پیام حمایت واحد هواداران حزب در فرانکفورت-آلمان

اطلاعیه پیام ها خانه

تصویب اسناد و فیصله‌های سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

و

اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را

قاطعانه حمایت می‌کنیم!

به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!

رفقای گرامی !

در ابتدا اجازه دهید، گرم‌ترین درودهای سرخ و انترناسیونالیستی خویش را به نمایندگی از واحد هواداران حزب در فرانکفورت آلمان خدمت تک تک رفقای کمیته مرکزی ، اعضاء و هواداران حزب در داخل و خارج کشور تقدیم نماییم.

ثانیا، طوری که رفقا در جریان قرار دارند، قرار بود نماینده واحد تشکیلاتی هواداران حزب در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اشتراک نماید، ما رفیق “نوید فوژان ” را بعنوان نماینده واحد تشکیلاتی هواداران حزب در فرانکفورت آلمان به سومین کنگره سراسری حزب معرفی نمودیم و قرار بود رفیق “نوید فوژان ” در سومین کنگره سراسری حزب اشتراک نماید، ولی بنا به معضلات پیش آمده نتوانستیم به وقت معینه به کنگره اشتراک نماییم، هرچند رفقای کمیته مرکزی، تقریبا با تاخیر یک هفته‌ای به خاطر اشتراک نماینده واحد هواداران حزب انتظار کشیدند، اما در نهایت امر، این کنگره باید تدویر می یافت، ما بسیار خوشبین بودیم که میتوانیم و باید درین کنگره سهم به سزائی ایفاء نماییم، اما باز هم مشکلات و موانع باعث شد که درین کنگره نتوانیم به موقع شرکت کنیم، ازین خاطر از تک تک رفقای کمیته مرکزی حزب پوزش می طلبیم، امیدواریم که معذرت ما را پذیرا شوید.

بدین لحاظ خواستیم با ارسال این پیام حمایت قاطعانه و پشتیبانی همه جانبۀ خویش را از تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب اعلام نماییم.

رفقای گرامی !

وضعیت در اروپا طور دیگری است، تک تک رفقای ما به جریان قرار دارند که وضعیت کرونائی دراینجا محدودیت های بسیار خاص به بار آورده است و تقریبا همه شئون زندگی را در خود پیچانده است، از مدت دو ماه بدین‌سو تمامی مرزهای اتحادیه اروپا بصورت وسیع مسدود اند و آلمان که یکی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشد، نیز شامل همین قرنطین عمومی است.

از طرف دیگر، تقریبا بیست و یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا اعضای ناتو به شمار میروند که در جنگ غارتگرانه و چپاول‌گرانه و اشغال‌گرانه امپریالیستی به سرکردگی امپریالیزم جنایت گستر امریکا در افغانستان مستعمره -نیمه فئودال سهم گرفته اند، این کشورها عبارتند از: آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، دانمارک، پرتغال، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، لهستان، بلغارستان، یونان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، استونی، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، و هریک درین جنگ اشغال‌گرانه امپریالیستی مانند یک شرکت سهامی منافع غارتگرانه خویش را دنبال نموده می نمایند.

با اعلان خروج نیروهای نظامی اشغال‌گر یانکی و نیروهای ناتو از افغانستان که توسط ” جو بایدن ” رئیس جمهور امریکا اعلان شد، بسیاری خوشبین به این هستند که جنگ غارتگرانه پایان می یابد، اما در واقعیت تبدیل این جنگ خانمانسوز به یک جنگ ارتجاعی ـ استخباراتی در منطقه پیش روی است و رفقای ما باید هوشیاری و بیداری خویش را درین رابطه داشته باشند.

حتی اگر تمامی نیروهای اشغال‌گر امپریالیستی به سرکردگی امپریالیزم امریکا از افغانستان بیرون شوند، و رژیم پسا توافق هم روی کار آید، سیمای کشور کماکان مستعمره نیمه فئودال باقی خواهد ماند. امپریالیست ها پایگاه های نظامی شان را اگر از نیروهای خویش خالی کنند اما نیروهای استخباراتی شان در منطقه باقی خواهد ماند و بالن های فضائی که در اطراف و اکناف کشور بلند کرده اند، نیز پای برجا بخاطر هژمونی امپریالیستی شان در بخش شبکات استخباراتی باقی و حفظ می ماند. رژیم پسا توافق به هر شکل و شمایلی که درآید، یک رژیم دست‌نشانده بوده که از طریق شبکه‌های استخبارتی امپریالیستی دستوراتش را میگیرد.

ما بسیار خرسند هستیم که رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان توانستند در شرایط بس دشوار کنونی که از یک طرف اوضاع اختناق در کشور حاکم است و از سوی دیگر رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغنستان را از دست داده، موفقانه سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب  را تدویر و به پایان برسانند.

بدینوسیله اجازه دهید یکبار دیگر حمایت همه جانبه خویش را از تمامی فیصله های به عمل آمده در سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی ابراز بداریم و خود را مکلف میدانیم تا در پیاده نمودن و تطبیق این فیصله ها از هیچگونه سعی وتلاشی دریغ نورزیم.

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پاینده باد درفش رزمنده مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم

واحد تشکیلاتی هواداران حزب در فرانکفورت آلمان

13 ماه می 2021

( 23 ثور 1400 خورشیدی)