حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

برگزاري موفقيت‌آميز دومین پولينوم دور سوم كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان

اطلاعیه اطلاعیه ها خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

دومين پولينوم دور سوم  كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. تنها يكي از اعضاي اصلي كميته مركزي بخاطر مریضی که داشت نتوانست در پولينوم شركت نمايند.

رفیق … پیرامون فیصله دفتر سیاسی و اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی و ارتقاء دو رفیق به عضویت اصلی و علی البدل کمیته مرکزی صحبت  نمود و به رفقا موقعیت حزبی شان را تبریک گفت. در جریان صحبتش رفقا را متوجه مسئولیت‌های بعدی شان نمود و اظهار امیدواری کرد تا رفقا بتوانند بار سنگین مسئولیت‌های که پذیرفته اند با علاقه مندی هر چه بیش‌تر انجام دهند. سپس، رفیق … از رفقا خواست تا به یاد و خاطره رفیق ضیاء، رفیق عزیز، رفیق مومند، رفیق حفیظ، رفیق کریم الله، رفیق وثوق و رفقای جانباخته‌ای پشه‌یی به پا خیزند و دو دقیقه سکوت نموده، و سپس سرود انترناسیونال را همراهی نمایند.

 بعد از پخش سرود انترناسیونال که با کف زدن های ممتد بدرقه گردید، ارائه گزارش در مورد چگونگي اجراآت فيصله هاي پولينوم اول دور سوم كميته مركزي و فیصله‌های دفتر سیاسی و هم چنین دست‌آوردها و كمبودات اين اجراآت و دلايل دستيابي و عدم دستيابي به آن‌ها، توسط یکی از اعضای دفتر سیاسی ارائه گردید و به تعقیب آن رفقا گزارشات منطقه‌ای شان را به پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی ارائه كردند. پس ازآن بحث و تبادل نظر در مورد گزارشات ارائه شده توسط تمامي رفقاي شركت كننده در پولينوم پيش برده شد و نتيجه گيري‌هاي نهايي به اتفاق آراء به تصويب رسيد.

بعد از ختم گزارشات، اجندای پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرار ذیل به بحث گرفته شد.

 1. در مورد کارزار ۱۳ میزان و هفتم قوس ۱۴۰۱ خورشیدی
 2. در مورد انتشار بعضی از اسناد درونی به شکل علنی
 3. در مورد حق‌العضویت‌ها
 4. در مورد کادرها
 5. در مورد شماره بیست‌و‌هفتم شعله جاوید فاقد اعتبار
 6. …………..
 7. در مورد فعال شدن هرچه بیشترکمیته‌های منطقوی حزبی
 8. در مورد نشرات حزب  
 9. در مورد روابط بین‌المللی حزب
 10. در مورد ضرورت جلب‌وجذب زنان
 11. در مورد گزارش‌دهی و گزارش‌گیری
 12. در مورد اعضای دفتر، اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی حزب
 13. در مورد کارزار روز ۱۳ میزان و هفتم قوس ۱۴۰۱ خورشیدی:

پولینوم فیصله نمود که پیش‌برد کارزار تجلیل از روز بنیانگذاری جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین و هم چنان تجلیل از هفتم قوس یعنی تجلیل از روز جانباختگان جنبش کمونیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور همان طوری که همه ساله از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تجلیل می‌گردید، امسال نیز باید تجلیل گردد. ما از تمامی احزاب و سازمان های انقلابی و مائوئیست کشور می‌خواهیم تا روزهای ۱۳ میزان و هفتم قوس امسال را در یک هم‌آهنگی باهم هرچه با شکوه‌تر از قبل تجلیل نمایند. این حرکت هم‌آهنگ‌کننده تحرک تازه‌ای نه تنها در سطح نیروهای مائوئیست، بل‌که در حد معینی در سطح منسوبین جریان دموکراتیک نوین کشور نیز به وجود خواهد آورد.

می‌توان گفت که این حرکت، اولین سنگ بنای احیای روابط میان نیروهای مائوئیست و جریان دموکراتیک نوین کشور را ایجاد خواهد نمود. بنابرین در شرایط اختناق آور کنونی رسالت و وظیفه انقلابی از ما می‌طلبد که هر چه منسجم تر و منظم تر در یک هم‌آهنگی باهم حرکت نموده و امیدواریم که این هم‌آهنگی آغازی باشد برای پیش‌برد پروسه وحدت با مائوئیست‌های خارج از حزب با حزب. هرگاه این روابط فشرده گردد، می‌توان برای پیش‌برد مباحثات ایدئولوژیک ـ سیاسی و هم‌کاری‌های عملی یک کمیته مشترک تنظیم نموده و پروسه را آغاز نمائیم.

 • در مورد ضرورت انتشار بعضی از نشریه های درونی به شکل بیرونی:

پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب انتشار بیرونی بعضی از نشریه‌های درونی را این گونه به بحث گرفت:

همان‌طوری که رفقا در جریان اند که بعد از درگذشت رفیق ضیاء انحلال طلبی‌ای که در زمان حیات رفیق ضیاء گاه‌گاهی عرض وجود می‌نمود خود را بطور عریان نشان داد. کمیته مرکزی از انحلال طلبان خواست تا در جلسات کمیته مرکزی شرکت نمایند و مسایل اختلافی شان را با کمیته مرکزی در میان بگذارند تا از طریق بحث و گفتگو موضوعات حل‌ و فصل گردد، متاسفانه که انحلال‌طلبان در جلسه کمیته مرکزی حاضر نشدند، از همان ابتدا خلاف تمام اصول و موازین مائوئیستی از طریق مجازی دست به انتشار به اصطلاح انتقادی شان زدند. حزب به خاطر اصلاح و آب‌دیده شدن هر‌چه بیش‌تر رفقا به مبارزات درون حزبی پرداخت و از شماره بیست‌وسوم الی بیست‌وهشتم کمونیست (نشریه مرکزی درونی) را اختصاص به این مبارزه داد. ناگفته نباید گذاشت که تمام این شماره‌ها به دسترس انحلال‌طلبان گذاشته شده است. این که چقدر شماره‌های درونی به دسترس افرادشان رسیده ما اطلاعی نداریم. مسئولیت آن به دوش خودشان است.

پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب فیصله نمود که دیگر نیازی به درونی نگه‌داشتن بعضی از این شماره‌ها نیست و باید در ارگان مرکزی حزب نشر گردد.

 • در مورد حق‌العضویت‌ها و سایر مکلفیت‌های مالی اعضای حزب:

پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی وضعیت مالی حزب را چنین ارزیابی نمود:

 مشکلات مالی در هیچ واحد حزبی مرفوع نشده است …. یکی از این مشکلات عدم پرداخت حق‌العضویت‌ها و یا پرداخت نامنظم و بر وقت از طرف رفقا است. باید جدیت به خرچ داده شود که جمع‌آوری حق‌العضویت‌ها در حزب منظم و منسجم گردد و برعلاوه در صورت امکان رفقا کمک‌های مالی به حزب بنمایند. طبق اساس‌نامه حزب کمیته‌های منطقه باید ۵۰ فیصد عواید ماه‌وار خود را به دفتر سیاسی ارسال کنند و ۵۰ فیصد مصارف کمیته شان نمایند. کمیته‌های منطقه باید در این زمینه جداً توجه نمایند.

پرداخت به موقع و منظم حق‌العضویت‌ها یکی از شروط اولیه حزب به شمار می‌رود. عدم پرداخت حق‌العضویت و یا پرداخت نامنظم نه تنها این شروط را خدشه‌دار می‌کند و بی‌انضباطی حزبی تلقی می‌شود، بل‌که از لحاظ ایدیولوژیک در تخالف با روحیۀ اتکاء بخود و در ضدیت با مبارزه علیه وابستگی نیز قرار دارد.

رفقا به خوبی می‌دانند که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یگانه حزبی است که از لحاظ مالی متکی به پرداخت حق‌العضویت‌ها و سایر مکلفیت مالی اعضای حزب است. هرگاه حق‌العضویت‌ها و سایر مکلفیت‌های مالی توسط اعضای حزب به موقع و منظم پرداخت نگردد، حزب را به درجات مختلف در مضیقۀ مالی قرار می‌دهد و اجرای برنامه‌های مبارزاتی حزب را با مشکلات مواجه می‌سازد.

…..  

کمیته‌های منطقه‌یی حزبی مکلفیت دارند حق العضویت‌ها و سایر مکلفیت‌های مالی حزبی اعضای حزب در مناطق مربوطۀ شان‌را بطور منظم جمع‌آوری نمایند و صورت حساب آن‌را در گزارشات دو ماهۀ شان به دفتر سیاسی ارائه کنند.

……

 • در مورد کادرها:

بعد از بحث و تبادل نظر پولینوم به این نتیجه رسید:

به همان شکل که برای انقلاب نمودن نیاز به یک حزب مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی و خط و مشی درست و اصولی مائوئیستی است، به همان ترتیب برای تدارک، برپایی و پیش‌برد انقلاب، و بردن خط‌ومشی حزب میان توده‌ها، به کادرهای واقعاً مارکسیست ـ لنینیست ـ مائویست نیاز است. کادرهای که فعال بوده و در امر وحدت خلق وفادار باشند. فقط و فقط از طریق چنین کادرهایی است که می‌توان وحدت خلق را به دور حزب متحقق ساخت. از طریق کادرهاست که حزب می‌تواند مشی سیاسی خود را پیاده نموده و امور حزبی را رهبری و سازمان‌دهی نماید.

متأسفانه که حزب ما در زمینۀ پرورش کادرها ضعف و کم‌بوداتی داشته است. این نکته را نیز باید یادآور شد که علت اساسی رشد و تکامل هر شی یا پدیده در درون آنست، نه در بیرون آن. یا به‌ عبارت دیگر علل داخلی اساس تحول را تشکیل می‌دهد و علل خارجی شرط تحول است. بنا به قول مائوتسه‌دون علل خارجی بوسیله علل داخلی موثر واقع می‌شود. یعنی اساس تحول در نهاد خود رفیق است. هر گاه رفیق نخواسته باشد که خود را از وضعیتی که دارد بیرون کند در چنین صورتی از شرط تحول کاری ساخته نیست. رفقا باید جداً در زمینه آموزش و پرورش تلاش نمایند و همه روزه یک وقت معینی را برای مطالعه در تقسیم‌اوقات خود بگنجانند. یا به عبارت دیگر رفقا باید برنامه آموزشی منظمی داشته باشند و طبق آن به مطالعه آثار کلاسیک به‌پردازند. هر نوشته که از سازمان‌ها و یا گروه‌های دیگر بشمول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را که مطالعه می‌کنند باید عمیقاً و از دید انتقادی مطالعه نمایند و هر جایی که به مشکل بر می‌خورند به رفقای بالاتر از خود مراجعه نمایند. رفقایی که در سطح بالاتری قرار دارند باید جداً برای ارتقای سطح رفقای جوان کوشا باشند.

چیزی که امروز حزب ما را به مشکل رو برو نموده عدم تربیت کادرهاست. کادر به منزلۀ چوب بستی است که راه را برای بردن مشی سیاسی در میان توده سهل تر می‌سازد و ارتباط میان حزب و توده‌ها را برقرار می‌کند. بناءً از تمامی رفقا می‌خواهیم که در این زمینه عطف توجه نمایند.

 • در مورد شماره بیست و هفتم شعله جاوید فاقد اعتبار:

خلاصۀ نتیجه گیری از بحث پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب در مورد شماره بیست‌وهفتم شعله جاوید فاقد اعتبار چنین است:

بعد از دوسال درگذشت رفیق ضیاء‌، انحلال‌طلبان دست به نشر شماره بیست‌وهفتم شعله جاوید که فاقد اعتبار است زده اند. ناگفته نماند که شماره بیست‌وهفتم دور چهارم شعله جاوید به عنوان شماره ویژه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء در سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی (سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در ویب‌سایت رسمی حزب (www.cmpa.io) نشر گردیده است. این شماره تقلبی هیچ ارتباطی به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ندارد. این شماره نهتنها که از لحاظ ادبی غلطی‌های فاحشی دارد و نه‌تنها این که خواسته اند چهره رفیق ضیاء را مخدوش نموده و او را تا سطح تسلیم‌طلبی پائین آورند، بل‌که رویزیونیزم در این شماره خود را به صورت عریان به نمایش گذاشته است.

اولین نشانه رویزیونیزم در این شماره که توسط انحلال‌طلبان نشر گردیده حذف شعار جنگ خلق از سر لوحه این شماره و جابه‌جا نمودن نقل و قول دست‌کاری شدۀ مائوتسه‌دون به جای آن است.

دومین نشانه رویزیونیستی در این شماره این است که فقط از عصر امپریالیزم نام گرفته و انقلاب پرولتری را از ادامه آن حذف نموده اند.

سومین نشانه رویزیونیستی این شماره این است که امپریالیزم را در حال زوال می‌داند. این درهم برهمی نشانه‌های صریح و روشنی است که انحلال طلبان دیگر از مارکسیزم – لنینیزم ـ مائوئیزم بریده و به رویزیونیزم غلطیده اند.

چهارمین نشانه رویزیونیستی این شماره گام برداشتن به دنبال رویزیونیزم “سنتزهای نوین” آواکیان است. همان‌طوری‌که آواکیان بیان نمود که مارکسیزم یک علم است نه ایدئولوژی، شماره ۲۷ فاقد اعتبار، نیز همین بحث آواکیان را تکرار نموده است.

وظیفه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که علیه این رویزیونیزم نو خاسته در افغانستان که می‌خواهد به تبلیغ‌وترویج رویزیونیزم زیر نام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بپردازد بطور جدی مبارزه نماید و چهره رویزیونیستی شان‌را افشاء نموده تا توده‌ها و بخصوص نسل جوان کشور فریب طرحات رویزیونیستی شان‌را نخورند.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان وظیفه و رسالت خود می‌داند که علیه این رویزیونیزم عریان به مبارزه برخاسته و جداً این شماره را نقد نماید. حزب نقد این شماره را شروع نموده و تا حال دو قسمت از این شماره نقد شده قسمت اول آن به ویب سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نشر گردیده و به زودی قسمت دوم این نقد نشر خواهد گردید. قسمت‌های دیگر یکی پی دیگری به ویب‌سایت حزب نشر خواهد شد؛ و از رفقای کمیته روابط بین‌المللی خواسته شد که نقد شماره بیست و هفتم شعله جاوید فاقد اعتبار را به انگلیسی ترجمه نموده و به دسترس احزاب و سازمان‌های مائوئیست بین‌المللی نیز قرار دهند.

 • ……

……

…..

 • در مورد موثر ساختن هرچه بیشتر کمیته‌های منطقه‌ای حزبی:

پولینوم بحث روی موثر ساختن کمیته‌های منطقه‌ای را این‌طور آغاز نمود:

کمیته های منطقه‌ای حزبی در واقع هدایت فعالیت‌های حزب در مناطق شان‌را بر عهده دارند و مکلف هستند که این فعالیت‌ها را تحت رهبری کمیتۀ مرکزی حزب فعالانه هدایت نمایند. اگر کمیته‌های منطقه‌ای حزبی فعالانه به کاروپیکار نپردازند و قاطعانه فعالیت‌های مبارزاتی حزب در مناطق مربوطۀ شان‌را هدایت ننمایند، مبارزات حزب در این مناطق با رکود مواجه می‌شود و بطور موثر و منظم پیش نمی‌رود. بخاطر پاسخ‌دهی اصولی و مناسب به این ضرورت مبارزاتی، پولینوم به فیصله‌های مشخص ذیل در مورد فعال ساختن هرچه بیش‌تر کمیته‌های منطقه‌ایی حزبی دست یافت:

 1. برای فعال ساختن هرچه بیش‌تر کمیته‌های منطقه‌ای در قدم اول باید فعال‌ترین کادرهای حزب در منطقه گرد آیند، در واقع چنین کمیته‌ای بهتر و اصولی‌تر می‌تواند فعالیت‌های حزب در منطقه را هدایت نماید.
 2. در شرایط اختناق‌آور کنونی باید تلاش شود که تعداد اعضای کمیته‌های منطقه‌ای حزبی از پنج نفر زیادتر نباشد و در صورت لزوم بهتر خواهد بود سه نفره باشد.
 3. اعضای کمیته‌های منطقه‌ای باید منظماً در جلسات شرکت نمایند. رفقای کمیته‌های منطقه‌ای نباید غیابت پی‌هم داشته باشند، چون غیابت پی‌هم اعضای کمیته‌ها در جلسات کمیته‌های حزبی به معنای بی‌انضباطی تشکیلاتی است. ضرر هر نوع بی‌انضباطی اعضای کمیته‌های منطقه‌ای حزبی صرفاً بخودشان محدود باقی نمی‌ماند بل‌که حزب را به درجات گوناگون متضرر می‌سازد.
 4. هر گاه اکثریت اعضای کمیته در جلسۀ کمیته حضور داشته باشند، مسئول کمیته باید نشست کمیته را دایر نماید.
 5. زمانی که نیاز به ایجاد تغییرات در یکی از کمیته‌های منطقه‌ای حزبی باشد، راه اصولی آنست که جلسه عمومی اعضای حزب در منطقه فرا خوانده شود و از طریق رای گیری، کمیته منطقه تشکیل گردد.
 6. در شرایطی‌که یک کمیته منطقه غیر فعال گردیده و از ایجاد تغییرات در کمیته منطقه جلوگیری ‌نماید و یا کدام شرایط ویژه‌ای دیگر بوجود آید در آن صورت سطوح بالاتر حزبی حق مداخله در ایجاد تشکیل کمیته منطقه را دارد.
 7. ………
 8. در مورد نشریه‌های حزبی و سایر نشرات:

جمع‌بندی پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب، در مورد نشرات حزب و سایر نشرات چنین است:

اگر مجموع نشریه‌های منتشر شدۀ حزبی و سایر نشرات تحت رهبری حزب را از زمان بعد از تدویر کنگرۀ سراسری سوم حزب تا حال در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ما بطور متوسط در هر ماه یک شماره از این نشریه‌ها را منتشر کرده ایم، آن هم در صورتی که مدت ۳ ماه ویب‌سایت‌ ما مسدود بوده است. این وضعیت نه‌تنها عالی و قابل تائید است بل‌که باید کوشید که کار نشراتی مان را بطور روزافزون هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی بهتر و گسترده‌تر بسازیم.

………..

پولینوم تاکید نمود که در قدم اول لازم است تمامی اعضای کمیتۀ مرکزی و اعضای علی البدل کمیتۀ مرکزی در تهیۀ مقالات برای نشریه‌های حزبی، و سایر نشرات تحت رهبری حزب سهم بگیرند و سپس کادرهای سطوح پایین‌تر حزبی نیز تشویق شوند تا به سایر نشرات حزبی مقالاتی بنویسند.

………..

 پولینوم اظهار امیدواری کرد که با اجرای عملی این فیصله‌ها ما بتوانیم در ظرف یکی- دوسال آینده حداقل اکثریت رفقا را در فن نویسندگی بخوبی تربیت نماییم.

این یگانه راهی است که ما می‌توانیم کاروپیکار تیوریک ترویجی و تبلیغی حزب و سازمان‌های توده‌یی تحت رهبری حزب را بیش‌تر از پیش و بطور روز افزون رونق ببخشیم. برای رونق بخشیدن هرچه بیش‌تر کار ترویجی و تبلیغی باید اسناد حزب هرچه سریع‌تر در ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و … درج گردد.

 • در مورد کمیته روابط بین المللی حزب:

جمع بندی پولینوم از فعالیت مبارزاتی کمیته روابط بین‌المللی حزب چنین است:

1 — پس از کنگرۀ سراسری سوم حزب، کمیته روابط بین‌المللی توجۀ جدی به روابط بین‌المللی حزب نمود. این کمیته نه‌تنها که این روابط را فشرده‌تر ساخت و به موقع تبادل‌نظر با دیگر احزاب و سازمان‌های مائوئیست نمود، بل‌که به زودترین فرصت توانست که چهره انحلال‌طلبان خزیده در درون حزب را به احزاب و سازمان‌های مائوئیست جهان فاش و بر ملا نماید. کمیته روابط بین‌المللی بعد از این که نتایج جلسه تدارکی بین المللی در جنوری ۲۰۲۰ میلادی (جدی ۱۳۹۸ خورشیدی) را از رفقای …. دریافت نمود و بعد از مطالعه دریافت که ملیار به عنوان نماینده حزب در این جلسه سند حزب را حسب دل‌خواه خود به طور وسیع و گسترده تحریف نموده و مبارزه حزب علیه اندیشه گونزالو را کاملاً کم‌رنگ نموده است فوراً سند پیش‌نهادی حزب به جلسه تدارکی بین المللی را به انگلیسی ترجمه نموده و در مقایسه با سند ارائه شده ملیار به جلسه تدارکی به دسترس رفقای …. قرار داد و چهره رویزیونیستی ملیار را افشاء نمود. ناگفته نماند که تحریف این سند در زمان حیات رفیق ضیاء صورت گرفته و رفیق ضیاء تا زمانی‌که بدرود حیات گفت از این حرکت خائنانۀ ملیار اطلاعی حاصل نکرد. گرچه بعد از ختم جلسه تدارکی، صورت جلسه که متشکل از ۴۴ صفحه می‌شد از طرف رفقای … به ملیار تسلیم داده شده بود تا به دسترس رهبری حزب قرار دهد، اما ملیار آن را بایگانی نمود و فقط از تمام آن قطعنامۀ جلسه تدارکی بین‌المللی را به رفیق ضیاء ارسال نموده بود.

کمیته روابط بین‌المللی حزب تلاش نموده تا اسناد ضروری حزب را به انگلیسی و اسناد احزاب مائوئیست را به دری ترجمه نماید.

2 — کمیته روابط بین‌المللی تلاش نموده تا ارتباط حزب را با سایر احزاب و به خصوص رفقای هندی برقرار نماید و با اکثریت احزاب  و سازمان های مائوئیست جهان به موقع تبادل افکار نماید.

پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب در مورد ارتباط‌گیری بیش‌تر حزب در سطح احزاب بین المللی چنین فیصله نمود:

الف —  به طور قطع باید حزب به تبادل بیش‌تر اسناد در سطح احزاب بین‌المللی توجه نماید. یعنی ضروری است که به تبلیغ‌وترویج متقابل اسناد حزب در سطح بین‌المللی و اسناد بین‌المللی در درون حزب و در میان کل جنبش کمونیستی م ل م افغانستان بیش‌تر از پیش توجه نماید. ما مطمئن هستیم که رفقای کمیته روابط بین‌المللی همان‌طوری‌که کار ترجمه اسناد را تا کنون به خوبی پیش برده اند بعد از این هم این کار به خوبی پیش خواهد رفت. پولینوم از رفقای کمیته روابط بین‌المللی می‌خواهد که برای سهولت هرچه بیش‌تر ترجمه اسناد مهم حزب به انگلیسی و اسناد مهم بین‌المللی به دری و در صورت امکان به پشتو رفقای جوان را نیز درگیر نماید.

ب — کمیته روابط بین‌المللی حزب در مورد ارتباط‌گیری با حزب …… باید عطف توجه نموده و تلاش نماید تا ایشان‌را در کار کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق در افغانستان و پاکستان فعال سازد.

ت —  در صورت امکان رفقای کمیته روابط بین‌المللی باید تلاش نمایند تا روابط نسبتاً منظم‌تری با گروه های مائوئیست ایرانی و امریکایی تأمین نمایند.

پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب بی‌رمق بودن کار در میان زنان و دختران را مربوط به بی‌بندوباری عیاش مشربانۀ زلاند در مورد زنان در طول دوران حیات مبارزاتی او در حزب و گذشت‌های بی مورد و غیر اصولی حزب و عدم برخورد قاطع و عدم اقدامات انضباطی حزب در برابر وی می‌داند.

پولینوم کار در میان زنان از زمان ایجاد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تا سال ۱۳۹۲ خورشیدی را این‌گونه ارزیابی نمود.  زمانی که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ایجاد گردید کار در میان زنان و دختران چه در بخش‌های حزب و چه در بخش‌های دموکراتیک بطور احسن فعال گردید. این فعالیت زنان روزبه‌روز گسترده‌تر شده می‌رفت. اما با برخوردهای لومپنانه و عیاش مشربانه زلاند در مقابل زنان نه‌تنها از جلب‌وجذب زنان کاست، بل‌که تعدادی از زنان بیدار شده را از مبارزه دل‌سرد نمود. در هر گامی‌که زلاند برداشت این دل‌زدگی بیش‌تر و بیش‌تر گردید. این عمل زشت زلاند از ایجاد حزب تا سال ۱۳۹۲ خورشیدی که باعث ریزش‌های خورد و کوچک گردید، اما در سال ۱۳۹۲ خورشیدی حرکت جنایت‌کارانۀ وی باعث فروپاشی کتله وسیع زنان از حزب گردید. اما حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی و اقدامات انضباطی ضعف داشت، و همین ضعف باعث تکرار این وضعیت ناهنجار گردید. بنا به قول رفیق ضیاء: «این انحراف بار بار تکرار گردیده است و از طرف دیگر این تکرار، حداقل از یک جهت زمینه مساعد برای تداومش را در سستی و ضعف مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی و هم چنان سستی و ضعف اقدامات انضباطی یافته است.»

زمانی حزب متوجه این نقیصه شد که کار از کار گذشته بود و زلاند ضربه خود را به حزب وارد نموده بود. رفیق ضیاء این ضربه را چنین ارزیابی نموده است:

« ضربه‌ای که امروز از طرف زلاند متوجه حزب و فروپاشی کتلوی بخش زنانه حزب گردیده، به جرأت می توان گفت که در ظرف چندین سال اشغال‌گران و رژیم پوشالی نتوانست و نمی توانست چنین ضربه‌ای به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان وارد سازد.» (رفیق ضیاء ـ مطالبی در مورد جوانب مختلف قضیه رفیق زلاند)

هرگاه حزب از همان اقدام اولیه لومپنانه و عیاش مشربانه زلاند، با وی مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی را بطور جدی پیش می‌برد و با قاطعیت اقدامات انضباطی را به مرحله اجرا می‌گذاشت، حزب ما اکنون در چنین حالتی قرار نداشت. لذا با پند‌گیری از اشتباهات و انحرافات گذشته باید بطور جدی از جنبه‌های منفی گذشته گسست نمود و جنبه مثبت آن‌را متکامل ساخت. برای عملی ساختن این کار باید به طور جدی به اساس‌نامه و آئین‌نامۀ تشکیلاتی متکی گردید. فقط از این‌طریق است که می‌توان جلو هر گونه انحرافات و اشتباهات را گرفت و به جلو حرکت نمود.

……

در هرحال حزب باید تلاش کند که برای گسترش فعالیت‌های مبارزاتی برای جلب و جذب زنان مجدانه تلاش نمایند و چیز مهمی که باید روی آن تاکید صورت گیرد این است که هیچ‌گاه نباید تجارب گذشته را فراموش نمود. باید با در نظر داشت تجارب گذشته، از دست زدن به حرکات غیر اصولی و لومپنانه و عیاش مشربانه که در گذشته باعث دور شدن زنان و دختران بصورت گروهی از حزب و روابط دموکراتیک گردید، جداً اجتناب نمود.  

 1. در مورد گزارش‌دهی و گزارش‌گیری:

در اساس‌نامه قید گردیده که سطوح مختلف رهبری حزب و سطوح مختلف تشکیلاتی حزب باید به سطوح بالاتر رهبری و تشکیلاتی حزب گزارشات خود را به‌طور منظم ارائه کنند. … زمانی‌که گزارشات بطور منظم و به وقت معین به دفتر سیاسی ارائه نگردد، دفتر سیاسی در تاریکی قرار گرفته و مشکلات عدیده‌ای را بار می‌آورد. بناءً ارائه رهنمودهای لازم توسط سطوح بالاتر رهبری و تشکیلاتی حزب برای سطوح پایین‌تر نیز نمی‌تواند منظم و بر وقت معین صورت بگیرد و این وضعیت خواهی نخواهی به درجات مختلف باعث ایجاد هرج ‌و مرج در فعالیت‌های حزب می‌گردد.

حزب ما در این مورد از گذشته تجاربی دارد. …. بناءً ضروری است که از یک‌جانب گزارشات دو ماهۀ واحدهای حزبی منطقه‌ای بصورت منظم در اختیار دفتر سیاسی قرار داده شود و از جانب دیگر رهنمودهای لازمۀ مرتبط به این گزارشات توسط دفتر سیاسی منظماً به کمیته‌های منطقه‌ای حزبی رسانده شود. ….

 1. در مورد اعضای دفتر سیاسی، اعضای کمیتۀ مرکزی و اعضای علی البدل کمیتۀ مرکزی حزب:

طبق مندرجات اساس‌نامۀ حزب، هر پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب می‌تواند در صورت ضرورت در ترکیب اعضای کمیتۀ مرکزی، اعضای اصلی و علی‌البدل کمیتۀ مرکزی و هم‌چنان اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی تغییراتی ایجاد نماید. رفقا در هر پولینوم حق دارند که نه‌تنها به نوسازی کمیته مرکزی حزب بپردازند و تغییراتی در ترکیب اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی حزب بوجود آورند، بل‌که می‌توانند که در مورد دفتر سیاسی که متشکل از رهبر و معاونین وی می‌باشد نیز چنین تصمیماتی بگیرند. به همین جهت پولینوم بعد از بحث‌ و مکث روی ضرورت و عدم ضرورت تغییرات در اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی فیصله نمود که فعلاً ایجاد این تغییرات در دفتر سیاسی و ترکیب کمیتۀ مرکزی ضرورت نیست و فقط جایگزینی رفیق … به عنوان عضو علیالبدل کمیته مرکزی تصمیم صحیح است.

پولينوم يك‌بار ديگر، تكيه استوار حزب ما بر خط ايدئولوژيك سياسي و تشكيلاتي تعيين شده در برنامه و اساس‌نامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مصوب سومین کنگره سرتاسری حزب را به مثابه اساس موجوديت مبارزاتي انقلابي پرولتري حزب اعلام نمود.

پولينوم يك‌بار ديگر تاكيد به عمل آورد كه در شرايط کنونی که اشغال‌گران امریکایی طالبان را برای بار دوم به قدرت رساندند و کشور کماکان در حالت مستعمره ـ نیمه فیودالی به سر می‌برد، جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی برای سرنگونی رژیم طالبانی و قطع سلطۀ امپریالیزم از افغانستان، شکل مشخص کنونی جنگ خلق در افغانستان است. مبتني بر اين وظيفه و مسئوليت عمده مبارزاتي كنوني، تدارك براي برپايي و پيش‌برد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي، وظيفه و مسئوليت محوري مبارزاتي كنوني حزب ما محسوب مي‌گردد.

كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان

۲۲ اسد ۱۴۰۱ خورشیدی

۱۳ آگست ۲۰۲۲ میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *