پیام تسلیتی کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پیام ها

رفیق ضــیاء !
نام جـاودان ، اندیشۀ مـاندگار در خـاطـره‌ها

شمعی پر از صفا و پر از سادگی ضیاء
آن بهترین نمونه‌ی ایستادگی ضیاء
تنها مرام و مقصد او انقلاب بود
بردوش داشت بیرق آزادگی ضیاء
(شعر از رفیق صمصام)


کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ، مراتب عمیق تسلیت و هم‌دردی خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رفقای کمیته مرکزی، اعضاء ، داوطلبان عضویت و هوادارن حزب و به سازمان‌های مائوئیستی در داخل و خارج از کشور، به احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سایر کشورهای جهان، به دوستان و یاران نزدیک وی، خانواده محترم زنده یاد رفیق ضیاء، تقدیم نموده، درغم و اندوه رفقا خود را شریک می‌داند.

مرگ نابه هنگام رفیق ضیاء یک ضایعۀ بزرگ بوده که در شرایط کنونی کشور که امپریالیست‌های غدار به رهبری امپریالیزم لجام گسیختۀ امریکا دمار از روزگار مردم در آورده و کشور مستعمره – نیمه فئودال – نیمه مستعمره – نیمه فئودال افغانستان را به گرداب تلاطم جنگ‌های تجاوزکارانه، غارت‌گرانه و خانمانسوز مبدل ساخته‌اند، درگذشت رفیق ضیاء غیر قابل سنجش است. کمبودی و ضرورت زنده یاد رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنیم.

رفقــا!

نقش و شخصیت رفیق ضیاء در طی سی و سه سال گذشته، از بنیان‌گذاری “هسته کمونیست‌ها” تا درگذشت وی، به وضاحت نشان می‌دهد که چقدر با اهمیت و چقدر با ارزش برای جنبش کمونیستی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی بوده است.

بیایید، غم از دست دادن زنده یاد رفیق ضیاء را به نیروی مبارزاتی بدل نموده و مبارزات‌مان را در مسیر تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده و اشغالگران مرتجع داعشی قاطع‌تر و وسیع‌تر سازیم.
بیایید، همان‌طوری که تا الحال دور کمیتۀ مرکزی خویش متحدانه پیش رفته‌ایم، همچنان ثابت قدم و متحد بمانیم و ادامه دهنده راه رفیق ضیاء تا سرمنزل مقصود باشیم.
همچنان، فعالیتهای مبارزاتی خویش را هرچه بیشتر، جدی‌تر، قاطع‌تر و وسیع‌تر ساخته، تا باشد با جمعی از رفقا بتوانیم کارهای نیمه تمام رفیق ضیاء را تکمیل نماییم.

ما اعضای کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به کمیته مرکزی حزب، تعهد می‌سپاریم و تجدید پیمان می‌کنیم که فعالیتهای مبارزاتی خویش را ، هرچه بیشتر، جدی‌تر، قاطع‌تر و وسیع‌تر سازیم و درین مسیر بالنده به پیش می رویم و راه زنده یاد رفیق ضیاء را ادامه می‌دهیم.

ما به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان باورمندیم که رفقای کمیته مرکزی استحکام تشکیلاتی حزب را با درایت هرچه بیشتر مد نظر گرفته و رهبری حزب را با قاطعیت و اصولیت تمام به پیش هدایت می‌کنند.

ما به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان باور کامل داریم که راه رفیق ضیاء را تکامل می‌دهند و به سر منزل مقصود می‌رسانند.
با اتکاء به کمیته مرکزی حزب، کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اجرای تمامی وظایف محوله کوشش و تقلی می‌کند و حد اعظمی تلاش خویش را به خرچ می‌دهد تا درفش رزمندۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اهتزاز بماند.

ما برای تربیت نسل نوین بر محور ایدئولوژی رهائی بخش (مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم) نهایت تلاش خویش را به خرچ می‌دهیم تا خون تازه در رگ‌های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جاری شود و درفش وحدت دهندۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بتواند در آینده‌ای نه چندان دور تمامی مائوئیست‌های افغانستان را تحت یک چتر جمع نموده و با اتحاد و یکپارچگی قاطعانه بتوانند خرمن هستی امپریالیست‌های غدار و خون آشام را به آتش کشند!
ما از تمامی رهروان جنبش کمونیستی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان (جریان شعله جاوید) تمنا داریم که در مسیر مبارزاتی نیاکان‌مان، پدران‌مان، فرزندان و اقارب جان باختۀ‌مان وفادارانه حرکت کنند و اگر توان و استطاعت این کار را ندارند حداقل خون جان‌باختگان را وجه المصالحۀ سازش و تبانی با دشمنان کشور و مردم کشور، به ویژه دشمنان عمده، قرار ندهند تا خواسته و یا ناخواسته به پای منافع اشغالگرانۀ دشمنان عمده قربانی نگردند.

کمیته منطقوی شماره اول حزب از تمامی اعضاء ، داوطلبان عضویت و هواداران حزبی در منطقه شماره اول صمیمانه تقاضا می‌کند که غم از دست دادن زنده یاد رفیق ضیاء هرچند سنگین و غیر قابل باور است، اما مبارزات‌تان را در مسیر تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی، به پاس خدمات ارزندۀ صدر حزب، به پاس جنبش مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی و به پاس خون جان‌باختگان، جدی‌تر و وسیع‌تر سازید!

تقاضای صمیمانه ما از تمامی رفقا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، در خارج از کشور این است که باید مبارزات حزب در داخل کشور را به پاس خدمات ارزندۀ صدر حزب، به پاس جنبش کمونیستی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی و به پاس خون جان‌باختگان ما ، جدی‌تر و قاطعانه‌تر و بیشتر از قبل در سطح بین المللی تبلیغ کنند و وظایف حمایتی پشت جبهه‌یی خویش را از کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان همچنان حفظ نموده و شگوفا سازند.

رفقای ما با فعالیت‌های برون مرزی‌شان می‌توانند به غداران جهان و مشاطه‌گران سیاسی‌ آنها، نشان دهند که زنده یاد رفیق ضیاء یگانه رهبری بود که درفش جنبش کمونیستی (مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی) و درفش جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان را با جرات و شجاعت، با پایداری و متانت به اهتزاز نگه داشت و راه رفیق اکرم یاری را ادامه داده و خط درست و اصولی را تکامل بخشید.

زنده یاد رفیق ضیاء نسبت به رفقای همرزم‌اش در صداقت، دوستی و صمیمت، بی نظیر بود. وی شرافت‌مندانه زیست و با تعهد مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی بدرود حیات گفت.
زنده یاد رفیق ضیاء هیچ‌گاه مردم را تنها نگذاشت و در بدترین اوضاع و شرایط، بدترین حالات، نازل‌ترین و کم‌ترین امکانات، زندگی با توده ها را اختیار کرده بود، در حالی‌که می‌توانست همانند هزاران مهاجر دیگر دنبال زندگی مرفه خارج کشوری باشد ولی او یک مارکسیست – لنینینست – مائوئیست واقعی بود و زندگی فقیرانه و در میان توده‌ها بودن را ترجیح داد.
رفیق ضــیاء !نام جـاودان ، اندیشـۀ مـاندگار در خـاطـره‌های ماست!


یاد رفیق ضیاء را گرامی می‌داریم !
راه رفیق ضیاء را وسیع‌تر، جدی‌تر و قاطعانه‌تر ادامه می‌دهیم!


کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به رفیق ضیاء صدر حزب، درود سرخ و انقلابی می‌فرستد!
با درودهای گرم رفیقانه به تمامی رفقای کمیته مرکزی حزب
به پیش در راه تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم!
زنده باد حزب کمونیست “مائوئیست” افغانستان
کمیته منطقوی شماره اول
۱۰ سرطان ۱۳۹۹