پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست)

“در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است”

دانلود مستفیم PDF دانلود مستقیم WORD این گزارش توسط رفقای حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینست) به ایمل آدرس شعله جاوید مواصلت ورزیده است که تاریخ 28 می 2022 در المان گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب و 49-مین سالگرد وفات رفیق ابراهیم کایپاکایا را تدویر کرده بودند، بدین مناسبت کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متن ترجمه این گزارش را به اختیار خوانندگان خویش قرار میدهد. “در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است” به مناسبت پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست) ، یکی از فعالیت های کمپاینی شروع برنامه شعار ” حزب ما منبع الهام و قدرت ماست ! ” بود که با شرکت هزاران نفر در شهر لودویگشافن آلمان برگزار شد. این مراسم که در 28 می 2022 با شعار “در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است” برگزار گردید، با یک دقیقه سکوت برای کسانی که در راه انقلاب و کمونیزم جاودانه شدند آغاز شد. سپس در سخنانی که از طرف حزب ما ایراد گردید، «تاریخ نیم قرن مبارزات ما» بار دیگر ضرورت تاکید بر مبارزه مسلحانه را به ما نشان داد. پافشاری بر خط رفیق کایپاکایا به معنای تاکید بر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است. کسانی که می گویند “مبارزه مسلحانه منسوخ ادامۀ مطلب

گزارش محفل یاد بود اولین سال‌یاد درگذشت رفیق ضیاء

دانلود فایل Wordدریافت بعد از فراخوان دفتر سیاسی حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان به تمامی کمیته های منطقوی و واحدهای تشکیلاتی حزب به خاطر تدویر محفل یاد بود از اولین سال در گذشت رفیق ضیاء، کمیته منطقه شماره دوم روز شنبه مورخ 22/3/1400 خورشیدی تشکیل جلسه داد و فیصله ذیل را به تمامی اعضا و هواداران حزب در منطقه دوم صادر نمود: « رفقا! طبق فراخوان دفتر سیاسی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان برای تدویر اولین سال‌یاد در گذشت رفیق ضیاء به تمامی رفقای منطقه شماره دوم ابلاغ می‌گردد که برای گرامی داشت از یاد و خاطره رفیق ضیاء روز سه شنبه اول سرطان 1400 خورشیدی آمادگی‌های لازم را داشته باشند. گرامی داشت از اولین سال‌یاد رفیق ضیاء به معنای تعهد مجدد به پیش برد خط ترسیم شده رفیق ضیاء و آرزوهایش مبنی بر مبارزه علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم دست‌نشانده، تسلیمی، تسلیم طلبی، رویزیونیزم و انحلال طلبی جهت به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین و حرکت سریع به طرف سوسیالیزم و تحقق کمونیزم در افغانستان می‌باشد.»  روز سه شنبه مورخ اول سرطان 1400 خورشیدی با آن‌که اوضاع بد کرونایی مردم و منطقه را تهدید می‌نمود اکثریت رفقا بشمول کادرها، اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در منطقۀ شماره دوم ادامۀ مطلب

افتتاح محفل یادبود اولین سال درگذشت رفیق ضیاء توسط مسئول کمیته منطقه شماره دوم

دانلود فایل Wordدریافت چه مشعلی از دانایی خاموش شد چه قلبی از تپش باز ایستاد رفقای عزیز! امروز اول سرطان سال 1400 خورشیدی یعنی روز در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان می‌باشد. ما این جا جمع شدیم تا یاد و خاطره رفیق ضیاء را گرامی بداریم و با وی تجدید میثاق نمائیم که خط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که توسط او و رفقای هم رزمش ترسیم گردیده ادامه می دهیم، و از جان ودل برای وحدت و هم بستگی حزب تلاش می‌ورزیم. بناءً از رفقا تقاضامندم که به خاطر یاد بود از رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و باقی رفقای ما هر یک رفیق حفیظ عضو اصلی کمیته مرکزی حزب، رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب، رفیق وثوق، رفیق کریم الله و رفیق مهمند سه عضو فعال و بر جسته حزب و رفیق پشه‌ای یک تن از فرماندهان حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان به پا می‌خیزیم و دو دقیقه سکوت می‌کنیم.  ************* رفقا! درین مدت یک سال که از مرگ نا بهنگام رفیق ضیاء می‌گذرد، بخوبی مشخص گردید که جای مدیریت‌های مدبرانه و استادانۀ رفیق ضیاء را به این زودی‌ها پر نخواهیم کرد. در این مدت هنوز حزن و اندوه او از قلب ما بیرون نرفته است، زیرا رفیق ضیاء برای حزب ما مانند یک صخره‌ای استوار بود، قاطعیتش در استراتیژی و انعطافادامۀ مطلب

گزارش فورم اعتراضی بمناسبت هفتمین سالگرد تجاوز و اشغال نظامی افغانستان توسط امپریالیسم امریکا و متحدینش

بتاریخ اول نوامبریک فورم اعتراضی بمناسبت هفتمین سالگرد تجاوز و اشغال نظامی افغانستان توسط امپریالیسم امریکا و متحدینش در شهر برکلی ایالت کلیفورنیا دائر گردید. این فورم در شرائطی سازماندهی و برگزار شد که امپریالیسم امریکا در سیاست تجاوزگرانه اش به شکست های روبرو است. جنگ عراق، مقاومت مردم افغانستان، مبارزات خلق فلسطین ورقابت بین امپریالیستهای امریکائی و اروپائی، بشمول برگشت مجدد امپریالیسم روس در صحنه رقابت، امپریالیسم امریکا را وادار کرد که رنگ عوض کند. امپریالیسم امریکا اکنون همان سیاست و عملکرد های جنایتکارانه اش را در رنگ و چهره دیگری به پیش میبرد. فورم که در زیر شعار” امپریالیستهای امریکائی و ناتو از افغانستان خارج شوید!” دایر گردید به اشتراک چهل تا پنجاه نفر ساعت هفت شام دائر شد. اشتراک کننده گان که متشکل ازنیرو های مترقی و انقلابی ملیت های مختلف  اعم از زنان، مردان، نوجوانان و کلان سالان بودند در فورم فعالانه سهم گرفتند –  با جدیت و قاطعیت جنایات امپریالیسم امریکا در افغانستان و سائر نقاط جهان را افشا و تقبیح نمودند. در فورم سه پارچه از سرود های ویدیوئی جنبش جوانان انقلابی افغانستان بنمایش گذاشته شد که مورد علاقه بسیار زیاد شرکت کنندگان قرار گرفت. مطالب فورم مطابق اجندای پادامۀ مطلب

گزارش
جلسه هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا

جلسه هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا به مثابه بخشی از کارزار عمومی اصلاح سبک کار حزب، با حضور نمایندگان حزب، در ماه دسامبر 2012 دایر گردید. نمایندگان حزبی حاضر در جلسه، هواداران حزب را در مورد اوضاع افغانستان و عرصه جنبش کمونیستی بین المللی، مشخصا در مورد تلاش های احزاب مارکسیست – لنینیست – مائوئیست، به شمول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، بخاطر ایجاد یک تشکیلات کمونیستی بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست جهان، معلومات دادند.درین جلسه پشتیبانی قاطعی از تلاش های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر احزاب همسنگر برای ایجاد تشکیلات نوین بین المللی کمونیستی به عمل آمد. رفقا روی این حقیقت تاکید کردند که موجودیت یک تشکیلات بین المللی کمونیستی برای همآهنگ نمودن و رهبری کردن فعالیت های جنبش بین المللی کمونیستی، روی توسعه جنبش های انقلابی و آماده ساختن عامل ذهنی انقلاب جهانی تاثیرات مثبت وسیعی خواهد داشت، به ویژه در زمانی که توده های انقلابی به طرز بیسابقه ای در حال خیزش برای به چالش طلبیدن ” سروران جهان” در سراسر دنیا هستند و نظام سرمایه داری امپریالیستی به واسطه شدید ترین بحران اقتصادی و مالی، از زمان کساد بازاری قرن گذشته تا کنون، مورد تهدید قرادامۀ مطلب

گزارش
جلسه عمومی هواداران حزب کمونیست ( مائویست ) افغانستان واحد کانادا

جلسه عمومی هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان واحد کانادا، به اشتراک نماینده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، در ماه قوس 1391 ( دسامبر 2012 ) دایر گردید.در ابتدای جلسه، نماینده حزب از وضعیت داخل کشور و اوضاع جنبش کمونیستی بین المللی، مشخصاً تلاش احزاب مارکسیست ـ لنینیست – مائوئیست کشورهای مختاف جهان، به شمول حزب کمونیست (مائوئیست) افغاستان، برای ایجاد یک تشکیلات بین المللی نوین کمونیستی، معلومات فشرده ای ارائه نمود.سپس گفتگو در مورد فعالیتهای هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کانادا آغاز گردید. جلسه جمعبندی نمود که هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دارای دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف است. نقاط قوت هواداران حزب در کانادا، ارتباط فشرده آنها با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در داخل کشور و حزب کمونیست انقلابی کانادا در خود کانادا است. نقاط ضعف هواداران حزب در کانادا، معدودیت این هواداران وهمچنان پراگنده بودن آنها در شهرها و مناطق مختلف کانادا است.در جلسه تاکید گردید که هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کانادا باید در پرتو هدایات و رهنمود های حزب و در رابطه فشرده با حزب و همچنان رابطه نزدیک با حزب کمونیست انقلابی (کانادا) برای تقویت نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف شادامۀ مطلب

گزارش مختصر به مناسبت روز یادبود جان‌باختگان دههٔ پنجاه خورشیدی

محو بیداد، رایگانی نیست   شعله را بیم جان‌فشانی نیسترزمجویان، شکوه تاریخ اند    مرگ‌، فرجام زندگانی نیست«م‌ن» ما هواداران حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان به روز پنجشنبه تاریخ هفت قوس، مراسم یادبود جان‌باختگان شعله‌یی را که در سال‌های ۵۷ و ۵۸ توسط رویزیونیست‌های «خلق» و «پرچم» به قتل رسیده‌بودند در شهر وین اتریش برگزار کردیم و در این مراسم به یاد رفقای جان‌باخته و به‌ویژه رفیق‌اکرم یاری، رهبر و بنیان‌گذار جنبش مائوئیستی‌ای افغانستان با مشت‌های گره‌کرده به‌ پا خاستیم و برای یک دقیقه سکوت اختیار کردیم و نیز شمعی را به یاد آن عزیزان بر افروختیم و یاد‌شان را با قلب‌های مملو از محبت رفیقانه گرامی داشتیم.باید گفت که یک تن از رفقای ما در این مراسم به فداکاری‌ها و نقش پیشاهنگان انقلابی‌ای افغانستان که برای حفظ صفای ایدئولوژی‌ای کمونیستی جهت رهایی‌ای طبقهٔ کارگر و توده‌های خلق جان‌شان را فدا کرده‌بودند، به سخنرانی پرداخت. وی جنایات سوسیال‌امپریالیزم و مزدوران آن را به نقد کشید و نقش خائنانهٔ آن‌ها را به‌مثابهٔ دشمنان قسم‌خوردهٔ طبقهٔ کارگر و توده‌های خلق یادآوری کرد و به عدم موجودیت حزب پیشاهنگ طبقهٔ کارگر و عدم تمرکز نیروهای انقلابی‌ای شعله‌یی بر محور ایدئادامۀ مطلب

گزارش راه پیمایی اول مه 2014 در تورنتو کانادا

روز پنج ‌شنبه اول ماه مه هم‌صدا و هم‌گام با کارگران جهان، شهر تورنتو نیز شاهد تجلیل باشکوه ازاول ماه مه بود. صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند.شرکت‌ کنندگان ساعت 5:30 بعد از ظهر در الن گاردن ( (Allan Gardensتجمع کردند و مراسم با سرود های انقلابی، پخش فلایرها و نشرات احزاب و سازمان های مختلف آغاز شد. سپس مظاهره کنندگان با حمل بیرق ها، پلاکارد ها و سردادن شعارهای ضد سیستم سرمایه داری اقدام به راه‌پیمایی کردند. راه‌پیمایی تا کوینز پارک (Queen’s Park ) یعنی محل پارلمان انتاریو ادامه یافت. در مسیر راه در تقاطع یانگ و کالیج (young & college ) از جانب عده ای از برگزار کنندگان راه‌پیمایی سخنرانی هایی صورت گرفت. در این سخنرانی ها از وضعیت کارگران یعنی بیکاری و فقر و فلاکت کارگران و بخصوص فقر و فلاکت کارگران مهاجر و بومی های کانادا و هچنان از وضعیت بی خانمان ها ( homeless ) صحبت بعمل آمد. بعداً راه پیمایی ادامه یافت و در کوینز پارک خاتمه یافت.قابل یاد آوریست که هواداران حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان و رفقای آر سی پی کانادا دوشا دوش هم حرکت میکردند. رفقای آر سی پی بنر بزرگی را که در آن عکس صدر مائوتسادامۀ مطلب

گزارش برگزاری محفل یادبود
جانباختگان جنبش مائویستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان
در شهر تورنتو در کانادا
توسط هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

محفل یادبود جانباختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان به روز 21 نوامبر برای اولین بار در شهر تورنتو در کانادا برگزار گردید. محفل از قبل بصورت وسیعی در فیس بوک، لیست خدمات و همچنان از طریق پوستر تبلیغ شده بود. پوستر تبلیغ محفل در نقاط مختلف شهر، در مرکز شهر و چندین دانشگاه تورنتو بصورت وسیع نصب شده بود.در محفل در حدود 40 – 50 نفر شرکت کرده بودند. رفقای حزب کمونیست انقلابی کانادا برای تدویر محفل کمکهای مفیدی به عمل آورده بودند. یک رفیق سخنران اصلی در محفل بود. متن این سخنرانی ذیلاً ارائه می گردد:آنچه در ذیل می خوانید متن سخنرانی اصلی ارائه شده به محفل برگزاری 7 قوس در شهر تورنتو در کانادا است. اصل سخنرانی به انگلیسی است و ترجمۀ آن به دری بصورت آزاد صورت گرفته است.رفقای عزیز!از شما بخاطر برگزاری محفل امشب بی نهایت سپاسگذارم. بعضی از شما رفقا از شهرهای دیگر به اینجا آمده اید و اجرای این کار در این هوای سرد واقعاً نیاز به یک تعهد نیرومند دارد.من از سازماندهندگان این محفل، از پی. آر. ای. سی.، آر. اسو ام.، هواداران حزب کمونیست انقلابی کانادا و و همچنان هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بخاطر تدویر محفل کنونی تشکر می کنم. این کار واقعاً در انطباق با روحیۀ انترناسیونالیستی پرولتری صورت ادامۀ مطلب

گزارش برگزاری‌ای روز یادبود جانباختگان شعله‌یی و مائوئیست افغانستان در اتریش

مراسم یادبود از روز جانباختگان شعله‌یی و مائوئیست کشور با یک روز تأخیر یعنی به‌تاریخ ۸ قوس مطابق با ۲۹ نوامبر از طرف هواداران ح‌ک (م) ا، اعضای اتحادیهٔ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) و عد‌ه‌ای از افراد ملی‌مترقی و انقلابی‌ای کشور ساعت ۷ شام به‌وقت محلی در شهر ویانای اتریش برگزار گردید.قبل از شروع برنامه، صدای نی استادمحمد موسوی برای حضار از طریق بلندگو پخش گردید. بعد مراسم یادبود با پخش سرود انترناسیونال به‌طور رسمی آغاز شد.سپس گویندهٔ این برنامه، روی صحنه آمد و باخواندن مقدمهٔ مختصر در مورد روز یادبود، از حضار گرامی خواست تا با مشت‌های گره‌کردۀ‌شان به‌یاد جانباختگان و در پیشاپیش آن‌ها رفیق‌اکرم یاری یک دقیقه سکوت اختیار کنند. بعد از لحظه‌ای سکوت، قطعهٔ آهنگ سنتور پرویز مشکاتیان به‌نام تمنا برای حاضران پخش شد.در این مراسم عدهٔ کثیری از افراد مذ‌هبی، دموکرات، ملی‌مترقی و انقلابی با اعضای خانواده‌های‌شان شرکت داشتند. برعلاوهٔ آن‌ها، نمایندگانی از تشکل انقلابی اتریش، رفقای انقلابی ایرانی، حزب کمونیست مائوئیست (ترکیه- شمال کردستان)، جبهه ملی دموکراتیک فلیپین، جوانان مائوئیست یونان و حلقه‌ٔ بین‌المللی‌ای‌‌ امریکای لاتین در بارهٔ موضوعات ملی و بین‌الادامۀ مطلب

فرخنده قربانی فرهنگ مستعمراتی- نیمه‌فیودالی و دینی!

خانم‌ها و آقایان!محفل امروزی ما برای فرخنده که در افعانستان توسط ستمگران و زن ستیزان به‌قتل ‌رسید، برگزار شده‌است. خوشحالم که در اینجا تشریف آورده‌اید و ما را در جهت برگزاری یادبود فرخنده، یاری کرده‌اید!آری، طوری که می‌دانید باز هم روسیاهی دیگری برای رژیم دست‌نشانده و فاسد و باداران اشغالگر امپریالیستی آن که جهت برقراری دموکراسی دروغین و دفاع از حقوق زن در افغانستان شیادانه گلو پاره می‌کنند، رخ داده‌است. این روسیاهی از پیشانی چرکین این فرومایگان و زن‌ستیزان ابداً پاک نخواهد شد. این بار پولیس رژیم پوشالی به‌شکل علنی شریک و زمینه‌ساز قتل فرخنده، دوشیزۀ جوان افغانستانی می‌باشد که به‌اثر دسیسۀ ملای تعویذنویس مرتجع و مکار در زیارت شاه دوشمشیره به اتهام سوختاندن قرآن با سنگ و چوب به‌دست مردان و زنان خشن و ناآگاه به‌روز پنج‌شنبه، نوزدهم مارچ، در یکی از آخرین روزهای سال 1393 خورشیدی در سرک‌ مجاور مسجد شاه دوشمشیره در شهر کابل مظلومانه و وحشیانه به‌قتل رسید. قاتلان وحشی موتر را از روی پیکر نیم‌جان او تیر کردند و بعد جسم بی‌جان او را آتش زدند. دیدن ویدیوی قتل فرخنده تکان‌دهنده و دور از تصور انسان با وجدان است. بدین‌اساس ما از نشان‌دادن آن در محفل خودمان صرفنظر می‌کنیمادامۀ مطلب

زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

روز اول ماه مه که روز بزرگترین و عمده‌ترین تولیدکنندهٔ طبقهٔ جامعه در عصر سرمایه‌داری‌است، از پرافتخارترین روزهای سال است. این روز همه ساله توسط طبقهٔ کارگر جهان و نیروهای متعهد کمونیستی با به‌اهتزازدرآوردن تصاویر بزرگ رهبران طبقهٔ کارگر در راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌هاشان وجود نظام سرمایه‌داری را به لرزه در می‌آورد.بنابرآن به تمام کارگران جهان و به‌ویژهکارگران افغانستان که تحت اشغال امپریالست‌های جهان‌خوار به‌رهبری امپریالیزم امریکا و دست‌نشاندگان خائن و وطن‌فروش‌ آن‌ها قرار دارند و از هیچ‌گونه حق و حقوقی معیاری برخوردار نمی‌باشند، این روز بزرگ را برای کارگران کشور مستعمره-نیمه‌فيودالی که استبداد امپریالیستی و دینی در آن بیداد می‌کند،شادباش می‌گوییم.گرچند احزاب سرمایه‌داری و ریویزیونسیت‌های شرمنده ‌از انقلاب نیز در روز اول ماه مه با راهپیمایی و گردهمایی‌ها از روز جهانی کارگر تجلیل به‌عمل می‌آورند، ولی هدف‌شان گمراه‌کردن کارگران جهت حفظ و بازتولید نظام سرمایه‌داری و افکار مرتبط بانظام تولیدی حاکم است، ولی برعکس هدف عمده و برجستهٔ کمونیست‌های واقعی و انقلابی، تعهد و تجدید تعهد برای انقلاب در جهت براندازی نظام فاسد، جنایت‌کار، جنگ‌افروز، غارتگر، سادامۀ مطلب

گردهمایی «اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت)

با خبر درگذشت رفیق و همرزم انقلابیون (ق.س.م)، اعضای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) در یک گردهمایی اضطراری تأثرات عمیق خود را ابراز داشتند و اشاره بر اینکه چون از آوان تأسیس سازمان جوانان انقلابی و درگذشت انسان‌های رزمنده و انقلابی، هیچ‌گونه آثاری به‌دسترس ما باقی نیست و یا هم اگر باقی‌است خیلی کم و غبارآلود است، ولی با درگذشت این رفیق فعال و رزمنده، نیروهای آزادیخش‌‌ـ‌ملی و انقلابی، بل‌الخاصه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سعی ورزند تا داشته‌های تئوریک و نظرات انقلابی این رفیق و آن‌هائی که پس از آن در می‌گذرند، قبل از وفاتشان به‌دست داشته باشند تا باشد که در آینده با تأکید به‌اعمال انقلابی آن‌ها و تکیه بر اسناد به‌جاگذاشتۀشان در راه ادامه و گسترش نیروی جوان ما کمکی باشد و جلایش این دُرهای گرانبها مثال زندۀ در راه تحرک بیشتر تبلیغاتی و انقلابیون جوان ما گردد. اینک اتحادیه ضمن ابراز عمیق‌ترین تأثرات خود تأکید دارد که در حالت تبلیغاتی و ابراز نظرات انقلابی، بر جانبازی این عزیزان به‌عنوان چراغ روشن راه آینده، تکیه داشته باشد. هر آنچه که رفقای ما در پخش اعلامیۀ درگذشت رفیق ما (ق.س.م) و با تأکید از اعمال انقلابی این رفیق اشاادامۀ مطلب