پنجاه‌وهشتمین سال بنیان‌گذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین را گرامی می‌داریم!

اطلاعیه پیام ها خانه

امروز 13 میزان 1402 خورشیدی مطابق با سیزدهم میزان 1344 خورشیدی است. در این روز سازمان جوانان مترقی به پیش‌گامی رفیق زنده یاد اکرم یاری پا به عرصه وجود گذاشت. با ایجاد سازمان جوانان مترقی جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی (در آن زمان مارکسیستی ـ لنینیستی ـ اندیشه مائوتسه دون) کشور با الهام‌گیری از انقلاب فرهنگی چین با اتخاذ یک خط و مشی انقلابی علیه امپریالیزم و ارتجاع موضع درست و اصولی گرفت و علیه رویزیونیزم مدرن خروشچف به صورت همه جانبه به مبارزه برخاست. امروز(13 میزان 1402 خورشیدی) جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی کشور 58 ساله گردیده و این جنبش در طی 58 سال گذشته با فراز و نشیب‌های فراوان رو به رو گردیده است. جنبش کمونیستی (م ل م) کشور در ظرف 58 سال از یک طرف دست‌آوردها و پیش‌روی‌ها داشته و از طرف دیگر دارای کمبودات، اشتباهات و انحرافات و حتی انحرافات جدی بوده است.

حالا که پنجاه و هشتمین سال‌روز بنیان‌گذاری جنبش مائوئیستی و دموکراتیک نوین کشور را گرامی می‌داریم، با صراحت اعلان می‌کنیم که به خاطر مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم و هم چنین مبارزه علیه انواع و اشکال رویزیونیزم، اپورتونیزم، تسلیمی و تسلیم طلبی، از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهیم ورزید. اوضاع و شرایط کنونی از ما می‌طلبد که هر چه جدی‌تر و پی‌گیرتر با تعمیق و گسترش مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی در راه تامین وحدت میان حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمامی مائوئیست‌های بیرون از حزب کوشا باشیم. برای تامین چنین وحدتی باید اولین گام در هم‌کاری‌های عملی مبارزاتی به خاطر تجلیل از پنجاه و هشتمین سال‌روز بنیان گذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک برداشته شود، تا این که بتوانیم سال‌گره امسال را نسبت به سال‌های گذشته هرچه با شکوه تر تجلیل نمائیم. حزب ما معتقد است که این چنین گام‌های عملی ضرورت عام وحدت همه مائوئیست‌های کشور را در یک حزب کمونیست مائوئیست واحد در یک چهار چوب خاص بیان می‌نماید. این گام‌های عملی و هم‌کاری‌های متقابل ما را یاری می‌نماید تا مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی را به صورت درست و اصولی پیش برده و سر انجام همه مائوئیست‌های کشور در یک حزب کمونیست مائوئیست مدغم شوند.

حزب ما و همه مائوئیست‌های کشور به خوبی آگاهند که جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی کشور در طول حیات مبارزاتی 58 ساله خویش نه تنها قربانی‌های بی‌همتایی در مقابله با دشمنان خلق‌های زحمت‌کش افغانستان در مبارزه به خاطر انقلاب دموکراتیک نوین داده است، بل‌که از طرف رفقای نیمه راه و تسلیم طلب از پشت خنجر خورده است. اما مائوئیست‌های انقلابی راه انقلابی بنیان‌گذار سازمان جوانان مترقی را نه تنها ادامه داده، بل‌که کمبودات، اشتباهات و انحرافات آن را نشانی کرده و از آن‌ها گسست نموده و به تکامل و ارتقای ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی خود ادامه داده است.            

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تاکید می‌ورزد که برای وحدت تمامی مائوئیست‌های کشور فقط اقدامات هم‌آهنگ کننده به منظور تجلیل از 13 میزان و یا هفتم قوس روز جانباختن زنده یاد رفیق اکرم یاری و تمامی جانباخته‌گان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین کافی نیست، بل‌که پیش‌برد یک سلسله اقدامات مشترک الزامی است. مهم‌ترین نکته در راه اندازی و پیش برد این اقدامات مشترک به مثابه مرحله آغازین، برای تامین وحدت ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان و تمامی مائوئیست‌های کشور تلاش در راه اندازی یک جلسه مشترک بوده و می‌باشد. این اقدامات مشترک باید هم در داخل و هم خارج از کشور برنامه ریزی شود و مطابق این برنامه به پیش برده شود. 

برای این‌که این اقدامات مثمر ثمر واقع شود، در گام نخست باید تمام مائوئیست‌های کشور برای تشکیل یک جلسه مشترک چند جانبه میان نیروها و شخصیت‌های مائوئیست فعال کشور تلاش نمایند. در این صورت است که می‌توانیم در چنین جلسة مشترک چند جانبه از یک سوی چگونگی پیش‌برد مباحثات ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی و از سوی دیگر هم‌کاری‌های مبارزات عملی را درست و اصولی بر نامه ریزی نمائیم.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در پنجاه و هشتمین سال‌گرد بنیان‌گذاری سازمان جوانان مترقی، این مسایل را پیش‌نهاد می‌نماید. ما امیدواریم که پیش‌نهاد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هرچه سریع‌تر با پاسخ مثبت مائوئیست‌های کشور مواجه شود. در چنین صورتی ما و رفقای مائوئیست کشور می‌توانیم تاریخ و محل برگزاری جلسه مشترک را معین نمائیم.

پیش‌نهاد دیگر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این است که اگر شرایط اجازه ندهد که تمامی جوانب قابل شمول در جلسه مشترک شرکت نمایند. غایب و یا غائبین می‌توانند نظرات خود را به جلسه مشترک ارائه نمایند، و بعداً در جریان برنامه ریزی‌های بعدی قرار گیرند. 

رفقا!

اوضاع و شرایط کنونی از ما می‌طلبد که هرچه عاجل‌تر ضرورت های انصراف ناپذیر تامین وحدت اصولی تمامی مائوئیست های کشور را در حزب کمونیست مائوئیست واحد در نظر بگیریم، و به خاطر منافع عمومی جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی کشور علیه هرگونه سکتاریزم، ذهنی‌گری و انحلال طلبی به مبارزه برخیزیم، و در مسیر وحدت و یک‌پارچگی کل جنبش حرکت نمائیم. 

به پیش در راه تامین وحدت سراسری میان نیروها و شخصیت های مائوئیست افغانستان!

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

13 میزان 1402 خورشیدی

5 اکتوبر 2023 میلادی

www.cmpa.iosholajawid@cmpa.io || sholajawid2@hotmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *