راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی، رفیق سلیم را گرامی می‌داریم!

اطلاعیه پیام ها خانه

رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به عمر 77 سالگی به تاریخ اول عقرب 1401 خورشیدی بر اثر مریضی مزمن و طویل مدتی که داشت، درگذشت.

رفیق سلیم، نه تنها یک استاد تمام عیار انقلابی و متعهد به مارکسیزم -لنینیزم مائوئیزم بود، بلکه یک کمونیست انقلابی و یک انترناسیونالیست واقعی نیز بود. او در برابر خلق های جهان احساس مسئولیت می کرد و در سخت ترین حالات صحی و ضعف فزیکی که بر او دست می‌داد باز هم زانو نمی زد، مطالعات و تحقیقاتش را در ابعاد مختلف، ادامه می‌داد و جنبه‌های مختلف فکری را در بیاناتش انعکاس می‌داد. او همواره امپریالیست‌های اشغالگر و دست یاران رنگارنگ شان را، افشاء می‌نمود و به تک تک رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان توصیه می کرد که همواره مطالعات فلسفی سیاسی و سوسیالیزم علمی را ادامه داده و سطوح ایدئولوژیک سیاسی خویش را ارتقاء دهند. وی همواره در تجدید تربیت رفقای تحت مسئولیت خودش احساس مسئولیت می کرد و همیشه با آمادگی کامل به کمیته ها و هسته های حزبی حضور می‌یافت و به آموزش رفقا می پرداخت.

رفیق سلیم، رهبر پرتلاشی بود که اوضاع فلاکت بار کشور که توسط امپریالیست‌های خون آشام به بار آمده بود، را به خوبی تحلیل وضعیت می کرد و بر اساس همین تحلیل‌های وی بود که در پروسه کنگره وحدت جنبش کمونیستی ( مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی ) افغانستان سهم فعال و به سزاء گرفت و برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان همراه با سایر رفقای همرزمش کمر همت بست و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به همت والای رفیق سلیم و سایر رفقای همرزم وی که از سه جناح « حزب کمونیست افغانستان »، « اتحاد انقلابی کارگران افغانستان » و « سازمان پیکار برای نجات افغانستان » متشکل گردیده بود، در سال 2004 میلادی بنیان گذاری شد. وی در طول ده سال اول عمر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به صفت مشاور دفتر سیاسی و عضو اصلی کمیته مرکزی حزب، با شور و شوق انقلابی به وجه احسن وظایف خودش را پیش برد و در دومین کنگره سراسری حزب نیز عضویت اصلی کمیته مرکزی را حاصل نمود تا اینکه در 25 دلو 1396 به دلیل مریضی جانکاه، از تمامی مسئولیت هایش کناره گیری کرد؛ اما متعهد و وفادار به مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم تا زمان بدرود حیات باقی ماند.

اینک این رفیق صمیمی دیگر در میان ما نیست، اما نه تنها ما طرزالعمل انقلابی وی را فراموش نمی‌کنیم بلکه افتخارانه تاکید روی آن خواهیم داشت که ما علم برداران و ادامه دهندگان مسیر انقلابی، بعنوان قطره ای از دریای طوفنده آن خواهیم بود و رسالتی که به ما سپرده شده است تا نسل جدید را از گذشته های که بوقوع پیوسته  و نیروی انقلابی مسیری را که از گذرگاه پر تلاطم بحران‌ها و خم و پیچ ها طی کرده تشریح و توضیح خواهیم داد و آگاه سازی و تربیت نسل فردا که بتوانند پروسه جاری شده توسط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را در دنیای کنونی یعنی در عصر امپریالیزم درک کنند و با درک آن برای دگرگونی نظام کهن و اعمار قانون جدید بر خرابه های آن و محو چهارکلیت که مندرج اساسنامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است، یعنی: « امحای کلیه تمایزات طبقاتی، امحای کلیه مناسبات تولیدی که پایه این تمایزات را تشکیل می‌دهند،  از میان برداشتن کلیه مناسبات اجتماعی مرتبط با این مناسبات تولیدی و انقلابی کردن افکار و اندیشه‌های مبتنی بر این مناسبات اجتماعی » اقدام نمایند.

امروز تاثر و تاسف خود را بخاطر از دست دادن رفیق سلیم ، به همه رفقا و دوستداران وی اعلام می‌کنیم و به همه رفقا، دوستان و جنبش انقلابی افغانستان عرض تسلیت می گوییم.

شکی نیست که جای خالی رفیق سلیم را به شدت احساس می‌کنیم، اما امیدواریم که جای رفیق سلیم توسط جوانانی که از تعهد و تجربه مبارزاتی او آموخته اند و یا خواهند آموخت پر گردد و درفش سرخ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که درفش وحدت دهنده تمامی مائوئیست های کشور است را با سرافرازی و با افتخار به دوش گیرند و با این درفش پر افتخار مسیر انقلابی متکی بر ( م ل م ) طی شده توسط رفیق سلیم که تا پایان عمر بدان وفادار ماند، تا پیروزی نهایی ادامه دهند.

زنده باد یاد و خاطرات رفیق سلیم

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کمیته روابط بین المللی

23 عقرب 1401 خورشیدی

14 نوامبر 2022 میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *