ای یار! ای رفیق! ای مرد کارزار! ای رهبر عزیز! ای برترین مبارز دوران!

شعر و ادب

ای یار! ای رفیق! ای مرد کارزار!
ای رهبر عزیز!
ای برترین مبارز دوران!
ای پیر پیش‌کسوت آزادی!
ای روح راستین!
ای جان‌پناه لحظۀ اندوه مرد و زن!
اکنون چه وقت سوگ
حالا چرا؟
اکنون چه گاه رفتن و تنها گذاشتن است
نستوه روزگار
اکنون نهال تنومند انقلاب
تک واژه‌های گرم ترا خواهد سرود
ای شیر بیشۀ آزادی!
در بی‌کران دشت حقیقت
خاموشی ات زچیست
با قدرت وجود تو ای مرد نازنین
بهتر توان گذشت، بهتر توان رسید
مشکل گشای خلق ستم‌دیده
ما را میان راه، تنها نهاد و رفت
ای سنبل شجاعت و ایثار!
ای شمع انقلاب سوگند خورده ایم
تا راهت را ادامه دهیم
راهت ادامه دارد
ما نسل جنبشیم،
ما زیر بار زور
ما زیر بار زر،
ما زیر چتر تذویر
هرگز نمی‌رویم
ای ارتجاع بدان
ما را اگر بیاد نداری
در آبی سحر در سرخی شفق
به تماشا بایستید.