و با دلایل منطقی مشخص ساختند که نویسندگان اعلامیه‌ها در سایت فاقد اعتبار شعله جاوید عبارت از انحلال طلبانی اند که در مسیر رویزیونیزم گام بر می‌دارند. این بحث رفقای ما بعد از دو سال بطور مشخص به کرسی نشست. انحلال طلبان دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء شماره تقلبی (27) شعلادامۀ مطلب

پیام درگذشت رفیق « اندریاس وویاتزوگلو »

دریافت PDF دریافت WORD درود سرخ به رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست) به حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) ! رفقای عزیز: با کمال تاسف اطلاع یافتیم که رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست ) پس از یک و نیم سال مبارزه با سرطان به تاریخ 18 اکتوبر 2022 میلادی به عمر 67 سالگی درگذشت. در یک قسمت از اطلاعیه حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) آمده است: « رفیق ما آندریاس در تمام زندگی خود ستیزه جو، مبارز و پیشتاز بوده است. او هرگز با محدودیت های تکامل حزب، مبارزات توده‌ای، جنبش سازش نکرد. او همیشه به دنبال شرایطی بود که این محدودیت ها را جابجا کند، تا پتانسیل مبارزاتی و انقلابی توده ها را گسترش دهد. صادق و پرشور، پیگیر و قاطع، توده ای و خستگی ناپذیر، دشمن روزمرگی و سرچشمه نشاط و نیرو بود، نیرویی انرژی بخش، منبع الهام برای همه بود. برای اعضا و رهبران حزب ما، برای اعضا و رهبران سازمان‌ها و حتی احزاب غیر پارلمانی چپ، که در برابر آن‌ها به عنوان رفیق عمل می‌کرد، اما در عین حال خواستار همکاری آن‌ها برای ایجاد نتایج مشخص برای جنبش و مبارزات توده‌ها بود. اینگونه بود که او قدردانی و احترام را دادامۀ مطلب

نام و خاطرات رفیق سلیم جاودان باد !

پیام تسلیت کمیته منطقوی 13 میزان، به مناسبت درگذشت رفیق سلیم دریافت PDF دریافت WORD این است نصیحتم به ابنای زمان باید که زخویشتن رهی بنهادن رفتیم و زما ماند یکی رسم نکو این راه و روش ادامه باید دادن به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ! با تاثر و تالم عمیق اطلاع یافتیم که رفیق سلیم یک تن از بنیان‌گذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و عضو اصلی کمیته مرکزی حزب ما در اثر مریضی حاد و جان کاهی که داشت بدرود حیات گفت. یادش گرامی باد. ضمن عرض تسلیت به تمامی رفقای کمیته مرکزی و اعضاء و هوادران حزب و خانواده محترم شان، خود را در غم و اندوه از دست دادن رفیق سلیم شریک می‌دانیم و امیدوایم که بتوانیم خط اصولی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را که توسط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و رهبران مان ترسیم گردیده به نحو احسن و شایسته به پیش ببریم و بتوانیم جای رفیق سلیم را پر کنیم. هرچند پرکردن جای رهبران کار سهل و ساده ای نیست اما سبک و روش رفیق سلیم در آموزش جوانان و پافشاری وی روی اصول مائوئیستی و همچنان شیوه و متد آموزش وی به ما این را می آموزد که مصمم تر از گذشته به پیش حرکت نماییم. پس از درگذشت رفیق سلیم، مسئولیت پیشبرد وظایف وی با ماست، با رفقاست، با تک تک اعضاء حزب کمونیست (مائوئیسادامۀ مطلب

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره (51) بمناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت PDF دریافت WORD از خبر درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بسیار متاثر گردیدیم. بدینوسیله باتاثر و تالم عمیق درگذشت رفیق وفادار حزب را به دفتر سیاسی، کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران و همچنان به خانواده محترم شان تسلیت عرض میداریم. یقین کامل داریم که راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی ما ادامه خواهد داشت و درین راه تنها نخواهیم بود. راهی که تحقق مسائل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را در پی دارد. راهی که اصولیت پرولتری و انترناسیونالیزم پرولتری را به عهده دارد. راهی که خطوط اساسی و ایدئولوژیک – سیاسی را مطابق مشی سیاسی کوتاه مدت و طویل مدت برای جامعه ای عاری از ستم و استثمار و طبقات به همراه دارد. این راهی است که رفیق سلیم با تمام شجاعت، متانت، بردباری درفش رزمنده آنرا بر دوش خود حمل کرد و با وجود مریضی های جانکاه خود یک لحظه از یاد آن غافل نماند. امیدواریم که بتوانیم در آینده نه چندان دور، جای خالی رفیق سلیم را پر نماییم و درفش رزمنده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که درفش وحدت دهنده تمامی مائوئیست های کشور است را در کوه پایه های کشور عزیزمان به اهتزاز درآوریم تا باشد مسیری که توسط رهبران ما ترسیم گردید و خط ایدئولوژیک سیاسی آن طرح شده است، با همت والای ادامۀ مطلب

د استاد سلیم د مړینې په مناسبت د تسلیت پیغام

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD خپل 57 کالو غښتلی ملګری جناب سرمعلم صاحب د وفات خبر په اوریدو سره قلبآ سخت غمګین شوم ، ځکه چه پدی روان حساس وخت کی، د افغانستان دموکراتیک جنبش په سترو ضایعاتو باندی یوه بله غمناکه ضایعه هم علاوه شوه. په رښتیا ؛ چه دا یو منل شوی اصل دی چه مرګ یو مطلق امر دی. هرڅوک او هر شی حتمآ د ژوند او مرګ پړا ؤنه  سرته رسوی. بی انتها حقیقت  دادی چه د مرگ او ژوند مسئله د انسان ذهن او ارادی څخه خارج موضوع ده. خو سره له دی د علمی فلسفی مطابق عمل لرونکو لپاره کوم چه د وطن دحریم دفاع  او ټولنی د مظلومانو دحق او حقوقو دلاسته راوړو لپاره واقعآ مبارزه کوی د اوږد عمر ارزو، کومه بی مفهومه خبره نده بلکه دهغوی انسانی، اجتماعی او ملی ارزښتونو یادونه او در ناوی په معنی ده. په هرحال؛ تا سو ټولو،  دجناب مرحوم سرمعلم صاحب دکورنی اعضاء او ملګروته تسلیت وړاندی کوم. او هیله مندیم  چه هغه لپاره چه  د علمی ایدیالوژی په بنیاد، بشر بی توپیره  اجتماعی پړاوته پری رسیږی او اروا ښاد سرمعلم صاحب پورته یاد 57 کالو په موده او تر مړینی لحظی پوری مونږ سره پری روان ؤ په کامل ایمان او متانت سره تعقیب کړو، تر څو چه د حساب ورکړی په ورځ د دموکراتیک جنبش، دوطن  رښتنی ملی قربانیانو او تاریخ ته پړ نشو. داادامۀ مطلب

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست هند (مائوئیست)

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD حزب کمونیست هند (مائوئیست) کمیته مرکزی  بیانیه مطبوعاتی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ درگذشت رفیق سلیم به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت باد ! کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) درگذشت رفیق سلیم، عضو اصلی کمیته مرکزی آن حزب را با تاثر عمیق به کمونیست‌ها و کادرهای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می گوید. کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) خود را در غم و اندوه از دست دادن این رفیق با خانواده و خویشاوندان شان شریک می‌داند. درگذشت رفیق سلیم ضایعه دیگری برای جنبش جهانی کمونیستی است. او با تجربه طولانی خود به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رهبران جنبش دموکراتیک نوین و یکی از بنیان‌گذاران “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاتن کار کرده است. با وجود بیماری مزمن، او برای تقویت جنبش کمونیستی (مائوئیستی) در افغانستان و حمایت از مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم تلاش نموده است. او به هماهنگی احزاب کمونیست در جهان نیز یاری رسانیده است. بیایید در یاد و خاطره رفیق سلیم تعهد کنیم که آرمان های او را ادامه دهیم و همبستگی بین المللی را تقویت نماییم. بیایید برای ریشه کن کردن امپریالیزم از روی زمین و استقرار کمونیزم در سراسر جهادامۀ مطلب

ترجمه اطلاعیه درگذشت رفیق سلیم به زبان ترکی از رفقای حزب کمونیست ترکیه ( مارکسیست – لنینیست)

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu 27 Ekim 2022 editor1 ENTERNASYONAL, HABER Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu için yorumlar kapalı Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu Afganistan Komünist (Maoist) Partisi Merkez Komitesi asil üyesi Salim yoldaşın bugün, 23 Ekim 2022 Pazar günü vefat ettiğini ve ebedi uykuya daldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Salim yoldaş, en eski yeni demokratik hareketlerden ve “Afganistan’ın Kurtarılması için Mücadele Örgütü”nün kurucularından biri olup, Marksizm-Leninizm-Mao Düşüncesi ve ardından Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkeli çizgisinde aktif savaşçılardan biriydi. Afganistan’da 27 Nisan 1978’de yapılan darbeden sonra Halk Band’ı ve Bayrak (Afganistan Halk Demokratik Partisi) ve onların sosyal-emperyalist destekçilerine karşı çetin bir mücadele yürüttü.Salim Yoldaş, 1978 yılında istihbarat teşkilatı “KHAD” tarafından siyasi faaliyetleri sırasında tutuklandı ve uzun süre işkence altında kaldı. Her türlü işkenceden sonra mağlup düşman, göstermelik mahkemesinde onu on yıl hapse mahkûm etti. Salim yoldaş hapishanede de siyasi faaliyetlerini durdurmadı ve aktif olarak yoldaşlarını örgütleyerek hapishane içinde örgütsel ve siyasi faaliyetlere başladı. Salim yoldaş on yılını hapishanede geçirdikten sonra serbest bırakıldı. Salim yoldaş özgürlüğüne kavuştuktan sonra da yoldaşlarıyla birlikte mücadelesine devam etti. Afganistan’ın 7 Ekim 2001’de ABD emperyalizminin başını çektiği emperyalistler tarafından işgal edilmesinin ardından Ziya yoldaşın liderliğindeki “Afganistan Komünist Partisi” bir bildiri yayınlayarak işgali kınadı ve işgalcilere ve onların kuklalarına karşı Maoistlere birlik çağrısında bulundu. “Afganistan’ın Kurtarılması için Mücadele Örgütüادامۀ مطلب

cmpa.io

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با ابراز تاسف دریافتیم که رفیق سلیم یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی و یکی از رفقای خستگی ناپذیر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر مریضی مزمن و جان‌کاهی که داشت درگذشت. کمیته منطقه‌یی شمارۀ 7 قوس، درگذشت رفیق سلیم را به اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی و تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده محترم شان تسلیت می‌گوید، و خود را در غم و اندوه رفیق با اعضای و هواداران حزب، خانواده محترم شان و همراهان وی شریک می داند. بطور قطع درگذشت رفیق سلیم برای تمامی اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از آن جهت درد آور است که به زودی نمی‌تواند جای رفیق سلیم را پر نماید. با آن هم ما به این باور هستیم که ایمان و وفاداری رفیق سلیم روی اصول مائوئیستی و آموزش وی به ما روی این اصول و مبارزه وی با دشمنان سوگند خورده مردم اعم از امپریالیزم، انواع و اشکال رویزیونیزم و اپورتونیزم، انحلال طلبی و اکونومیزم رفقای ما را مصمم تر از گذشته خواهد ساخت تا راه رفیق سلیم را بطور شایسته‌ای به پیش بریم.   گر چه رفیق سلیم درگذشت، اما باور ما این است که او از لحاظ معنوی تا ابد زنده خواهد ماند. زیرا او تا روزی که به مریضی مزمن و جانکاه مبتلا گردید، هرگز از اصول مارکادامۀ مطلب

راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی، رفیق سلیم را گرامی می‌داریم!

رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به عمر 77 سالگی به تاریخ اول عقرب 1401 خورشیدی بر اثر مریضی مزمن و طویل مدتی که داشت، درگذشت. رفیق سلیم، نه تنها یک استاد تمام عیار انقلابی و متعهد به مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم بود، بلکه یک کمونیست انقلابی و یک انترناسیونالیست واقعی نیز بود. او در برابر خلق های جهان احساس مسئولیت می کرد و در سخت ترین حالات صحی و ضعف فزیکی که بر او دست می‌داد باز هم زانو نمی زد، مطالعات و تحقیقاتش را در ابعاد مختلف، ادامه می‌داد و جنبه‌های مختلف فکری را در بیاناتش انعکاس می‌داد. او همواره امپریالیست‌های اشغالگر و دست یاران رنگارنگ شان را، افشاء می‌نمود و به تک تک رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان توصیه می کرد که همواره مطالعات فلسفی – سیاسی و سوسیالیزم علمی را ادامه داده و سطوح ایدئولوژیک – سیاسی خویش را ارتقاء دهند. وی همواره در تجدید تربیت رفقای تحت مسئولیت خودش احساس مسئولیت می کرد و همیشه با آمادگی کامل به کمیته ها و هسته های حزبی حضور می‌یافت و به آموزش رفقا می پرداخت. رفیق سلیم، رهبر پرتلاشی بود که اوضاع فلاکت بار کشور که توسط امپریالیست‌های خون آشام به بار آمده بود، را به خوبی تحلیل وضعیت می کرد و بر اساس همین تحلیل‌های وی بود ادامۀ مطلب

پیام تسلیت هوادران حزب در اروپا

بمناسبت درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD کمیته هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا با دریافت پیام وفات زنده یاد، رفیق سلیم، از یک رهگذر تاثر درد آور از دست دادن رفیق رزمنده ، باورمند و معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم، این یگانه راه نجات پرولتاریا و خلق های ستمدیده جهان، داشت، و از رهگذر دیگر، به این باور هستیم که گذشته‌ای رزمنده استوار و آشتی ناپذیر رفیق سلیم با دشمنان سوگند خورده مردم (امپریالیزم متجاوز و غارتگر) و مزدوران فئودال کمپرادور آن، باید مشعل راه جوانان معتقد و مبارز ما باشد. درین زمینه سه نقل قول زرین مائوتسه دون را نه تنها به یاد داشته باشیم بلکه باید بتوانیم به صورت جدی عملی کنیم: اول) ترکیب سه در یک : کهن سالان کاهلان جوانان دوم) حق داشتن ، سود جستن و اندازه نگه داشتن سوم) حرکت خلاف جریان   چنین است که می‌توانیم و قادر خواهیم بود، جوانان را بسیج نموده ، کادرهای جوان و ورزیده را تربیت و جایگزین نماییم. درین صورت است که قادر خواهیم بود، درفش به اهتزاز درآمده توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را که زنده یاد رفیق سلیم یک تن از بنیانگذاران پر افتخار حزب کمونیست (ادامۀ مطلب

پیام تسلیت هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از ایتالیا

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD مرد نمیرد به مرگ، مرگ‌از او نام جست نام چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست بدینوسیله درگذشت مبارز راستین و عیار روزگار رفیق سلیم را برای فامیل معظم شان، دوستان و مبارزین راه عدالت و حقیقت تسلیت عرض میکنیم و خود را در غم از دست دادن این رفیق سرسخت و مبارز که با وجود مریضی مزمن علیه امپریالیزم و ارتجاع از هیچگونه سعی و تلاشی دست بردار نبوده است، با خانواده ، دوستان و همراهان وی شریک می دانیم . بیایید غم از دست دادن رفیق سلیم را به نیروی صبر و استقامت مبدل نموده و آرمان والای این رفیق متعهد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را ادامه دهیم. راه تان مستدام، پیروزی نصیب تان و دشمنان تان سرافکنده باد ! زنده باد آزادی زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان واحد هواداران ، شهر میلان – ایتالیا پنجشنبه: ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت « گروه مائوئیستی راه سرخ ایران » به‌مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD ما درگذشت رفیق سلیم را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خلق زحمتکش این کشور تسلیت می‌گوییم و خود را در غم از دست دادن این رفیق مبارز با کارگران و توده های زحمتکش و مائوئیست‌های افغانستان شریک می‌دانیم. ما مطمئن ایم که راه مبارزه ای که رفیق سلیم در پیش گرفته بود به وسیله ی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و دیگر مائوئیست‌های افغانستانی ادامه خواهد یافت. یادش گرامی و راه اش پر رهرو باد گروه مائوئیستی راه سرخ  ایران دوم نوامبر ۲۰۲۲ یازده آبان  ۱۴۰۱
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD درود به رفقای کمیته مرکزی،  سایر اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان. با ابراز تآسف درگذشت یکی از کادرهای خستگی ناپذیر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان “رفیق سلیم” را به شما و مردم ستمدیده افغانستان و اعضای خانواده آن رفیق، تسلیت می گوییم. بی شک که سپری نمودن عمر، در راه انقلاب و مبارزه برای نجات از چماق ممتد ستم و زور و استبداد و مبارزه در راه رهایی میلیاردها انسان تحت ستم روی زمین و به ویژه مردم ستمدیده افغانستان، مایه‌ی بس عالی و گران سنگ است؛ که رفیق سلیم از چنین شخصیت والائی برخوردار بود. این زندگی پربار الهام بخش کم­نظیر برای بشریت بعد از “رفیق سلیم” خواهد بود که از او به جا مانده و راه روشن در گِرداب سیاه ظلمت برای خستگان تاریخ انسان، در این سرزمین و سایر جهان محسوب خواهد شد. رفیق سلیم، مبارز کم بدیل، استوار و پایدار در خط زرین و روشن رهائی­بخش انقلاب و انباشته با تیوری انقلاب و پراتیک در همه دوران، زندگی پرثمر را به سر رساند. بدون خستگی خطر کرد. در میان توده­های ستمدیده نفس کشید و در میان آن­ها آرمید.  فهم خود را برای آگاهی و برانگیختن توده­های ستم­کش این سرزمین، در بدترین مراحل تاریخ این اجتماع به گونه علمی و انقلابی تکثیر کرد و بسیادامۀ مطلب

پیام تسلیت واحد شماره دوم – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با تاسف و تاثر از درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اطلاع یافتیم. درگذشت رفیق سلیم ضایعه بس بزرگی برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش انقلابی افغانستان به شمار میرود. واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مقام رهبری و اعضای کمیته مرکزی و تمام منسوبین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عرض می دارد. رفیق سلیم یکی از اعضای برجسته و با سابقه طولانی شعله جاوید و بعدها عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود و خدمات شایانی برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انجام داده است. نام او در تاریخ واقعی مردم ما به خط رزین ثبت خواهد شد. واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، با تمام منسوبین حزب، ادامه دهنده راه انقلابی و اصولی ( م – ل – م )  او بوده و خواهد بود و به یاد و خاطره رفیق سلیم، تعهد راسخ خویش را با تجدید پیمان به ادامه دادن خط اصولی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی که توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شالوده گذاری شد، تاکید میدارد. مرگ بر امپریالیزم امریکا مرگ بر امارت اسلاادامۀ مطلب

شعله جاوید، حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام تسلیت واحد شماره اول – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD ما جمعی از هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران، خبر دلخراش درگذشت استاد مرحوم رفیق سلیم را دریافت نمودیم و بدین خاطر مراتب عمیق تاثر و تالم خویش را به دفتر سیاسی حزب، اعضای محترم کمیته مرکزی حزب، اعضای و داوطلبان عضویت و همچنان به خانواده محترم شان و به تمام دوستان و آشنایان شان تسلیت عرض می‌نماییم. چنین انسان هایی هیچ‌گاه یاد و خاطرات شان از یاد رفتنی نیست. زیرا رفتارها، گفتارها و کردارهای این مرحوم در خاطرات انسان های زحمتکش کشور همیشه به یاد ماندنی خواهد بود. امیدواریم بتوانیم با پشتکار بیشتری جای خالی عزیز از دست رفته خود را پر کنیم. این قانون طبیعت است که روزی انسان به دنیا می آید و اجبارا روز دیگر، دنیا را ترک می کند. چه خوب است با عمل‌کرد خوب، این دنیا را ترک نماید، نه مثل وطن فروشان بی مایه که با جان و مال مردم سفره هایشان را رنگین نگه داشتند و با رفتن شان لکه ای ننگ از تاریخ بشریت پاک شدند که 99 درصد مردمان زحمتکش کشورمان از مرگ اوباشان و وطن فروشان شاد گردیده و شاد شده اند. جای بس مسرت است که آنچه از زنده یاد رفیق سلیم به جای مانده است، تعهد راسخ ، عزم استوار و متانت وی در امر اصولی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بخاطر رهایی بادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

اطـلاعـیۀ درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل Word لینک انگلیسی با کمال تاسف که امروز یکشنبه مورخ اول عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی مطابق به ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان درگذشت.   رفیق سلیم یک تن از کهن سال ترین جریان دموکراتیک نوین و یکی از بنیان‌گذاران “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و یک تن از مبارزین فعال بر سر خط اصولی مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه‌دون و سپس مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود. بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی مبارزه سرسخت را بر ضد باند خلق و پرچم و حامیان سوسیال امپریالیست‌شان به پیش برد. رفیق سلیم در سال ۱۳۵۹ خورشیدی در جریان فعالیت‌های سیاسی از طرف شبکه استخباراتی “خاد” بازداشت گردید و مدت مدیدی زیر شکنجه قرار داشت، پس از انواع و اقسام شکنجه، دشمن مغلوب شده در محکمه فرمایشی و نمایشی خود او را به مدت ده سال حبس محکوم نمود.   رفیق سلیم در زندان از فعالیت‌های سیاسی باز نماند و فعالانه رفقای سازمانی خود را متشکل و در داخل زندان نیز فعالیت سیاسی را شروع نمود، رفیق سلیم بعد از سپری نمودن ده سال زندان، از زندان آزاد گردید. رفیق بعد از رهایی از زندان با رفقای هم رزمش مبارزاتش را ادامه داد. بعد از این که افغانستان از طرف امپریالادامۀ مطلب

شعله جاوید

قسـمت آخر ( سوم )

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD نه تنها با ذهنی‌گرائی و سکتاریزم، بلکه با فرکسیونیزم و انحلال طلبی نیز باید مبارزه نمود سایت فاقد اعتبار شعله جاوید ( www.sholajawid.org   )  بعد از دو سالی که از درگذشت رفیق ضیاء می گذرد، شماره به اصطلاح (۲۷) شعله جاوید را منتشر نموده است. در حالی که شماره بیست و هفتم شعله جاوید دور چهارم بعنوان شماره ویژه به ماه سنبله ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر گردیده بود و تا شماره بیست و نهم ادامه یافت. بعد از سومین کنگره سراسری حزب، دور پنجم شعله جاوید تا شماره نهم انتشار یافته است. انتشار شماره (۲۷) دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء توطئه دیگری علیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است. می‌خواهیم طی چند قسمت انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی، فلسفی و رویزیونیزم عریان مقاله نویسان شماره (۲۷) به اصطلاح شعله جاوید را مشخص نمائیم و نشان دهیم که قلم بدستان چقدر از اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی فاصله گرفته و در مسیر رفرمیزم گام بر می دارند. هیات تحریر شعله جاوید۲۰ میزان ۱۴۰۱ خورشیدی ( ۱۲ – اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی  ‎) قسمت آخر (سوم) نگاهی لیبرال منشانه به جنبش زنان در افغانستان: بعد از این که اشغال‌گران امپریالیست افغانستان راادامۀ مطلب

شعله جاوید

قسـمت دوم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD نه تنها با ذهنی‌گرائی و سکتاریزم، بلکه با فرکسیونیزم و انحلال طلبی نیز باید مبارزه نمود سایت فاقد اعتبار شعله جاوید ( www.sholajawid.org   )  بعد از دو سالی که از درگذشت رفیق ضیاء می گذرد، شماره به اصطلاح (۲۷) شعله جاوید را منتشر نموده است. در حالی که شماره بیست و هفتم شعله جاوید دور چهارم بعنوان شماره ویژه به ماه سنبله ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر گردیده بود و تا شماره بیست و نهم ادامه یافت. بعد از سومین کنگره سراسری حزب، دور پنجم شعله جاوید تا شماره نهم انتشار یافته است. انتشار شماره (۲۷) دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء توطئه دیگری علیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است. می‌خواهیم طی چند قسمت انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی، فلسفی و رویزیونیزم عریان مقاله نویسان شماره (۲۷) به اصطلاح شعله جاوید را مشخص نمائیم و نشان دهیم که قلم بدستان چقدر از اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی فاصله گرفته و در مسیر رفرمیزم گام بر می دارند.هیات تحریر شعله جاویدسنبله ۱۴۰۱ خورشیدی ( سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی  ‎)https://www.cmpa.io قسمت دوم مخدوش نمودن چهره رفیق ضیاء: همان طوری‌که قبلاً نشان دادیم که انحلال طلبان با جملات قصار و تحریف شده می خادامۀ مطلب

جزب کمونیست مائوئیست افغانستان

رژیم مستبد ایران در سراسیمگی، خلق‌های ایران در شورش!

دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF رژیم مستبد ایران در سراسیمگی، خلق‌های ایران در شورش از مبارزه توده‌های به پا خاسته ایران حمایت می‌کنیم ! کشور ایران، شاهد خیزش انقلابی خلق خویش است. خیزشی عظیم، خیزشی بزرگ و خیزشی که منجر به رویاروی و تصادم میان آزادی و اسارت، علم و جهل، عدالت و بی عدالتی و در یک کلام، پیکار بی امان خلق و ضد خلق است. پیکار جانانه‌ای که مستلزم ثبات و وفاداری، استواری و متانت و پافشاری بر حقوق از دست رفته خلق ایران است. حقوقی که ۴۴ سال قبل با روی کار آمدن خمینی غدار نماینده قشر روحانیت ایران بر تمامی اقشار اجتماعی ایران سایه افکند و تحمیل گردید. خیزش عظیم مردم ایران از جانب تمامی طبقات مردمی و در درجه نخست کارگران و دهقانان، طبقات زحمتکش اجتماعی ایران است که علیه حاکمیت بنیادگرا و تئوکراتیک جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند. مرگ مهسا “امینی” نقطه پیوند اتحادی است که توانست لرزه بر اندام نظام کهنه و فرسوده و در راس آن خامنه ای و دار ودسته خدعه گران ریاکارش اندازد. مرگ مهسا “امینی” نقطه پیوند اتحادی است که توانست جنبش توده ای را دامن زند که از کردستان تا بلوچستان و از آذربایجان تا بندرعباس را در نوردد و با حمایت جهانی در اطراف و اکناف نقاط جهان گره خورد. این الهامی است، انترنادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

۱۳ میزان روز تاریخ سازان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم

دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF ۱۳ میزان روز تاریخ سازان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم مردم سازندگان تاریخ اند و اندیشه داران گردانندگان تاریخ، تاریخ سیر فعالیت‌های انسان‌ها را در راستای بدست آوردن حوایج مادی و معنوی زندگی انسان رقم می زند و اندیشه‌داران نوعیت فعالیت‌های مردم را تسریع و تنظیم می بخشند که خود مستلزم ایجاد و اتخاذ اندیشه و تفکر است، تفکری که بتواند بر موازات تساوی حقوق اعاده کننده حق اکثریت تمام جامعه از اقلیت خالص باشد. اقلیت خالصی که با زور و جبر و داشتن قوه قهریه و جبریه حق اکثریت جامعه را بر پایه استثمار تحت انقیاد خود در می آورد. وضعیت سیاسی، اجتماعی بخصوص اقتصاد نابسامان کشور ما در دهه ۶۰  قرن بیست مستلزم پیدایش چنین اندیشه و حرکت بود تا بتواند با پویایی بر ناتوانی‌های اقتصادی، نابسامانی های سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی جامعه خط بطلان بکشد و در حاکمیت اقلیت نقطه پایان بگذارد. در چنین شرایط حساس اجتماعی رویزیونیزم مدرن از درون حزب کمونیست شوروی سر بلند نمود. در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال ۱۹۵۶  رویزیونیزم مدرن خروشچفی بر حزب کمونیست شوروی مسلط گردید. تثبیت سلطۀ این رویزیونیزم بر حزب کمونیست شوادامۀ مطلب