حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران از فیصله‌های پولینوم دوم – دور سوم کمیته مرکزی حزب

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با درودهای انقلابی  ! کمیتۀ هوادران حزب مقیم ایران تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شادباش می‌گوید. رفقای مبارز و انقلابی! اعتقاد ما این است که با تکیه بر فیصله‌ها و تصامیم کمیته مرکزی حزب و اجرای عملی آن ( بردن خط و مشی حزب در میان توده‌ها) ما می‌توانیم که حالت تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی را تغییر داده و در جهت برپایی و پیش برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی گام برداریم. در شرایط کنونی که جنبش انقلابی کشور ناتوان است، یگانه راه غلبه بر این مشکل فقط و فقط پیاده نمودن تصامیم و فیصله های کمیته مرکزی حزب در عمل می‌باشد. کمیته هوداران حزب مقیم ایران خوشحال است که پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی موفقانه تدویر و با موفقیت اختتام یافت. تدویر و اختتام موفقانه پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب، ما را مصمم تر از قبل به اجرای این تصامیم گردانید. این کمیته از تغییرات در کمیته مرکزی یعنی انتخاب یک رفیق به صفت عضو علی البدل و ارتقا یک رفیق به عضویت اصلی کمیته مرکزی را تائید می نماید. کمیته هوداران حزب مقیم ایران آرزوی موفقیت برای تمامی رفقای هم رزم و انقلابی حزب می‌نماید و امیدوارادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت هوادران حزب در اروپا از فیصله‌های  پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با درودهای سرخ و انقلابی ! کمیته هواداران حزب در اروپا به نیابت از تمامی هوادران حزب در اروپا تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقا (داخل و خارج کشور) شادباش می‌گوید و خود را متعهد به اجرای آن می‌داند. رفقا ! در شرایط اختناق آور کنونی که امپریالیست‌های اشغال‌گر با به قدرت رساندن دوباره طالبان بوجود آورده اند، بدون شک که تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی قاطعیت مبارزاتی رفقا را نشان می‌دهد. این کمیته از جای‌گزینی یک رفیق به عنوان عضو علی البدل  و ارتقا رفیق دیگر به عضویت اصلی کمیته مرکزی نه تنها ابراز خرسندی می‌نماید، بل‌که تصمیم پولینوم را در این مورد کاملاً تائید می‌نماید. و این موقعیت را به هر دو رفیق مبارک باد می‌گوید و امیدوار است که رفقا با احساس مسئولیت وظایف شان را به نحو احسنی بتوانند انجام دهند. ما معتقدیم که انتخاب و ارتقاء صحیح، درست و به موقع کادرها مسأله مهم و حیاتی حزب به شمار می‌رود، ما این تصمیم درست و به موقع را ارج می‌گذاریم. کمیته هوادران حزب در اروپا معتقد است که نه شرایط خفقان آور کنونی و نه مشکلات و موانع ایجاد شده از طرف گروهک های مضر و نه تهدید و ارعاب جاسوس مآبانه این گروهک‌هاادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت کمیته روابط بین‌المللی از فیصله‌های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب!

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD رفقای عزیز درودهای سرخ و انقلابی ما نثارتان باد ! کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را خدمت تک تک رفقای عزیز چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور تبریک و تهنیت عرض می دارد. رفقا ! ما ضمن تایید فیصله های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، خود را مکلف به اجراء تمامی فیصله ها می‌دانیم. کمیته روابط بین المللی حزب، .شرکت در مبارزات جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م) را وظیفه و مسئولیت انصراف ناپذیر خود می داند و در سطح بین المللی کوشش به عمل خواهد آورد تا در مبارزات ایدئولوژیک – سیاسی روی مسائل عام و خاص، سهم فعال و ارزنده داشته باشد،و در راه احیا ویا ایچاد تشکیل چنبش انقلابی انترناسیونالیستی (م ل م) از هیج گونه تلاش دریغ نخواهد ورزید واز این طریق روابط را با احزاب و سازمان های م ل م سایر کشورهای جهان تحکیم ودر راه تشکیل انترناسیونال کمونیستی با آنها یکچا تلاش پیگیر خواهد نمود. و اما در افغانستان کنونی که یک کشور کماکان مستعمره – نیمه فئودال است و طالبان برای بار دوم توسط امپریالیست های اشغالگر امریکایی بر اریکۀ قدرت نشانده شده اند و شوونیزم ملیت ّحاکمۀ ادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پـیـام حـمـایـت از فیصله‌های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD رفقای محترم!     کمیتۀ منطقوی 7 قوس، صمیمانه‌ترین درودهای رفیقانۀ خود را هم از طرف خود و هم از طرف سایر اعضای حزب در منطقه، به رفقای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر کادرها و اعضای حزب در خارج و داخل کشور به خاطر تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تقدیم می‌دارد. رفقای محترم! اعتقاد ما این است که حزب ما از زمان ایجادش تا کنون مبارزاتش را نه تنها علیه دشمن عمده و غیر عمده کشور بطور احسن پیش برده است، بل‌که مبارزاتش را علیه انواع و اشکال مختلف رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم‌طلبی در سطح داخلی و بین المللی به خوبی به پیش برده است. بعد از درگذشت رفیق ضیاء انحلال طلبی از درون حزب از طرف کسانی که گذشته چندان خوبی نداشتند سر بلند نمود. کمیته مرکزی حزب با هوشیاری و قاطعیت تمام علیه این انحلال طلبی ایستاد و مبارزاتش را به نحوی درست و اصولی علیه این خط انحرافی به پیش سوق داد و چهره انحلال طلبانۀ شان را به خوبی افشاء نمود. حزب ما از درون این مبارزات موفقانه گذشت و با این همه موانع مبارزات سخت توانست در اوایل سال 1400 خورشیدی (2021 میلادی) سومین کنگره سرتاسری حزب را موفقانه دایر نماید. و اینک دومین پولینوادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

فیصله‌های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را با قاطعیت حمایت می کنیم!

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD درود به رفقا ! کمیتۀ منطقوی شماره 13 میزان، تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقا (داخل و خارج کشور) شادباش می‌گوید و صمیمانه ترین درودهای خود را به نیابت از تمام اعضای حزب در منطقه، تقدیم میدارد. رفقا ! در شرایط کنونی که جنبش چپ انقلابی کشور از ضعف و ناتوانی رنج می برد، جنگ تحمیلی ارتجاعی در گوشه و کنار کشور در افت و خیز است و توده های رنج دیده ما از جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی بی بهره اند، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمام بدنه تشکیلات حزبی دارای مسئولیت بس عظیم تاریخی است که باید به مصاف چالش ها رفته و تهدید را به فرصت بدل نماید. ما یقین کامل داریم که با تکیه بر اصول اساسی م ل م در کشور، رهنمودهای روشن کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب میتوانیم به پیش حرکت نماییم. ما باید تهور داشته باشیم ، ما باید به خود جرات پیکار دهیم، از دشواری ها و مشکلات نهراسیم و موج به موج و قاطعانه به پیش رویم. با تکیه استوار بر فیصله های پولینوم است که میتوانیم به قاطعیت حزب خود پی بریم و وظیفه تک تک ماست تا بر عملی نمودن هرچه بهتر و قاطع‌تر آن در میدان مبارزه حرکت کنیم. یقینا این حرکت نمیتواند و نخواهد توانست بدون در نظرداشت سانترالیزم دموکراتیکادامۀ مطلب

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پیام حمایت:کمیته منطقوی شماره (44) حزبی

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD کمیته منطقوی شماره (44) حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان از جانب خود، همه اعضا و هواداران حزب، تحت فعالیت­شان، درودهای رفیقانه و انقلابی به رفقای “کمیته مرکزی ” و سایر اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان احترامانه تقدیم می نمایند. ما بی نهایت خرسندیم در شرایطی که امپریالیزم اشغال‌گر امریکا با یک سازش برای بار دوم طالبان را در افغانستان به قدرت رساند، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان  امسال برای تدویر دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب آمادگی گرفت و این پولینوم موفقانه تدویر و موفقانه خاتمه یافت.    حزب ما از زمان ایجادش تا اکنون علیه اشغالگران امپریالیست جهانی و منطقوی، رژیم­های پوشالی، گروه­های مزدور ارتجاعی  وهم چنین علیه انواع و اشکال رویزیونیزم، تسلیم طلبی، سکتاریزیم و انحلال طلبی موفقانه مبارزاتش را به پیش برده است؛ همچنان تلاش می ورزد با درک از وضعیت، این مبارزه را بیش از پیش ادامه داده و توده های تحت ستم این سرزمین را علیه اشغالگران امپریالیست، حکومت­های دست­نشانده و گروه­های ارتجاعی قرون وسطایی مزدور بسیج کرده ورهبری نمایند. دروضعیت کنونی افغانستان که گروه­های ارتجاعی و مزدور بر این کشور حاکمیت دارند، بردن خط انقلابی میان تادامۀ مطلب

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دومین سال‌‌گرد در گذشت رفیق ضیاء را گرامی می‌داریم

دریافت فایل PDF دریافت فایل Word دوسال قبل از امروز رفیق ضیاء  به اثر مریضی دیده ازجهان بست و به خواب ابدی فرورفت. رفیق ضیاء در طول دوران حیات مبارزاتی اش خدمات ارزنده‌ای به جنبش کمونیستی(مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) افغانستان و جهان انجام داد. رفیق ضیاء  با درک اصولی از (م ل م) و انقلاب فرهنگی چین  و با  تجزیه  و تحلیل اصولی انقلاب فرهنگی چین، تاریخ حزب کمونیست چین را به درستی جمع بندی کرد و انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی رویزیونیست های خزیده در درون حزب کمونیست چین را نشانی نمود. ما در دومین سال‌گرد در گذشت رفیق ضیاء یاد و خاطره او را گرامی می‌داریم. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست افغانستان است که درفش خط اصولی رفیق اکرم که سالیان متمادی در زیر خاکستر مدفون گردیده بود، در کشور به اهتزاز در آورد، و به تکامل این خط پرداخت. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست کشور است که ایجاد حزب کمونیست افغانستان را در اولویت کاری خود قرار داد و به ایجاد حزب کمونیست افغانستان کمر همت بست. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست کشور است که مائوئیزم را به عنوان سومین مرحله تکاملی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی به رسمیت شناخت و در جلسه گسترده سال 1993 میلادی که سند « زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائادامۀ مطلب

پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست)

“در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است”

دانلود مستفیم PDF دانلود مستقیم WORD این گزارش توسط رفقای حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینست) به ایمل آدرس شعله جاوید مواصلت ورزیده است که تاریخ 28 می 2022 در المان گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب و 49-مین سالگرد وفات رفیق ابراهیم کایپاکایا را تدویر کرده بودند، بدین مناسبت کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متن ترجمه این گزارش را به اختیار خوانندگان خویش قرار میدهد. “در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است” به مناسبت پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست) ، یکی از فعالیت های کمپاینی شروع برنامه شعار ” حزب ما منبع الهام و قدرت ماست ! ” بود که با شرکت هزاران نفر در شهر لودویگشافن آلمان برگزار شد. این مراسم که در 28 می 2022 با شعار “در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است” برگزار گردید، با یک دقیقه سکوت برای کسانی که در راه انقلاب و کمونیزم جاودانه شدند آغاز شد. سپس در سخنانی که از طرف حزب ما ایراد گردید، «تاریخ نیم قرن مبارزات ما» بار دیگر ضرورت تاکید بر مبارزه مسلحانه را به ما نشان داد. پافشاری بر خط رفیق کایپاکایا به معنای تاکید بر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است. کسانی که می گویند “مبارزه مسلحانه منسوخ ادامۀ مطلب

İbrahim Kaypakkaya

جشن پنجاهمین سال‌گرد تاسیس حزب کمونیست ترکیه / مارکسیست – لنینیست توسط بنیان‌گذار آن رفیق ابراهیم کایپاکایا را در چهل و نهمین سال‌گرد درگذشت او گرامی می‌داریم

دانلود مستقیم – PDF دانلود مستقیم – WORD 49 سال پیش از امروز، ابراهیم کایپاکایا در زندان ارتجاعی رژیم فاشیست ترکیه با تحمل بیش از حد فشار و شکنجه جان خود را از دست داد. ابراهیم کایپاکایا حین جانباختن 24 سال داشت، با آن هم او خدمات ارزنده‌ای به جنبش کمونیستی ترکیه و جنبش بین المللی کمونیستی انجام داد. رژیم استبدادی ترکیه با این خیال خام که هرگاه ابراهیم کایپاکایا را از جنبش کمونیستی ترکیه بگیرد این جنبش تاب و مقاومت را دیگر نخواهد داشت، اما حزب کمونیست ترکیه (م ل) برای پاسداری از خون رفقای به خاک افتاده‌ای خود نه تنها گامی به عقب نگذاشت، بل‌که این حزب بیش از بیش به سازمان دهی خود پرداخت و با فراز و نشیب برای جنگ خلق تلاش نمود تا این که بر کوه پایه‌های ترکیه درفش جنگ خلق را به اهتزاز در آورد. قبل از مرگ ابراهیم کایپاکایا در چین انحراف عمیق و گستردۀ لین پیائو با پیروی از اسلوب کنفسیوس سر بلند نمود. اما ابراهیم کایپاکایا به خوبی توانست که با پیروی از انقلاب فرهنگی چین و کنگره نهم حزب کمونیست چین میان اندیشه مائوتسه دون و انحراف لین پیائوئیستی خط و مرز عمیقی بکشد و به تبلیغ و ترویج اندیشه مائوتسه بپردازد. به همین ترتیب زمانی که تیوری سه جهان تحت رهبری تین‌هسیائوپینگ سر بلند نمود، حزب کمونیست ترکیه ادامۀ مطلب

پیام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت هفته جان‌باختگان جنبش مائوئیستی هندوستان

دانلود Wordدانلود PDF توده‌های ستم‌دیده تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) علیه رژیم فاشیستی هندوستان سرسختانه به مقاومت پرداخته اند، این مقاومت همین اکنون اکثر ایالات هند را در برگرفته است. در جریان این مقاومت ضربات سنگینی بر نیروهای رژیم فاشیستی هند وارد گردیده است، و در جریان این مقاومت نه تنها توده‌ها تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) جان‌بازانه قربانی داده اند، بل‌که کادرهای رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز جان‌های شان را در این راه از دست داده اند. حزب کمونیست هند(مائوئیست) 28 جولای الی 3 اگوست را به عنوان هفته جان‌باختگان مائوئیست هند که در راه انقلاب دموکراتیک نوین جان‌های شان را فدا نمودند اعلام نمود. حزب کمونیست هند (مائوئیست) به دلیل این‌که دو رهبر برجسته و بنیان‌گذار این حزب (چارو مازوم‌دار و کانای چاترچی) در ماه جولای جان باخته‌اند، این هفته را بنام هفته جان‌باختگان مائوئیست اعلام نموده است. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این هفته را گرامی داشته و هم‌بستگی خود را با حزب کمونیست هند (مائوئیست) اعلام می‌دارد. هر اندازه که مبارزات مسلحانه و جنگ خلق در هند تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) توسعه و گسترش یابد به همان اندازه ضربات کوبنده بر ارتش فاشیستی هنادامۀ مطلب

پیام حمایت واحد تشکیلاتی هواداران حزب – اِستُکهُلم – سوئدن

رفقای عزیز! اجازه دهید گرم‌ترین درودهای سرخ و انترناسیونالیستی خویش را از پر رشدترین پایتخت‌های اروپا اِستُکهُلم – سوئدن (Sweden-Stockholm ) تقدیم‌تان کنیم. برگزاری موفقیت آمیز سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و به تعقیب آن تدویر موفقانۀ اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی حزب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. در کشور مستعمره – نیمه فئودال افغانستان و در شرایط بس دشوار کنونی، اختناق خفقان آور و انزواگرائی سیاسی که دامن جامعه ما را گرفته است،  تدویر به موقع سومین کنگره و اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی، حرکت جسورانه، اصولي و سازنده‌اي است كه نقش و تاُثيرات مثبت و سازنده آن براي كل تاريخ جنبش كمونيستي (ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ) افغانستان، عميق و دير پا خواهد بود. رفقای عزیز! بگذارید صریحا مطرح نماییم که از تمامی فیصله‌های به عمل آمده در سومین کنگره و همچنان در اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی، حمایت می‌کنیم و آنچه در توان داشته باشیم در تطبیق و تلفیق تئوری و پراتیک مبارزاتی آن دریغ نخواهیم ورزید. به نظر ما، رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون در موقف و موقعیت برتری برای پیشبرد پروسۀ تدارک برای برپائی و آغاز جنگ مقاومت ملادامۀ مطلب

پیام حمایت واحد هواداران حزب در فرانکفورت-آلمان

تصویب اسناد و فیصله‌های سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را قاطعانه حمایت می‌کنیم! به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان! رفقای گرامی ! در ابتدا اجازه دهید، گرم‌ترین درودهای سرخ و انترناسیونالیستی خویش را به نمایندگی از واحد هواداران حزب در فرانکفورت – آلمان خدمت تک تک رفقای کمیته مرکزی ، اعضاء و هواداران حزب در داخل و خارج کشور تقدیم نماییم. ثانیا، طوری که رفقا در جریان قرار دارند، قرار بود نماینده واحد تشکیلاتی هواداران حزب در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اشتراک نماید، ما رفیق “نوید فوژان ” را بعنوان نماینده واحد تشکیلاتی هواداران حزب در فرانکفورت – آلمان به سومین کنگره سراسری حزب معرفی نمودیم و قرار بود رفیق “نوید فوژان ” در سومین کنگره سراسری حزب اشتراک نماید، ولی بنا به معضلات پیش آمده نتوانستیم به وقت معینه به کنگره اشتراک نماییم، هرچند رفقای کمیته مرکزی، تقریبا با تاخیر یک هفته‌ای به خاطر اشتراک نماینده واحد هواداران حزب انتظار کشیدند، اما در نهایت امر، این کنگره باید تدویر می یافت، ما بسیار خوشبین بودیم که میتوانیم و باید درین کنگره سهم به سزائی ایفاء نماییم، اما باز هم مشکادامۀ مطلب

پیام حمایت و پشتیبانی واحد تشکیلات پایه‌یی شماره (11)

دانلود فایل Wordدریافت دانلود فایل PDFدریافت رفقای عزیز ! درودهای گرم و انقلابی ما را از کوه‌پایه‌های ولسوالی …  ولایت … پذیرا باشید. ازینکه بنا به معضلات پیش آمده، نتوانستیم به اولین جلسه عمومی منطقه‌یی حاضر شویم، معذرت ما را پذیرا شوید، اما خواستیم با ارسال پیامی هرچند کوتاه حمایت و پشتیبانی خود را از تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم کمیته مرکزی دور سوم حزب اعلام نماییم. رفقای عزیز، طوری که خود به جریان هستید، فقر و بی بضاعتی، کمبود منابع آب، کمبود برف و باران، نا امنی های اخیر که از طرف اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده و طالبان تسلیم شده به اشغالگران به بار آمده، روزگار مردمان ما را در گوشه گوشه افغانستان، خصوصا ولایت … و بالخصوص دهقانان متوسط و دهقانان فقیر ملیت هزاره در ولسوالی … – ولایت … را تیره و تار ساخته است، که از یک طرف باعث بی خانمانی تعدادی از دهقانان گردیده و از طرف دیگر باعث فوران کردن هرچه بیشتر خشم و نفرت و انزجار توده ها از رژیم دست نشانده و طالبان تسلیم شده به اشغالگران شده است. ما یقین کامل داریم که با بردن آگاهی انقلابی میان توده‌های فقیر و نسل جوان کشور می بایست سیل خشم و نفرت توده ها را سمت و سوی انقلابی داده و سیل خشم و نفرادامۀ مطلب

پـیـام حـمـایـت واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم

دانلود فایل Wordدریافت دانلود فایل PDFدریافت واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هم از جانب خود و هم  به نمایندگی از تمامی اعضا و هوداران حزب در منطقۀ پایه‌یی صمیمانه‌ترین درودهای انقلابی و رفیقانۀ خود را به رفقای “کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر اعضای حزب بخاطر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی می‌فرستد.     حزب ما از زمان ایجادش تا کنون علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغال‌گران داعشی و هم‌چنین علیه انواع و اشکال مختلف رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم‌طلبی مبارزه نموده و مبارزه علیه سکتاریزم و انحلال طلبی را نیز موفقانه به پیش برده است و تلاش می‌ورزد که هر چه استوارتر این مبارزه را پیش برده و توده‌های ستم‌دیدۀ این دیار را علیه اشغال‌گران امپریالیست و خاینین ملی دست‌نشاندۀ شان و ایجاد دولت “پسا توافق” طالبان و رژیم پوشالی و هم چنین اشغال‌گران داعشی بسیج نموده و رهبری نماید. در وضعیت کنونی افغانستان مستعمره ـ نیمه فیودالی بردن خط انقلابی میان توده‌ها  و نسل جوان کشور یکی از ضروریت‌های مبرم و نیاز عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغادامۀ مطلب

پیام حمایت کمیتۀ منطقه‌یی شماره(1)

دانلود فایل PDFدریافت دانلود فایل Wordدریافت پیام حمایت از سومین کنگرۀ سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیتۀ مرکزی رفقای گرامی ! به تاسی از مادۀ (21) و (22) آئین‌نامه تشکیلاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مصوبۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب، امروز اولین جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از سومین كنگرۀ سراسري حزب فرا خوانده شده است، تا منطبق با فيصله‌ها و رهنمودهاي كنگره، رهنمودهاي مهم و سایر وظایف محوله که مندرج آئین نامه تشکیلاتی حزب است، جهت رهبري فعاليت‌هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را تعيين و تصويب نمايد. درین جلسه عمومی منطقه‌یی نمایندۀ دفتر سیاسی حزب و تمام اعضای کمیته منطقوی شماره اول حزب، مسئول کمیتۀ هنری منطقوی شماره اول حزب، مسئول واحد پایه‌ایی روستائی شماره (4) حزب، نمایندۀ واحد پایه‌ای شماره (11) حزب، نمایندۀ واحد پایه‌ای شماره (13) حزب اشتراک داشتند. اولین جلسۀ عمومی منطقه‌یی، بخاطر تدویر موفقانۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیتۀ مرکزی حزب، درودهای گرم و انقلابی خود را از آدرس همین جلسه به نیابت از خود و به نمایندگی از تمامی اعضاء و هواداران حزب در منطقه، به رفقای دفتر سیاسی، رفقای کمیته مرکزی و تمامی اعضاء و هواداران حزب دادامۀ مطلب

پیام حمایت کمیته منطقه‌یی شماره(2)

دانلود فایل Wordدریافت دانلود فایل PDFدریافت به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!  رفـقـای مـحـتـرم!     کمیتۀ منطقه‌یی شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم از جانب خود و هم به نمایندگی از تمامی اعضا و هواداران حزب در منطقۀ حزبی، درودهای گرم و آتشین خود را به رفقای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمامی اعضای و هوادارن حزب در داخل و خارج کشور، به خاطر تدویر مؤفقانۀ سومین کنگره سراسری حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب تقدیم می‌نماید.     ما منسوبین کمیته منطقه‌یی شماره دوم حزب، این موفقیت بزرگ را به رفقای کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوداران حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان، شادباش می‌گوییم. ما ضمن تأئید تمامی فیصله‌ها و اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب به عنوان فیصله‌های اصولی، درست و به‌موقع، می پذیریم و امیدواریم که همه‌باهم و با عزم انقلابی استوار بتوانیم در تعمیل فیصله‌ها و اسناد تصویب شده سومین کنگره سراسری حزب و فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی با تمام قوت و توان مبارزاتی بکوشیم و علیه هرگونه رویزیونیزم، اپادامۀ مطلب

پیام حمایت واحد تشکیلات پایه‌­یی شماره 4

دانلود فایل PDFدریافت دانلود فایل Wordدریافت تصویب و فیصله­‌های سومین کنگره سراسری و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را حمایت می‌نماییم. واحد تشکیلات پایه‌­یی شماره 4 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نخست از جانب خود، همه اعضا و هواداران حزب در منطقه تحت فعالیت خود، درودهای رفیقانه و انقلابی خود را به رفقای “کمیته مرکزی ” و سایر اعضای حزب بخاطر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی می فرستند. حزب ما از زمان ایجادش تا اکنون علیه اشغالگران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغال‌گران داعشی وهم چنین علیه انواع و اشکال رویزیونیزم تسلیم طلب و مبارزه علیه سکتاریزم و انحلال‌طلبی موفقانه به پیش برده است؛ همچنان تلاش می ورزد با درک از وضعیت، این مبارزه را بیش از پیش ادامه داده و توده‌های تحت ستم این سرزمین را علیه اشغالگران امپریالیست، حکومت دست­‌نشانده و اشغال‌گران مرتجع داعشی بسیج کرده و رهبری نمایند. در وضعیت کنونی افغانستان مستعمره – نیمه فیودالی بردن خط انقلابی میان توده‌­های ستم­‌دیده و نسل جوان کشور یکی از ضرورت­‌های مهم و عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) و سایر نیروهای انقلابی ادامۀ مطلب

بیانیۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست هند(مائوئیست):

فراخواندن فوری ارتش هند، که با جامه مبدل علیه مردم هند صف بندی نموده اند! درخواست به رفقای انقلابی، چپ‌گراها، روشن‌فکران دموکراتیک مترقی، ملی‌گراها و میهن پرستان. ترجمه و برگردان: کمیتۀ روابط بین‌المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان8 اپریل 2021 – 19حمل 1400 هم‌رزمان و رفقای عزیز، همۀ شما بخوبی اگاهی دارید که طی 5 دهه گذشته، ما در حال ایجاد یک جنبش انقلابی هستیم.  این جنبش انقلابی که توسط حزب ما رهبری میگردد برای طبقات حاکم  غیرقابل تحمل ودرحال تقابل می‌باشد. جنبش انقلابی  به مانع بزرگی علیه غارت آن‌ها تبدیل شده است. آن‌ها دریافتند که بدون از سر راه برداشتن این “مانع” نمی‌توانند از باتلاق ِ بحران بیرون آیند. از این‌رو، در سال 2005م اعلام نمودند که افراط گرایی جناح چپ (منظورحزب ما است) بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی کشور [هند] است. آن‌ها بطور سریع برای نابود کردن حزب ما و  جنبش انقلابی هندوستان به پیش می‌روند. بدین‌‌جهت، ارتش هند را با جامه مبدل در مناطق جنبش انقلابی ما مستقر کرده اند. و جدا ازین،  تصویب اعمال اختیارات ویژه نیروهای مسلح (AFSPA)1 [هند] نیز در حال عملی شدن است. همۀ شما مشاهده نموده اید که (AFSPA)چگونه زندگی کشمیری‌ها و مردمان شمال شرقی‌هند را نابود کرده است. به زوادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب سایت انتشار می‌دهیم.

باتأسف فراوان !جنبش کمونیستی کشوریکی ازپیشگامان صدیق، پیگیر وخستگی ناپذیرش راازدست داد .رفیق ضیأ صدرحزب کمونیست (مارکسیست-لنینست مائوئیست) افغانستان از دیر باز بدینسو پرچم پر افتخار سازمان جوانان مترقی را بر افراشته نگهداشته و خط سرخ بنیان گذار آن، زنده یاد اکرم یاری را ادامه داده و پاسبانی مینمود. وی با نشانی نمودن کمبودات و اشتباهات خط سرخ سازمان جوانان مترقی آنرا فعالانه بطوراصولی و پیگیر میان توده ها تبلیغ و ترویج می‌نمود.رفیق ضیأ این خط را بطور کمی و کیفی بسط و ارتقأ داده، در پرتو آن حزب کمونیست افغانستان را تأسیس و بمثابهٔ حزب پیش آهنگ پرولتاریا در خدمت برپایی و پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی در کشور قرار داد .رفیق یک مارکسیست-لنینیست-مائوئیست صدیق و یک انقلابی استوار و پیگیربود. درگذشت نابهنگام وی بدون شک ضایعهٔ جبران ناپذیریست برای جنبش کمونیستی کشور و جهان . بیائید یاد و خاطرات رفیق ضیأ را با تداوم راه انقلابی شان گرامی داشته، جاویدانه سازیم .گرامی باد یاد و خاطرات رفیق ضیأزنده باد مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم اکرم21 جون 2020
ادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب‌سایت به نشر می‌رسانیم.

تسلیت !با نهایت تاثر و تاسف و با غم و اندوه فراوان به تمام اعضا و هواداران حزب و سایر ماؤیست‌های افغانستان که رفیق ضیا صدر حزب کمونیست و یکی از بنیان‌گذاران و رهبر حزب کمونیست افغانستان باثر سکته قلبی و به عمر 68 سالگی درگذشت، درگذشت رفیق ضیا برای حزب و مردم ما یک ضایعه جبران ناپذیر است.این ضایعه بزرگ را به تمام اعضاء و هواداران حزب تسلیت گفته و مراتب عمیق تسلیت خود را با اعضای خانواده رفیق ضیا تقدیم نموده و خود را غم شریک این خانواده میدانم.یادش گرامی و راهش پر رهرو ! مشعل آزاد24 جون 2020
ادامۀ مطلب

پیام تســــلیت شخصی ذیل را یکی از رفقا، از استرالیا به آدرس ارتباطی ما فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وبسایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به نشر می‌رسانیم.

فراموش كردن هـنر مي‌خواهـد ….
و من …..
بى‌هنرترین انسان عالمم …. در فراز و فرود زندگى تجربه بما مى آموزد با از دست دادن بهـترين هـايت بر طبق نيازمندي‌هـاى زمان بهـترين هـاى ديگر مي‌سازد، اما درين چهـار دهـه اخير تاريخ گواه است خلق رنج‌ديده كشور بهـترين فرزندان صديق اش را در راستاى خدمت بخلق و آزادى كشور از دست داد ولى متاسفانه تا هـنوز جايگاه شان خالى بنظر مي‌رسد .با تاثر و اندوه فراوان، درين روزهـا آسمان غم‌بار ما يكى از ستاره‌هـاى درخشان ديگرش را از دست داد و قلب بهـترين فرزند صديق كشور كه بيشتر از چهـار دهـه بخاطر آزادى كشور و مردمان در بندش مى تپيد از تپش باز ماند و شاهـد مرگ انديشمندترين انسان سرزمين خود هـستيم كه از پرتو دانش و انديشه والا و گهـربارش بر تمامى تاريكى هـا، كج‌انديشى‌هـا و انحرافات عديده پرتو افشان گرديد و تجلى بخش مسيرى شد كه افق سرخ و روشن براى رهـروان آزادى بشارت داد و يك‌بار ديگر اميدهـا را در دل‌هـا زنده نمود و خدمات فنا ناپذيرش براى جنبش چپ كشور و جنبش بين المللى از اهـميت به‌سزاى بر خوردار است.بدون شك، مرگ رفيق ضيا سنگين تر از كوه‌هـاى بابا و هـندوكش است و جايگاه آن انقلابى والا مقام در ميان جمع رفقايش خاليست و پر كردن اين خلاء بزرگ سعى بليغ و هـمت عالى ميادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

ترجمۀ کمیته روابط بین المللی رفقا !حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا برای تجلیل، تکریم و ترسیم درس‌هایی از کار و زندگی رفیق ضیاء به رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان می پیوندد. ساختن یک حزب مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی در یکی از مراکز تاریخی و درگیری فعلی میان امپریالیزم و خلق‌های تحت ستم یک اقدام خارق العاده برای جنبش  کمونیستی است که مبارزه برای وحدت بین المللی پرولتاریا، خلق‌های تحت ستم کشورهای امپریالیستی و ضرورت موج جدیدی از انقلاب پرولتری جهان را بیشتر وبیشترتغذیه می‌کند.از اطلاعیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، ما تمامی اهمیت و ارزش رفیق ضیاء را می‌بینیم.تاسیس حزبی که سی‌ومین سالگرد آن امسال پشت سر گذاشته می‌شود، یکی از مهم‌ترین میراث وی است. حفظ مسیر مائوئیستی  سهمی است که جنبش ما در مشکل‌ترین زمان از آن عبور میکند. آموزش های خطی، پراتیکی، و توانائی‌های رهبری،  تجدید حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان امروز میراثی برای کمونیست‌های جهان است.نقش ضیاء در زمان جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (جاا) و نقش حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در زمان حاضر، جهت بازسازی جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م ) ازاهمیت به سزائی برادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست – لنینیست

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ! رفقای عزیز! خبرمرگ نابهنگام رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و یکی از بنیانگذاران آن حزب که به اثر سکته قلبی به عمر 68 سالگی درگذشت، را دریافت کردیم. از دست دادن غم انگیز چنین رفیقی که نقش برجسته و پیشرو در رهبری و تکامل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان داشته را درک می‌کنیم. وما همچنان از تلاش‌های حزب شما و نقش رهبری کننده رفیق ضیاء در پیشبرد روابط بین المللی بین احزاب انقلابی و کمونیستی و به پیش راندن انترناسیونالیزم پرولتری قدردانی می‌کنیم . رفقا، ما درشرایط چالش برانگیزترین دوران تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی و مبارزات طبقاتی در هر کشور قرار داریم. وظیفه فوری ما ، دست یابی به وحدت اصولی میان نیروها وسازمان‌های پرولتری در سطح بین المللی می‌باشد. این امر تنها با غلبه بر رویزیونیزم و اپورتونیزم ممکن می‌باشد، که بدون آن، سرانجام، درمبارزه مشترک ما دست یافتن به شکست و تارومار کردن امپریالیزم ناممکن است. جنبش بین‌المللی کمونیستی و پرولتاریای سراسر جهان، برای به انجام رسانیدن چنین وظایفی‌ در کنارخود به رفقائی همچون رفیق ضیاء  نیازدارند. به هر حال ، با وجود از دست دادن غم انگیز وی، ما اطمینادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست مائوئیست فرانسه

ترجمه: کمیته روابط بین المللی رفیق ضیاء جاودانه است ! به رفقای ما در افغانستان:با تاسف فراوان، اطلاع  یافتیم که رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از اثر سکته قلبی به سن 68 سالگی، درگذشت.رفیق ضیاء، رهبر دیرینه جنبش کمونیستی در افغانستان بود، او انقلابی‌ای از زمانه‌های سلطنت در افغانستان بود. حزب کمونیست مائوئیست ]فرانسه [ و سازمان‌های ما مراتب عمیق تسلیت خود را به حزب، رفیق ضیاء، رفقایش ، به توده‌های افغانستان و نزدیکان وی ابراز میدارند. ما به خاطر داریم که رفقای ما، وظایفی همچون رفیق پی‌یر، بنیانگذار حزب ما انجام داده اند که درین مسیر درگذشت.ما درینجا نقش رفیق ضیاء را در چندین نکته در ستایش مراسم خاکسپاری وی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر شده است، را برجسته می‌کنیم: نقش وی در اتحاد کمونیست‌های افغانستان، یعنی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست‌ها، تحت رهبری یک حزب واحد، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، از زمان تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” که در سال 1987 تاسیس و رهبری کرده و به کنگره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال 2014 کماکان بر جایگاه صدر باقی مانده است، می بینیم که زندگی وی به مبارزۀ بی امان برای وحدت کمونیست‌ها اختصاادامۀ مطلب

پیام تسلیت مائویست‌های افغانستان به مناسبت مرگ رفیق ضیا صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان

روزیکشنبه یکم سرطان 1399هجری- شمسی مطابق با21 ام ماه جون 2020 میلادی اطلاع یافتیم که رفیق ضیا بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان دیگر در میان ما نیست.این خبرجان‌گداز مائویست‌های افغانستان را درغم و اندوه عمیقی فرو برده است.مائویست های افغانستان علیرغم اختلافات ایدئولوژیک- سیاسی با حزب کمونیست (مائویست) افغانستان مرگ رفیق ضیا این کمونیست پرشوروانقلابی رابه کمیته مرکزی وتمام صفوف وهواداران حزب کمونیست(مائویست)افغانستان درداخل وخارج ازکشوروهمه کمونیستهای واقعی دنیاصمیمانه تسلیت میگویند. ما خود را بتمام معنی شریک ماتم و اندوه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان وهمچنین تمام اعضای خانواده واقارب دورونزدیک رفیق ضیا میدانیم.مرگ رفیق ضیا یک ضایعه عظیم برای حزب کمونیست (مائویست) افغانستان، جنبش کمونیستی کشور و آرمان خلق آزادیخواه ما بحساب میرود. پرولتاریای جهان و خلق تحت استثمار و ستم افغانستان یکی از بهترین رهبران معاصر خود را از دست داده است.زندگی رفیق ضیا مملو از فراز و فرودهای سیاسی بود. او قبل از آنکه به مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم دست یابد و به یک کمونیست انقلابی تبدیل شود ایده‌ها و تئوری‌های را که مدعی‌اند زنجیرهای اسارت خلق را از هم میگسلند، در بوته آزمایش گذاشت. زمانی تصور میکرادامۀ مطلب

پیام تسلیت اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء

امروز تاریخ اول سرطان ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ جون ۲۰۲۰ با تاسف از درگذشت رفیق ضیاء اطلاع یافتیم. ناگفته پیداست که این خبر غم انگیز و اندوه‌ناک بالای نیروهای ملی، آزادیبخش و انقلابی سایه افگنده است.اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش این ضایعۀ بزرگ را به تمام سازمان‌ها، احزاب و تشکیلات انقلابی مارکسیست – لنینیست- مائوئیست سراسر جهان بل‌الخصوص حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می‌گوید و همچنان ضمن ابراز غم و اندوه به فامیل محترم شان نیز تسلیت عرض می‌کند. این ضایعه را نه‌تنها برای فامیل‌شان، بلکه یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای نیروهای مترقی، مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سراسر جهان در عصر کنونی می‌داند.زنده یاد ضیاء مردی متین، با استقامت و ملبس به ایدئولوژی کمونیستی، ایدئولوژی نجاتبخش طبقۀ تحت ستم بود و همیشه حضورش در صفوف توده‌های رنجدیدۀ کشور محسوس و هویدا بود.چند ماه قل یکی از اعضای اتحادیه با زنده یاد ضیاء در داخل کشور ملاقات کرده بود و در گزارش خود در توصیف رفیق ضیاء چنین نوشته است: – ( هنگامی که با زنده یاد رفیق ضیاء رودرو شدم بر خاطرات سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ مروری کرد و به توصیف از من پرداخت و در مقابل من نیز از پایمردی و رهنمون های همان سال‌ها برایش یاددهانی کردم. ایشان ادامۀ مطلب

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره دوم به مناسبت در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کمیته منطقوی شماره دوم جلسه رسمی خود را با سکوت ۳ دقیقه‌ای بخاطر گرامی‌داشت یاد و خاطره رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر نمود. سپس اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرائت گردید و تصمیم برین شد تا تمامی اعضا و هواداران حزب با تجلیل محفل، از رفیق ضیاء یاد بود به عمل آورند.بدین وسیله کمیته منطقوی شماره دوم به نیابت از تمامی اعضا، هواداران و روابط توده یی حزب در منطقه، درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به اعضای کمیته مرکزی، اعضای دفتر سیاسی، تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان، تمامی مائوئیست‌های افغانستان، احزاب مائوئیست سایر کشورها و انقلابیون جهان، حزن و اندوه فراوان تسلیت عرض می نماید. ما به خصوص مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق ضیاء تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را با آن‌ها اعلام می داریم.خبر در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان برای ما و سایر مائوئیست‌های افغانستان و جهان حقیقتا تکان دهنده بود. ما در شرایطی بس دشوار در افغانستان زندگی می‌کنیم. شرایطی که موج تسلیم شدن و تسلیم طلبی بطور عمده سر بلند نموده و طالبان نیز از جنگ مقاومت ارتجاعی علیه اشغال‌گران امریکایی و متحدینش دست کشیادامۀ مطلب

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء – از طرف حزب زحمت‌کشان تونس – الکادحین

(نسخۀ زبان عربی)الرفيق ضياء الأمين العام للحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سيظل بيننا شعلة متوهجة تنير طريق الثورةتوفي الرفيق ضياء الأمين العام للحزب الشيوعي الماوي الأفغاني بسكتة قلبية عن سن 68 عاما وقد نعاه الحزب يوم 21 جوان 2020.وهو من القادة المؤسسين للحركة الشيوعية الافغانية منذ العهد الملكي وقد واصل السير على الطريق الذي خطه أكرم ياري القائد الشيوعي الماوي الذي سقط شهيدا سنة 1979.وكان الرفيق ضياء من بناة وحدة الشيوعيين الماويين في بلاده بتوحيد منظمات ثلاث وهى الخلايا الشيوعية الثورية التي كان من مؤسسيها سنة 1987وتحالف العمال الثوري ومنظمة تحرير افغانستان ، مما أدى الى ولادة الحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سنة 1990كما لعب دورا مهما في مقاومة الغزوين الروسي والأمريكي المتلاحقين لبلاده ، فضلا عن مقاومة الرجعية الدينية ، وهو من رفع شعار الحرب الشعبية في مواجهة المحتلين وعملائهم .و على الصعيد الأممي كان له دور بارز ضمن الحركة الأممية الثورية وتطوير العلاقات الرفاقية بين المنظمات والأحزاب الشيوعية الماوية عبر العالم .وبهذه المناسبة الأليمة يشارك حزب الكادحين في تونس الرفاق الأفغان الحزن والأسى لوفاة الرفيق ضياء ويعبر لهم عن مشاعر المواساة ، مؤكدا أن مسيرة حياته الثورية تمثل مدرسة ستتعادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست نیپال (مائوئیست‌های انقلابی)

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللیبه: کمیته مرکزی، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانتاریخ: 23 جون 2020 از شنیدن خبر درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که اخیرا به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت، سخت اندوهگین هستیم. با غم و اندوه فراوان و ادای احترام انقلابی به رفیق ضیاء، مراتب تسلیت عمیق خویش را خدمت کلیه صفوف ومنسوبین حزب شما، تمام وابستگان و اعضای خانواده داغ‌دیدۀ رفیق ضیاء تقدیم می‌نماییم.درگذشت رفیق ضیاء یک حادثه نهایت غم انگیز و ضایعه بزرگ برای جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. شما به درستی یادآور شده اید که درگذشت رفیق ضیاء نه تنها یک ضایعه برای کل پرولتاریا و مردم ستم‌کش افغانستان، بلکه در کل به تمام مردم جهان و جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. لیکن، این ضایعه ممکن هر قدر دردناک باشد و هرقدر تاثیر عظیمی برما بگذارد، ما باید برآن غلبه نموده وبا پیگیری خستگی ناپذیر تمام غم واندوه را به نیرو تبدیل نموده و میراث انقلابی بجا مانده وی را به آخر رسانیم.حزب ما مطمئن است که با درک کاملی از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ، تعهد و عزم راسخ در رهایی تمام کارگران و مردم ستمکش افغانستان و جهان، حزب شما و مردم انقلابی افغانستان را قادر خواهد ساخت تا برین ضایعۀ غلبه نموده و انقلاب را از هادامۀ مطلب

راه رفیق ضیا‌‌ء ادامه دارد

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان صدر و یکی از بنیان‌گذار خود را از دست داد؛ این ضایعه‌‌‌ای بزرگ برای حزب و قطب انقلاب در کشور ما و جنبش بین‌المللی مائوئيستی ‌است.رفیق ضیا‌ء به ‌عنوان یک کمونیست واقعی انقلابی، زندگی خود را وقف آرمان کمونیزم و انقلاب پرولتری کرد. هدف زندگی وی، دفاع و پیشبرد اصول مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم بود. رفیق ضیاء خدمات عظیم و مهم تئوریک و عملی برای انقلاب و کمونیزم انجام داد. نام و میراث او در تاریخ مبارزات مائوئیستی افغانستان و جنبش بین‌المللی ماندگار خواهد شد.او نویسنده‌ای متعهد و متفکر بزرگ در تاریخ کمونیستی و روشنفکری کشور ما بود. رفیق ضیاء در سراسر زندگی انقلابی‌اش از خود صدها مقاله‌ و هزاران صفحه‌‌ نوشته‌ در پاسخ به‌ ضرورت‌ جنبش انقلابی و کمونیستی بر جا گذاشته‌ است. با این حال، رفیق ضیاء در نوشته‏هایی که برای نشر عمومی بود، نامش را درج نکرد؛ به‌ عنوان یک انقلابی پرولتریایی، وی علاقه‌ای به‌نام، شهرت و جاه‌طلبی نداشت؛ دغدغه‌ی رفیق ضیاء فقط استحکام و گسترش حزب و ایده‌های انقلابی و مبارزه‌ برای انقلاب پرولتاریایی در افغانستان و جهان بود. برای ارج‌گذاری به‌ زحمات پربهای فکری وی، ما از کمیته‌ی مرکزی حزب می‌خواهیم منتخب‌آثار رفیق ضیاء را به ‌نشر برساادامۀ مطلب

پیام تسلیت «هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اتریش» در سوگ رفیق “ضیاء”

چراغ خانۀ ما گشت خاموش
ضیاء با خاک شد آخر هم آغوش
رفیق جان برابر، فرد دلسوز
عجل بر جان عاشق شد پیروز
او شمع حزب ما بود، مرد دانا
خردمند و مبارز، پیر برنا
غم و اندوه گرفت روح روانم
بسوزاند تمام استخوانم
رفیقان عزیز و یاورانش
پریشان اند تمام رهروانش
گران است مرگ وی، آوخ دردا !
چو سنگین هندوکش و کوه بابا !
روانش شعله ور بر کاروان بادا !
چراغ راهنمای رهروان باد!
همیشه خاطراتش زنده بادا !
نیکونام و بلند، فرخنده بادا !
گرامی باد یادش ای رفیقان !
تلاش و کار و افکارش درخشان
بیا با هم شویم ما از دل و جان
به دور حزب آن سرو خرامان
قوی و متحد باشیم خروشان
به مانند ضیاء دائم فروزان
برای تک تک اعضای فامیل
غمتان کم و دردها باد زایل !
همه با هم شریک درد و رنجیم
سوار کشتی بر امواج سردیم
همین است راه و رسم و آب و دانه
ضیاء شد در دل خاک جاویدانه
ره سرخش خروشان باد دائم !
روانش شاد و حزبش باد قائم ! خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر و بنیان‌گذار حزب، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از طریق سایت شعلۀ جاوید، ارگان نشراتی حزب، همچون زمین لرزه بر جان و روان ما شوکه وارد کرده است و از شنیدن آن عمیقا در غم و غصه فرو رفته ایم. نمی دانیم که درد خود را با چه کلمات و جملاتی بیان کنیم. با کمال تاثر و تاسف باید گفت که درگذشت وی در حقیقت ضایعۀ بزرگادامۀ مطلب

رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم‌چنان در بین ما، همانند شعله‌ای روشن که راه انقلاب را روشن می سازد خواهد بود.

ترجمه: کمیته روابط بین المللیبه تاسی از اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفیق ضیاء، صدر حزب در ۲۱ جون سال ۲۰۲۰ به سن ۶۸ سالگی درگذشت.او یکی از رهبران بنیان‌گذار جنبش کمونیستی افغانستان و ادامه دهندۀ مسیری که در سال ۱۹۷۹ توسط زنده یاد رفیق اکرم یاری رهبر کمونیست مائوئیست، ترسیم شده بود، می باشد.رفیق ضیاء، پس از تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” درسال ۱۹۸۷ به طرف طرح وحدت مائوئیست‌ها حرکت کرد و موفق گردید تا سه سازمان ” اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” ، “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و “حزب کمونیست افغانستان(۱۹۹۰) را به سمت اتحاد سوق دهد و منجر به تاسیس حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گردد.وی همچنان در مقاومت علیه متجاوزین روسی و امریکائی و همچنان مقاومت در برابر مرتجعین مذهبی در کشورش شعار جنگ خلق را علیه اشغالگران و مزدوران دست نشانده‌شان بلند نمود و نقش مهمی را درین زمینه ایفاء کرد.در سطح بین‌المللی، وی نقش برجسته‌ای در جنبش انقلابی بین‌المللی داشت و روابط دوستانه میان سازمان‌ها و احزاب کمونیست مائوئیست سراسر جهان ایجاد نمود.بمناسبت درگذشت غمگینانۀ وی، حزب زحمت‌کشان تونس، خود را در غم واندوه رفقای افغانستانی شریک می‌داند و احساسات هم‌دردی خویش را ابراز می‌ادامۀ مطلب

رفیق ضیاء به عنوان یک رهبر آگاه طبقه کارگر، نامش در دفتر پیشگامان این طبقه ثبت خواهد شد

با ابراز تأسف، از درگذشت صدر و بنیان‏گذار حزب‏مان رفیق ضیا مطلع شدیم. درگذشت رفیق ضیا، نه‎فقط برای اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، بلکه برای کلیه کمونیست‏ها و توده‏های زحمتکش ضربه‏ای سنگین و ضایعه بزرگ است. کمیته محلی شماره 04 حزب، درگذشت صدر حزب‏مان را برای اعضای کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش مائوئیستی کشور، اعضاء خانواده‏ی رفیق و همه آزادی‏خواهان، کارگران و کلیه زحمتکشان کشور و جهان تسلیت می‏گوید.هرچند درد از دست دادن صدر حزب ما، درد سنگین است؛ ولی سنگینی این غم و اندوه بزرگ را همان‏طوری‏که در اطلاعیه “کمیته مرکزی حزب” گفته شده است، باید به “نیروی مبارزاتی” تبدیل کنیم و قاطعانه “وحدت و همبستگی حزب” را حفظ نماییم.در عرصه پیکار و مبارزه کمونیستی و پرولتری در افغانستان رفیق ضیا، بیش از هر کمونیست دیگر در این راه تلاش نمود. او زندگی پربارش را وقف مبارزه و انقلاب نمود و بخش مهم از نیرو و توان ‎اش را صرف ایجاد و پرورش مهم‏ترین ابزار انقلاب یعنی حزب کمونیست کرد. رفیق ضیا و همرزمانش برای ایجاد حزب کمونیست افغانستان و بعدا حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سازمان ‎های پیشا حزبی، سرسختی، پشتکار و تعهد بی‏مانند از خود نشان داد. بسیاریادامۀ مطلب

میراث رفیق ضیاء را تجلیل نماییم!

ترجمه : کمیته روابط بین المللیحزب کمونیست انقلابی کانادا، مراتب عمیق تسلیت خویش را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، یکی از بنیان‌گذاران جنبش مائوئیستی در افغانستان و تصویب کنندۀ سند زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در سطح بین المللی تقدیم می‌دارد.درگذشت وی به دلیل روابط دو جانبه ما با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسیری که رفقای افغانستان بخاطر شمولیت ما در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) قدیمی و سپس در بازسازی آن ، تلاش ورزیدند، برای ما قابل توجه است.هنگامی‌که ما در اوایل دهه 2000 خودمان را به عنوان یک حزب مطرح نمودیم، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ناظران بین المللی را به آن کنگره فرستادند و از آن زمان، ما همچنان به یک رابطه ثمربخش خویش ادامه داده ایم.درگذشت رفیق ضیاء، به دلیل روابط طولانی که داشتیم به مثابه از دست دادن یک عضو حزب مان تلقی می‌گردد.یکی از مشکلات درک جنبش انقلابی در افغانستان، چگونگی امر ترکیب اشغالگران امپریالیستی و نبود نمایندگی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کشورها ی انگلیسی زبان جهان، منتج به پوشاندن حقایق جنگ علیه ترور توسط انگلیسی زبانان شده است. با این حال کسانی که به افغانستان سفر کرده اند، و با رفقای آنجا ملاقادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما از استرالیا به ایمل ارتباطی مان فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وب سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون به نشر می‌رسانیم.

پیام تسلیت از طرف ” ا. ر .” از استرالیابا دریافت خبر فوت ناگهانی و نابهنگام رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست “مائوئیست” افغانستان ! شدیدا متاثر و غمگین شدم .از این بابت مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده، همسرش، دخترش، برادران و سایر همکاران و رفقای حزبی “هم‌رزمش” در تمامی سطوح حزبی می‌رسانم.من به ویژه از این بابت شدیدا غمگین هستم که چنانچه رفیق ضیاء را از ما نمی گرفت، در آینده میتوانست طی سالها به صورت روز افزون به طبقه انقلابی و کمونیزم همچنان بیشتر از پیش خدمت کند.با وجود این، شخصیت و صلابت مبارزاتی او یک منبع الهام انقلابی برای همه ما ، نسل ما، زمین ما و زمان باقی خواهد ماند .بیاییم غم و اندوه بزرگ ناشی از در گذشت این رفیق را به انرژی مبارزاتی فعال بدل کنیم و به این طریق یاد و خاطره اش را همچنان زنده نگه داریم .یادش گرامی و پر رهرو باد . یکی از هواداراناسترالیاا. ر.29 جون 2020*
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت “کمونیست‌های مائوئیست – تونس”

ترجمه : کمیته روابط بین المللیبه رفقای ما در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانبا درودهای انقلابی !با ابراز تأسف (عمیق) از خبر درگذشت رفیق، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، ما برای شما و همه فعالین حزب و جنبش بین المللی کمونیستی (مائوئیستی)، بخاطر از دست دادن رفیق مبارز، رفیق برجستۀ ما ضیاء که رهبری مسیر وحدت مائوئیست‌ها در افغانستان [را برعهده داشت] و مبارز ملی، علیه اشغالگران “شوروی” و امریکا بود، تسلیت می‌فرستیم. افتخار به رفیق ضیاءافتخار به کمونیزمکمونیست‌های مائوئیست تونس۲۹ جون ۲۰۲۰
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت ” مجمع کمونیست ‌ناروی- خدمت به خلق”

صدر موسس و رهبر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سن 68 سالگی، پس از سکتۀ قلبی درگذشت. در اطلاعیه 21 جون حزب اعلام می کند که : ” زندگی رفیق ضیاء به راستی در خدمت به انقلاب پرولتاریای جهانی بود ” و ” رفیق ضیاء، در مبارزات پرولتاریای بین المللی جاودانه خواهد بود! “” مجمع کمونیست ناروی – خدمت به خلق ” در بیانیه‌ای به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، مورخ 30 جون، غم و اندوه خود را اعلام نمود.ترجمه: کمیته روابط بین المللیپرولتاریای تمام کشورها ،متحد شوید!به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان :رفقای عزیز !به یاد و اندوه درگذشت رفیق ضیاء، ” مجمع کمونیست ناروی- خدمت به خلق” به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رهبران، رزمندگان، پرولتاریا و توده‌های که تحت رهبری شما می رزمند، درود می فرستد.صدر موسس حزب شما، طلایه دار پرولتاریای افغانستان و توده‌های محبوب قهرمان آن کشور، از اثر سکتۀ قلبی به سن 68 سالگی درگذشت، ما میدانیم که قلب او همیش برای انقلاب و برای پرولتاریا می‌تپید. ضربان قلب همواره در مبارزات حزب و در مبارزات انقلاب پرولتاریای جهانی خواهد تپید.او زندگی خود را وقف انقلاب، حزب، پرولتاریا ومبارزات توده‌ای، دموکراسی نوین، سوسیالیزم ، و کمونیزم درخشان نمود. زندگی و کار ویادامۀ مطلب

رفیق ضیاء مردی از تبار زحمت‌کشان!

شخصیتی که توانست علیه سنتزنوین آواکیان موضع بگیرد!به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، برایمان بسیار سنگین تمام شد. گران بودن این بار سنگین را با از دست دادن صدر کمیته مرکزی حزب، احساس می‌کنیم.بدینوسیله به نیابت از هواداران حزب و تمامی روابط توده‌ائی ، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر کمیته مرکزی حزب، به رفقای کمیته منطقوی شماره اول حزب، رفقای کمیته مرکزی حزب و خانواده زنده یاد رفیق ضیاء تقدیم نموده و خود را در غم و اندوه رفقا شریک می دانیم.ما در شرایط ناگواری به سر می بریم که جنگ‌های امپریالیستی هنوز در کشور ما ادامه دارد و کشور ما مستعمره تمام عیار یانکی هاست. جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ امپریالیستی در کشور باعث کشته شدن جوانان ما گردیده و صرفا از جوانان به عنوان چوب سوخت این جنگ استفاده می‌شود.ما در شرایطی رفیق گرامی خود زنده یاد رفیق ضیاء را از دست داده ایم که قلم از بیان توصیف رفیق ضیاء، عاجز است !ما در شرایطی خبر وفات رفیق ضیاء که به عمر ۶۸ سالگی و به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت ، را می شنویم که به رهبری ایشان برای پیشروی در مسیر تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی نیاز مبرم داشتیم.ضایادامۀ مطلب

پیام تسلیتی کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

رفیق ضــیاء !نام جـاودان ، اندیشۀ مـاندگار در خـاطـره‌ها شمعی پر از صفا و پر از سادگی ضیاءآن بهترین نمونه‌ی ایستادگی ضیاءتنها مرام و مقصد او انقلاب بودبردوش داشت بیرق آزادگی ضیاء(شعر از رفیق صمصام) کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ، مراتب عمیق تسلیت و هم‌دردی خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رفقای کمیته مرکزی، اعضاء ، داوطلبان عضویت و هوادارن حزب و به سازمان‌های مائوئیستی در داخل و خارج از کشور، به احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سایر کشورهای جهان، به دوستان و یاران نزدیک وی، خانواده محترم زنده یاد رفیق ضیاء، تقدیم نموده، درغم و اندوه رفقا خود را شریک می‌داند.مرگ نابه هنگام رفیق ضیاء یک ضایعۀ بزرگ بوده که در شرایط کنونی کشور که امپریالیست‌های غدار به رهبری امپریالیزم لجام گسیختۀ امریکا دمار از روزگار مردم در آورده و کشور مستعمره – نیمه فئودال – نیمه مستعمره – نیمه فئودال افغانستان را به گرداب تلاطم جنگ‌های تجاوزکارانه، غارت‌گرانه و خانمانسوز مبدل ساخته‌اند، درگذشت رفیق ضیاء غیر قابل سنجش است. کمبودی و ضرورت زنده یاد رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با گوشت و پوست خود احساس می‌کادامۀ مطلب

راه رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پرتداوم باد

با تاثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودم اینکه : رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر ایست قلبی به سن ۶۸ ساله‌گی بدرود حیات گفته است.مرگ رفیق ضیا، ضایعه بس بزرگ و جبران ناپذیریست برای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداران حزب، پرولتاریا و زحمکشان افغانستان و جهان، سازمان‌ها و احزاب کمونیستی مائوئیستی جهان و مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی.رفیق ضیا از ایام جوانی با تعهد و صداقت، مبارزات انقلابی‌اش را در سیاه‌ترین و غم‌انگیز ترین عصر(تجاوز سوسیال امپریالیستی روسیه، ارتجاع و تجاوز امپریالیزم لجام گسیخته جهانی به رهبری آمریکا) آغاز نمود و ندای آزادی ، برابری و مقاومت ملی مردمی را بلند نمود و در خوفناک‌ترین شرایط ، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بود تاسیس نمود.هرچند نبود رفیق ضیا سخت مایه اندوه ماست. اما میراث ارزشمند ایشان ( آثار، نوشته‌ها، تجارب و اندوخته‌های ایشان و نیز صداقت، تلاش و تعهد ایشان به خط رفیق اکرم یاری) همیشه راهنمای راه ما خواهد بود.من به نوبه خودم، به خدمات ارزشمند رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارج گذاشته و تسلیت عمیق‌ام را به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداراادامۀ مطلب

رفیق ضیاء فرمانده‌ای شجاع، رهبرِ ماندگار !

تشکیل کمیته های … مناطق، اولین گام مشخص برای آماده سازی تیوریک و عملی بخشی از روابط حزب برای آغاز جنگ است. (از سخنان رفیق ضیاء در … … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – ۳ عقرب ۱۳۹۰)با تاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که رفیق ضیاء دیگر در میان ما نیست !عرض تسلیت خود را خدمت تمامی رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفقای کمیته های مناطق حزبی، اعضاء ، داوطلبان عضویت به حزب، هواداران حزبی ، جنبش مائوئیستی در افغانستان، سازمان های مائوئیستی، جنبش بین المللی کمونیستی، رفقا، دوستان، یاران نزدیک به رفیق ضیاء و اعضای خانواده محترم شان با دل اندوهگین و چشمی اشکبار تقدیم می‌داریم و خود را در غم از دست دادن رفیق ضیاء شریک می‌دانیم.رفقا و یاران هم ســنگر !رفیق ضیاء در حقیقت یک فرماندۀ شجاع، رهبری خردمند و انسان معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود.رفیق ضیاء پس از تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال ۱۳۸۳ به صفت صدر کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید و شعار جنگ مقاومت ملی مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده را با حزب تحت امر خود سر داد.رفیق ضیاء در سخنرانی آتشین خود در … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رو ی دو نکته تامل نمود: حیثیت مستقلانه خود را قاطعادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت غم‌انگیز رفیق ضیاء

ترجمه: کمیته روابط بین المللیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاندرود بر همبستگی انترناسیونالیستی از نوادا !به عنوان یک رفیق مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ، با وجودی که من در آن‌طرف کره زمین از شما قرار دارم، من باید مراتب عمیق تسلیت خویش را بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء تقدیم تان نمایم.برای جنبش کمونیستی، از دست دادن هر رفیقی یک فاجعه بزرگ است. این فاجعه هنگامی بطورمضاعف، مهیب میگردد که شخصی مانند رفیق ضیاء را از دست داده باشید. کسی که برای مبارزات انقلابی در کشور خود، و گسترش مبارزات پرولتری در سراسر جهان تلاش زیاد نموده است.رفیق ضیاء را از دست داده ایم، اما میراث او باید بر شانۀ توده‌ها به سمت پیروزی نهائی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به پیش برده شود.برای شما بیشترین موفقیت را برای ادامه مبارزه در کشورتان خواهانم. سی. ج. هانتایالت نواداامریکا2 جولای 2020
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

با تاثر و تاسف عمیق اطلاع یافتم که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در اثر سکته قلبی به عمر۶۸سالگی درگذشت. این ضایعه بزرگ را به مرکزیت ، اعضای حزب ، سازمان‌های م ل م در داخل و خارج از کشور، طبقات زحمتکش به خصوص کارگران و خانواده اش تسلیت عرض می‌نمایم.رفقا!نقش و شخصیت رفیق ضیاء، طی جریان مبارزاتی‌اش که از دوران استبداد سلطنتی آغاز می‌شود دارای برجستگی‌های فراموش ناشدنی می‌باشد. وی در تشکیل ساما (سازمان آزادی بخش مردم افغانستان) سهیم بوده، طی مبارزات اصولی ساما نقش وی برازنده بوده، بعد از اینکه ساما از مسیر اصولی (توام با اشتباهات) عدول نمود و ساما منحیث یک سازمان تسلیم طلب ملی – طبقاتی عرض اندام کرد، رفیق ضیاء مبارزات خود را علیه خط و مشی تسلیم‌طلبانه ملی – طبقاتی آغاز نمود و نتیجۀ این مبارزه حصول و بنیان‌گذاری نهادی به نام “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” در سال۱۳۶۶ گردید، طی دو سال تلاش و مبارزه هسته کمونیست‌های انقلابی به سازمان کمونیست‌های انقلابی افغانستان ارتقاء نمود و کمیته مرکزی، وی را منحیث صدر سازمان انتخاب نمود، رفیق ضیاء و سایر رفقای هم‌رزمش در مسیر تاسیس حزب کمونیست، سعی و تلاش نمودند و نتیجه سعی و تلاش مبارزاتی‌شان ایجاد “حزب کمونیست افغانستان” بود کهادامۀ مطلب

پیام تسلیت از طرف : ج. سلطانی – 7 جولای 2020

مراتب تسلیت خود را به حزب کمونیست (مائویست) افغانستان و رفقای هم‌سنگر و فامیل گرامی ضیا ابراز می‌دارم.و به يادبود فرزند صدیق وطن که عمرش را در راه مبارزه برای دست‌یابی به یک جامعه عاری از طبقات وقف نمود و تا آخرین رمق به راه و آرمانش وفادار ماند نکاتی ذیل را می‌نگارم : دیر گاهیست که در صفحات اجتماعی در کنار پیام‌های تسلیت متن ها و پیام های تحقیر آمیز و زننده و آنهم از آدرس کسانی که سنگ مبارزه انقلابی به سینه میکوبند، می بینیم که بسا مایه ی یأس و‌ نگرانی است. آنانی که همواره از شکنجه گاه ها و زندان ها داستان ها مینویسند و از لابلای کاپیتال و مانیفست … وجیزه نگاری میکنند، در تقلای ربط دادن شان به فلان شخصیت و فلان رهبر تا مرز جنون سیاسی پیش میروند، خود را مترقی را میخواهند .و.و… شور بختانه همین اشخاص که هر از گاهی کلمات انقلابی را جهت فریب مردم بزبان می آورند تا شعور و فهم سیاسی شانرا به رُخ عوام بكشند و اما از تئوزى تا عمل قدم گذاشتن را كه مهم ترين شاخصه يك انقلابى وطن پرست است به باد فراموشى سپرده اند و از دريچه ى فيسبوك و ديگر صفحات به تخريب، تحقير و اهانت به ديگران مى پردازند، فرزندان راستين وطن را كه در مبارزه با بى عدالتى، ستم ملى تمام عمر شان را مايه گذاشته اند بباد انتقاد قرار داده و تا سرحدادامۀ مطلب

رفیق ضیاء درفش‌دار م ل م در سطح ملی و بین المللی

درگذشت المناک رفیق ضیاء تئوریسین آگاه و متعهد م ل م و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان برای ما نهایت سنگین و طاقت فرسا بود، این سنگینی تا کنون اثرات عمیق خود را بر ما مستولی ساخته است.بدین‌وسیله به کمیته مرکزی ، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده ی داغدار رفیق ضیاء و رفقای جنبش چپ افغانستان، و جنبش بین المللی کمونیستی م ل م ، مراتب همدردی، غم شریکی و تسلیت خود را ابراز داشته و خود را در غم و اندوه رفقا، شریک می‌دانیم.رفیق ضیاء رزمنده ی شجاع، تیوریسن اگاه و متعهد به علم انقلاب پرولتاریا ( م ل م) ، در رفاقت، صمیمی و در درون تشکیلات، منضبط و با دیسیپلین و در تیوری م ل م ژرفبین و خلاق، و در برابر امپریالیسم و ارتجاع، تسلیم ناپذیر و با اراده ی پولادین بود. !او در طی بیش از سی سال و اندی تحت بدترین شرایط، تجربه ی فروپاشی تقریبا کامل بقایای جنبش چپ، بکام اهریمن (باندهای خون‌خوار خلق وپ رچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق ) امپریالیسم امریکا، بی وقفه تلاش نمود تا درفش خون‌چکان جنبش دموکراتیک نوین را که با کشتار رهبر و کدرهای آن جنبش توسط گروهک‌های آدم‌خوار خلق و پرچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق، بخاک و خون افتاده بود، دوباره باهتزاز درآورد. او این کار را ادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران حزب به ایمل آدرس شعله جاوید فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در سایت شعله جاوید به نشر میرسانیم.

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب! درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوادارن حزب تسلیت می‌گویم. اگرچه در گذشت رفیق ضیاء بسی اندوه‌ناک است و در دل‌های ما غبار غم می‌نشاند، با کمیته مرکزی حزب هم‌صدا می‌شوم و می‌گویم، غم و اندوه خود را به نیروی مبارزاتی تبدیل کرده و قاطعانه در وحدت و همبستگی حزب تلاش خواهم کرد و در دور کمیته مرکزی متحد خواهم ماند . میراث رفیق ضیاء را توشه‌ی راه مبارزه خواهم کرد .زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم !زنده باد حزب پر افتخار کمونیست(مائوئیست) افغانستان !راه رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پر تداوم باد !★۱۳۹۹/۴/۱طغیان
ادامۀ مطلب

پیام همدردی به مناسبت درگذشت “استاد عزیز”

با کدام واژه بسرائیم نغمه درگذشت غم انگیز “ استاد عزیز” را که تا ابد چشم های مان بگرید و قلب های مان بشکافد. هستۀ کارگری مبارز افغانستان از جایگاه جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان افغانستان، از فقدان این کارگر آگاه انقلابی عمیقاً اندوهگین و غم زده شده است.استاد عزیز کسی بود که رنج و اندوه دیگران را به دوش می کشید و در راه آرمان های برحق کارگران تا سرحد رهائی پایدارانه و استوارانه مبارزه می نمود. او انسانی بود که در مکتب رنج و فقر و بدبختی تحصیل کرده بود، برای رهائی کارگران و زحمتکشان مبارزه میکرد و سطح اتکائی بود برای ما و کارگران افغانستان.با رفتن استاد عزیز از میان ما به یقین این سطح اتکاء ضربت خورده و ضایعۀ بزرگی بر جنبش انقلابی کشور وارد شده است. پرکردن جای این عزیز اگر ناممکن نباشد کاری است بسیار مشکل. زندگی کارگری او برای کارگران و زحمتکش افغانستان، در راه مبارزۀ انقلابی برای کشور و مردمان کشور، سرمشق خوبی به شمار میرود.استقامت و پایداری را باید ازین مرد آزادیخواه آموخت که با تن مریضش در هر جائی که درد و رنج بود، حضور داشت.ما وعده می دهیم تا تحقق آرمان های بر حق او و سایر زحمتکشان افغانستان یک ثانیه و یک دقیقه و تا نابودی کامل متجاوزین و ستمگران در کشور که مسبب تمامی بدبختی ها و درد و رنج وادامۀ مطلب

پیام اتحاد انقلابی مائوئیستی سریلانکا به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق عزیز

رفقای عزیز! ما، اتحاد انقلابی مائوئیستی، یکی از گروه های مائوئیست سریلانکا، خود را در غم عمیق درگذشت رفیق عزیز با شما غم شریک می دانیم. کمونیست های انقلابی در سراسر جهان برای رهایی بلادرنگ تمام جهان متعهد هستند. رفیق عزیز رزمنده ای در این مبارزۀ عظیم بود. او رفیقی بود که شعار “خدمت به خلق” را در زندگی انقلابی اش انجام داد. او از طریق نبرد علیه گرایشات راست و ضد انقلابیون و همچنان تلاش عظیم برای ساختمان جنبش انقلابی در افغانستان، به جنبش کمونیستی در افغانستان و جهان خدمت نمود. همدردی و غم شریکی خود را به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و همۀ کادرها و هواداران آن و همچنان به اعضای خانوادۀ رفیق عزیز تقدیم می نماییم.انقلابیون پرولتری بین المللی از طریق پیشبرد مسئولیت های مبارزۀ انقلابی در سراسر جهان از رفیق عزیز تجلیل می نمایند و زود یا دیر به رویای رفیق عزیز یعنی انقلاب سوسیالیستی جهانی دست خواهند یافت. درودهای آتشین به رفیق عزیز!زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم!رفیق پاراکراما ویراسوریاسریلانکا9/9/2014
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت در گذشت رفیق گرانقدر “عزیز”

با اندوه فراوان در گذشت رفیق عزیز را از طریق اطلاعیه کمیته مرکزی حزب در یافت نمودیم. درگذشت این رفیق برای همۀ رفقا، بخصوص رفقایی که از دیر زمانی با رفیق “عزیز” آشنایی داشتند، خیلی حزن انگیز و قابل اندوه اندوه بود.خبر در گذشت رفیق “عزیز” طی یک جلسۀ رسمی به اطلاع رفقای کمیتۀ منطقه یی حزبی شماره 3 رسانده شد. همۀ رفقای حاضر در جلسه به مناسبت در گذشت این رفیق به پا خواستند و برای سه دقیقه سکونت اختیار کردند. رفقا وقتی اطلاعیه را می خواندند همگی اشک می ریختند. بعضی رفقا از وی خاطره های فراوان دارند و او را مرد پایداری و استقامت می شناختند. او در دوران مریضی اش هرگز شکایت نمی کرد و همیشه می گفت که مریضی نمی تواند برایش مانعی در پیشبرد مبارزه باشد. او با روحیۀ سر شار انقلابی و با دست زدن به مسافرت های طولانی مسئولیت های حزبی را اجرا می کرد. در گذشت وی را برای رهبری حزب، اعضای کمیته مرکزی، اعضا و هواداران حزب و اعضای فامیلش تسلیت می گوییم.در گذشت رفیق عزیز که الگوی پایداری و استقامت در خط اصولی م. ل. م. بود، یک ضایعۀ بزرگ برای تمامی جنبش انقلابی کشور است. روحیه و انرژی مبارزاتی وی برای تمامی رفقا که با وی آشنایی داشتند، انرژی و روحیۀ مبارزاتی می داد. در گذشت او واقعاً یک ضایعه بزرگ نه تنها برای حزب ما بلکه برای جنبشادامۀ مطلب