برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی باید به طور پی‌گیر و همه جانبه مبارزه نمود

اطلاعیه اعلامیه ها حزب خانه

بعد از سر بیرون نمودن انحرافات و عمل‌کردهای انحلال طلبانه و تسلیم طلبانه در حزب کمونیست پیرو و رویزیونیزم پاراچندا در حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در حزب کمونیست انقلابی امریکا کارکردها و عمل‌کردهای کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی فروکش نمود تا بالاخره این کمیته توسط رویزیونیست‌های حزب کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان که بر کمیته مسلط بودند، منحل گردید. از آن زمان به بعد احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان علیه این رویزیونیزم جدید به مبارزه بر خاستند. و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خویش را علیه این رویزیونیزم جدید به طور پی‌گیر، درست و اصولی هم در درون کشور خود و هم در سطح بین المللی به پیش بردند. مبارزات احزاب و سازمان‌های مائوئیست منجر به آن شد که نه تنها رویزیونیزم جدید “سنتزهای نوین” آواکیان نتوانست جای پایی در میان احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان باز کند، بل‌که از جنبش مائوئیستی جهان کاملاً بیرون انداخته شد و وسیعاً منزوی گردید.

احزاب و سازمان‌های مائوئیست جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان برای تجمع جدید در سطح بین المللی تلاش ورزیدند در اثر این مبارزات در سال 2009 میلادی اعلامیه مشترک اول می احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان منتشر گردید و سپس احزاب و سازما‌های جنبش انقلابی انترناسیونالیستی کنفرانس ویژۀ را تشکیل دادند. در این کنفرانس روی عوامل ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی فروپاشی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی مکث نموده و عوامل آن را معین نمودند.  تشکیل این کنفرانس زمینه مساعدی برای تلاش‌های بیش‌تری به خاطر رفع پراکندگی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی ایجاد نمود و امیدواری‌های زیادی را برای رفع این پراکندگی جنبش بین المللی مائوئیستی به وجود آورد. از آن جایی که انحرافات عمیق رویزیونیستی تا حد معینی تاثیرات سوء در سطح جنبش کمونیستی جهان ایجاد نموده بود و سردرگمی‌های ایدئولوژیک ـ سیاسی را در میان بعضی از احزاب و سازمان‌های مائوئیست بر جای گذاشت. این سر درگمی‌ها به مانع تراشی علیه تجمع جدید مائوئیستی منجر گردید که تا هنوز ادامه دارد.

با کمال تاسف که از چندین سال به این طرف سلسلۀ این مباحثات قطع گردیده است. حزب ما به خوبی آگاه هست که در شرایط کنونی نیروهای مائوئیست کشورهای مختلف جهان فاقد تشکیلات بین‌المللی رهبری کننده و هم‌آهنگ کننده هستند. قبل از همه جنبش بین المللی مائوئیستی جداً نیازمند یک تشکیلات بین المللی رهبری کننده و هم‌آهنگ کننده می‌باشد.

حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان آرزومند است تا دوباره سلسله این مباحثات از سر گرفته و منظماً به پیش برده شود. این تلاش‌ها باید بیش‌تر از پیش تشدید گردند. حزب ما در ثور 1395 خورشیدی ( می 2016 میلادی  ) در شماره هشتم شعله جاوید، دور چهارم تحت عنوان ” مبارزه برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی از طریق تشکیل یک کنفرانس مائوئیستی بین المللی ” خاطر نشان ساخت که:                  

« تشدید مبارزه بخاطر تشکیل کنفرانس بین المللی متحدۀ احزاب و سازمان های مائوئیست کشورهای مختلف جهان، تدوین و تصویب یک بیانیه و آئین نامۀ تشکیلاتی جدید بین المللی بجای بیانیه و آئین نامۀ تشکیلاتی قبلی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و ایجاد یک مرکز اولیۀ مائوئیستی بین المللی بجای کمیتۀ قبلی “جاا”، برای جنبش مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی بین المللی بیش‌تر از پیش به یک ضرورت عاجل و فوری مبارزاتی بین المللی  بدل شده است.»

اینک یک بار دیگر روی آن تاکید می‌ورزیم که ایجاد تشکیلات بین المللی رهبری کننده و هم‌آهنگ کننده احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان یک ضرورت عاجل و فوری است. و هر چه بیش‌تر از قبل باید دوباره این سلسله مباحثات از سر گرفته شود تا هر چه سریع‌تر به پراکندگی جنبش بین المللی کمونیستی (مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی)خاتمه بخشیم. زیرا ما نیازمند آنیم تا احزاب مائوئیست جدیدی در کشورهای مختلف جهان تشکیل گردند و به همین ترتیب جنگ خلق در کشورهای که تا هنوز به راه نیفتاده، به راه افتد و به طورر روز افزونی تحکیم و گسترش یابد.

ما باید در مبارزه علیه امپریالیزم و ارتجاع و هم‌چنان رویزیونیزم و اپورتونیزم و به خصوص رویزیونیزم ” سنتزهای نوین” آواکیان صدای تبلیغی و ترویجی بین المللی واحد و مؤثری داشته باشیم.  

ما باید در مورد مسایل اختلاف میان بخش‌های مختلف جنبش مائوئیستی بین المللی بحث‌های اصولی، سازنده و نتیجه بخش  را بصورت منظم و پیگیر پیش ببریم.   

برای این که به توانیم به صورت اصولی، درست و مؤثر برای رفع این نیازها دست‌رسی پیدا نمائیم، باید هرچه سریع‌تر و عاجل‌تر یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی از طریق تشکیل یک کنفرانس مائوئیستی بین المللی بخاطر خاتمه بخشیدن به پراکندگی کنونی جنبش ایجاد نمائیم. 

بناءً بر همۀ ما لازم است که مبارزه برای دستیابی به یک مرکز اولیه مائوئیستی به منظور تدوین و تصویب یک بیانیه و آئین نامۀ تشکیلاتی جدید بین المللی هر چه جدی‌تر از قبل مبارزه نمائیم و این مبارزه را هر چه جدی‌تر به پیش بریم.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

31 اسد 1402 خورشیدی

22 آگست 2023 میلادی

https://www.cmpa.iosholajawid@cmpa.io // sholajawid2@hotmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *