سند تحریری رفیق خانم کریمی: رفیق ضیاء فنا نا پذیر است!

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

رفقا!

یک سال می‌شود که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان، رهبری خردمند و توانا، رفیقی کاملاً متعهد به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در میان ما نیست. کارنامه‌ای که از رفیق ضیاء به جا مانده است، تثبیت کننده این امر است که رفیق ضیاء در سطح ملی و بین المللی برای حفظ و پاکیزه‌گی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم علیه اندیشه‌های انحرافی و رویزیونیستی که نسل جوان را مسموم می‌نمود با جدیت مبارزه نمود. این کارنامه رفیق ضیاء او را جاودانه و فنا ناپذیر ساخت.

رفیق ضیاء در طول دوران مبارزاتی خویش مبارزه علیه ستم جنسی و ستم میلیتی را به فراموشی نسپرد. او همیشه به ما می‌آموخت که ستم جنسی و ستم میلیتی با ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی گره خورده است. بدون مبارزه با ستم امپریالیستی و ستم طبقاتی نمی‌توان به ستم جنسی و ستم میلیتی پایان داد. او در ادامه بحثش می‌افزود که این موضوع بدان معنا نیست که مبارزه علیه ستم جنسی و ستم میلیتی را فراموش نموده و یا به بعد از انقلاب ماکول نمائیم، بل‌که به این معناست که در هر شرایط مبارزه علیه ستم جنسی و ستم میلیتی باید در تابعیت از تضاد عمده به پیش برده شود. بناءً مبارزه زنان علیه ستم جنسی باید در پیوند فشرده و ارتباط متقابل تنگاتنگ با مبارزات طبقاتی زحمت‌کشان علیه استثمار طبقاتی و مبارزه علیه ستم ملی شوونیستی قرار داشته باشد. مبارزه زنان نباید صرفاً یک مبارزه روشن‌فکرانه باشد، بل‌که لازمی و ضروری است زنان زحمت‌کش کشور را آگاهی دهد و آن‌ها را بسیج و سازماندهی نماید. در غیر این صورت هیچ کاری از جنبش مبارزاتی زنان ساخته نیست.

رفیق ضیاء به ما آموخت که در تابعیت از ستم امپریالیستی و ستم طبقاتی باید علیه ستم جنسی و میلیتی به مبارزه برخیزیم و جلوه‌های گوناگون ستم جنسی و ستم میلیتی را افشاء نمائیم. طبق رهنمود رفیق ضیاء مبارزات زنان انقلابی کشور باید در خدمت این افشاء‌گری تا سرنگونی کامل بقایای نظام ستم‌گرانه قرار داشته باشد.

ما زنان جامعه افغانستان نقش و شخصیت رفیق ضیاء را در مبارزه علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم‌ دست‌نشانده به عنوان دشمنان عمده کشور و مردمان کشور و هم چنین مبارزه او را علیه ستم جنسی و ستم میلیتی در تابعیت از این تضاد به خوبی درک نموده و دقیقاً می‌دانیم که چقدر با اهمیت و با ارزش بوده است.  

با تاثر و اندوه فراوان، یک سال است که ما در سوگ بزرگ‌ترین راد مرد تاریخ نشستیم. رفقای ما باید با جدیت تمام بکوشند تا جای خالی رفیق ضیاء را پر نمایند.

یاد و خاطر رفیق ضیاء رهبر فرزانه حزب ما گرامی باد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *