گردهمایی «اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت)

گزارشات نظر هواداران
  • با خبر درگذشت رفیق و همرزم انقلابیون (ق.س.م)، اعضای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) در یک گردهمایی اضطراری تأثرات عمیق خود را ابراز داشتند و اشاره بر اینکه چون از آوان تأسیس سازمان جوانان انقلابی و درگذشت انسان‌های رزمنده و انقلابی، هیچ‌گونه آثاری به‌دسترس ما باقی نیست و یا هم اگر باقی‌است خیلی کم و غبارآلود است، ولی با درگذشت این رفیق فعال و رزمنده، نیروهای آزادیخش‌‌ـ‌ملی و انقلابی، بل‌الخاصه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سعی ورزند تا داشته‌های تئوریک و نظرات انقلابی این رفیق و آن‌هائی که پس از آن در می‌گذرند، قبل از وفاتشان به‌دست داشته باشند تا باشد که در آینده با تأکید به‌اعمال انقلابی آن‌ها و تکیه بر اسناد به‌جاگذاشتۀشان در راه ادامه و گسترش نیروی جوان ما کمکی باشد و جلایش این دُرهای گرانبها مثال زندۀ در راه تحرک بیشتر تبلیغاتی و انقلابیون جوان ما گردد.
    اینک اتحادیه ضمن ابراز عمیق‌ترین تأثرات خود تأکید دارد که در حالت تبلیغاتی و ابراز نظرات انقلابی، بر جانبازی این عزیزان به‌عنوان چراغ روشن راه آینده، تکیه داشته باشد.
    هر آنچه که رفقای ما در پخش اعلامیۀ درگذشت رفیق ما (ق.س.م) و با تأکید از اعمال انقلابی این رفیق اشاراتی داشتند، ما در تائید از توصیف رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) ایمان کامل داریم. می‌دانیم که غم و اندوه درگذشت این رفیق، سایۀ شومی را بر روحیات رفقای ما بجا گذاشته، ولی تلاش بر این خواهد بود تا این غم و اندوه را به نیروی انقلابی مبدل سازیم و خود را برای مبارزه و تحمل رسیدن به یک استراتژی، انقلاب توده‌یی و استقرار حکومت کارگری آماده سازیم.
یادش گرامی و روند انقلابی‌اش مشعل راه ما باد!
«اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت)
2018 / 1/ 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *