پیام تسلیت واحد شماره دوم – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

اطلاعیه پیام ها خانه

با تاسف و تاثر از درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اطلاع یافتیم.

درگذشت رفیق سلیم ضایعه بس بزرگی برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش انقلابی افغانستان به شمار میرود.

واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مقام رهبری و اعضای کمیته مرکزی و تمام منسوبین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عرض می دارد.

رفیق سلیم یکی از اعضای برجسته و با سابقه طولانی شعله جاوید و بعدها عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود و خدمات شایانی برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انجام داده است.

نام او در تاریخ واقعی مردم ما به خط رزین ثبت خواهد شد.

واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، با تمام منسوبین حزب، ادامه دهنده راه انقلابی و اصولی ( م ل م )  او بوده و خواهد بود و به یاد و خاطره رفیق سلیم، تعهد راسخ خویش را با تجدید پیمان به ادامه دادن خط اصولی مارکسیستی لنینیستی – مائوئیستی که توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شالوده گذاری شد، تاکید میدارد.

مرگ بر امپریالیزم امریکا

مرگ بر امارت اسلامی طالبان

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

جاودان باد ، یاد و خاطره زنده یاد رفیق سلیم !

واحد شماره دوم هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

5 عقرب 1401 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *