پیام تسلیت به مناسبت درگذشت غم‌انگیز رفیق ضیاء

پیام ها


ترجمه: کمیته روابط بین المللی
به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
درود بر همبستگی انترناسیونالیستی از نوادا !


به عنوان یک رفیق مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ، با وجودی که من در آن‌طرف کره زمین از شما قرار دارم، من باید مراتب عمیق تسلیت خویش را بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء تقدیم تان نمایم.

برای جنبش کمونیستی، از دست دادن هر رفیقی یک فاجعه بزرگ است. این فاجعه هنگامی بطورمضاعف، مهیب میگردد که شخصی مانند رفیق ضیاء را از دست داده باشید. کسی که برای مبارزات انقلابی در کشور خود، و گسترش مبارزات پرولتری در سراسر جهان تلاش زیاد نموده است.

رفیق ضیاء را از دست داده ایم، اما میراث او باید بر شانۀ توده‌ها به سمت پیروزی نهائی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به پیش برده شود.
برای شما بیشترین موفقیت را برای ادامه مبارزه در کشورتان خواهانم.


سی. ج. هانت
ایالت نوادا
امریکا
2 جولای 2020