بــیــرق انــقــلاب

شعر و ادب

رفتن ات یک سوال مشکل بود، این سوال و جواب با ما ماند
مستی ی عشق با تو رفت اما، طعم تلخ شراب با ما ماند


این رفیقانه نیست رفیق، راه دور و دراز در پیش است
انتخاب تو جاودانه شدن، باقی ی انتخاب با ما ماند


در تنور نبرد اندیشه، مثل فولاد آب دیده شدی
این تنور نبرد پا بر جاست، جرئت ات ای شهاب با ما ماند


تو نه مانند یک ستاره ی گنگ، بلکه مانند اشعه ی خورشید
می درخشی و می درخشی باز، یعنی که آفتاب با ما ماند


حرف و تحلیل صادقانه ی تو، آبیاری باور عشق است
یعنی از عشق و از غرور سرخ، شرح صدها کتاب با ما ماند


کوله بار هزار اقیانوس، در غرور تو پیچ و خم دارد
لذت استقامت دریا، با هزار التهاب با ما ماند


قامت استوار عاشقانه ی تو، مکتب ضد ظلم را پر داد
خاک میهن هنوز در اشغال، وضع و حال خراب با ما ماند


با صد افسوس، با هزار افسوس، رفتی اما بدان رفیق عزیز
بار سنگین این مسیر دراز، بیرق انقلاب با ما ماند