حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران از فیصله‌های پولینوم دوم – دور سوم کمیته مرکزی حزب

اطلاعیه پیام ها خانه

با درودهای انقلابی  !

کمیتۀ هوادران حزب مقیم ایران تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شادباش می‌گوید.

رفقای مبارز و انقلابی!

اعتقاد ما این است که با تکیه بر فیصله‌ها و تصامیم کمیته مرکزی حزب و اجرای عملی آن ( بردن خط و مشی حزب در میان توده‌ها) ما می‌توانیم که حالت تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی را تغییر داده و در جهت برپایی و پیش برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی گام برداریم.

در شرایط کنونی که جنبش انقلابی کشور ناتوان است، یگانه راه غلبه بر این مشکل فقط و فقط پیاده نمودن تصامیم و فیصله های کمیته مرکزی حزب در عمل می‌باشد.

کمیته هوداران حزب مقیم ایران خوشحال است که پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی موفقانه تدویر و با موفقیت اختتام یافت. تدویر و اختتام موفقانه پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب، ما را مصمم تر از قبل به اجرای این تصامیم گردانید. این کمیته از تغییرات در کمیته مرکزی یعنی انتخاب یک رفیق به صفت عضو علی البدل و ارتقا یک رفیق به عضویت اصلی کمیته مرکزی را تائید می نماید.

کمیته هوداران حزب مقیم ایران آرزوی موفقیت برای تمامی رفقای هم رزم و انقلابی حزب می‌نماید و امیدوار است که دوشادوش یک‌دیگر بتوانیم  یکایک فیصله‌های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب و بقیه تصامیم و فیصله‌های کمیته مرکزی حزب مان را در عمل پیاده نمائیم. ما خود را ملزم به تطبیق فیصله های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی می‌دانیم و در تطبیق آن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد

با درودهای سرخ و انقلابی

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

مرگ بر امپریالیزم اشغال‌گر امریکا

مرگ بر امارت اسلامی افغانستان

کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

18 سنبله 1401 خورشیدی

9 سپتامبر 2022 میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *