اعلامیه مشترک اول ماه می 2024 میلادی

اعلامیه مشترک اول ماه می 2024 میلادی توسط گروه مائوئیستی راه سرخ ایران و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان فارسی دریافت انگلیسی دریافت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر پرولتاریا و خلق‌های زیر ستم سراسر جهان متحد شوید! اول ماه مه روز جهانی طبقه ی کارگر و توده‌های زحمت‌کش و زیر ستم است. روزی است که طبقه ی کارگر به هم‌راه زحمت‌کشان و ستم‌دیده گان در کشورهای امپریالیستی و کشورهای زیر سلطه همه با هم با گردهمایی و راهپیمایی در خیابان‌ها، هم‌بستگی جهانی خود را علیه استثمار و ستم امپریالیستی و مرتجعین حاکم بر کشورهای زیر سلطه ی امپریالیست ها گرامی می‌دارند و در اقدامی هم‌آهنگ بر علیه حکومت زور و زر به پا می‌خیزند، مبارزه می‌کنند و به نبرد و شورش می‌پردازند و راه خود را در راه برقراری سوسیالیسم و کمونیسم بر روی زمین ادامه می‌دهند. روزاول ماه مه هم‌واره روز اوج گیری مبارزات کارگران و زحمت‌کشان بر علیه نظام سرمایه داری امپریالیستی و حکومت‌های دست نشانده و ارتجاعی سرمایه داری بوروکراتیک و کمپرادور و نیمه فئودالیسم و برای برقراری دموکراسی نوین، سوسیالیسم و کمونیسم بوده است. نگاهی به وضع کنونی جهان نشاندهنده‌ی صف آرایی دو قطب اساسی سرمایه داری و سوسیالیسم، دو قطب مالکان وسائادامۀ مطلب

اعلامیه ی مشترک اول ماه می ۲۰۲۴

اعلامیه ی مشترک احزاب و سازمان های انقلابی کمونیستی (مارکسیست لنینیست مائوئیست و مارکسیست لنینیست) زبان فارسیدریافت زبان انگلیسیدریافت زبان ترکیدریافت زبان اسپانیاییدریافت به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر کارگران و توده های زیرستم جهان متحد شوید! پرولتاریا و توده های استثمار شده، مردم جهان! اکنون برای همه روشن است که امپریالیزم مساوی با جنگ، ارتجاع، بدبختی و ستم بر مردم است! قدرت های امپریالیستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو گام به گام به سوی یک جنگ جهانی امپریالیستی جدید پیش می روند. همه کشورها خود را به تسلیحات مدرن و ویرانگر مجهز می کنند و استفاده از سلاح های هسته ای را پیش بینی می کنند که آینده جهان را همراه با بحران فزاینده محیط زیستی به خطر می اندازد. همه کشورهای امپریالیستی ارتش خود را تقویت می کنند، سرزمین ها و جامعه را نظامی می کنند، افکار عمومی را برای جنگ آماده می کنند و اقتصاد جنگ را توسعه می دهند. جنگ از بحران جهانی، سیستمی و اقتصادی امپریالیزم سرچشمه می گیرد که نیازمند تقسیم بندی جدید جهان است. امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین از یک سو آماج این تهاجم هستند و از سوی دیگر بر بحران امپریالیزم غرب و عمدتاً امریکا سوار می شوند تا نظم جدیدی به نفع ادامۀ مطلب

روز جهانی زن، زنجیرها را بگسلیم !

خشم زنان را بمثابۀ نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازیم! دریافت فایل ورد کلیک کنید دریافت فایل PDFکلیک کنید بار دیگر هشتم مارچ روز جهانی زن فرا رسید. ما این روز را درحالی برگذار می‌کنیم که دو سال و هفت ماه از عمر امارت اسلامی طالبان می‌گذرد، در این مدت، ابعاد ستم بر زنان گسترده تر گردیده و زنان از اکثریت حقوق خویش محروم شده اند. امپریالیزم اشغال‌گر امریکا حسب لزوم دید منافع خود در ۲۴ اسد 1400 خورشیدی (15 آگست 2021 میلادی) با حضور بالفعل و بالقوۀ  5800 نیروی نظامی خویش در میدان هوائی کابل، قدرت سیاسی را به طالبان تسلیم نمود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان  محدودیت بیش از حد بر زنان تحمیل گردید، در گام نخست مکاتب و به تعقیب آن دانشگاه‌ها (پوهنتون‌ها) به روی زنان مسدود گردید و زنان از حق تحصیل محروم شدند. بعد از گذشت یک سال طالبان به فکر خانه نشین نمودن زنان شده و حق کار را از آنها سلب نمودند، و حمام ها را نیز به روی شان بستند. زنان سلحشور افغانستان در مقابل این تهدیدات و قیودات تسلیم نگردیدند و دست به اعتراض زدند، این اعتراضات با سرکوب شدید و ظالمانۀ امارت اسلامی و مرد سالارانۀ نئو قرون وسطایی توسط نیروی انتظامی جاهل طالبانی به راه افتاد و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دادند، طالبان با آزار و اذادامۀ مطلب

به مناسبت صد و سی امین سالگرد تولد معلم بزرگ مارکسیست رفیق مائوتسه دون

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های م– ل– م( 26 دسامبر 2023)

ترجمه: کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان Final text JD 130° mao -Perدریافت فایل فارسی Final text JD 130° mao -Engدریافت فایل انگلیسی 130mlmJD-Turkcaدریافت فایل ترکی 130mlmJD-ITLYدریافت فایل ایتالیایی 130mlmJD-Spanishدریافت فایل اسپانیایی لینک انگلیسی زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ! اعلامیه مشترک به مناسبت صد و سی امین سالگرد تولد معلم بزرگ مارکسیست رفیق مائوتسه دون پرولتاریا و مردم ستمدیده جهان بیایید تا متحد شویم ! بیایید به معلم بزرگ مارکسیست، رفیق مائوتسه دون به مناسبت یکصد و سی امین سالگرد تولدش ادای احترام کنیم. بیایید به دختران و پسران قهرمان مردم ستمدیده در سراسر جهان که جان‌های خود را در مبارزات انقلابی [ از دست داده ] و برای جامعه‌ای نوین عاری از استثمار و ستم و سوسیالیزم – کمونیزم، قهرمانانه با مرتجعین جنگیدند و قربانی داده اند، ادای احترام کنیم. هدف اعلامیه مشترک، به اهتزاز نگه داشتن شهرت و الزامات مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم  در پیشبرد جنبش های آزادیبخش ملی، جنبش های گسترده ضد امپریالیستی، انقلاب های سوسیالیستی پرولتری در کشورهای سرمایه داری- امپریالیستی و انقلاب های دموکراتیک نوین است. بدین مناسبت، درک این نکته مهم است که انقلاب و ساختمان سوسیالیزم بدون تکاادامۀ مطلب

برگذاری مؤفقیت‌آمیز سومین پلنوم  سومین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

سومين پلنوم دور سوم  كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. سومین پلنوم دور سوم کمیته مرکزی در حالی برگزار گردید که متاسفانه در جریان یک سال رفیق سلیم (عضو اصلی کمیته مرکزی) و رفیق فرهاد ( عضو کمیته منطقوی ) بدرود حیات گفته اند و قبلا اطلاعیه درگذشت شان به نشر رسیده است. ضمنا رفیق ص در دیار غربت و بر بستر مریضی افتاده و در جلسه شرکت کرده نتوانست، اما خلاصه گزارشات خویش را بعنوان مسئول واحد … ارسال داشته است و پلنوم را مورد تائید قرار داده است. بناءً ‌می‌توان گفت که رفیق ص در جلسه حضور سیاسی دارد و از طرف دیگر رفیق ج عضو علی البدل کمیته مرکزی نظر به مشکلاتی که داشت پس از تصمیم‌گیری نهایی دفتر سیاسی به خارج کشور سفر نمود، با آن هم نصاب پلنوم تکمیل بود  و پلنوم سوم دور سوم کمیته مرکزی  با اکثریت قریب به اتفاق برگزار گردید.      دریافت فایل بصورت مستقیم P3-D3–WS-Fدریافت
ادامۀ مطلب

برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی باید به طور پی‌گیر و همه جانبه مبارزه نمود

دریافت فایل فایل انگلیسی بعد از سر بیرون نمودن انحرافات و عمل‌کردهای انحلال طلبانه و تسلیم طلبانه در حزب کمونیست پیرو و رویزیونیزم پاراچندا در حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در حزب کمونیست انقلابی امریکا کارکردها و عمل‌کردهای کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی فروکش نمود تا بالاخره این کمیته توسط رویزیونیست‌های حزب کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان که بر کمیته مسلط بودند، منحل گردید. از آن زمان به بعد احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان علیه این رویزیونیزم جدید به مبارزه بر خاستند. و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خویش را علیه این رویزیونیزم جدید به طور پی‌گیر، درست و اصولی هم در درون کشور خود و هم در سطح بین المللی به پیش بردند. مبارزات احزاب و سازمان‌های مائوئیست منجر به آن شد که نه تنها رویزیونیزم جدید “سنتزهای نوین” آواکیان نتوانست جای پایی در میان احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان باز کند، بل‌که از جنبش مائوئیستی جهان کاملاً بیرون انداخته شد و وسیعاً منزوی گردید. احزاب و سازمان‌های مائوئیست جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان برای تجمع جدید دادامۀ مطلب

بیانیه حزب کمونیست هند (مائوئیست)

بخش اول وضعیت کنونی بین المللی، داخلی – وظایف ما تاریخ نشر: 19 – آگست – 2023 م. ترجمه:  کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نظام سرمایه داری- امپریالیستی از سال 2008 میلادی در سراسر جهان در بحران اقتصادی است. تشدید بحران عمومی در حال ایجاد تغییرات بزرگ در سیاست جهانی است. ایالات متحده از اواسط دهه 1970 از نظر استراتژیک ضعیف شده و موقعیت خود را بعنوان ابرقدرت، در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم از دست داده است. دانلود فایل PDF فایل انگلیسی CPI(M)-Statment_Part#1_19aug23-PERدریافت
ادامۀ مطلب

به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان  و بازی‌های پشت پردۀ اشغال‌گران امریکایی

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD نشـــر مجـــدد برگرفته از آرشیو نشرات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عناوین مندرج اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و بازی های پشت پردۀ اشغال‌گران امریکایی: قسمت اول. قسمت دوم: روابط امریکا با طالبان. قسمت سوم: روابط پاکستان با طالبان. قسمت چهارم: روابط روسیه با طالبان. قسمت پنجم: روابط چین با طالبان. قسمت آخر( ششم ): روابط ایران با طالبان. اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا در ظرف بیست سال یک تریلیون دالر امریکایی برای بازسازی ارتش پوشالی هزینه نمود، اما این ارتش پوشالی بطور ناگهانی و سریع از هم فروپاشید. سقوط شگفت انگیز رژیم پوشالی جهانیان را متحیر ساخت. برای فروپاشی سریع رژیم پوشالی کشورهای منطقه و بخصوص امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین نیز نقش داشتند. با آن هم اشغال‌گران امریکایی با پیاده نمودن هفت هزار نیروی تازه نفس به افغانستان می خواهد تا رژیم طالبانی را حسب منافع خود سازمان‌دادامۀ مطلب

1may=cpiM

زنده باد روز جهانی پرولتری روز می

اعلامیه ذیل که توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست) به رشته تحریر در آمده است، ضمیمه اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست هم‌زمان انتشار یافته است و تمامی احزاب امضاء کننده اعلامیه مشترک اول می امسال (2023 م) تاییدکننده و امضاء کنندگان اعلامیه حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز می باشند. دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD English زنده باد روز جهانی پرولتری روز می بیایید پرولتاریایی را که زندگی شان در شرایط رکود در سراسر جهان بی ثبات می شود، تحکیم کنیم! بیایید به مبارزه با تهدید جنگ امپریالیستی برخیزیم! بیایید مبارزات ضد امپریالیستی را شدت بخشیم! کارگران گرامی جهان! دو آموزگار بزرگ ما مارکس و انگلس گفتند:«کارگران جهان متحد شوید، طبقه ی کارگر چیزی برای از دست دادن ندارد، جز زنجیر بردگی که بر دست و پایش گره خورده است». [روز] اول ماه می روز طبقه کارگر جهانی است.  روزی که کارگران آمریکا مبارزات قهرمانانه ای برای  حقوق واقعی خود پیش بردند و به آن دست یافتند. در 137 سال گذشته، طبقه ی کارگر جهان این روز را با عزم بسیار و با شور و شوق انقلابی جشن می گیرند. طبقه کارگر مبارزات بسیار ستیزه جویانه ای را علیه سرکوب حقوق خود و رسیدن به خواسته های عادلانه خود انجام می دهند. به منادامۀ مطلب

1may

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان‌های م ل م بمناسبت اول می 2023 م.

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD English پرولتاریا و مردم تحت ستم سراسر جهان متحد شوید! اول می روز نبرد کارگران علیه امپریالیزم، ارتجاع جنگ و بدبختی و به انجام رسانیدن انقلاب سوسیالیستی در سراسر جهان است! اول  می روزی است که در آن طبقه کارگر و توده‌های استثمار شده جهان در آرزوی حضور پر رنگ در میدان‌ها و خیابان‌های تمامی کشورها به عنوان یگانه طبقه انترناسیونالیستی، علیه استثمار سرمایه‌داری جهانی بسیج  شوند. در این روز کارگران و توده های مردم، سیستم کاپیتالیستی و نقش  امپریالیزم  در کشورهای تحت سلطه را افشاء می‌کنند، و با سازمان‌های سندیکایی هم‌دست، احزاب «کارگر فروش» که با استثمارگران و استثمار کارمزدی و خادمین انحصارات بزرگ امپریالیستی که سود و سرمایه را انباشت کرده اند، ستیزه می‌کنند. قیمت های کالاهای ضروری، نسبت به 40 سال قبل در بالاترین سطح آن است و دستمزدهای اصلی طبقه کارگر بیشتر از گذشته تنزیل یافته است. در تمامی صنایع بزرگ، بیکاری و انقباض چشم‌گیر نیروی کار رو به افزایش است. در طی 10 سال گذشته 99 درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد سرمایه داران است. سطح تخریب طبیعت و محیط زیست توسط سرمایه‌داری در حال بالا رفتن است و حوادث طبیعی به سرعت افزایش می یابد که نابرابری ادامۀ مطلب

cmpa.io

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست:

بیایید مبارزات انقلابی علیه تدارکات جنگ جهانی امپریالیستی را تکامل دهیم! دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF English File Spanish File همه کشورهای امپریالیستی اعلام می کنند که مدافع آزادی، دموکراسی و صلح جهانی هستند. همه آنها مدعی مبارزه علیه دیکتاتوری ها و تروریزم بین المللی هستند؛ اما در واقع آنها بدترین دیکتاتورهای تروریست در جهان می باشند. آنها در مورد صلح صحبت می کنند اما دیوانه وار برای یک جنگ جدید غارتگرانۀ جهانی آماده می شوند. آنها صنعت تسلیحات را تقویت می کنند. آنها زرادخانه‌های خود را افزایش می دهند. آنها ماشین های جنگی عظیم را عمدتاً به سمت اروپای شرقی بسیج می کنند. آنها از جنگ های طولانی مدت علیه مردم فلسطین، سوریه و یمن حمایت می کنند. آنها در تنگه تایوان، در شبه جزیره کره، در دریای چین شرقی، در مرز اوکراین و بلاروس، در مرز دریایی یونان و ترکیه، به آغاز جنگ های ارتجاعی جدید دامن می زنند. ناتو که توسط امپریالیزم یانکی فرماندهی می شود، در اوکراین از طریق رژیم دست نشانده کی یف، با ارتش مزدور، تسلیحات و فرماندهان نظامی خود، با قدرت نظامی امپریالیزم روسیه مقابله می کند. هر دو طرف بهانه های ساختگی برای استفاده از سلاح های هسته ای می سازند. تضادهای ذات البینی امپریالیستی تا آنجا تشدید شده، که جادامۀ مطلب

جزب کمونیست مائوئیست افغانستان

رژیم مستبد ایران در سراسیمگی، خلق‌های ایران در شورش!

دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF رژیم مستبد ایران در سراسیمگی، خلق‌های ایران در شورش از مبارزه توده‌های به پا خاسته ایران حمایت می‌کنیم ! کشور ایران، شاهد خیزش انقلابی خلق خویش است. خیزشی عظیم، خیزشی بزرگ و خیزشی که منجر به رویاروی و تصادم میان آزادی و اسارت، علم و جهل، عدالت و بی عدالتی و در یک کلام، پیکار بی امان خلق و ضد خلق است. پیکار جانانه‌ای که مستلزم ثبات و وفاداری، استواری و متانت و پافشاری بر حقوق از دست رفته خلق ایران است. حقوقی که ۴۴ سال قبل با روی کار آمدن خمینی غدار نماینده قشر روحانیت ایران بر تمامی اقشار اجتماعی ایران سایه افکند و تحمیل گردید. خیزش عظیم مردم ایران از جانب تمامی طبقات مردمی و در درجه نخست کارگران و دهقانان، طبقات زحمتکش اجتماعی ایران است که علیه حاکمیت بنیادگرا و تئوکراتیک جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند. مرگ مهسا “امینی” نقطه پیوند اتحادی است که توانست لرزه بر اندام نظام کهنه و فرسوده و در راس آن خامنه ای و دار ودسته خدعه گران ریاکارش اندازد. مرگ مهسا “امینی” نقطه پیوند اتحادی است که توانست جنبش توده ای را دامن زند که از کردستان تا بلوچستان و از آذربایجان تا بندرعباس را در نوردد و با حمایت جهانی در اطراف و اکناف نقاط جهان گره خورد. این الهامی است، انترنادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

۱۳ میزان روز تاریخ سازان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم

دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF ۱۳ میزان روز تاریخ سازان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم مردم سازندگان تاریخ اند و اندیشه داران گردانندگان تاریخ، تاریخ سیر فعالیت‌های انسان‌ها را در راستای بدست آوردن حوایج مادی و معنوی زندگی انسان رقم می زند و اندیشه‌داران نوعیت فعالیت‌های مردم را تسریع و تنظیم می بخشند که خود مستلزم ایجاد و اتخاذ اندیشه و تفکر است، تفکری که بتواند بر موازات تساوی حقوق اعاده کننده حق اکثریت تمام جامعه از اقلیت خالص باشد. اقلیت خالصی که با زور و جبر و داشتن قوه قهریه و جبریه حق اکثریت جامعه را بر پایه استثمار تحت انقیاد خود در می آورد. وضعیت سیاسی، اجتماعی بخصوص اقتصاد نابسامان کشور ما در دهه ۶۰  قرن بیست مستلزم پیدایش چنین اندیشه و حرکت بود تا بتواند با پویایی بر ناتوانی‌های اقتصادی، نابسامانی های سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی جامعه خط بطلان بکشد و در حاکمیت اقلیت نقطه پایان بگذارد. در چنین شرایط حساس اجتماعی رویزیونیزم مدرن از درون حزب کمونیست شوروی سر بلند نمود. در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال ۱۹۵۶  رویزیونیزم مدرن خروشچفی بر حزب کمونیست شوروی مسلط گردید. تثبیت سلطۀ این رویزیونیزم بر حزب کمونیست شوادامۀ مطلب

تدویر " لویه جرگه عنعنوی مشورتی " تحت عنوان «گردهمائی بزرگ علمای افغانستان»

تدویر ” لویه جرگه عنعنوی مشورتی ” تحت عنوان «گردهمائی بزرگ علمای افغانستان» زیر چتر طالبانی یک اقدام خائنانۀ ملی است

دریافت مستقیم PDF دریافت مستقیم WORD زمانی که سوسیال امپریالیزم “شوروی” افغانستان را اشغال نمود، امپریالیست‌های امریکایی و متحدینش برای وابسته ساختن مقاومت به خودشان میلیاردها دالر را به مصرف رساندند. سوسیال امپریالیزم اشغال‌گر برای پیاده نمودن اهداف شوم و اشغال‌گرانه خود، در ابتدا همراه با دست نشاندگان شان کوشیدند که شوونیزم و ناسیونالیزم پشتون را در مقابل “اسلامیزم ” احزاب جهادی قرار دهد، اما در این کار موفقیتی حاصل نکردند و این تلاش شان منجر به شکست گردید. سوسیال امپریالیزم اشغال‌گر برای این که بتواند حضور دراز مدتی در افغانستان داشته باشد دست به مانورهای دیگری زد. مهره‌های را یکی پی دیگری تعویض نمود. در زمان شاه شجاع دوم (ببرک کارمل) به طراحی “جبهه ملی پدر وطن” پرداخت، زمانی که متوجه شد که این نیرنگ هم به شکست مواجه گردیده، نجیب مزدور را جایگزین ببرک کارمل نمود و “مشی مصالحۀ ملی” را روی دست گرفت. گرچه این نیرنگ تا حدودی اثر گذار گردید و تعدادی از فرماندهان جهادی به این طرح پیوستند، اما این نیرنگ هم نتوانست آنها را از شکست حتمی نجات دهد، و بالاخره تصمیم به خروج نیروهای‌شان از افغانستان گرفتند. پس از آن‌كه اشغال‌گران سوسیال امپریالیست “شوروی” از افغانستان بيرون رفتند و رژيم پوشالي ادامۀ مطلب

اعلامیه مشترک اول ماه می ۲۰۲۲ میلادی

دریافت مستقیم PDF دریافت مستقیم WORD Download English زنده باد اول ماه می سرخ! وظیفه فوری پرولتاریای جهان و نیروهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عبارت است از: استفاده از شرایط انقلابی در حال گسترش در سطح بین المللی، نابود کردن امپریالیزم ویران‌گر، و برقراری سوسیالیزم، چرا که جزء آن راهی برای خاتمۀ جنگ ها نیست! اول ماه می، بیان کنندۀ عزم مبارزاتی پرولتاریای جهان است. روزی است که پرولتاریا نیروی متوازن خود را برای آزادی، استقلال، برابری و حق حاکمیت، ابراز می کنند و تمام توان خود را برای مبارزه خستگی ناپذیر، با عزم و نیروی بیشتر بسیج می نمایند. درین روز، [طبقه کارگر هر کشور] برای پیروزی انقلاب‌های پرولتری در کشورهای مرتبط و در نتیجه انقلاب جهانی سوسیالیستی، متعهد می‌شود. به مناسبت اول ماه می، ما به پرولتاریای جهانی که بی امان علیه امپریالیزم مبارزه می‌کنند، درودهای سرخ خود را میفرستیم.   این ذات و سرشت امپریالیزم است که جهان، محیط زیست و مردم را نابود نماید. با تخریب و ویرانی مداوم است که [میتواند] زنده بماند. امپریالیزم کرونا ویرانگر را خلق نمود، به عنوان بخشی از سیاست‌های جهانی‌سازی (گلابلازیسیون)، در حال بازسازی اقتصادها میباشد تا بر بحران اقتصادی و مالی خود غلبه کند و تمام بار را ادامۀ مطلب

خجسته باد اول ماه می ( روز جهانی کارگر)

