پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پیام ها

با تاثر و تاسف عمیق اطلاع یافتم که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در اثر سکته قلبی به عمر۶۸سالگی درگذشت. این ضایعه بزرگ را به مرکزیت ، اعضای حزب ، سازمان‌های م ل م در داخل و خارج از کشور، طبقات زحمتکش به خصوص کارگران و خانواده اش تسلیت عرض می‌نمایم.

رفقا!
نقش و شخصیت رفیق ضیاء، طی جریان مبارزاتی‌اش که از دوران استبداد سلطنتی آغاز می‌شود دارای برجستگی‌های فراموش ناشدنی می‌باشد. وی در تشکیل ساما (سازمان آزادی بخش مردم افغانستان) سهیم بوده، طی مبارزات اصولی ساما نقش وی برازنده بوده، بعد از اینکه ساما از مسیر اصولی (توام با اشتباهات) عدول نمود و ساما منحیث یک سازمان تسلیم طلب ملی – طبقاتی عرض اندام کرد، رفیق ضیاء مبارزات خود را علیه خط و مشی تسلیم‌طلبانه ملی – طبقاتی آغاز نمود و نتیجۀ این مبارزه حصول و بنیان‌گذاری نهادی به نام “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” در سال۱۳۶۶ گردید، طی دو سال تلاش و مبارزه هسته کمونیست‌های انقلابی به سازمان کمونیست‌های انقلابی افغانستان ارتقاء نمود و کمیته مرکزی، وی را منحیث صدر سازمان انتخاب نمود، رفیق ضیاء و سایر رفقای هم‌رزمش در مسیر تاسیس حزب کمونیست، سعی و تلاش نمودند و نتیجه سعی و تلاش مبارزاتی‌شان ایجاد “حزب کمونیست افغانستان” بود که در سال ۱۳۶۹هـ ش (۱۹۹۰ میلادی) “حزب کمونیست افغانستان” بنیان نهاده شد.

رفیق ضیاء دارای تعهد انقلابی و روحیه خدمت به خلق بوده، به اساس این معیارات مبارزاتی انقلابی در دوران جوانی مبارزات خود را علیه نظام فرتوت استبداد سلطنتی آغاز نمود، بعد از کودتای ۷ ثور و به تعقیب آن لشکرکشی سوسیال امپریالیزم روسیه و اشغال افغانستان توسط اشغالگران “شوروی”، در پهلوی مسایل ایدیالوژیک به فعالیت‌های نظامی انقلابی، سیاسی ملی – دموکراتیک ادامه داد.

تجاوز عریان و فاشیستی ناتو در راس آن امپریالیزم ایالات متحده آمریکا در اکتوبر ۲۰۰۱، رفیق ضیاء و حزب کمونیست را واداشت تا با روحیه عالی انقلابی با نشر اعلامیه‌ای علیه اشغالگران امپریالیست ناتویی در راس امپریالیزم اشغالگر امریکا، خواهان وحدت مائوئیست‌های افغانستان شد و این فراخوان وحدت را “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و “اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” لبیک گفته که طی پروسه مبارزاتی منجر به وحدت (مارکسیستی-لنینیستی-مائویستی) افغانستان میان سه تشکیل انقلابی و ایجاد حزب کمونیست (مائویست) افغانستان گردید.

با تدویر کنگره وحدت جنبش کمونیستی (مارکسیستی-لنینیستی- مائوئیستی) ، حزب کمونیست (مائویست) افغانستان تشکیل و کمیته مرکزی ، رفیق ضیاء را به اتفاق آرا صدر حزب انتخاب نمودند و همچنین در کنگرۀ دوم به اتفاق آرا رهبریت حزب کمونیست (مائویست) افغانستان را بدست گرفت و تا آخرین روز حیاتش وظیفه محول شده را بوجه احسن انجام داده است.
رفیق ضیاء هیچ‌گاه مردم زحمتکش را تنها نگذاشت و دوشادوش زحمتکشان ، همانند زحمتکشان در فقر و تنگ‌دستی زیست نمود. اوصاف یک کمونیست واقعی (مارکسیست –لنینیست –مائوئیست) چنین است.

رفیق ضیاء آرام بخواب ، راه تو مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود، این راه تداوم دارد و ادامه دهندگان ، هرگز راهی که تو رفته ای را فراموش نمی‌کنند و آن را با تعهد راسخ انقلابی به پیش خواهند برد.


زنده باد مارکسیسم- لنینیسم –مائوئیسم!
بیرق حزب کمونیست (مائویست ) افغانستان در اهتزاز باد
لطیف
۵ جولای ۲۰۲۰ ( ۱۵ سرطان ۱۳۹۹)