حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پیام حمایت:کمیته منطقوی شماره (44) حزبی

اطلاعیه پیام ها خانه

کمیته منطقوی شماره (44) حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان از جانب خود، همه اعضا و هواداران حزب، تحت فعالیت­شان، درودهای رفیقانه و انقلابی به رفقای “کمیته مرکزی ” و سایر اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان احترامانه تقدیم می نمایند.

ما بی نهایت خرسندیم در شرایطی که امپریالیزم اشغال‌گر امریکا با یک سازش برای بار دوم طالبان را در افغانستان به قدرت رساند، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان  امسال برای تدویر دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب آمادگی گرفت و این پولینوم موفقانه تدویر و موفقانه خاتمه یافت.   

حزب ما از زمان ایجادش تا اکنون علیه اشغالگران امپریالیست جهانی و منطقوی، رژیم­های پوشالی، گروه­های مزدور ارتجاعی  وهم چنین علیه انواع و اشکال رویزیونیزم، تسلیم طلبی، سکتاریزیم و انحلال طلبی موفقانه مبارزاتش را به پیش برده است؛ همچنان تلاش می ورزد با درک از وضعیت، این مبارزه را بیش از پیش ادامه داده و توده های تحت ستم این سرزمین را علیه اشغالگران امپریالیست، حکومت­های دست­نشانده و گروه­های ارتجاعی قرون وسطایی مزدور بسیج کرده ورهبری نمایند. دروضعیت کنونی افغانستان که گروه­های ارتجاعی و مزدور بر این کشور حاکمیت دارند، بردن خط انقلابی میان توده­های ستم­دیده و نسل جوان کشور یکی از ضرورت­های مهم و عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) و سایر نیروهای انقلابی مائوئیست را تشکیل میدهد. واضح است بدون بردن خط انقلابی میان  توده ها، نسل جوان کشور و بسیج شان در محور آن نمی توان در مقابل امپریالیزم و گروه­های مزدور ارتجاعی مبارزه کرد و کشور را از اشغال امپریالیزم امریکا و متحدیش ومداخلات پنهان و آشکار امپریالیسم روسیه و متحدانش و مزدوران ارتجاعی شان نجات داد و گروه­های مزدور قرون وسطایی را از میان برداشت و انقلاب دموکراتیک­نوین را به پیروزی رساند. با آنکه موانع متعدد برسر راه مبارزاتی حزب قرار دارند، ما یقین کامل داریم که حزب ما یگانه حزب است که از خط اصولی و انقلابی (م ل – م ) برخوردار بوده از آن پیروی می نماید. با آن­هم حزب ما تلاش می ورزد تا همه این موانع را عبور نمایند و از مرحله تدارک به مرحله برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی، مردمی و ا نقلابی گام بر دارد. بنابر این، کمیته منطقوی شماره (44) بعد از مطالعه دقیق فیصله­ها و تصویب اسناد دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب، از آن استقبال نموده و از فیصله های آن حمایت رفیقانه خود را اعلان می دارد و خود را مکلف میداند تا با تمام نیرو و توان در پیاده نمودن هریک از فیصله­ها، اسناد تصویب شده تلاش ورزد و جدیت هرچه بیشتر به خرج دهند.

درودهای انقلابی و رفیقانه

کمیته منطقوی شماره (44) حزبی

22/6/1401خورشیدی

13/9/2022 میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *