گزارش راه پیمایی اول مه 2014 در تورنتو کانادا

گزارشات نظر هواداران

روز پنج ‌شنبه اول ماه مه هم‌صدا و هم‌گام با کارگران جهان، شهر تورنتو نیز شاهد تجلیل باشکوه ازاول ماه مه بود. صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند.
شرکت‌ کنندگان ساعت 5:30 بعد از ظهر در الن گاردن ( (Allan Gardensتجمع کردند و مراسم با سرود های انقلابی، پخش فلایرها و نشرات احزاب و سازمان های مختلف آغاز شد. سپس مظاهره کنندگان با حمل بیرق ها، پلاکارد ها و سردادن شعارهای ضد سیستم سرمایه داری اقدام به راه‌پیمایی کردند. راه‌پیمایی تا کوینز پارک (Queen’s Park ) یعنی محل پارلمان انتاریو ادامه یافت. در مسیر راه در تقاطع یانگ و کالیج (young & college ) از جانب عده ای از برگزار کنندگان راه‌پیمایی سخنرانی هایی صورت گرفت. در این سخنرانی ها از وضعیت کارگران یعنی بیکاری و فقر و فلاکت کارگران و بخصوص فقر و فلاکت کارگران مهاجر و بومی های کانادا و هچنان از وضعیت بی خانمان ها ( homeless ) صحبت بعمل آمد. بعداً راه پیمایی ادامه یافت و در کوینز پارک خاتمه یافت.
قابل یاد آوریست که هواداران حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان و رفقای آر سی پی کانادا دوشا دوش هم حرکت میکردند. رفقای آر سی پی بنر بزرگی را که در آن عکس صدر مائوتسه دون درج بود با خود حمل میکردند و رفقای هوادار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یک بنر را که در آن شعار زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری درج بود با خود حمل میکردند. راه پیمائی با شور و شوق انقلابی و با سردادن شعارها، حمل پلاکارد ها و اعلام همبستگی بین رفقای آر سی پی کانادا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پایان یافت.

هواداران حزب کمونیست مائوئیست افغانستان در کانادا
2 می 2014

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *