حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

اطـلاعـیۀ درگذشت رفیق سلیم

اطلاعیه اطلاعیه ها خانه

با کمال تاسف که امروز یکشنبه مورخ اول عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی مطابق به ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان درگذشت.  

رفیق سلیم یک تن از کهن سال ترین جریان دموکراتیک نوین و یکی از بنیان‌گذاران “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و یک تن از مبارزین فعال بر سر خط اصولی مارکسیزم لنینیزم اندیشه مائوتسه‌دون و سپس مارکسیزم لنینیزم – مائوئیزم بود. بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی مبارزه سرسخت را بر ضد باند خلق و پرچم و حامیان سوسیال امپریالیست‌شان به پیش برد.

رفیق سلیم در سال ۱۳۵۹ خورشیدی در جریان فعالیت‌های سیاسی از طرف شبکه استخباراتی “خاد” بازداشت گردید و مدت مدیدی زیر شکنجه قرار داشت، پس از انواع و اقسام شکنجه، دشمن مغلوب شده در محکمه فرمایشی و نمایشی خود او را به مدت ده سال حبس محکوم نمود.  

رفیق سلیم در زندان از فعالیت‌های سیاسی باز نماند و فعالانه رفقای سازمانی خود را متشکل و در داخل زندان نیز فعالیت سیاسی را شروع نمود، رفیق سلیم بعد از سپری نمودن ده سال زندان، از زندان آزاد گردید. رفیق بعد از رهایی از زندان با رفقای هم رزمش مبارزاتش را ادامه داد.

بعد از این که افغانستان از طرف امپریالیست‌ها به رهبری امپریالیزم امریکا در ۷ اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی اشغال گردید و “حزب کمونیست افغانستان” تحت رهبری رفیق ضیاء در یک اعلامیه‌ای، اشغال را محکوم نمود و خواهان وحدت مائوئیست‌ها علیه اشغال‌گران و عروسک‌های خیمه شب بازش گردید، “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” به شعار وحدت طلبانه “حزب کمونیست افغانستان” موافقت کرد. در ماه جولای ۲۰۰۲ میلادی “حزب کمونیست افغانستان”، “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و “اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” جلسه مشترکی برای اتحاد میان سه جناح متشکله را دایر نمودند. در این جلسه رفیق سلیم و دو رفیق دیگر از اعضای سازمان به نمایندگی از سازمان معرفی گردیده بودند.

رفیق سلیم در این جلسه نقش موثر وحدت طلبانه را ایفا نمود. بعد از ختم جلسه بنا به پیش‌نهاد رفیق ضیاء، پروسه وحدت جنبش کمونیستی (م.ل.م) افغانستان شروع گردید و مدت دو نیم سال ادامه یافت. رفیق سلیم نقش فعالی در این پروسه داشت. در سال ۲۰۰۴ میلادی کنگره وحدت تدویر یافت و “حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان” بنیان‌گذاری گردید. رفیق سلیم در کنگره وحدت و بنیان‌گذاری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نقش فعالی را ایفاء نمود. بعد از تشکیل “حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان” رفیق سلیم نه تنها به اتفاق آراء به عضویت اصلی کمیته مرکزی حزب در آمد، بل‌که به عنوان مشاور دفتر سیاسی حزب نیز برگزیده شد. رفیق سلیم این مسئولیت را با شور و شوق انقلابی پذیرفت و به مدت ده سال به نحو احسنی این وظیفه اش را پیش برد.

رفیق سلیم در سطح ملی با انواع و اشکال رویزیونیزم، تسلیم طلبی ملی و طبقاتی و در سطح بین المللی علیه رویزیونیزم “سنتزهای نوین” آواکیان، رویزیونیزم “راه پارچندا” و انحراف عمیق “اندیشه گونزالو” به عنوان عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مبارزه نمود. با کمال تاسف که از چند سال بدین طرف به مریضی مزمن و جان‌کاه دچار گردید و از فعالیت سیاسی باز ماند. تا این که روز یک شنبه مورخ ۱ عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی مطابق ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی بر اثر همین مریضی دیده از جهان فرو بست.

رفیق سلیم از زمان ایجاد “حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان” نقش ارزنده‌ای در دفاع از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در افغانستان ایفاء نمود. از دست دادن رفیق سلیم ضایعه بزرگی برای جنبش مائوئیستی افغانستان محسوب می‌گردد.

یاد و خاطره رفیق سلیم گرامی باد

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اول عقرب 1401 خورشیدی

23 اکتبر 2022 میلادی

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *