پیام حمایت واحد تشکیلاتی هواداران حزب – اِستُکهُلم – سوئدن

اطلاعیه پیام ها خانه

رفقای عزیز!

اجازه دهید گرم‌ترین درودهای سرخ و انترناسیونالیستی خویش را از پر رشدترین پایتخت‌های اروپا اِستُکهُلم سوئدن (Sweden-Stockholm ) تقدیم‌تان کنیم.

برگزاری موفقیت آمیز سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و به تعقیب آن تدویر موفقانۀ اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی حزب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌داریم.

در کشور مستعمره نیمه فئودال افغانستان و در شرایط بس دشوار کنونی، اختناق خفقان آور و انزواگرائی سیاسی که دامن جامعه ما را گرفته است،  تدویر به موقع سومین کنگره و اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی، حرکت جسورانه، اصولي و سازنده‌اي است كه نقش و تاُثيرات مثبت و سازنده آن براي كل تاريخ جنبش كمونيستي (ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ) افغانستان، عميق و دير پا خواهد بود.

رفقای عزیز!

بگذارید صریحا مطرح نماییم که از تمامی فیصله‌های به عمل آمده در سومین کنگره و همچنان در اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی، حمایت می‌کنیم و آنچه در توان داشته باشیم در تطبیق و تلفیق تئوری و پراتیک مبارزاتی آن دریغ نخواهیم ورزید.

به نظر ما، رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون در موقف و موقعیت برتری برای پیشبرد پروسۀ تدارک برای برپائی و آغاز جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) قرار گرفته اند. تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری و اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی این ادعا را ثابت می کند.

امیدواریم که رفقای گرامی ما ازین راه پر پیچ و خم و مملو از فراز و نشیب مبارزاتی جنگ انقلابی در افغانستان، ظفرمندانه بیرون آیند و ما خود را مکلف می‌دانیم که درین راه از هیچ گونه سعی و تلاش در خدمت انقلاب افغانستان بر مبنای فیصله‌های به عمل آمده دریغ نورزیم.

اجازه دهید در مورد اینجا معلومات مختصری را خدمت رفقا ارائه کنیم:

آمار کرونا تا صبح امروز خود را به مرز 1,051,762 مبتلا و 14,349 تلفات رساند، اما محدودیت قرنطین در سراسر سوئد وضع نمی‌باشد خصوصا شهر اِستُکهُلم و همچنان  لولئو – شهرستان نوربوتن دیده نمی‌شود.

در کشور سوئد، که نظام پادشاهی مشروطه حاکم است، همه خود را مکلف به اجرایی شدن 4 قانون ( قانون نظام حکومتی (RF)، قانون اساسی موروثی بودن سلطنت (SO)، قانون اساسی آزادی مطبوعات (TF) و قانون اساسی آزادی بیان (YGL) ) می‌دانند.

در کنار 15 حزب مطروحۀ کشور سوئد، حزب کمونیست این کشور که شعار مارکسیزم لنینیزم را به دنبال خود یدک می‌کشد، یک حزب سیاسی و مدعی است که می‌خواهد از لحاظ ایدئولوژیک سیاسی تشکیلاتی فعالیت نماید، این حزب جناح پارلمانتاریستی نیز به شمار میرود و نشریه Proletären را منتشر می‌کند. سازمان جوانان این حزب با نام ( Revolutionär Kommunistisk Ungdom )مسمی است.

مردمان سوئد با مردمان کشورهای نروژ ، آیسلند و دانمارک که از شاخۀ جرمنی ( اقوام هند و اروپایی) هستند، تبارشان به وایکینگ‌ها می‌رسد. کیفیت زندگی مردم سوئد بالا و نرخ بیکاری درین کشور پایین است و اقتصاد آن برپایه مشارکت مردم به شکل سهامداران استوار می‌باشد.

مهاجرینی که اکنون 28% کل کشور را تشکیل می‌دهند در مواجهه با راسیزم و نژادپرستی روبرو هستند، خصوصا این وضعیت در سفارت افغانستان در سوئد به وضوح دیده می‌شود و از داخل سفارت افغانستان خبرهای خوشی در دست نیست. پوپولیستهای جناح راست در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند و به همین دلیل با میزان مشخصی از بیگانه هراسی و خصومت با غریبه‌ها همراه هستیم و این حال و هوا ، مسائل راسیستی را برای مهاجرین دامن زده است و مهاجرین با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

ما افتخار می‌کنیم که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با خود داریم و یکبار دیگر اجازه می‌خواهیم که تدویر سومین کنگره حزب و اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی را شادباش بگوییم. امیدواریم که بتوانیم در کنار سایر رفقا و دوشادوش همرزمان خویش بر پایه انترناسیونالیزم پرولتری در داخل و خارج از کشور به جلو گام برداریم.

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

واحد تشکیلاتی هواداران حزب – اِستُکهُلم سوئدن

20 می 2021 میلادی

( 30 ثور 1400 خورشیدی)