1may=cpiM

زنده باد روز جهانی پرولتری روز می

اطلاعیه اعلامیه ها خانه

اعلامیه ذیل که توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست) به رشته تحریر در آمده است، ضمیمه اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست هم‌زمان انتشار یافته است و تمامی احزاب امضاء کننده اعلامیه مشترک اول می امسال (2023 م) تاییدکننده و امضاء کنندگان اعلامیه حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز می باشند.

زنده باد روز جهانی پرولتری روز می

بیایید پرولتاریایی را که زندگی شان در شرایط رکود در سراسر جهان بی ثبات می شود، تحکیم کنیم!

بیایید به مبارزه با تهدید جنگ امپریالیستی برخیزیم!

بیایید مبارزات ضد امپریالیستی را شدت بخشیم!

کارگران گرامی جهان!

دو آموزگار بزرگ ما مارکس و انگلس گفتند:«کارگران جهان متحد شوید، طبقه ی کارگر چیزی برای از دست دادن ندارد، جز زنجیر بردگی که بر دست و پایش گره خورده است».

[روز] اول ماه می روز طبقه کارگر جهانی است.  روزی که کارگران آمریکا مبارزات قهرمانانه ای برای  حقوق واقعی خود پیش بردند و به آن دست یافتند. در 137 سال گذشته، طبقه ی کارگر جهان این روز را با عزم بسیار و با شور و شوق انقلابی جشن می گیرند. طبقه کارگر مبارزات بسیار ستیزه جویانه ای را علیه سرکوب حقوق خود و رسیدن به خواسته های عادلانه خود انجام می دهند.

به مناسبت روز جهانی می، روز پرولتاریا، بیایید بهترین درود سرخ خود را به طبقه کارگر جهان و به کسانی که جان‌های گران‌بهای خود را در راه کمونیزم جهانی فدا کردند، برسانیم.

قرن گذشته قرن موفقیت های انقلاب های پرولتری بود. به غیر از انقلاب های روسیه و چین، انقلاب های طبقه کارگر در بسیاری از کشورهای جهان به پیروزی رسید و اردوگاه سوسیالیستی را تشکیل داد. پرچم های سرخ بر فراز یک ششم کشورهای جهان به فراز در آمد.

اما این موفقیت ها مدت زیادی دوام نیاورد. طبقه کارگری که قدرت سیاسی و همچنین دیکتاتوری های دموکراتیک خلق را در دست داشت ، شکست خوردند. رویزیونیست ها در احزاب انقلابی و در دولت های طبقه کارگر قوی شدند و قدرت را به تصرف خود درآوردند. این برای طبقه ی کارگر شکست بود.

اردوگاه سوسیالیستی جهان با ظهور سوسیال امپریالیزم شوروی ابتدا در اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن که چین به عنوان یک کشور سوسیال امپریالیستی  جدید در تاریخ تبدیل شد، پایان یافت. با وجود آن، جنبش های طبقه کارگر هنوز در سراسر جهان ادامه دارد. مبارزات توده ای ضد امپریالیستی نیز در سراسر جهان تشدید می شود.

از سوی دیگر، احزاب مائوئیست جدید در کشورهای مختلف جهان در حال ظهور هستند. این به یک روند روز تبدیل شده است. برای شکستن این مبارزات و روند نوین، رویزیونیست ها و نئورویزیونیست هایی که با طبقه ی بورژوازی تبانی کرده اند، خطر اصلی برای آن هستند. طبقه کارگر بدون افشای آنها و بدون شکست دسیسه های آنها نمی تواند مبارزات خود را در جهت تصاحب قدرت سیاسی پیش ببرد. ما بسیار مطمئن هستیم که به مناسبت روز اول ماه می، بخش پیشرفته پرولتاریای انقلابی همه کشورها خطر آن را تشخیص داده و طبقه کارگر را برای استفاده بهتر از شرایط انقلابی کنونی برای تشدید مبارزات طبقه کارگر آگاه خواهند کرد.

رفقای پرولتری عزیز،

در چند سال گذشته، جنبش طبقه کارگر در سراسر جهان سال به سال شتاب بیشتری می گیرد. دنیای امروزی در شرایط رکود شدید گرفتار شده است و زندگی کارگران همه کشورها بسیار فلاکت بار می شود. اکنون بار دیگر سقوط بانک ها آغاز شده است. سومین بانک بزرگ آمریکا، بانک سیلیکون ولی (کالیفرنیا)، به دلیل سقوط عظیم ارزش سهام سقوط کرد. فروپاشی بانک ها دوباره اقتصادهای سراسر جهان را نابود و بی ثبات خواهد کرد.

از سوی دیگر، طی سه سال گذشته، همه‌گیری کووید-19 که به وسیله امپریالیست‌ها ایجاد شده است، باعث بی‌ثباتی همه مردم از جمله طبقه ی کارگر شده است. هنوز دنیا از انواع مختلف کووید رنج می برد. به نام واکسن، امپریالیست ها توده های زحمتکش را غارت کردند، اما هیچ یک از واکسن ها نتوانستند اپیدمی را به طور کامل ریشه کن کند. در زمان کووید، زندگی کارگران فقیر تا حد زیادی توسط سیاست‌های قرنطینه اعمال شده توسط دولت‌ها ویران شد. دولت‌های استثمارگر در سراسر جهان برای نجات شرکت‌های بزرگ در دوران رکود بسیار تلاش کردند. اما هیچ دولتی نگران رفاه توده های زحمتکش نبود. هیچ پلیس جامعی برای نجات فقرا و زحمتکشان ابداع نشد. بنابراین، اکنون که طبقه کارگر که ماهیت حیله گری دولت ها را شناسایی کرده است، زمانی مناسب است برای اینکه مبارزه با آن را تشدید کند.

 جهان در شعله های جنگی می سوزد که از سال گذشته توسط امپریالیست ها شعله ور شد. از یک سو روسیه امپریالیست و از سوی دیگر امپریالیست های آمریکا و ائتلاف ناتوی آن به طرز فاجعه باری سرزمین اوکراین را به آتش جنگ می سوزانند.

روسیه امپریالیستی که به نام عملیات نظامی ویژه، جنگی را به اوکراین تحمیل کرد، محکوم است و این که آمریکا و متحدانش جنگ افروزان ناتو، سیاست های جنگی فاجعه باری را که منجر به نتایج مخرب می شود، اجرا می کنند، محکوم هستند.

با پیامدهای جنگ، مردم هر دو کشور با مشکلات جدی روبرو هستند. تاکنون گزارش هایی مبنی بر کشته شدن بیش از یک و نیم لک (150 هزار) نفر در اوکراین وجود دارد. میلیون ها نفر آواره و به عنوان پناهنده مهاجرت کرده اند. خون سربازان و مردم مزارع اوکراین را آبیاری می کند. اما زلنسکی نئونازی نه تنها حتی برای گفتگو آماده نمی شود، بلکه ارتش و مردم خود را به جنگ با روسیه نئو تزاری با کمک ایالات متحده و ائتلاف ناتو تشویق می کند.

 در این جنگ کاملاً واضح است که شرکت های نظامی و امپریالیست های ایالات متحده عمدتاً سودهای هنگفتی به دست می آورند. درین جنگ یک سال گذشته، امپریالیست های آمریکا به تنهایی بیش از 30 میلیارد دالر مواد جنگی را به نام کمک به اوکراین تحویل داده اند که نشان دهنده میزان سود آن است.

طبقه کارگر جهان صدای خود را برای توقف فوری این جنگ بلند می کند. تظاهرات مردمی علیه جنگ در بسیاری از کشورهای جهان ادامه دارد. آنها باید صدای خود را در برابر جنگ جاری افزایش دهند. در این راستا، مناسبت روز اول ماه می، زمان تصمیم گیری قاطعانه طبقه کارگر همه کشورهاست. اوج گیری جنبش های طبقه کارگر در سراسر جهان وجود دارد. در همین حال، میلیون‌ها کارگر در بریتانیا به اعتصاب دست می زنند – امری  که هرگز در دهه گذشته نبوده است – و خواهان افزایش دستمزدها و کاهش قیمت‌های کالاهای اساسی می شوند. طبقه کارگر فرانسه برای خواسته های خود با حضور در خیابان ها مبارزه می کند. کارگران همه کشورهای اروپا و آمریکا برای رسیدن به خواسته های عادلانه خود در تلاش هستند.

در هند نیز همه انواع کارمندان دولت برای تحقق خواست های خود به اعتصاب متوسل می شوند. به طور عمده هزاران کارگر قراردادی، کارگران آنگانوادی ، کارگران آشا و کارکنان صحت دست به اعتصاب می زنند تا دستمزد خود را افزایش دهند و با کارمندان دولت برابر کنند و آنها را استخدام دائمی نمایند. میلیون‌ها دهقان هندی نیز به شیوه‌ای بی‌سابقه در حال مبارزه هستند.

در آسیای جنوبی عمدتا سریلانکا و پاکستان در بحران اقتصادی فرو رفته و مردم فقیر و زیرستم از افزایش قیمت ها دچار مشکل شده اند. در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین نیز توده های زحمتکش برای خواسته های عادلانه خود می جنگند. امروز جهان در اعتصابات طبقه ی کارگر می سوزد.

از سوی دیگر، دفاع کارگران از مشاغل خود به پدیده ای در جهان تبدیل شده است. شهرک های کارگری متعلق به شرکت های بزرگ نیروی کار را به تعداد زیاد گرد آورده و تثبیت می‌ کنند. آنها با خواسته های عادلانه خود به جاده ها می آیند.

برای رهبری این مبارزات به احزاب انقلابی طبقه کارگر نیاز است. زمان آن فرا رسیده است که طبقه کارگر در اشکال مناسب مبارزه و ساختارهای سازماندهی تثبیت شود.

تمام مبارزات ستیزه جویانه باید برای تصرف قدرت سیاسی صورت گیرد. اگر این کار انجام نشود، طبقه کارگر تبدیل به قربانی سیاست های رویزیونیستی خواهد شد که به افزایش چهار دالری دستمزدها راضی شده و برای دهه ها دچار اکونومیزم و ریفورمیزم می گردد. به همین دلیل به مناسبت اول ماه می با گرفتن درفش سرخ سوگند یاد می کنیم که این کار را نکنیم.

 به نظر نمی رسد که جنگ اوکراین که توسط امپریالیست ها تحریک شده است متوقف شود. آنها تهدید یک جنگ جهانی را تشدید می کنند. خطر جنگ هسته ای نیز در حال افزایش است..

اوکراین تنها کشوری در جهان نیست که طعمه جنگ امپریالیستی شده است. صدها هزار نفر در یمن می میرند. در بسیاری از کشورها، میلیون ها نفر برای منافع جنگ های امپریالیستی تبدیل به قربانی می شوند. جهان به دلیل سیاست های امپریالیستی که همه چیز را در خدمت منافع خود قرار می دهد آشفته تر می شود.

به دلیل سیاست های امپریالیستی، بحران محیط زیستی در حال افزایش است. جنگ های امپریالیستی یکی از دلایل اصلی افزایش رنج طبقه کارگر است. علت اصلی بحران امروز نیز همین است. تنها امپریالیزم دلیل نقض حقوق طبقه کارگر و همچنین قتل عام در سراسر جهان است.

جنگ‌هایی که توسط امپریالیست ایالات متحده به شکل منفرد رهبری شده است، پس از تبدیل شدن به کشوری که  میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان کشته، به بالاتر از 300 جنگ در تاریخ میرسد. این کشور می‌خواهد نیاز پایان ناپذیرش به تسلط طلبی بر جهان را برآورده کند و به سودهای کلان دست یابد.

امپریالیزم آمریکا هرگز در تخریب جهان تردید نکرده است. هر گامی که ایالات متحده برداشته است، به شکلی به جنگی ویرانگر در جایی در جهان منجر شده است. امپریالیست‌های آمریکا و متحد سنتی آن اروپا از یک سو و امپریالیست‌های روسیه و چین از سوی دیگر بسیار حریص هستند که جهان را دوباره تقسیم کنند. در نتیجه، تمام جهان از جنگ ویرانگر، بحران، رکود، گرسنگی، فقر، ظلم، بیکاری و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز توده ها رنج می برد.

بیایید برای ایجاد جهانی که عاری از [چنین] جنگ باشد تلاش کنیم. اما این بدون پایان دادن به امپریالیزم ممکن نیست. پس بیایید مبارزات ستیزه جویانه ضد امپریالیستی را بیشتر تشدید کنیم. بیایید آن را به سیاست انقلابی مجهز کنیم تا از وسوسه های اکونومیزم و ریفورمیزم و انواع رویزیونیست ها محافظت نماییم.

 در برخی از کشورهای جهان، به ویژه کشور امپریالیستی ایالات متحده و کشورهای متحد اروپایی آن، احزاب جناح راست در حال ترویج نژادپرستی هستند. خطر فاشیزم در بسیاری از کشورها در حال افزایش است.

در 10 سال گذشته، نیروهای هندوتوا در هند در قدرت هستند و سیاست های فاشیستی خود را اجرا می کنند. برای از بین بردن چنین تنوع در کشور، سیاست های ارتجاعی خود را بر مردم کشورشان تحمیل می کنند. آنها سال 2024 را به عنوان آخرین تاریخ برای از بین بردن کامل جنگ خلق که بیش از پنج دهه گذشته در کشور در جریان است، اعلام کرده اند. مناطق جنبش مائوئیست با حملات طیارات بدون سرنشین، شلیک هلیکوپتر و استقرار هزاران پولیس و نیروهای شبه نظامی سرکوب می شوند.

برای پایان دادن به جنبش انقلابی چند دهه ای فیلیپین، دولت جونیور مارکوس سرکوب را با کمک امپریالیست های آمریکایی به شیوه ای بی سابقه افزایش می دهد. طبقات حاکم کمپرادور دولت ها برای توقف جنگ های خلق جاری در ترکیه، پرو و برخی دیگر از کشورها با هدایت و کمک امپریالیست ها حملات خود را تشدید می کنند. فلسطین و جنبش های مختلف ملی نیز دهه هاست که در حال سرکوب شدن هستند. اما مبارزات آنها کماکان ادامه دارد.

بیایید در کنار توده های استثمارشده و ستمدیده ای که جنگ های خلق و جنبش های انقلابی ملی را در کشورهای خود ادامه می دهند و با امپریالیست ها و فئودالیزم و سرمایه داران بوروکرات – کمپرادورها می ستیزند، محکم بایستیم. این وظیفه پرولتاریاست.

به مناسبت روز اول ماه می، طبقه کارگر باید سوگند یاد کند که مبارزات انقلابی جاری در کشورهای مربوطه خود را تحکیم کند و جنبش های برادرانه متقابل را افزایش دهد. هر قدم طبقه کارگر باید در جهت سیاست انقلابی تصرف قدرت سیاسی پیش برود.

 اول ماه می باید به عنوان روز مبارزه توسط طبقه کارگر جشن گرفته شود تا مبارزات خود را در جهت پایان دادن به امپریالیزم در جهان تشدید کند.

 • زنده باد طبقه پرولتاریا – زنده باد اول ماه می
 • مرگ بر رویزیونیزم و نئو رویزیونیزم
 • مرگ بر امپریالیزم
 • بیایید در برابر خطر جنگ جهانی / جنگ اتمی برزمیم
 • بیایید قاطعانه در حمایت از جنگ های خلق جاری بایستیم و جنبش های همبستگی نیرومندی در پشتیبانی از آن بسازیم.

امضاء کنندگان:

 1. اتحادیه کارگران کمونیست ( م ل م ) کلمبیا
 2. کمیته ساختمان حزب کمونیست مائوئیست گالیسیه
 3. حزب مائوئیست کمونیست – ایتالیا
 4. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
 5. حزب کمونیست هند (مائوئیست)
 6. حزب کمونیست نپال (اکثریت)
 7. حزب کمونیست نپال (مائوئیست های انقلابی)
 8. گروه مائوئیستی راه سرخ ایران
 9. حزب پرولتاریای پوربابنگلا – بنگلادیش
 10. حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست لنینیست  (TKP-ML) 
 11. حزب کارگران و دهقانان بلغارستان
 12. اتحادیه انقلابی مائوئیست – سریلانکا
 13. مائوئیست های روسیه
 14. حزب کمونیست سوئیس
 15. اتحادیه کمونیست های جوان – سوئیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *