پنجاه‌وهشتمین سال بنیان‌گذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین را گرامی می‌داریم!

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD امروز 13 میزان 1402 خورشیدی مطابق با سیزدهم میزان 1344 خورشیدی است. در این روز سازمان جوانان مترقی به پیش‌گامی رفیق زنده یاد اکرم یاری پا به عرصه وجود گذاشت. با ایجاد سازمان جوانان مترقی جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی (در آن زمان مارکسیستی ـ لنینیستی ـ اندیشه مائوتسه دون) کشور با الهام‌گیری از انقلاب فرهنگی چین با اتخاذ یک خط و مشی انقلابی علیه امپریالیزم و ارتجاع موضع درست و اصولی گرفت و علیه رویزیونیزم مدرن خروشچف به صورت همه جانبه به مبارزه برخاست. امروز(13 میزان 1402 خورشیدی) جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی کشور 58 ساله گردیده و این جنبش در طی 58 سال گذشته با فراز و نشیب‌های فراوان رو به رو گردیده است. جنبش کمونیستی (م ل م) کشور در ظرف 58 سال از یک طرف دست‌آوردها و پیش‌روی‌ها داشته و از طرف دیگر دارای کمبودات، اشتباهات و انحرافات و حتی انحرافات جدی بوده است. حالا که پنجاه و هشتمین سال‌روز بنیان‌گذاری جنبش مائوئیستی و دموکراتیک نوین کشور را گرامی می‌داریم، با صراحت اعلان می‌کنیم که به خاطر مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم و هم چنین مبارزه علیه انواع و اشکال رویزیونیزم، اپورتونیزم، تسلیمی و تسلیم طلبی، از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهیم ورزیادامۀ مطلب

cmpa.io

درود سرخ مائوئیستی به رفیق خوزه ماریا سیسون (کا جوما)

دریافت PDF دریافت WORD انگلیسی -ENGLISH به حزب کمونیست فیلیپین ! رفقای عزیز، از درگذشت متفکر کمونیست کبیر، رهبر آگاه، آموزگار و راهنمای پرولتاریای فیلیپین و مشعل‌دار جنبش کمونیستی بین‌المللی، رفیق خوزه ماریا سیسون که بیشتر با نام « کا جوما » [ کا مخفف کازاما و در زبان تاگالوگ به معنای رفیق است، جوما نام اختصاری خوزه ماریا سیسون است و معمولاً او را به این اسم می‌خوانند– م] در فیلیپین مشهور بود، مطلع گردیده و متاثر شدیم. تاریخ 16 جنوری 2023، به اساس فراخوان رفقای حزب کمونیست هند (مائوئیست)، در سراسر جهان و به یادبود گرامی‌داشت خدمات شایسته و ارزنده رفیق جوما و کمک های شایان وی به انقلاب جهانی و در خدمت جنبش کمونیستی بین المللی، رقم خواهد خورد. ما خود را مکلف دانستیم تا ضمن ابراز تالم و تاثر عمیق خویش بابت این ضایعه بزرگ و از دست دادن رفیق سیسون، به این فراخوان بپیوندیم و تاریخ 16 جنوری 2023 میلادی را به یاد این رفیق انترناسیونالیست گرامی بداریم. رفیق خوزه ماریا سیسون (جوما) که متولد 8 فبروری 1939 می باشد، به عمر 83 سالگی و به تاریخ 16 دسامبر 2022 در شفاخانه “اوترخت” هلند جایی که در تبعید اجباری از کشور خود به سر می برد، درگذشت و به یقین کامل میتوان گفت که ما یکی از اندیشمندان بزرگ مارکسیست – لنینیست ادامۀ مطلب

پیام درگذشت رفیق « اندریاس وویاتزوگلو »

دریافت PDF دریافت WORD درود سرخ به رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست) به حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) ! رفقای عزیز: با کمال تاسف اطلاع یافتیم که رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست ) پس از یک و نیم سال مبارزه با سرطان به تاریخ 18 اکتوبر 2022 میلادی به عمر 67 سالگی درگذشت. در یک قسمت از اطلاعیه حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) آمده است: « رفیق ما آندریاس در تمام زندگی خود ستیزه جو، مبارز و پیشتاز بوده است. او هرگز با محدودیت های تکامل حزب، مبارزات توده‌ای، جنبش سازش نکرد. او همیشه به دنبال شرایطی بود که این محدودیت ها را جابجا کند، تا پتانسیل مبارزاتی و انقلابی توده ها را گسترش دهد. صادق و پرشور، پیگیر و قاطع، توده ای و خستگی ناپذیر، دشمن روزمرگی و سرچشمه نشاط و نیرو بود، نیرویی انرژی بخش، منبع الهام برای همه بود. برای اعضا و رهبران حزب ما، برای اعضا و رهبران سازمان‌ها و حتی احزاب غیر پارلمانی چپ، که در برابر آن‌ها به عنوان رفیق عمل می‌کرد، اما در عین حال خواستار همکاری آن‌ها برای ایجاد نتایج مشخص برای جنبش و مبارزات توده‌ها بود. اینگونه بود که او قدردانی و احترام را دادامۀ مطلب

نام و خاطرات رفیق سلیم جاودان باد !

پیام تسلیت کمیته منطقوی 13 میزان، به مناسبت درگذشت رفیق سلیم دریافت PDF دریافت WORD این است نصیحتم به ابنای زمان باید که زخویشتن رهی بنهادن رفتیم و زما ماند یکی رسم نکو این راه و روش ادامه باید دادن به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ! با تاثر و تالم عمیق اطلاع یافتیم که رفیق سلیم یک تن از بنیان‌گذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و عضو اصلی کمیته مرکزی حزب ما در اثر مریضی حاد و جان کاهی که داشت بدرود حیات گفت. یادش گرامی باد. ضمن عرض تسلیت به تمامی رفقای کمیته مرکزی و اعضاء و هوادران حزب و خانواده محترم شان، خود را در غم و اندوه از دست دادن رفیق سلیم شریک می‌دانیم و امیدوایم که بتوانیم خط اصولی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را که توسط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و رهبران مان ترسیم گردیده به نحو احسن و شایسته به پیش ببریم و بتوانیم جای رفیق سلیم را پر کنیم. هرچند پرکردن جای رهبران کار سهل و ساده ای نیست اما سبک و روش رفیق سلیم در آموزش جوانان و پافشاری وی روی اصول مائوئیستی و همچنان شیوه و متد آموزش وی به ما این را می آموزد که مصمم تر از گذشته به پیش حرکت نماییم. پس از درگذشت رفیق سلیم، مسئولیت پیشبرد وظایف وی با ماست، با رفقاست، با تک تک اعضاء حزب کمونیست (مائوئیسادامۀ مطلب

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره (51) بمناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت PDF دریافت WORD از خبر درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بسیار متاثر گردیدیم. بدینوسیله باتاثر و تالم عمیق درگذشت رفیق وفادار حزب را به دفتر سیاسی، کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران و همچنان به خانواده محترم شان تسلیت عرض میداریم. یقین کامل داریم که راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی ما ادامه خواهد داشت و درین راه تنها نخواهیم بود. راهی که تحقق مسائل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را در پی دارد. راهی که اصولیت پرولتری و انترناسیونالیزم پرولتری را به عهده دارد. راهی که خطوط اساسی و ایدئولوژیک – سیاسی را مطابق مشی سیاسی کوتاه مدت و طویل مدت برای جامعه ای عاری از ستم و استثمار و طبقات به همراه دارد. این راهی است که رفیق سلیم با تمام شجاعت، متانت، بردباری درفش رزمنده آنرا بر دوش خود حمل کرد و با وجود مریضی های جانکاه خود یک لحظه از یاد آن غافل نماند. امیدواریم که بتوانیم در آینده نه چندان دور، جای خالی رفیق سلیم را پر نماییم و درفش رزمنده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که درفش وحدت دهنده تمامی مائوئیست های کشور است را در کوه پایه های کشور عزیزمان به اهتزاز درآوریم تا باشد مسیری که توسط رهبران ما ترسیم گردید و خط ایدئولوژیک سیاسی آن طرح شده است، با همت والای ادامۀ مطلب

د استاد سلیم د مړینې په مناسبت د تسلیت پیغام

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD خپل 57 کالو غښتلی ملګری جناب سرمعلم صاحب د وفات خبر په اوریدو سره قلبآ سخت غمګین شوم ، ځکه چه پدی روان حساس وخت کی، د افغانستان دموکراتیک جنبش په سترو ضایعاتو باندی یوه بله غمناکه ضایعه هم علاوه شوه. په رښتیا ؛ چه دا یو منل شوی اصل دی چه مرګ یو مطلق امر دی. هرڅوک او هر شی حتمآ د ژوند او مرګ پړا ؤنه  سرته رسوی. بی انتها حقیقت  دادی چه د مرگ او ژوند مسئله د انسان ذهن او ارادی څخه خارج موضوع ده. خو سره له دی د علمی فلسفی مطابق عمل لرونکو لپاره کوم چه د وطن دحریم دفاع  او ټولنی د مظلومانو دحق او حقوقو دلاسته راوړو لپاره واقعآ مبارزه کوی د اوږد عمر ارزو، کومه بی مفهومه خبره نده بلکه دهغوی انسانی، اجتماعی او ملی ارزښتونو یادونه او در ناوی په معنی ده. په هرحال؛ تا سو ټولو،  دجناب مرحوم سرمعلم صاحب دکورنی اعضاء او ملګروته تسلیت وړاندی کوم. او هیله مندیم  چه هغه لپاره چه  د علمی ایدیالوژی په بنیاد، بشر بی توپیره  اجتماعی پړاوته پری رسیږی او اروا ښاد سرمعلم صاحب پورته یاد 57 کالو په موده او تر مړینی لحظی پوری مونږ سره پری روان ؤ په کامل ایمان او متانت سره تعقیب کړو، تر څو چه د حساب ورکړی په ورځ د دموکراتیک جنبش، دوطن  رښتنی ملی قربانیانو او تاریخ ته پړ نشو. داادامۀ مطلب

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست هند (مائوئیست)

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD حزب کمونیست هند (مائوئیست) کمیته مرکزی  بیانیه مطبوعاتی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ درگذشت رفیق سلیم به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت باد ! کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) درگذشت رفیق سلیم، عضو اصلی کمیته مرکزی آن حزب را با تاثر عمیق به کمونیست‌ها و کادرهای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می گوید. کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) خود را در غم و اندوه از دست دادن این رفیق با خانواده و خویشاوندان شان شریک می‌داند. درگذشت رفیق سلیم ضایعه دیگری برای جنبش جهانی کمونیستی است. او با تجربه طولانی خود به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رهبران جنبش دموکراتیک نوین و یکی از بنیان‌گذاران “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاتن کار کرده است. با وجود بیماری مزمن، او برای تقویت جنبش کمونیستی (مائوئیستی) در افغانستان و حمایت از مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم تلاش نموده است. او به هماهنگی احزاب کمونیست در جهان نیز یاری رسانیده است. بیایید در یاد و خاطره رفیق سلیم تعهد کنیم که آرمان های او را ادامه دهیم و همبستگی بین المللی را تقویت نماییم. بیایید برای ریشه کن کردن امپریالیزم از روی زمین و استقرار کمونیزم در سراسر جهادامۀ مطلب

ترجمه اطلاعیه درگذشت رفیق سلیم به زبان ترکی از رفقای حزب کمونیست ترکیه ( مارکسیست – لنینیست)

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu 27 Ekim 2022 editor1 ENTERNASYONAL, HABER Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu için yorumlar kapalı Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu Afganistan Komünist (Maoist) Partisi Merkez Komitesi asil üyesi Salim yoldaşın bugün, 23 Ekim 2022 Pazar günü vefat ettiğini ve ebedi uykuya daldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Salim yoldaş, en eski yeni demokratik hareketlerden ve “Afganistan’ın Kurtarılması için Mücadele Örgütü”nün kurucularından biri olup, Marksizm-Leninizm-Mao Düşüncesi ve ardından Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkeli çizgisinde aktif savaşçılardan biriydi. Afganistan’da 27 Nisan 1978’de yapılan darbeden sonra Halk Band’ı ve Bayrak (Afganistan Halk Demokratik Partisi) ve onların sosyal-emperyalist destekçilerine karşı çetin bir mücadele yürüttü.Salim Yoldaş, 1978 yılında istihbarat teşkilatı “KHAD” tarafından siyasi faaliyetleri sırasında tutuklandı ve uzun süre işkence altında kaldı. Her türlü işkenceden sonra mağlup düşman, göstermelik mahkemesinde onu on yıl hapse mahkûm etti. Salim yoldaş hapishanede de siyasi faaliyetlerini durdurmadı ve aktif olarak yoldaşlarını örgütleyerek hapishane içinde örgütsel ve siyasi faaliyetlere başladı. Salim yoldaş on yılını hapishanede geçirdikten sonra serbest bırakıldı. Salim yoldaş özgürlüğüne kavuştuktan sonra da yoldaşlarıyla birlikte mücadelesine devam etti. Afganistan’ın 7 Ekim 2001’de ABD emperyalizminin başını çektiği emperyalistler tarafından işgal edilmesinin ardından Ziya yoldaşın liderliğindeki “Afganistan Komünist Partisi” bir bildiri yayınlayarak işgali kınadı ve işgalcilere ve onların kuklalarına karşı Maoistlere birlik çağrısında bulundu. “Afganistan’ın Kurtarılması için Mücadele Örgütüادامۀ مطلب

cmpa.io

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با ابراز تاسف دریافتیم که رفیق سلیم یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی و یکی از رفقای خستگی ناپذیر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر مریضی مزمن و جان‌کاهی که داشت درگذشت. کمیته منطقه‌یی شمارۀ 7 قوس، درگذشت رفیق سلیم را به اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی و تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده محترم شان تسلیت می‌گوید، و خود را در غم و اندوه رفیق با اعضای و هواداران حزب، خانواده محترم شان و همراهان وی شریک می داند. بطور قطع درگذشت رفیق سلیم برای تمامی اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از آن جهت درد آور است که به زودی نمی‌تواند جای رفیق سلیم را پر نماید. با آن هم ما به این باور هستیم که ایمان و وفاداری رفیق سلیم روی اصول مائوئیستی و آموزش وی به ما روی این اصول و مبارزه وی با دشمنان سوگند خورده مردم اعم از امپریالیزم، انواع و اشکال رویزیونیزم و اپورتونیزم، انحلال طلبی و اکونومیزم رفقای ما را مصمم تر از گذشته خواهد ساخت تا راه رفیق سلیم را بطور شایسته‌ای به پیش بریم.   گر چه رفیق سلیم درگذشت، اما باور ما این است که او از لحاظ معنوی تا ابد زنده خواهد ماند. زیرا او تا روزی که به مریضی مزمن و جانکاه مبتلا گردید، هرگز از اصول مارکادامۀ مطلب

راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی، رفیق سلیم را گرامی می‌داریم!

رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به عمر 77 سالگی به تاریخ اول عقرب 1401 خورشیدی بر اثر مریضی مزمن و طویل مدتی که داشت، درگذشت. رفیق سلیم، نه تنها یک استاد تمام عیار انقلابی و متعهد به مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم بود، بلکه یک کمونیست انقلابی و یک انترناسیونالیست واقعی نیز بود. او در برابر خلق های جهان احساس مسئولیت می کرد و در سخت ترین حالات صحی و ضعف فزیکی که بر او دست می‌داد باز هم زانو نمی زد، مطالعات و تحقیقاتش را در ابعاد مختلف، ادامه می‌داد و جنبه‌های مختلف فکری را در بیاناتش انعکاس می‌داد. او همواره امپریالیست‌های اشغالگر و دست یاران رنگارنگ شان را، افشاء می‌نمود و به تک تک رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان توصیه می کرد که همواره مطالعات فلسفی – سیاسی و سوسیالیزم علمی را ادامه داده و سطوح ایدئولوژیک – سیاسی خویش را ارتقاء دهند. وی همواره در تجدید تربیت رفقای تحت مسئولیت خودش احساس مسئولیت می کرد و همیشه با آمادگی کامل به کمیته ها و هسته های حزبی حضور می‌یافت و به آموزش رفقا می پرداخت. رفیق سلیم، رهبر پرتلاشی بود که اوضاع فلاکت بار کشور که توسط امپریالیست‌های خون آشام به بار آمده بود، را به خوبی تحلیل وضعیت می کرد و بر اساس همین تحلیل‌های وی بود ادامۀ مطلب

پیام تسلیت هوادران حزب در اروپا

بمناسبت درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD کمیته هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا با دریافت پیام وفات زنده یاد، رفیق سلیم، از یک رهگذر تاثر درد آور از دست دادن رفیق رزمنده ، باورمند و معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم، این یگانه راه نجات پرولتاریا و خلق های ستمدیده جهان، داشت، و از رهگذر دیگر، به این باور هستیم که گذشته‌ای رزمنده استوار و آشتی ناپذیر رفیق سلیم با دشمنان سوگند خورده مردم (امپریالیزم متجاوز و غارتگر) و مزدوران فئودال کمپرادور آن، باید مشعل راه جوانان معتقد و مبارز ما باشد. درین زمینه سه نقل قول زرین مائوتسه دون را نه تنها به یاد داشته باشیم بلکه باید بتوانیم به صورت جدی عملی کنیم: اول) ترکیب سه در یک : کهن سالان کاهلان جوانان دوم) حق داشتن ، سود جستن و اندازه نگه داشتن سوم) حرکت خلاف جریان   چنین است که می‌توانیم و قادر خواهیم بود، جوانان را بسیج نموده ، کادرهای جوان و ورزیده را تربیت و جایگزین نماییم. درین صورت است که قادر خواهیم بود، درفش به اهتزاز درآمده توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را که زنده یاد رفیق سلیم یک تن از بنیانگذاران پر افتخار حزب کمونیست (ادامۀ مطلب

پیام تسلیت هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از ایتالیا

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD مرد نمیرد به مرگ، مرگ‌از او نام جست نام چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست بدینوسیله درگذشت مبارز راستین و عیار روزگار رفیق سلیم را برای فامیل معظم شان، دوستان و مبارزین راه عدالت و حقیقت تسلیت عرض میکنیم و خود را در غم از دست دادن این رفیق سرسخت و مبارز که با وجود مریضی مزمن علیه امپریالیزم و ارتجاع از هیچگونه سعی و تلاشی دست بردار نبوده است، با خانواده ، دوستان و همراهان وی شریک می دانیم . بیایید غم از دست دادن رفیق سلیم را به نیروی صبر و استقامت مبدل نموده و آرمان والای این رفیق متعهد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را ادامه دهیم. راه تان مستدام، پیروزی نصیب تان و دشمنان تان سرافکنده باد ! زنده باد آزادی زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان واحد هواداران ، شهر میلان – ایتالیا پنجشنبه: ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت « گروه مائوئیستی راه سرخ ایران » به‌مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD ما درگذشت رفیق سلیم را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خلق زحمتکش این کشور تسلیت می‌گوییم و خود را در غم از دست دادن این رفیق مبارز با کارگران و توده های زحمتکش و مائوئیست‌های افغانستان شریک می‌دانیم. ما مطمئن ایم که راه مبارزه ای که رفیق سلیم در پیش گرفته بود به وسیله ی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و دیگر مائوئیست‌های افغانستانی ادامه خواهد یافت. یادش گرامی و راه اش پر رهرو باد گروه مائوئیستی راه سرخ  ایران دوم نوامبر ۲۰۲۲ یازده آبان  ۱۴۰۱
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD درود به رفقای کمیته مرکزی،  سایر اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان. با ابراز تآسف درگذشت یکی از کادرهای خستگی ناپذیر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان “رفیق سلیم” را به شما و مردم ستمدیده افغانستان و اعضای خانواده آن رفیق، تسلیت می گوییم. بی شک که سپری نمودن عمر، در راه انقلاب و مبارزه برای نجات از چماق ممتد ستم و زور و استبداد و مبارزه در راه رهایی میلیاردها انسان تحت ستم روی زمین و به ویژه مردم ستمدیده افغانستان، مایه‌ی بس عالی و گران سنگ است؛ که رفیق سلیم از چنین شخصیت والائی برخوردار بود. این زندگی پربار الهام بخش کم­نظیر برای بشریت بعد از “رفیق سلیم” خواهد بود که از او به جا مانده و راه روشن در گِرداب سیاه ظلمت برای خستگان تاریخ انسان، در این سرزمین و سایر جهان محسوب خواهد شد. رفیق سلیم، مبارز کم بدیل، استوار و پایدار در خط زرین و روشن رهائی­بخش انقلاب و انباشته با تیوری انقلاب و پراتیک در همه دوران، زندگی پرثمر را به سر رساند. بدون خستگی خطر کرد. در میان توده­های ستمدیده نفس کشید و در میان آن­ها آرمید.  فهم خود را برای آگاهی و برانگیختن توده­های ستم­کش این سرزمین، در بدترین مراحل تاریخ این اجتماع به گونه علمی و انقلابی تکثیر کرد و بسیادامۀ مطلب

پیام تسلیت واحد شماره دوم – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با تاسف و تاثر از درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اطلاع یافتیم. درگذشت رفیق سلیم ضایعه بس بزرگی برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش انقلابی افغانستان به شمار میرود. واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مقام رهبری و اعضای کمیته مرکزی و تمام منسوبین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عرض می دارد. رفیق سلیم یکی از اعضای برجسته و با سابقه طولانی شعله جاوید و بعدها عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود و خدمات شایانی برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انجام داده است. نام او در تاریخ واقعی مردم ما به خط رزین ثبت خواهد شد. واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، با تمام منسوبین حزب، ادامه دهنده راه انقلابی و اصولی ( م – ل – م )  او بوده و خواهد بود و به یاد و خاطره رفیق سلیم، تعهد راسخ خویش را با تجدید پیمان به ادامه دادن خط اصولی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی که توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شالوده گذاری شد، تاکید میدارد. مرگ بر امپریالیزم امریکا مرگ بر امارت اسلاادامۀ مطلب

شعله جاوید، حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام تسلیت واحد شماره اول – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD ما جمعی از هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران، خبر دلخراش درگذشت استاد مرحوم رفیق سلیم را دریافت نمودیم و بدین خاطر مراتب عمیق تاثر و تالم خویش را به دفتر سیاسی حزب، اعضای محترم کمیته مرکزی حزب، اعضای و داوطلبان عضویت و همچنان به خانواده محترم شان و به تمام دوستان و آشنایان شان تسلیت عرض می‌نماییم. چنین انسان هایی هیچ‌گاه یاد و خاطرات شان از یاد رفتنی نیست. زیرا رفتارها، گفتارها و کردارهای این مرحوم در خاطرات انسان های زحمتکش کشور همیشه به یاد ماندنی خواهد بود. امیدواریم بتوانیم با پشتکار بیشتری جای خالی عزیز از دست رفته خود را پر کنیم. این قانون طبیعت است که روزی انسان به دنیا می آید و اجبارا روز دیگر، دنیا را ترک می کند. چه خوب است با عمل‌کرد خوب، این دنیا را ترک نماید، نه مثل وطن فروشان بی مایه که با جان و مال مردم سفره هایشان را رنگین نگه داشتند و با رفتن شان لکه ای ننگ از تاریخ بشریت پاک شدند که 99 درصد مردمان زحمتکش کشورمان از مرگ اوباشان و وطن فروشان شاد گردیده و شاد شده اند. جای بس مسرت است که آنچه از زنده یاد رفیق سلیم به جای مانده است، تعهد راسخ ، عزم استوار و متانت وی در امر اصولی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بخاطر رهایی بادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران از فیصله‌های پولینوم دوم – دور سوم کمیته مرکزی حزب

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با درودهای انقلابی  ! کمیتۀ هوادران حزب مقیم ایران تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شادباش می‌گوید. رفقای مبارز و انقلابی! اعتقاد ما این است که با تکیه بر فیصله‌ها و تصامیم کمیته مرکزی حزب و اجرای عملی آن ( بردن خط و مشی حزب در میان توده‌ها) ما می‌توانیم که حالت تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی را تغییر داده و در جهت برپایی و پیش برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی گام برداریم. در شرایط کنونی که جنبش انقلابی کشور ناتوان است، یگانه راه غلبه بر این مشکل فقط و فقط پیاده نمودن تصامیم و فیصله های کمیته مرکزی حزب در عمل می‌باشد. کمیته هوداران حزب مقیم ایران خوشحال است که پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی موفقانه تدویر و با موفقیت اختتام یافت. تدویر و اختتام موفقانه پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب، ما را مصمم تر از قبل به اجرای این تصامیم گردانید. این کمیته از تغییرات در کمیته مرکزی یعنی انتخاب یک رفیق به صفت عضو علی البدل و ارتقا یک رفیق به عضویت اصلی کمیته مرکزی را تائید می نماید. کمیته هوداران حزب مقیم ایران آرزوی موفقیت برای تمامی رفقای هم رزم و انقلابی حزب می‌نماید و امیدوارادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت هوادران حزب در اروپا از فیصله‌های  پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با درودهای سرخ و انقلابی ! کمیته هواداران حزب در اروپا به نیابت از تمامی هوادران حزب در اروپا تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقا (داخل و خارج کشور) شادباش می‌گوید و خود را متعهد به اجرای آن می‌داند. رفقا ! در شرایط اختناق آور کنونی که امپریالیست‌های اشغال‌گر با به قدرت رساندن دوباره طالبان بوجود آورده اند، بدون شک که تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی قاطعیت مبارزاتی رفقا را نشان می‌دهد. این کمیته از جای‌گزینی یک رفیق به عنوان عضو علی البدل  و ارتقا رفیق دیگر به عضویت اصلی کمیته مرکزی نه تنها ابراز خرسندی می‌نماید، بل‌که تصمیم پولینوم را در این مورد کاملاً تائید می‌نماید. و این موقعیت را به هر دو رفیق مبارک باد می‌گوید و امیدوار است که رفقا با احساس مسئولیت وظایف شان را به نحو احسنی بتوانند انجام دهند. ما معتقدیم که انتخاب و ارتقاء صحیح، درست و به موقع کادرها مسأله مهم و حیاتی حزب به شمار می‌رود، ما این تصمیم درست و به موقع را ارج می‌گذاریم. کمیته هوادران حزب در اروپا معتقد است که نه شرایط خفقان آور کنونی و نه مشکلات و موانع ایجاد شده از طرف گروهک های مضر و نه تهدید و ارعاب جاسوس مآبانه این گروهک‌هاادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام حمایت کمیته روابط بین‌المللی از فیصله‌های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب!

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD رفقای عزیز درودهای سرخ و انقلابی ما نثارتان باد ! کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را خدمت تک تک رفقای عزیز چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور تبریک و تهنیت عرض می دارد. رفقا ! ما ضمن تایید فیصله های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، خود را مکلف به اجراء تمامی فیصله ها می‌دانیم. کمیته روابط بین المللی حزب، .شرکت در مبارزات جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م) را وظیفه و مسئولیت انصراف ناپذیر خود می داند و در سطح بین المللی کوشش به عمل خواهد آورد تا در مبارزات ایدئولوژیک – سیاسی روی مسائل عام و خاص، سهم فعال و ارزنده داشته باشد،و در راه احیا ویا ایچاد تشکیل چنبش انقلابی انترناسیونالیستی (م ل م) از هیج گونه تلاش دریغ نخواهد ورزید واز این طریق روابط را با احزاب و سازمان های م ل م سایر کشورهای جهان تحکیم ودر راه تشکیل انترناسیونال کمونیستی با آنها یکچا تلاش پیگیر خواهد نمود. و اما در افغانستان کنونی که یک کشور کماکان مستعمره – نیمه فئودال است و طالبان برای بار دوم توسط امپریالیست های اشغالگر امریکایی بر اریکۀ قدرت نشانده شده اند و شوونیزم ملیت ّحاکمۀ ادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پـیـام حـمـایـت از فیصله‌های پولینوم دوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD رفقای محترم!     کمیتۀ منطقوی 7 قوس، صمیمانه‌ترین درودهای رفیقانۀ خود را هم از طرف خود و هم از طرف سایر اعضای حزب در منطقه، به رفقای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر کادرها و اعضای حزب در خارج و داخل کشور به خاطر تدویر موفقانه دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تقدیم می‌دارد. رفقای محترم! اعتقاد ما این است که حزب ما از زمان ایجادش تا کنون مبارزاتش را نه تنها علیه دشمن عمده و غیر عمده کشور بطور احسن پیش برده است، بل‌که مبارزاتش را علیه انواع و اشکال مختلف رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم‌طلبی در سطح داخلی و بین المللی به خوبی به پیش برده است. بعد از درگذشت رفیق ضیاء انحلال طلبی از درون حزب از طرف کسانی که گذشته چندان خوبی نداشتند سر بلند نمود. کمیته مرکزی حزب با هوشیاری و قاطعیت تمام علیه این انحلال طلبی ایستاد و مبارزاتش را به نحوی درست و اصولی علیه این خط انحرافی به پیش سوق داد و چهره انحلال طلبانۀ شان را به خوبی افشاء نمود. حزب ما از درون این مبارزات موفقانه گذشت و با این همه موانع مبارزات سخت توانست در اوایل سال 1400 خورشیدی (2021 میلادی) سومین کنگره سرتاسری حزب را موفقانه دایر نماید. و اینک دومین پولینوادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

فیصله‌های دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را با قاطعیت حمایت می کنیم!

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD درود به رفقا ! کمیتۀ منطقوی شماره 13 میزان، تدویر موفقانۀ دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تمامی رفقا (داخل و خارج کشور) شادباش می‌گوید و صمیمانه ترین درودهای خود را به نیابت از تمام اعضای حزب در منطقه، تقدیم میدارد. رفقا ! در شرایط کنونی که جنبش چپ انقلابی کشور از ضعف و ناتوانی رنج می برد، جنگ تحمیلی ارتجاعی در گوشه و کنار کشور در افت و خیز است و توده های رنج دیده ما از جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی بی بهره اند، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمام بدنه تشکیلات حزبی دارای مسئولیت بس عظیم تاریخی است که باید به مصاف چالش ها رفته و تهدید را به فرصت بدل نماید. ما یقین کامل داریم که با تکیه بر اصول اساسی م ل م در کشور، رهنمودهای روشن کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب میتوانیم به پیش حرکت نماییم. ما باید تهور داشته باشیم ، ما باید به خود جرات پیکار دهیم، از دشواری ها و مشکلات نهراسیم و موج به موج و قاطعانه به پیش رویم. با تکیه استوار بر فیصله های پولینوم است که میتوانیم به قاطعیت حزب خود پی بریم و وظیفه تک تک ماست تا بر عملی نمودن هرچه بهتر و قاطع‌تر آن در میدان مبارزه حرکت کنیم. یقینا این حرکت نمیتواند و نخواهد توانست بدون در نظرداشت سانترالیزم دموکراتیکادامۀ مطلب

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پیام حمایت:کمیته منطقوی شماره (44) حزبی

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD کمیته منطقوی شماره (44) حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان از جانب خود، همه اعضا و هواداران حزب، تحت فعالیت­شان، درودهای رفیقانه و انقلابی به رفقای “کمیته مرکزی ” و سایر اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان احترامانه تقدیم می نمایند. ما بی نهایت خرسندیم در شرایطی که امپریالیزم اشغال‌گر امریکا با یک سازش برای بار دوم طالبان را در افغانستان به قدرت رساند، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان  امسال برای تدویر دومین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب آمادگی گرفت و این پولینوم موفقانه تدویر و موفقانه خاتمه یافت.    حزب ما از زمان ایجادش تا اکنون علیه اشغالگران امپریالیست جهانی و منطقوی، رژیم­های پوشالی، گروه­های مزدور ارتجاعی  وهم چنین علیه انواع و اشکال رویزیونیزم، تسلیم طلبی، سکتاریزیم و انحلال طلبی موفقانه مبارزاتش را به پیش برده است؛ همچنان تلاش می ورزد با درک از وضعیت، این مبارزه را بیش از پیش ادامه داده و توده های تحت ستم این سرزمین را علیه اشغالگران امپریالیست، حکومت­های دست­نشانده و گروه­های ارتجاعی قرون وسطایی مزدور بسیج کرده ورهبری نمایند. دروضعیت کنونی افغانستان که گروه­های ارتجاعی و مزدور بر این کشور حاکمیت دارند، بردن خط انقلابی میان تادامۀ مطلب

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دومین سال‌‌گرد در گذشت رفیق ضیاء را گرامی می‌داریم

دریافت فایل PDF دریافت فایل Word دوسال قبل از امروز رفیق ضیاء  به اثر مریضی دیده ازجهان بست و به خواب ابدی فرورفت. رفیق ضیاء در طول دوران حیات مبارزاتی اش خدمات ارزنده‌ای به جنبش کمونیستی(مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) افغانستان و جهان انجام داد. رفیق ضیاء  با درک اصولی از (م ل م) و انقلاب فرهنگی چین  و با  تجزیه  و تحلیل اصولی انقلاب فرهنگی چین، تاریخ حزب کمونیست چین را به درستی جمع بندی کرد و انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی رویزیونیست های خزیده در درون حزب کمونیست چین را نشانی نمود. ما در دومین سال‌گرد در گذشت رفیق ضیاء یاد و خاطره او را گرامی می‌داریم. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست افغانستان است که درفش خط اصولی رفیق اکرم که سالیان متمادی در زیر خاکستر مدفون گردیده بود، در کشور به اهتزاز در آورد، و به تکامل این خط پرداخت. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست کشور است که ایجاد حزب کمونیست افغانستان را در اولویت کاری خود قرار داد و به ایجاد حزب کمونیست افغانستان کمر همت بست. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست کشور است که مائوئیزم را به عنوان سومین مرحله تکاملی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی به رسمیت شناخت و در جلسه گسترده سال 1993 میلادی که سند « زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائادامۀ مطلب

پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست)

“در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است”

دانلود مستفیم PDF دانلود مستقیم WORD این گزارش توسط رفقای حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینست) به ایمل آدرس شعله جاوید مواصلت ورزیده است که تاریخ 28 می 2022 در المان گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب و 49-مین سالگرد وفات رفیق ابراهیم کایپاکایا را تدویر کرده بودند، بدین مناسبت کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متن ترجمه این گزارش را به اختیار خوانندگان خویش قرار میدهد. “در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است” به مناسبت پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست) ، یکی از فعالیت های کمپاینی شروع برنامه شعار ” حزب ما منبع الهام و قدرت ماست ! ” بود که با شرکت هزاران نفر در شهر لودویگشافن آلمان برگزار شد. این مراسم که در 28 می 2022 با شعار “در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است” برگزار گردید، با یک دقیقه سکوت برای کسانی که در راه انقلاب و کمونیزم جاودانه شدند آغاز شد. سپس در سخنانی که از طرف حزب ما ایراد گردید، «تاریخ نیم قرن مبارزات ما» بار دیگر ضرورت تاکید بر مبارزه مسلحانه را به ما نشان داد. پافشاری بر خط رفیق کایپاکایا به معنای تاکید بر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است. کسانی که می گویند “مبارزه مسلحانه منسوخ ادامۀ مطلب

İbrahim Kaypakkaya

جشن پنجاهمین سال‌گرد تاسیس حزب کمونیست ترکیه / مارکسیست – لنینیست توسط بنیان‌گذار آن رفیق ابراهیم کایپاکایا را در چهل و نهمین سال‌گرد درگذشت او گرامی می‌داریم

دانلود مستقیم – PDF دانلود مستقیم – WORD 49 سال پیش از امروز، ابراهیم کایپاکایا در زندان ارتجاعی رژیم فاشیست ترکیه با تحمل بیش از حد فشار و شکنجه جان خود را از دست داد. ابراهیم کایپاکایا حین جانباختن 24 سال داشت، با آن هم او خدمات ارزنده‌ای به جنبش کمونیستی ترکیه و جنبش بین المللی کمونیستی انجام داد. رژیم استبدادی ترکیه با این خیال خام که هرگاه ابراهیم کایپاکایا را از جنبش کمونیستی ترکیه بگیرد این جنبش تاب و مقاومت را دیگر نخواهد داشت، اما حزب کمونیست ترکیه (م ل) برای پاسداری از خون رفقای به خاک افتاده‌ای خود نه تنها گامی به عقب نگذاشت، بل‌که این حزب بیش از بیش به سازمان دهی خود پرداخت و با فراز و نشیب برای جنگ خلق تلاش نمود تا این که بر کوه پایه‌های ترکیه درفش جنگ خلق را به اهتزاز در آورد. قبل از مرگ ابراهیم کایپاکایا در چین انحراف عمیق و گستردۀ لین پیائو با پیروی از اسلوب کنفسیوس سر بلند نمود. اما ابراهیم کایپاکایا به خوبی توانست که با پیروی از انقلاب فرهنگی چین و کنگره نهم حزب کمونیست چین میان اندیشه مائوتسه دون و انحراف لین پیائوئیستی خط و مرز عمیقی بکشد و به تبلیغ و ترویج اندیشه مائوتسه بپردازد. به همین ترتیب زمانی که تیوری سه جهان تحت رهبری تین‌هسیائوپینگ سر بلند نمود، حزب کمونیست ترکیه ادامۀ مطلب

پیام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت هفته جان‌باختگان جنبش مائوئیستی هندوستان

دانلود Wordدانلود PDF توده‌های ستم‌دیده تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) علیه رژیم فاشیستی هندوستان سرسختانه به مقاومت پرداخته اند، این مقاومت همین اکنون اکثر ایالات هند را در برگرفته است. در جریان این مقاومت ضربات سنگینی بر نیروهای رژیم فاشیستی هند وارد گردیده است، و در جریان این مقاومت نه تنها توده‌ها تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) جان‌بازانه قربانی داده اند، بل‌که کادرهای رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز جان‌های شان را در این راه از دست داده اند. حزب کمونیست هند(مائوئیست) 28 جولای الی 3 اگوست را به عنوان هفته جان‌باختگان مائوئیست هند که در راه انقلاب دموکراتیک نوین جان‌های شان را فدا نمودند اعلام نمود. حزب کمونیست هند (مائوئیست) به دلیل این‌که دو رهبر برجسته و بنیان‌گذار این حزب (چارو مازوم‌دار و کانای چاترچی) در ماه جولای جان باخته‌اند، این هفته را بنام هفته جان‌باختگان مائوئیست اعلام نموده است. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این هفته را گرامی داشته و هم‌بستگی خود را با حزب کمونیست هند (مائوئیست) اعلام می‌دارد. هر اندازه که مبارزات مسلحانه و جنگ خلق در هند تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) توسعه و گسترش یابد به همان اندازه ضربات کوبنده بر ارتش فاشیستی هنادامۀ مطلب

پیام حمایت واحد تشکیلاتی هواداران حزب – اِستُکهُلم – سوئدن

رفقای عزیز! اجازه دهید گرم‌ترین درودهای سرخ و انترناسیونالیستی خویش را از پر رشدترین پایتخت‌های اروپا اِستُکهُلم – سوئدن (Sweden-Stockholm ) تقدیم‌تان کنیم. برگزاری موفقیت آمیز سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و به تعقیب آن تدویر موفقانۀ اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی حزب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. در کشور مستعمره – نیمه فئودال افغانستان و در شرایط بس دشوار کنونی، اختناق خفقان آور و انزواگرائی سیاسی که دامن جامعه ما را گرفته است،  تدویر به موقع سومین کنگره و اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی، حرکت جسورانه، اصولي و سازنده‌اي است كه نقش و تاُثيرات مثبت و سازنده آن براي كل تاريخ جنبش كمونيستي (ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ) افغانستان، عميق و دير پا خواهد بود. رفقای عزیز! بگذارید صریحا مطرح نماییم که از تمامی فیصله‌های به عمل آمده در سومین کنگره و همچنان در اولین پولینوم دورۀ سوم کمیته مرکزی، حمایت می‌کنیم و آنچه در توان داشته باشیم در تطبیق و تلفیق تئوری و پراتیک مبارزاتی آن دریغ نخواهیم ورزید. به نظر ما، رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون در موقف و موقعیت برتری برای پیشبرد پروسۀ تدارک برای برپائی و آغاز جنگ مقاومت ملادامۀ مطلب

پیام حمایت واحد هواداران حزب در فرانکفورت-آلمان

تصویب اسناد و فیصله‌های سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را قاطعانه حمایت می‌کنیم! به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان! رفقای گرامی ! در ابتدا اجازه دهید، گرم‌ترین درودهای سرخ و انترناسیونالیستی خویش را به نمایندگی از واحد هواداران حزب در فرانکفورت – آلمان خدمت تک تک رفقای کمیته مرکزی ، اعضاء و هواداران حزب در داخل و خارج کشور تقدیم نماییم. ثانیا، طوری که رفقا در جریان قرار دارند، قرار بود نماینده واحد تشکیلاتی هواداران حزب در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اشتراک نماید، ما رفیق “نوید فوژان ” را بعنوان نماینده واحد تشکیلاتی هواداران حزب در فرانکفورت – آلمان به سومین کنگره سراسری حزب معرفی نمودیم و قرار بود رفیق “نوید فوژان ” در سومین کنگره سراسری حزب اشتراک نماید، ولی بنا به معضلات پیش آمده نتوانستیم به وقت معینه به کنگره اشتراک نماییم، هرچند رفقای کمیته مرکزی، تقریبا با تاخیر یک هفته‌ای به خاطر اشتراک نماینده واحد هواداران حزب انتظار کشیدند، اما در نهایت امر، این کنگره باید تدویر می یافت، ما بسیار خوشبین بودیم که میتوانیم و باید درین کنگره سهم به سزائی ایفاء نماییم، اما باز هم مشکادامۀ مطلب

پیام حمایت و پشتیبانی واحد تشکیلات پایه‌یی شماره (11)

دانلود فایل Wordدریافت دانلود فایل PDFدریافت رفقای عزیز ! درودهای گرم و انقلابی ما را از کوه‌پایه‌های ولسوالی …  ولایت … پذیرا باشید. ازینکه بنا به معضلات پیش آمده، نتوانستیم به اولین جلسه عمومی منطقه‌یی حاضر شویم، معذرت ما را پذیرا شوید، اما خواستیم با ارسال پیامی هرچند کوتاه حمایت و پشتیبانی خود را از تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم کمیته مرکزی دور سوم حزب اعلام نماییم. رفقای عزیز، طوری که خود به جریان هستید، فقر و بی بضاعتی، کمبود منابع آب، کمبود برف و باران، نا امنی های اخیر که از طرف اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده و طالبان تسلیم شده به اشغالگران به بار آمده، روزگار مردمان ما را در گوشه گوشه افغانستان، خصوصا ولایت … و بالخصوص دهقانان متوسط و دهقانان فقیر ملیت هزاره در ولسوالی … – ولایت … را تیره و تار ساخته است، که از یک طرف باعث بی خانمانی تعدادی از دهقانان گردیده و از طرف دیگر باعث فوران کردن هرچه بیشتر خشم و نفرت و انزجار توده ها از رژیم دست نشانده و طالبان تسلیم شده به اشغالگران شده است. ما یقین کامل داریم که با بردن آگاهی انقلابی میان توده‌های فقیر و نسل جوان کشور می بایست سیل خشم و نفرت توده ها را سمت و سوی انقلابی داده و سیل خشم و نفرادامۀ مطلب

پـیـام حـمـایـت واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم

دانلود فایل Wordدریافت دانلود فایل PDFدریافت واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هم از جانب خود و هم  به نمایندگی از تمامی اعضا و هوداران حزب در منطقۀ پایه‌یی صمیمانه‌ترین درودهای انقلابی و رفیقانۀ خود را به رفقای “کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر اعضای حزب بخاطر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی می‌فرستد.     حزب ما از زمان ایجادش تا کنون علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغال‌گران داعشی و هم‌چنین علیه انواع و اشکال مختلف رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم‌طلبی مبارزه نموده و مبارزه علیه سکتاریزم و انحلال طلبی را نیز موفقانه به پیش برده است و تلاش می‌ورزد که هر چه استوارتر این مبارزه را پیش برده و توده‌های ستم‌دیدۀ این دیار را علیه اشغال‌گران امپریالیست و خاینین ملی دست‌نشاندۀ شان و ایجاد دولت “پسا توافق” طالبان و رژیم پوشالی و هم چنین اشغال‌گران داعشی بسیج نموده و رهبری نماید. در وضعیت کنونی افغانستان مستعمره ـ نیمه فیودالی بردن خط انقلابی میان توده‌ها  و نسل جوان کشور یکی از ضروریت‌های مبرم و نیاز عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغادامۀ مطلب

پیام حمایت کمیتۀ منطقه‌یی شماره(1)

دانلود فایل PDFدریافت دانلود فایل Wordدریافت پیام حمایت از سومین کنگرۀ سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیتۀ مرکزی رفقای گرامی ! به تاسی از مادۀ (21) و (22) آئین‌نامه تشکیلاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مصوبۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب، امروز اولین جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از سومین كنگرۀ سراسري حزب فرا خوانده شده است، تا منطبق با فيصله‌ها و رهنمودهاي كنگره، رهنمودهاي مهم و سایر وظایف محوله که مندرج آئین نامه تشکیلاتی حزب است، جهت رهبري فعاليت‌هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را تعيين و تصويب نمايد. درین جلسه عمومی منطقه‌یی نمایندۀ دفتر سیاسی حزب و تمام اعضای کمیته منطقوی شماره اول حزب، مسئول کمیتۀ هنری منطقوی شماره اول حزب، مسئول واحد پایه‌ایی روستائی شماره (4) حزب، نمایندۀ واحد پایه‌ای شماره (11) حزب، نمایندۀ واحد پایه‌ای شماره (13) حزب اشتراک داشتند. اولین جلسۀ عمومی منطقه‌یی، بخاطر تدویر موفقانۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیتۀ مرکزی حزب، درودهای گرم و انقلابی خود را از آدرس همین جلسه به نیابت از خود و به نمایندگی از تمامی اعضاء و هواداران حزب در منطقه، به رفقای دفتر سیاسی، رفقای کمیته مرکزی و تمامی اعضاء و هواداران حزب دادامۀ مطلب

پیام حمایت کمیته منطقه‌یی شماره(2)

دانلود فایل Wordدریافت دانلود فایل PDFدریافت به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!  رفـقـای مـحـتـرم!     کمیتۀ منطقه‌یی شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم از جانب خود و هم به نمایندگی از تمامی اعضا و هواداران حزب در منطقۀ حزبی، درودهای گرم و آتشین خود را به رفقای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمامی اعضای و هوادارن حزب در داخل و خارج کشور، به خاطر تدویر مؤفقانۀ سومین کنگره سراسری حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب تقدیم می‌نماید.     ما منسوبین کمیته منطقه‌یی شماره دوم حزب، این موفقیت بزرگ را به رفقای کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوداران حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان، شادباش می‌گوییم. ما ضمن تأئید تمامی فیصله‌ها و اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب به عنوان فیصله‌های اصولی، درست و به‌موقع، می پذیریم و امیدواریم که همه‌باهم و با عزم انقلابی استوار بتوانیم در تعمیل فیصله‌ها و اسناد تصویب شده سومین کنگره سراسری حزب و فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی با تمام قوت و توان مبارزاتی بکوشیم و علیه هرگونه رویزیونیزم، اپادامۀ مطلب

پیام حمایت واحد تشکیلات پایه‌­یی شماره 4

دانلود فایل PDFدریافت دانلود فایل Wordدریافت تصویب و فیصله­‌های سومین کنگره سراسری و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را حمایت می‌نماییم. واحد تشکیلات پایه‌­یی شماره 4 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نخست از جانب خود، همه اعضا و هواداران حزب در منطقه تحت فعالیت خود، درودهای رفیقانه و انقلابی خود را به رفقای “کمیته مرکزی ” و سایر اعضای حزب بخاطر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی می فرستند. حزب ما از زمان ایجادش تا اکنون علیه اشغالگران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغال‌گران داعشی وهم چنین علیه انواع و اشکال رویزیونیزم تسلیم طلب و مبارزه علیه سکتاریزم و انحلال‌طلبی موفقانه به پیش برده است؛ همچنان تلاش می ورزد با درک از وضعیت، این مبارزه را بیش از پیش ادامه داده و توده‌های تحت ستم این سرزمین را علیه اشغالگران امپریالیست، حکومت دست­‌نشانده و اشغال‌گران مرتجع داعشی بسیج کرده و رهبری نمایند. در وضعیت کنونی افغانستان مستعمره – نیمه فیودالی بردن خط انقلابی میان توده‌­های ستم­‌دیده و نسل جوان کشور یکی از ضرورت­‌های مهم و عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) و سایر نیروهای انقلابی ادامۀ مطلب

بیانیۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست هند(مائوئیست):

فراخواندن فوری ارتش هند، که با جامه مبدل علیه مردم هند صف بندی نموده اند! درخواست به رفقای انقلابی، چپ‌گراها، روشن‌فکران دموکراتیک مترقی، ملی‌گراها و میهن پرستان. ترجمه و برگردان: کمیتۀ روابط بین‌المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان8 اپریل 2021 – 19حمل 1400 هم‌رزمان و رفقای عزیز، همۀ شما بخوبی اگاهی دارید که طی 5 دهه گذشته، ما در حال ایجاد یک جنبش انقلابی هستیم.  این جنبش انقلابی که توسط حزب ما رهبری میگردد برای طبقات حاکم  غیرقابل تحمل ودرحال تقابل می‌باشد. جنبش انقلابی  به مانع بزرگی علیه غارت آن‌ها تبدیل شده است. آن‌ها دریافتند که بدون از سر راه برداشتن این “مانع” نمی‌توانند از باتلاق ِ بحران بیرون آیند. از این‌رو، در سال 2005م اعلام نمودند که افراط گرایی جناح چپ (منظورحزب ما است) بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی کشور [هند] است. آن‌ها بطور سریع برای نابود کردن حزب ما و  جنبش انقلابی هندوستان به پیش می‌روند. بدین‌‌جهت، ارتش هند را با جامه مبدل در مناطق جنبش انقلابی ما مستقر کرده اند. و جدا ازین،  تصویب اعمال اختیارات ویژه نیروهای مسلح (AFSPA)1 [هند] نیز در حال عملی شدن است. همۀ شما مشاهده نموده اید که (AFSPA)چگونه زندگی کشمیری‌ها و مردمان شمال شرقی‌هند را نابود کرده است. به زوادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب سایت انتشار می‌دهیم.

باتأسف فراوان !جنبش کمونیستی کشوریکی ازپیشگامان صدیق، پیگیر وخستگی ناپذیرش راازدست داد .رفیق ضیأ صدرحزب کمونیست (مارکسیست-لنینست مائوئیست) افغانستان از دیر باز بدینسو پرچم پر افتخار سازمان جوانان مترقی را بر افراشته نگهداشته و خط سرخ بنیان گذار آن، زنده یاد اکرم یاری را ادامه داده و پاسبانی مینمود. وی با نشانی نمودن کمبودات و اشتباهات خط سرخ سازمان جوانان مترقی آنرا فعالانه بطوراصولی و پیگیر میان توده ها تبلیغ و ترویج می‌نمود.رفیق ضیأ این خط را بطور کمی و کیفی بسط و ارتقأ داده، در پرتو آن حزب کمونیست افغانستان را تأسیس و بمثابهٔ حزب پیش آهنگ پرولتاریا در خدمت برپایی و پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی در کشور قرار داد .رفیق یک مارکسیست-لنینیست-مائوئیست صدیق و یک انقلابی استوار و پیگیربود. درگذشت نابهنگام وی بدون شک ضایعهٔ جبران ناپذیریست برای جنبش کمونیستی کشور و جهان . بیائید یاد و خاطرات رفیق ضیأ را با تداوم راه انقلابی شان گرامی داشته، جاویدانه سازیم .گرامی باد یاد و خاطرات رفیق ضیأزنده باد مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم اکرم21 جون 2020
ادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب‌سایت به نشر می‌رسانیم.

تسلیت !با نهایت تاثر و تاسف و با غم و اندوه فراوان به تمام اعضا و هواداران حزب و سایر ماؤیست‌های افغانستان که رفیق ضیا صدر حزب کمونیست و یکی از بنیان‌گذاران و رهبر حزب کمونیست افغانستان باثر سکته قلبی و به عمر 68 سالگی درگذشت، درگذشت رفیق ضیا برای حزب و مردم ما یک ضایعه جبران ناپذیر است.این ضایعه بزرگ را به تمام اعضاء و هواداران حزب تسلیت گفته و مراتب عمیق تسلیت خود را با اعضای خانواده رفیق ضیا تقدیم نموده و خود را غم شریک این خانواده میدانم.یادش گرامی و راهش پر رهرو ! مشعل آزاد24 جون 2020
ادامۀ مطلب

پیام تســــلیت شخصی ذیل را یکی از رفقا، از استرالیا به آدرس ارتباطی ما فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وبسایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به نشر می‌رسانیم.

فراموش كردن هـنر مي‌خواهـد ….
و من …..
بى‌هنرترین انسان عالمم …. در فراز و فرود زندگى تجربه بما مى آموزد با از دست دادن بهـترين هـايت بر طبق نيازمندي‌هـاى زمان بهـترين هـاى ديگر مي‌سازد، اما درين چهـار دهـه اخير تاريخ گواه است خلق رنج‌ديده كشور بهـترين فرزندان صديق اش را در راستاى خدمت بخلق و آزادى كشور از دست داد ولى متاسفانه تا هـنوز جايگاه شان خالى بنظر مي‌رسد .با تاثر و اندوه فراوان، درين روزهـا آسمان غم‌بار ما يكى از ستاره‌هـاى درخشان ديگرش را از دست داد و قلب بهـترين فرزند صديق كشور كه بيشتر از چهـار دهـه بخاطر آزادى كشور و مردمان در بندش مى تپيد از تپش باز ماند و شاهـد مرگ انديشمندترين انسان سرزمين خود هـستيم كه از پرتو دانش و انديشه والا و گهـربارش بر تمامى تاريكى هـا، كج‌انديشى‌هـا و انحرافات عديده پرتو افشان گرديد و تجلى بخش مسيرى شد كه افق سرخ و روشن براى رهـروان آزادى بشارت داد و يك‌بار ديگر اميدهـا را در دل‌هـا زنده نمود و خدمات فنا ناپذيرش براى جنبش چپ كشور و جنبش بين المللى از اهـميت به‌سزاى بر خوردار است.بدون شك، مرگ رفيق ضيا سنگين تر از كوه‌هـاى بابا و هـندوكش است و جايگاه آن انقلابى والا مقام در ميان جمع رفقايش خاليست و پر كردن اين خلاء بزرگ سعى بليغ و هـمت عالى ميادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

ترجمۀ کمیته روابط بین المللی رفقا !حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا برای تجلیل، تکریم و ترسیم درس‌هایی از کار و زندگی رفیق ضیاء به رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان می پیوندد. ساختن یک حزب مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی در یکی از مراکز تاریخی و درگیری فعلی میان امپریالیزم و خلق‌های تحت ستم یک اقدام خارق العاده برای جنبش  کمونیستی است که مبارزه برای وحدت بین المللی پرولتاریا، خلق‌های تحت ستم کشورهای امپریالیستی و ضرورت موج جدیدی از انقلاب پرولتری جهان را بیشتر وبیشترتغذیه می‌کند.از اطلاعیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، ما تمامی اهمیت و ارزش رفیق ضیاء را می‌بینیم.تاسیس حزبی که سی‌ومین سالگرد آن امسال پشت سر گذاشته می‌شود، یکی از مهم‌ترین میراث وی است. حفظ مسیر مائوئیستی  سهمی است که جنبش ما در مشکل‌ترین زمان از آن عبور میکند. آموزش های خطی، پراتیکی، و توانائی‌های رهبری،  تجدید حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان امروز میراثی برای کمونیست‌های جهان است.نقش ضیاء در زمان جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (جاا) و نقش حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در زمان حاضر، جهت بازسازی جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م ) ازاهمیت به سزائی برادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست – لنینیست

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ! رفقای عزیز! خبرمرگ نابهنگام رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و یکی از بنیانگذاران آن حزب که به اثر سکته قلبی به عمر 68 سالگی درگذشت، را دریافت کردیم. از دست دادن غم انگیز چنین رفیقی که نقش برجسته و پیشرو در رهبری و تکامل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان داشته را درک می‌کنیم. وما همچنان از تلاش‌های حزب شما و نقش رهبری کننده رفیق ضیاء در پیشبرد روابط بین المللی بین احزاب انقلابی و کمونیستی و به پیش راندن انترناسیونالیزم پرولتری قدردانی می‌کنیم . رفقا، ما درشرایط چالش برانگیزترین دوران تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی و مبارزات طبقاتی در هر کشور قرار داریم. وظیفه فوری ما ، دست یابی به وحدت اصولی میان نیروها وسازمان‌های پرولتری در سطح بین المللی می‌باشد. این امر تنها با غلبه بر رویزیونیزم و اپورتونیزم ممکن می‌باشد، که بدون آن، سرانجام، درمبارزه مشترک ما دست یافتن به شکست و تارومار کردن امپریالیزم ناممکن است. جنبش بین‌المللی کمونیستی و پرولتاریای سراسر جهان، برای به انجام رسانیدن چنین وظایفی‌ در کنارخود به رفقائی همچون رفیق ضیاء  نیازدارند. به هر حال ، با وجود از دست دادن غم انگیز وی، ما اطمینادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست مائوئیست فرانسه

ترجمه: کمیته روابط بین المللی رفیق ضیاء جاودانه است ! به رفقای ما در افغانستان:با تاسف فراوان، اطلاع  یافتیم که رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از اثر سکته قلبی به سن 68 سالگی، درگذشت.رفیق ضیاء، رهبر دیرینه جنبش کمونیستی در افغانستان بود، او انقلابی‌ای از زمانه‌های سلطنت در افغانستان بود. حزب کمونیست مائوئیست ]فرانسه [ و سازمان‌های ما مراتب عمیق تسلیت خود را به حزب، رفیق ضیاء، رفقایش ، به توده‌های افغانستان و نزدیکان وی ابراز میدارند. ما به خاطر داریم که رفقای ما، وظایفی همچون رفیق پی‌یر، بنیانگذار حزب ما انجام داده اند که درین مسیر درگذشت.ما درینجا نقش رفیق ضیاء را در چندین نکته در ستایش مراسم خاکسپاری وی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر شده است، را برجسته می‌کنیم: نقش وی در اتحاد کمونیست‌های افغانستان، یعنی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست‌ها، تحت رهبری یک حزب واحد، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، از زمان تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” که در سال 1987 تاسیس و رهبری کرده و به کنگره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال 2014 کماکان بر جایگاه صدر باقی مانده است، می بینیم که زندگی وی به مبارزۀ بی امان برای وحدت کمونیست‌ها اختصاادامۀ مطلب

پیام تسلیت مائویست‌های افغانستان به مناسبت مرگ رفیق ضیا صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان

روزیکشنبه یکم سرطان 1399هجری- شمسی مطابق با21 ام ماه جون 2020 میلادی اطلاع یافتیم که رفیق ضیا بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان دیگر در میان ما نیست.این خبرجان‌گداز مائویست‌های افغانستان را درغم و اندوه عمیقی فرو برده است.مائویست های افغانستان علیرغم اختلافات ایدئولوژیک- سیاسی با حزب کمونیست (مائویست) افغانستان مرگ رفیق ضیا این کمونیست پرشوروانقلابی رابه کمیته مرکزی وتمام صفوف وهواداران حزب کمونیست(مائویست)افغانستان درداخل وخارج ازکشوروهمه کمونیستهای واقعی دنیاصمیمانه تسلیت میگویند. ما خود را بتمام معنی شریک ماتم و اندوه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان وهمچنین تمام اعضای خانواده واقارب دورونزدیک رفیق ضیا میدانیم.مرگ رفیق ضیا یک ضایعه عظیم برای حزب کمونیست (مائویست) افغانستان، جنبش کمونیستی کشور و آرمان خلق آزادیخواه ما بحساب میرود. پرولتاریای جهان و خلق تحت استثمار و ستم افغانستان یکی از بهترین رهبران معاصر خود را از دست داده است.زندگی رفیق ضیا مملو از فراز و فرودهای سیاسی بود. او قبل از آنکه به مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم دست یابد و به یک کمونیست انقلابی تبدیل شود ایده‌ها و تئوری‌های را که مدعی‌اند زنجیرهای اسارت خلق را از هم میگسلند، در بوته آزمایش گذاشت. زمانی تصور میکرادامۀ مطلب

پیام تسلیت اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء

امروز تاریخ اول سرطان ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ جون ۲۰۲۰ با تاسف از درگذشت رفیق ضیاء اطلاع یافتیم. ناگفته پیداست که این خبر غم انگیز و اندوه‌ناک بالای نیروهای ملی، آزادیبخش و انقلابی سایه افگنده است.اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش این ضایعۀ بزرگ را به تمام سازمان‌ها، احزاب و تشکیلات انقلابی مارکسیست – لنینیست- مائوئیست سراسر جهان بل‌الخصوص حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می‌گوید و همچنان ضمن ابراز غم و اندوه به فامیل محترم شان نیز تسلیت عرض می‌کند. این ضایعه را نه‌تنها برای فامیل‌شان، بلکه یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای نیروهای مترقی، مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سراسر جهان در عصر کنونی می‌داند.زنده یاد ضیاء مردی متین، با استقامت و ملبس به ایدئولوژی کمونیستی، ایدئولوژی نجاتبخش طبقۀ تحت ستم بود و همیشه حضورش در صفوف توده‌های رنجدیدۀ کشور محسوس و هویدا بود.چند ماه قل یکی از اعضای اتحادیه با زنده یاد ضیاء در داخل کشور ملاقات کرده بود و در گزارش خود در توصیف رفیق ضیاء چنین نوشته است: – ( هنگامی که با زنده یاد رفیق ضیاء رودرو شدم بر خاطرات سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ مروری کرد و به توصیف از من پرداخت و در مقابل من نیز از پایمردی و رهنمون های همان سال‌ها برایش یاددهانی کردم. ایشان ادامۀ مطلب

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره دوم به مناسبت در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کمیته منطقوی شماره دوم جلسه رسمی خود را با سکوت ۳ دقیقه‌ای بخاطر گرامی‌داشت یاد و خاطره رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر نمود. سپس اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرائت گردید و تصمیم برین شد تا تمامی اعضا و هواداران حزب با تجلیل محفل، از رفیق ضیاء یاد بود به عمل آورند.بدین وسیله کمیته منطقوی شماره دوم به نیابت از تمامی اعضا، هواداران و روابط توده یی حزب در منطقه، درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به اعضای کمیته مرکزی، اعضای دفتر سیاسی، تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان، تمامی مائوئیست‌های افغانستان، احزاب مائوئیست سایر کشورها و انقلابیون جهان، حزن و اندوه فراوان تسلیت عرض می نماید. ما به خصوص مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق ضیاء تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را با آن‌ها اعلام می داریم.خبر در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان برای ما و سایر مائوئیست‌های افغانستان و جهان حقیقتا تکان دهنده بود. ما در شرایطی بس دشوار در افغانستان زندگی می‌کنیم. شرایطی که موج تسلیم شدن و تسلیم طلبی بطور عمده سر بلند نموده و طالبان نیز از جنگ مقاومت ارتجاعی علیه اشغال‌گران امریکایی و متحدینش دست کشیادامۀ مطلب

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء – از طرف حزب زحمت‌کشان تونس – الکادحین

(نسخۀ زبان عربی)الرفيق ضياء الأمين العام للحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سيظل بيننا شعلة متوهجة تنير طريق الثورةتوفي الرفيق ضياء الأمين العام للحزب الشيوعي الماوي الأفغاني بسكتة قلبية عن سن 68 عاما وقد نعاه الحزب يوم 21 جوان 2020.وهو من القادة المؤسسين للحركة الشيوعية الافغانية منذ العهد الملكي وقد واصل السير على الطريق الذي خطه أكرم ياري القائد الشيوعي الماوي الذي سقط شهيدا سنة 1979.وكان الرفيق ضياء من بناة وحدة الشيوعيين الماويين في بلاده بتوحيد منظمات ثلاث وهى الخلايا الشيوعية الثورية التي كان من مؤسسيها سنة 1987وتحالف العمال الثوري ومنظمة تحرير افغانستان ، مما أدى الى ولادة الحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سنة 1990كما لعب دورا مهما في مقاومة الغزوين الروسي والأمريكي المتلاحقين لبلاده ، فضلا عن مقاومة الرجعية الدينية ، وهو من رفع شعار الحرب الشعبية في مواجهة المحتلين وعملائهم .و على الصعيد الأممي كان له دور بارز ضمن الحركة الأممية الثورية وتطوير العلاقات الرفاقية بين المنظمات والأحزاب الشيوعية الماوية عبر العالم .وبهذه المناسبة الأليمة يشارك حزب الكادحين في تونس الرفاق الأفغان الحزن والأسى لوفاة الرفيق ضياء ويعبر لهم عن مشاعر المواساة ، مؤكدا أن مسيرة حياته الثورية تمثل مدرسة ستتعادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست نیپال (مائوئیست‌های انقلابی)

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللیبه: کمیته مرکزی، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانتاریخ: 23 جون 2020 از شنیدن خبر درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که اخیرا به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت، سخت اندوهگین هستیم. با غم و اندوه فراوان و ادای احترام انقلابی به رفیق ضیاء، مراتب تسلیت عمیق خویش را خدمت کلیه صفوف ومنسوبین حزب شما، تمام وابستگان و اعضای خانواده داغ‌دیدۀ رفیق ضیاء تقدیم می‌نماییم.درگذشت رفیق ضیاء یک حادثه نهایت غم انگیز و ضایعه بزرگ برای جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. شما به درستی یادآور شده اید که درگذشت رفیق ضیاء نه تنها یک ضایعه برای کل پرولتاریا و مردم ستم‌کش افغانستان، بلکه در کل به تمام مردم جهان و جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. لیکن، این ضایعه ممکن هر قدر دردناک باشد و هرقدر تاثیر عظیمی برما بگذارد، ما باید برآن غلبه نموده وبا پیگیری خستگی ناپذیر تمام غم واندوه را به نیرو تبدیل نموده و میراث انقلابی بجا مانده وی را به آخر رسانیم.حزب ما مطمئن است که با درک کاملی از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ، تعهد و عزم راسخ در رهایی تمام کارگران و مردم ستمکش افغانستان و جهان، حزب شما و مردم انقلابی افغانستان را قادر خواهد ساخت تا برین ضایعۀ غلبه نموده و انقلاب را از هادامۀ مطلب

راه رفیق ضیا‌‌ء ادامه دارد

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان صدر و یکی از بنیان‌گذار خود را از دست داد؛ این ضایعه‌‌‌ای بزرگ برای حزب و قطب انقلاب در کشور ما و جنبش بین‌المللی مائوئيستی ‌است.رفیق ضیا‌ء به ‌عنوان یک کمونیست واقعی انقلابی، زندگی خود را وقف آرمان کمونیزم و انقلاب پرولتری کرد. هدف زندگی وی، دفاع و پیشبرد اصول مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم بود. رفیق ضیاء خدمات عظیم و مهم تئوریک و عملی برای انقلاب و کمونیزم انجام داد. نام و میراث او در تاریخ مبارزات مائوئیستی افغانستان و جنبش بین‌المللی ماندگار خواهد شد.او نویسنده‌ای متعهد و متفکر بزرگ در تاریخ کمونیستی و روشنفکری کشور ما بود. رفیق ضیاء در سراسر زندگی انقلابی‌اش از خود صدها مقاله‌ و هزاران صفحه‌‌ نوشته‌ در پاسخ به‌ ضرورت‌ جنبش انقلابی و کمونیستی بر جا گذاشته‌ است. با این حال، رفیق ضیاء در نوشته‏هایی که برای نشر عمومی بود، نامش را درج نکرد؛ به‌ عنوان یک انقلابی پرولتریایی، وی علاقه‌ای به‌نام، شهرت و جاه‌طلبی نداشت؛ دغدغه‌ی رفیق ضیاء فقط استحکام و گسترش حزب و ایده‌های انقلابی و مبارزه‌ برای انقلاب پرولتاریایی در افغانستان و جهان بود. برای ارج‌گذاری به‌ زحمات پربهای فکری وی، ما از کمیته‌ی مرکزی حزب می‌خواهیم منتخب‌آثار رفیق ضیاء را به ‌نشر برساادامۀ مطلب

پیام تسلیت «هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اتریش» در سوگ رفیق “ضیاء”

چراغ خانۀ ما گشت خاموش
ضیاء با خاک شد آخر هم آغوش
رفیق جان برابر، فرد دلسوز
عجل بر جان عاشق شد پیروز
او شمع حزب ما بود، مرد دانا
خردمند و مبارز، پیر برنا
غم و اندوه گرفت روح روانم
بسوزاند تمام استخوانم
رفیقان عزیز و یاورانش
پریشان اند تمام رهروانش
گران است مرگ وی، آوخ دردا !
چو سنگین هندوکش و کوه بابا !
روانش شعله ور بر کاروان بادا !
چراغ راهنمای رهروان باد!
همیشه خاطراتش زنده بادا !
نیکونام و بلند، فرخنده بادا !
گرامی باد یادش ای رفیقان !
تلاش و کار و افکارش درخشان
بیا با هم شویم ما از دل و جان
به دور حزب آن سرو خرامان
قوی و متحد باشیم خروشان
به مانند ضیاء دائم فروزان
برای تک تک اعضای فامیل
غمتان کم و دردها باد زایل !
همه با هم شریک درد و رنجیم
سوار کشتی بر امواج سردیم
همین است راه و رسم و آب و دانه
ضیاء شد در دل خاک جاویدانه
ره سرخش خروشان باد دائم !
روانش شاد و حزبش باد قائم ! خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر و بنیان‌گذار حزب، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از طریق سایت شعلۀ جاوید، ارگان نشراتی حزب، همچون زمین لرزه بر جان و روان ما شوکه وارد کرده است و از شنیدن آن عمیقا در غم و غصه فرو رفته ایم. نمی دانیم که درد خود را با چه کلمات و جملاتی بیان کنیم. با کمال تاثر و تاسف باید گفت که درگذشت وی در حقیقت ضایعۀ بزرگادامۀ مطلب

رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم‌چنان در بین ما، همانند شعله‌ای روشن که راه انقلاب را روشن می سازد خواهد بود.

ترجمه: کمیته روابط بین المللیبه تاسی از اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفیق ضیاء، صدر حزب در ۲۱ جون سال ۲۰۲۰ به سن ۶۸ سالگی درگذشت.او یکی از رهبران بنیان‌گذار جنبش کمونیستی افغانستان و ادامه دهندۀ مسیری که در سال ۱۹۷۹ توسط زنده یاد رفیق اکرم یاری رهبر کمونیست مائوئیست، ترسیم شده بود، می باشد.رفیق ضیاء، پس از تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” درسال ۱۹۸۷ به طرف طرح وحدت مائوئیست‌ها حرکت کرد و موفق گردید تا سه سازمان ” اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” ، “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و “حزب کمونیست افغانستان(۱۹۹۰) را به سمت اتحاد سوق دهد و منجر به تاسیس حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گردد.وی همچنان در مقاومت علیه متجاوزین روسی و امریکائی و همچنان مقاومت در برابر مرتجعین مذهبی در کشورش شعار جنگ خلق را علیه اشغالگران و مزدوران دست نشانده‌شان بلند نمود و نقش مهمی را درین زمینه ایفاء کرد.در سطح بین‌المللی، وی نقش برجسته‌ای در جنبش انقلابی بین‌المللی داشت و روابط دوستانه میان سازمان‌ها و احزاب کمونیست مائوئیست سراسر جهان ایجاد نمود.بمناسبت درگذشت غمگینانۀ وی، حزب زحمت‌کشان تونس، خود را در غم واندوه رفقای افغانستانی شریک می‌داند و احساسات هم‌دردی خویش را ابراز می‌ادامۀ مطلب

رفیق ضیاء به عنوان یک رهبر آگاه طبقه کارگر، نامش در دفتر پیشگامان این طبقه ثبت خواهد شد

با ابراز تأسف، از درگذشت صدر و بنیان‏گذار حزب‏مان رفیق ضیا مطلع شدیم. درگذشت رفیق ضیا، نه‎فقط برای اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، بلکه برای کلیه کمونیست‏ها و توده‏های زحمتکش ضربه‏ای سنگین و ضایعه بزرگ است. کمیته محلی شماره 04 حزب، درگذشت صدر حزب‏مان را برای اعضای کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش مائوئیستی کشور، اعضاء خانواده‏ی رفیق و همه آزادی‏خواهان، کارگران و کلیه زحمتکشان کشور و جهان تسلیت می‏گوید.هرچند درد از دست دادن صدر حزب ما، درد سنگین است؛ ولی سنگینی این غم و اندوه بزرگ را همان‏طوری‏که در اطلاعیه “کمیته مرکزی حزب” گفته شده است، باید به “نیروی مبارزاتی” تبدیل کنیم و قاطعانه “وحدت و همبستگی حزب” را حفظ نماییم.در عرصه پیکار و مبارزه کمونیستی و پرولتری در افغانستان رفیق ضیا، بیش از هر کمونیست دیگر در این راه تلاش نمود. او زندگی پربارش را وقف مبارزه و انقلاب نمود و بخش مهم از نیرو و توان ‎اش را صرف ایجاد و پرورش مهم‏ترین ابزار انقلاب یعنی حزب کمونیست کرد. رفیق ضیا و همرزمانش برای ایجاد حزب کمونیست افغانستان و بعدا حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سازمان ‎های پیشا حزبی، سرسختی، پشتکار و تعهد بی‏مانند از خود نشان داد. بسیاریادامۀ مطلب