حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پـیـام حـمـایـت از فیصله‌های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اطلاعیه پیام ها خانه

رفقای محترم!

    کمیتۀ منطقوی 7 قوس، صمیمانه‌ترین درودهای رفیقانۀ خود را هم از طرف خود و هم از طرف سایر اعضای حزب در منطقه، به رفقای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر کادرها و اعضای حزب در خارج و داخل کشور به خاطر تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تقدیم می‌دارد.

رفقای محترم!

اعتقاد ما این است که حزب ما از زمان ایجادش تا کنون مبارزاتش را نه تنها علیه دشمن عمده و غیر عمده کشور بطور احسن پیش برده است، بل‌که مبارزاتش را علیه انواع و اشکال مختلف رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم‌طلبی در سطح داخلی و بین المللی به خوبی به پیش برده است.

بعد از درگذشت رفیق ضیاء انحلال طلبی از درون حزب از طرف کسانی که گذشته چندان خوبی نداشتند سر بلند نمود. کمیته مرکزی حزب با هوشیاری و قاطعیت تمام علیه این انحلال طلبی ایستاد و مبارزاتش را به نحوی درست و اصولی علیه این خط انحرافی به پیش سوق داد و چهره انحلال طلبانۀ شان را به خوبی افشاء نمود. حزب ما از درون این مبارزات موفقانه گذشت و با این همه موانع مبارزات سخت توانست در اوایل سال 1400 خورشیدی (2021 میلادی) سومین کنگره سرتاسری حزب را موفقانه دایر نماید. و اینک دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی را به تاریخ 22/5/1401 خورشیدی (13/8/2022 میلادی) موفقانه پشت سر گذاشته است. کمیته منطقوی 7 قوس، این موفقیت را به رفقای کمیته مرکزی و تمامی منسوبین حزب در داخل و خارج کشور شاد باش می‌گوید.

ما نه تنها از تمامی فیصله‌های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی به مثابۀ فیصله‌های اصولی، درست و به موقع حمایت و پشتیبانی می‌نمائیم، بل‌که تلاش خواهیم نمود  که با عزم انقلابی استوار بتوانیم فیصله‌های پولینوم  را با تمام قوت وتوان مبارزاتی در عمل پیاده نمائیم. تلاش خواهیم نمود تا حزب پر افتخار خود را در منطقه به طرف گسترش و استحکام مبارزاتی بیش‌تر و بیش‌تر به پیش سوق دهیم.

    ما نیک می‌دانیم که با قدرت‌گیری دوباره طالبان در افغانستان کشور در چنگال خونین اشغال‌گران امپریالیست امریکایی به حالت مستعمره – نیمه فیودالی باقی مانده است. همۀ ما بر این امر واقفیم که معضلۀ بزرگ حزب ما و کل جنبش انقلابی افغانستان این است که ما در میدان نبرد حضور نداریم و در گذشته حضور نیروهای طالبان در این میدان یک حضور انحصاری بود و هم اکنون حضور نیروهای ارتجاعی جبهه مقاومت و بقیه نیروهای ارتجاعی انحصاری است. تا زمانی که ما نتوانیم خود را از این وضعیت نجات دهیم و در میدان نبرد حضور یابیم، مبارزه و مقاومت ما علیه دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور یک مبارزه و مقاومت صرفاً سیاسی خواهد بود.

بناءً در شرایط کنونی که جنبش انقلابی کشور در حالت ضعف و ناتوانی به سر می‌برد و حالت جنگ های تحمیلی ارتجاعی در کشور در نوسان است و توده‌های ستم‌دیده از جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی محروم اند، بردن خط انقلابی میان توده‌ها و مشخصاً نسل جوان کشور یکی از ضرورت‌های مبرم و نیاز عاجل مبارزاتی جنبش انقلابی کشور را در اوضاع کنونی کشور تشکیل می‌دهد. زیرا گسترش مبارزات حزب در حالت کنونی که افغانستان یک کشور مستعمره ـ نیمه فیودالی است عمدتاً مستلزم گسترش مبارزات توده‌یی در روستا‌ها است  ما باید تلاش نمائیم تا جهت گسترش این مبارزات و تطبیق اصولی و خلاقانه اساس‌نامۀ حزب، استراتیژی و تاکتیک‌های مبارزاتی مان را برای دست‌یابی به اهداف حزب یعنی بر پایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی تا پیروزی کامل انقلاب دموکراتیک نوین در مناطق روستایی حضور داشته باشیم و مبارزات مان را در آن مناطق به پیش سوق دهیم.   

اعتقاد ما این است که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یگانه حزبی است که از خط اصولی و انقلابی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی برخوردار است. با آن‌که بعد از درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان موانع متعددی و به خصوص موانعی که انحلال طلبان بر سر راه مبارزاتی حزب قرار دادند، همه رفقای ما تلاش می‌ورزند تا از این موانع عبور نموده و از مرحلۀ تدارک به مرحلۀ برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی گام بردارند.

  کمیتۀ منطقوی 7 قوس، بعد از مطالعۀ دقیق فیصله‌های پولینوم دوم دور سوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یک بار دیگر از فیصله‌های درست و اصولی و به موقع حزب استقبال نموده و حمایت همه جانبۀ خویش را از این فیصله‌‌ها اعلان می‌دارد و خود را مکلف می‌داند تا با تمام قوت و توان در پیاده نمودن هر یک از فیصله‌ها جداً حرکت نماید‌.

با درودهای رفیقانه!

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کـمـیـتـۀ منطقوی 7 قوس

2 سنبله 1401 خورشیدی

24 آگست 2022 میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *