حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

فیصله‌های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را با قاطعیت حمایت می کنیم!

اطلاعیه پیام ها خانه

درود به رفقا !

کمیتۀ منطقوی شماره 13 میزان، تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقا (داخل و خارج کشور) شادباش می‌گوید و صمیمانه ترین درودهای خود را به نیابت از تمام اعضای حزب در منطقه، تقدیم میدارد.

رفقا !

در شرایط کنونی که جنبش چپ انقلابی کشور از ضعف و ناتوانی رنج می برد، جنگ تحمیلی ارتجاعی در گوشه و کنار کشور در افت و خیز است و توده های رنج دیده ما از جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی بی بهره اند، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمام بدنه تشکیلات حزبی دارای مسئولیت بس عظیم تاریخی است که باید به مصاف چالش ها رفته و تهدید را به فرصت بدل نماید. ما یقین کامل داریم که با تکیه بر اصول اساسی م ل م در کشور، رهنمودهای روشن کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب میتوانیم به پیش حرکت نماییم. ما باید تهور داشته باشیم ، ما باید به خود جرات پیکار دهیم، از دشواری ها و مشکلات نهراسیم و موج به موج و قاطعانه به پیش رویم.

با تکیه استوار بر فیصله های پولینوم است که میتوانیم به قاطعیت حزب خود پی بریم و وظیفه تک تک ماست تا بر عملی نمودن هرچه بهتر و قاطع‌تر آن در میدان مبارزه حرکت کنیم. یقینا این حرکت نمیتواند و نخواهد توانست بدون در نظرداشت سانترالیزم دموکراتیک که مندرج آئین نامه تشکیلاتی است به پیش رود. اصول اساسی م ل م به ما می آموزد که در صفوف مبارزاتی، دموکراسی با سانترالیزم، آزادی و انضباط حزبی در ارتباط است و بدون پیوند تنگاتنگ آنها نمیتوان به قاطعیت مبارزات عملی دست یافت. بدون شک، ارتباط تنگاتنگ دموکراسی با سانترالیزم، دو جهت متضاد یک واحد کل را تشکیل میدهد، هرچند با هم در تضاد هستند، اما در عین تضاد، وحدت نیز دارند. به این خاطر است که وقتی به فیصله های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب نظر اندازیم، در می یابیم که فیصله های به عمل آمده نه تنها درست، اصولی و به موقع است بلکه بر مبنای سانترالیزم دموکراتیک، آزادی و انضباط حزبی گرفته شده است.

کمیته منطقوی 13 میزان معتقد است که در درون صفوف مبارزاتی و صفوف خلق به انضباط بدون آزادی و به آزادی بدون انضباط نباید قناعت کرد و همچنان به سانترالیزم بدون دموکراسی و به دموکراسی بدون سانترالیزم نیز نمیتوان اکتفاء نمود.

با مطالعه فیصله های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی در می یابیم که انتخاب کادرها در ترکیب کمیته مرکزی، بسیار درست و به موقع بوده است. ما باید برای تضمین اینکه رنگ حزب مان عوض نشود، نه تنها مشی سیاسی درست را در نظر بگیریم، بلکه باید جانشینان انقلابی متعهد به م ل م که بتوانند امر کبیر انقلاب پرولتری در افغانستان را ادامه دهند، تربیت و آماده نماییم. فیصله های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب در مورد انتخاب و ارتقاء جانشینان انقلابی، نشان داد که حزب و کل کمیته های منطقوی حزبی باید برای آماده ساختن ادامه دهندگان امر انقلاب توجه لازم و ضروری را مبذول نمایند؛ ما با این فیصله با قاطعیت اعلام میداریم که کمیته منطقوی شماره 13 میزان، در تطبیق این امر درنگ نخواهد کرد.

کمیته منطقوی شماره 13 میزان با درک اهمیت این موضوع که پولینوم، « فقط به جایگزینی رفیق … بعنوان عضو علی البدل کمیته مرکزی» و ارتقاء یک تن از رفقا از عضویت علی البدل به عضویت اصلی دست یافته است، ابراز خرسندی نموده و تصمیم رفقا را تایید می نماید.

خلاصه کلام اینکه مسئله انتخاب کادرها در کمیته مرکزی حزب، مسئله ای فوق العاده مهم است ، مسئله ای است که با بود و نبود حزب ما بستگی دارد، مسئله ای است که برای آینده انقلاب پرولتری در افغانستان برای نسل اندر نسل ما همچنان دارای اهمیت اساسی خواهد بود و ما به تصمیم پولینوم به عنوان فیصله های به جا و به موقع ارج می گذاریم.

 در مورد « بی رمق بودن کار در میان زنان و دختران و ضرورت جلب و جذب هرچه بیشتر زنان و دختران به حزب و روابط دموکراتیک» باید بگوییم که امپریالیزم لجام گسیخته امریکا با روی کار آوردن دوباره طالبان به قدرت، شرایط بسیار سخت و خفقان آوری را بر زنان و دختران کشور تحمیل نموده  و بیش از 360 روز است که مکاتب دختران بالاتر از صنف هفتم را مسدود می‌باشد، با آن هم کمیته منطقوی شماره 13 میزان کاملا آماده است با جدیت هر چه تمام‌تر کار انقلابی را در میان زنان و دختران به خصوص کار در میان زنان و دختران خانواده خود ر ا  پیش برده تا جنبش انقلابی زنان موج وار به پیش حرکت نماید.

بدین لحاظ است که ما برای هدف قراردادن برج و باروی نظام کنونی، باید به تربیت نسل جوان انقلابی خصوصا زنان خانواده‌هایمان بیشتر از پیش توجه نماییم .

به رفقای خود اطمینان میدهیم که از قربانی نمی هراسیم و درین راه ثابت قدم به پیش خواهیم رفت زیرا:

انقلابی که در آن نیست قلم —- نرود پیش به جزء یک دو قدم

انقلابی که در آن نیست شعور— آخرالامر شود زنده به گور

قلم و شور و شعور و شمشیر — بشکند، حلقه سخت زنجیر !

امیدواریم که بتوانیم دوشاوش هم، دست در دست هم، یکصدا و یکپارچه با تمام بدنه تشکیلاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان برای آرمان والای خویش به پیش گام برداریم.

برای تمامی رفقا، موفقیت های روز افزون آرزومندیم و در اخیر یکبار دیگر، نه تنها خود را متعهد به تطبیق فیصله های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب می دانیم بلکه تدویر موفقانه آنرا خدمت تک تک رفقا تبریک عرض می کنیم.

با درودهای سرخ و رفیقانه !

کمیته منطقوی شماره 13 میزان

18 سنبله 1401 خ.

9 سپتامبر 2022 م.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *