درگذشت کهن‌سال‌ترین
هوادار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
از نسل اول انقلابیون شعله‌یی

اطلاعیه ها

باشی بوستان کهن‌سال‌ترین هوادار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از نسل اول انقلابیون شعله‌یی درگذشت.
او زندگی مبارزاتی اش را با شمولیت در حلقۀ کارگری تحت مسئولیت رفیق زنده یاد اکرم یاری آغاز نمود. در سال‌های بعد به سازمان رهایی‌بخش خلق‌های افغانستان (سرخا) و بعد از فروپاشی “سرخا” به سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان (ساما) پیوست.
وی سال‌های زیادی از اواخر عمرش را در هواداری از حزب کمونیست افغانستان (حکا) و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان (حکما) سپری نمود.
باشی بوستان که از مدتی به این‌طرف در بستر بیماری افتاده بود، سرانجام در شب اول جدی 1396 (بیست و دوم دسامبر 2017) پس از مبارزه و مقاومت طولانی در مقابل مریضی و کهولت‌ سن شکست خورد و چشم از جهان فروبست.
درگذشت او را به تمامی رفقایش، تمامی اعضای خانواده اش و تمامی دوستانش تسلیت می‌گوییم.
یاد او را زنده و خاطراتش را گرامی می‌داریم.

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
5 جدی 1396 (26 دسامبر 2017)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *