گزارش
جلسه عمومی هواداران حزب کمونیست ( مائویست ) افغانستان واحد کانادا

گزارشات نظر هواداران

جلسه عمومی هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان واحد کانادا، به اشتراک نماینده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، در ماه قوس 1391 ( دسامبر 2012 ) دایر گردید.
در ابتدای جلسه، نماینده حزب از وضعیت داخل کشور و اوضاع جنبش کمونیستی بین المللی، مشخصاً تلاش احزاب مارکسیست ـ لنینیست – مائوئیست کشورهای مختاف جهان، به شمول حزب کمونیست (مائوئیست) افغاستان، برای ایجاد یک تشکیلات بین المللی نوین کمونیستی، معلومات فشرده ای ارائه نمود.
سپس گفتگو در مورد فعالیتهای هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کانادا آغاز گردید. جلسه جمعبندی نمود که هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دارای دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف است. نقاط قوت هواداران حزب در کانادا، ارتباط فشرده آنها با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در داخل کشور و حزب کمونیست انقلابی کانادا در خود کانادا است. نقاط ضعف هواداران حزب در کانادا، معدودیت این هواداران وهمچنان پراگنده بودن آنها در شهرها و مناطق مختلف کانادا است.
در جلسه تاکید گردید که هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کانادا باید در پرتو هدایات و رهنمود های حزب و در رابطه فشرده با حزب و همچنان رابطه نزدیک با حزب کمونیست انقلابی (کانادا) برای تقویت نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف شان، بصورت پیوسته و دوامدار تلاش نمایند و تشکیلات نیرومند و گسترده ای از هواداران حزب در کانادا سازماندهی نمایند.
در جریان جلسه درباره کمک های مالی به حزب نیز صحبت هایی صورت گرفت. رفقا تعهد سپردند که کمک های مالی به حزب را همچنان ادامه دهند و برای بهبود کیفیت و کمیت آن تلاش های پیوسته ای به عمل اورند. آنها علی العجاله کمک مالی معینی را که تهیه نموده بودند به نماینده حزب تحویل دادند.
متاسفانه مشکلات تخنیکی باعث گردید که تعدادی از هواداران حزب در کانادا نتوانند درین جلسه شرکت نمایند. در نتیجه، امر تمرکز هسته رهبری کننده هواداران حزب در کانادا و ایجاد تغییرات معینی در ساختار تشکیلاتی انها، که از جانب حزب پیشنهاد شده بود، همچنان اجرا ناشده باقی ماند و قرار شد که حزب و هواداران حزب در کانادا مشترکا برای به انجام رساندن این پیشنهادات کار و پیکار نمایند.
در پایان جلسه، یکبار دیگر هواداران حزب در کانادا تعهد سپردند که برای تحقق بخشیدن به اهداف، فیصله ها و مصوبات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کار و پیکار انقلابی نمایند و از هیچ سعی و تلاش درین راستا دریغ ننمایند.

هواداران حزب کمونیست مائوئیست افغانستان واحد کانادا
قوس 1391 ( دسامبر 2012 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *