کمیته منطقوی شماره اول: مسیر مبارزاتی به‌جا ماندۀ رفیق ضیاء را به طور عمیق و گسترده ادامه می دهیم!

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

« نویسنده باستانی چین ” سی ما چیان ” می‌نویسد: « همه کس می‌میرد، ولی مرگ یکی ممکن است سنگین‌تر از کوه تای و مرگ دیگری سبک‌تر از پرِ قو، باشد. » مرگ بخاطر منافع خلق سنگین‌تر از کوه تای است، ولی خدمت به فاشیست‌ها و مرگ بخاطر منافع استثمارگران و ستم‌گران سبک‌تر از پر قو است. » ( پنج اثر نوشته مائوتسه دون به‌خلق خدمت کنید صفحه 5 )

بلی! وداع ِ تلخ و اندوهگین رفیق ضیاء درد جانکاهی را بجای گذاشت و سنگینی بار دوریش به حجم کوه بر شانه‌های ما افتاد و قلب ها را سوزانید.

اول سرطان امسال مصادف است با اولین سال‌یاد وفات زنده یاد، رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، تئوریسن ملی و بین المللی، شخصیتی بی نظیر و دلسوز، آموزگار، نویسنده و شاعر توانا و متعهد به مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم، که مرگش همچون کوه‌های هندوکش و بابا بر شانه های ما سنگینی نموده است و سینه‌ها از فراغش می سوزد، اما حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – با تکیه در مسیر مبارزاتی و آرمان های سرخ ِ به جا مانده از رفیق ضیاء- مصمم است که بتواند به زودترین فرصت ممکن هرچند مشکل، جای خالی رفیق ضیاء را پر نموده و درفش ظفرمند حزب را هم‌چنان در اهتزاز نگه‌دارد.

کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در حالی اولین مراسم سال‌یاد وفات رفیق ضیاء را تدویر می‌کند که مرض مهلک کرونا ( کووید 19 ) موج وار و جهش یافته سراسر مملکت را در نوردیده و اکثریت مردمان ستم‌دیده ما را به خود آغشته کرده است. ما آگاهیم که این‌گونه امراض از دامن امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم سرمایه‌داری سربلند نموده و  در یک جنگ بیولوجیکی، جهان را در خود پیچانده است، جنگی که از یک سو اقتصاد سراسر جهان را با رکود مواجه نموده و از سوی دیگر سود هنگفت چندین هزار میلیارد دالری را از بازار گرم خرید و فروش واکسین کرونا، ورشکستگی و خرید سهام شرکت‌های بزرگ توسط کارتل ها و کارترست های نظام سرمایه داری بدست آورده است، اما درین میان، تاوان این جنگ بیولوجیکی را توده های ستم‌دیده و بیچارۀ می‌دهند که از دیدگاه سیستم امپریالیستی انگل و بدردنخور اجتماع به شمار می آیند، و از زمان شیوع پاندمی کرونا تا کنون همین قشر تحت ستم جامعه، و افراد کهن سال و جوانان ناتوان از سراسر جهان، علی‌الخصوص مردمان افغانستان، قربانی این جنگ شده و می شوند.

ما مصمم هستیم که با مقابله همه جانبه علیه دژ نظام امپریالیستی/سرمایه‌داری که همچنان تضاد عمده در جهان را تشکیل می‌دهد، قادر خواهیم بود ازین بن بست‌ها عبور کنیم و برای پیاده نمودن آرمان های سرخ به جا ماندۀ رفیق ضیاء و رفقای وفادار هم رزمش تا قطره خون در شریان های ما جریان داشته باشد درین مسیر قویاً مبارزه نمائیم. ما با تکیه بر تئوری جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی ( شکل مشخص کنونی جنگ خلق ) در افغانستان تلاش داریم تا از حالت تدارک -برای برپائی چنین جنگی – عبور نموده و بتوانیم درفش پر افتخار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را بر کوه‌پایه های کشور عزیزمان به اهتزار درآوریم. هرچند می‌دانیم که جنگ خلق از سه مرحله ( تدافع تعادل تعرض ) عبور می‌کند و طولانی ترین مرحله، مرحلۀ تدارک و تدافع جنگ خلق است که اکنون ما در حالت تدارک برای برپایی چنین جنگی قرارداریم، اما متعقد هستیم که با شروع آن و با تکیه بر اساسات ایدئولوژیک سیاسی تشکیلاتی و با برنامه های طرح شدۀ به جا مانده از رفیق ضیاء قادر خواهیم بود با تمام نیرو و توان بر اشغال‌گران لجام گسیختۀ امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده شان حمله ور شده و نظام دژخیم شانرا به قهری ترین و فجیع ترین شکل سرنگون نمائیم، و آن زمانیست که می توانیم استقلال سیاسی و آزادی کشور را به ارمغان آورده و بر تمام مصائب و بدبختی های جامعه خط پایان بکشیم.

مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم سنگر انقلاب جهانی است!

رفیق ضیاء صدر پر افتخار حزب، یک مارکسیست لینیست – مائوئیستِ به تمام معنی، و شخصیتی گران‌مایه و به‌عنوان آموزگار برای تک تک اعضای حزب و تمام توده های محروم و ستم‌دیده این دیار که با او آشنایی داشتند و از نزدیک می‌شناختند، بود، و ما با الهام‌گیری از دروس به‌جا ماندۀ رفیق و با تکیه بر چنین سنگر مستحکم و پولادین، اکنون با ثبات‌تر از قبل به پیش حرکت می‌کنیم تا مسیر مبارزاتی مان‌را به پیروزی منتهی سازیم.

اگرچه رفیق با مرام ما ضیاء دیگر در میان ما نیست و جسم‌اش در خاک دفن شده است، اما نامش همیشه با ماست و اکنون جاویدانه بر دلهای هر مبارزگر کمونیست واقعی ( م –  ل- م) یاد می‌شود  و به یک ارزش معنوی و شناخته شده در میان احزاب و سازمان های مارکسیست لنینیست مائوئیست جهان معرفی شده است. وی در مقابله با سنتزهای نوین باب آواکیان اولین فردی بود که در جهان قدم علم کرد و آنرا پسا مارکسیستی لنینسیتی مائوئیستی هومانیستی خواند، هنگامی که پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب فیصله نمود که سنتزهای نوین پسا مارکسیستی لنینسیتی مائوئیستی هومانیستی است، حزب کمونیست هند (مائوئیست) اولین حزبی بود که طی نامه ای به کمیته مرکزی حزب نوشت: که این پیشگوئی تان پیش از وقت و لبه آن بسیار تیز و برنده است، اما یک‌سال بعد، حزب کمونیست هند (مائوئیست) با قدرت تمام نوشت: که پیشگوئی‌های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نه تنها پیش از وقت نبود بلکه به وقت بود و حتی کم گفته بودند، سنتزهای نوین باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی امریکا نه تنها پسا مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی هومانیستی می‌باشد بلکه رویزیونیستی است.

از آن به بعد، مسیر مشخص مبارزات کمونیستی در سطح جهان، روی مسائل مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم تعمیق و گسترش یافت و احزاب و سازمان های جهان یکی پی دیگری، آغاز مبارزات علیه سنتزهای نوین باب‌آواکیان را مدیون حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و در راس رهبری زنده یاد رفیق ضیاء می‌دانستند. این افتخار از آن رفیق ضیاء است که در تاریخ مبارزات جنبش بین المللی کمونیستی فراموش ناشدنی و ماندگار خواهد بود.

ما در شرایطی امسال به بزرگداشت سال‌یاد زنده یاد رفیق ضیاء گام می‌گذاریم که امپریالیست‌های اشغال‌گر امریکایی طرح ریاکارانه و نمایشی خروج شانرا مطرح نموده و خواهان به قدرت رساندن رژیم پسا توافق هستند و بازار جنگ امپریالیستی استخباراتی شان هم‌چنان گرم است.

ما در شرایطی امسال به بزرگداشت سال‌یاد زنده یاد رفیق ضیاء گام می‌گذاریم که در طی یک‌سال گذشته با توطئه ِ انحلال‌گرانۀ سکتاریستی و دگماتیستی دو فرد جاه‌طلب مواجه شدیم، که باعث شد، اثرات ناچیزی بر پیکر حزب وارد نماید؛ ولی ما با مبارزۀ اصولی و دوامدار توانستیم طرح توطئه گرانه و انحلال طلبانه شان را خنثی نموده و سومین کنگره سراسری حزب -که یکی از آرمان‌های رفیق ضیاء بود- را موفقانه تدویر نمائیم.

ما اکنون با تمام نیرو و با استحکام بیشتر سرپا ایستاده هستیم، و برای پیاده نمودن آرمان های سرخ‌ رفیق ضیا و دیگر رفقای وفادار همرزم مان که درین راه جان های شیرین شانرا از دست داده اند و هیچ‌گاه به رفاه، آسایش و آرامی شخصی شان‌را فکر نکردند و منافع سیاسی را بر همه چیز ارجحیت دادند، با اراده پولادین و سترگ مبارزه می‌نمائیم، و درین شکی نیست که افراد خاین، فرصت‌طلب و انحلال طلبان ِ سکتاریست، روسیاه تاریخ جنبش کمونیستی خواهند شد.

کمونیستی ها عزاداری نمی‌کنند:

در جواب دیدگاهی تعدادی از دوستان و سم‌پاتی‌های حزب که گفته اند کمونیست‌ها عزاداری نمی‌کنند بلکه مبارزه می‌نمایند، باید گفت که بله، کمونیست‌ها هیچ‌گاه عزاداری نمی‌کنند اما دستاوردهای رهبران شان‌را ارج می‌نهند، مراسم یادبود به عمل می‌آورند، از دستاوردها و کارکردهای آنان نام می‌برند و بدین‌ترتیب به احترام خدمات شایسته‌ای که انجام داده‌اند جلسات یادبود برگزار می‌کنند. این باید به یک قاعده تبدیل شود و ما باید رهبران خود را و دستاوردهای ارزشمند ِ شان‌را به مردم معرفی کنیم.

کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سوگند یاد می‌نماید که از آرمان‌های سرخِ به‌جا ماندۀ زنده یاد رفیق ضیاء دفاع نموده و برای پیاده نمودن این رویاهای مبارزاتی، قوی تر از قبل به پیش گام بر دارد،  و با تکیه بر اساسات ایدئولوژیک سیاسی تشکیلاتی مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم که سنگر انقلاب جهانی است به پیش رفته و توده‌ها و پرولتاریای ستم‌دیده دیارمان را از بند اسارت آزاد ساخته و متحد بسازد.

بلی! ما با تمام توان و نیرو مبارزاتی انقلابی مان، برای بیرون راندن قهری نیروهای اشغال‌گر امپریالیست و هم‌پیمانان شان از کشور و فروپاشی رژیم دست‌نشانده و رژیم پسا توافق و رونمایی چهره های تسلیم طلب و انحلال‌گران ِ سکتاریست از هیچ‌گونه ایثار و فداکاری دریغ نخواهیم ورزید، و تا بنیان‌گذاری جامعۀ دموکراتیک نوین، و تا رسیدن به سوسیالیزم و هدف غایی کمونیزم هم‌پا با دیگر رفقای هم‌رزم خود، گام‌های مانرا مستحکم‌تر و پولادین‌تر از قبل بر خواهیم داشت.

رفیق ضیاء در مبارزه علیه هر نوع بیداد و ستم ِ اشغال‌گرانه و خاینانه امپریالیستی/سرمایه‌داری و رژیم‌های مزدور و دست‌بوس یانکی ها ، قاطعانه ایستاد و درین راه، از هیچ نوع سعی و تلاشی دریغ نورزید. وی هیچ‌گاه به منافع شخصی خود فکر نمی‌کرد، با زندگی فقیرانه و خانۀ کم‌آسایش – اگرچه برایش امکانات در آنسوی دریاها موثر بود- به مبارزه انقلابی خویش تا زمانی بدرود حیات ادامه داد.

غم از دست دادن چنین رهبری سنگین و جانسوز است، ولی اندوه و درد ما در پیکار و نبرد با عزم راستین و راسخ ِ انقلابی مدوا می‌گردد. ما برای برپایی سرزمین نوین و بناء آبادی و آزادی با تمام قوت حرکت خواهیم کرد، و می‌دانیم درین راه شاهد همراهی هزاران هزار هم وطن وفادار ِ مان خواهیم بود!

ای رفیقان ِ رفته ِ سرخ تاریخ

راحت بخوابید، آرام بخوابید،

نام‌های با شکوه تان

در تاریخ مبارزاتی جهان 

و بر جریدۀ دل‌های مان

 ثبت است.

ای رفیقان با مرام و هم‌سنگران ِ سرخ‌آلود

که شایسته ستود هستید و درود!

و راه ی تان خدمت به خلق بود و آزادگی

و آرمان تان شکست ِ زنجیر های استبداد و بندگی

و نفرت تان از استثمار و استعمار و اشغال‌گری

آری آری اندیشۀ خروشان ِ سرخ تان،

ستودنی ست، ستودنی ست !

آرام بخوابید، راحت بخوابید!!!

ما برای پیاده نمودن ِ آرمان‌های سرخ ِ تان

برای برپایی جنگ خلق و درخشانی ستاره ها

و ویرانی ِ سیاهی شب های ظلمت

و برافروزی شعله های خورشید عدالت

«جان‌های مانرا  فدا

سرزمین ِ نوینی را بناء

لشکر ستم‌گران را به خاک و خون یک‌سان

و بنیان ظلم را ویران

خواهیم نمود.»

ای رفیقان ِ رفته ِ سرخ تاریخ

راحت بخوابید، آرام بخوابید.

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

زنده باد جنگ مقاومت ملی مردمی انقلابی

پیش بسوی آینده درخشان

با شکوه باد آرمان های سرخ همرزمان مان!

کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اول سرطان ۱۴۰۰

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com