دریافت مستقیم PDF دریافت مستقیم WORD پرولتاریای بین‌المللی، در حالی به استقبال اول می قدم می نهند که طبقۀ ما در هیچ جای جهان قدرت سیاسی سراسری در کف ندارد؛ اما امروز طبقه ما تجربۀ پیشبرد انقلابات پیروزمند پرولتری و ساختمان سوسیالیزم در بخش گسترده‌ای از دنیا را صاحب است. طبقه ما عظیم ترین نبردهای تاریخ بشر را به پیش برده است. این نبردها مسیر تاریخ را کاملا عوض نموده و به تکامل مائوئیزم و غنامندی آن مدد رسانده است. طبقه ما سه انقلاب تکان دهنده را به انجام رسانده و کشورهای سوسیالیستی را بنیان نهاد تا جهان را به سوی عصر نوین کمونیزم به پیش هدایت کند. انقلاب اکتوبر 1917 در روسیه، انقلاب اکتوبر 1949 در چین، و بالاخره انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در چین که در سال 1966 آغاز شد. در جریان این نبردها در بحبوحه انقلابات عظیم پرولتری بود که علم انقلابی مارکسیزم در قرن بیستم غنا یافت و به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم تکامل نمود. امسال با اتکاء به غنامندی تجارب تاریخی به استقبال اول ماه می گام می گذاریم تا با چشم انداز روشن و دقیق‌تر به هدف کمونیزم، اول ماه می سرخ انترناسیونالیستی را جشن بگیریم. اول ماه می، روزی است که پرولتاریای بین المللی عزم خود را در مبارزه ابراز می‌دارند. موازنه خود را برای کسب آزاادامۀ مطلب

به پیش در مسیری که با خون هزاران جان‌باختۀ جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور در ۷قوس گلگون گردیده است!

دریافت فایل PDF دریافت فایل Word چهل و دو سال قبل از امروز، در ۷ قوس ۱۳۵۸ خورشیدی، زنده یاد رفیق اکرم یاری و تعداد زیادی از پیش‌گامان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور، یک‌جا با جمع بزرگی از سایر مخالفین رژیم کودتای ۷ ثور، توسط رژیم مزدور سوسیال امپریالیست های شوروی به سردم‌داری امین جلاد، پس از دستگیری و به زندان افتادن و تحمل شکنجه و رنج‌های طولانی، قتل عام گردیدند. قتل رفیق اکرم یاری و سایر پیش‌گامان جنبش مائوئیستی کشور، افشاندن بذر جامعه نوین است. با آگاهی و گذشتن از منافع شخصی‌شان، عدم سازش پذیری در برابر دشمنان و پایداری قاطعانه بر اصول و آرمان‌های والای انقلابی که اساس‌گذار خط مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی (در آن زمان مائوتسه دون اندیشه) در کشور شمرده می‌شوند، آن‌ها را مظهر جامعه نوین در کشور ساخت و تاثیرات کمی و کیفی عمیق، وسیع و گسترده ای را در بطن جامعه بر جای گذاشت. پیش‌گامان جنبش مائوئیستی افغانستان که با خون خود بذر افشان بهترین و روشن‌ترین بیان جهان بینی، سیاست و ایدئولوژی پرولتاریا بوده اند، مجموعه ای از نیروهای آگاه طبقاتی را دور آن متشکل ساختند و زندگی و حرکت انقلابی شان در میدان مبارزه به نمونه و سرمشقی برای تمامی مائوئیست‌ها و نیروهای ملی – دموکراادامۀ مطلب

عمليات جدید و بزرگ ضد انقلابی “پراهار” علیه مائوئیست‌ها که توسط مرکز طرح ریزی شده بود، به شکست انجامید!

حـزب کمونیسـت هـند (مائوئیسـت) دفتر سـیاسـی منطقوی مـرکزی بیـانیه مطبوعـاتی تاریخ : 2 اکتبر 2021 مترجم: کمیتۀ روابط بین‌المللی – حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دریافت PDF دریافت Word فایل انگلیسی (English) وزیر کشور هند، به تاریخ 26 سپتامبر جلسۀ بررسی جنبش مائوئیستی را با ده وزیر ارشد و روسای پولیس دهلی نو، انجام داد. در این دیدار ” نیتی‌آنند رُوی”، معاون وزیر کشور و  ” آجی کومار بالا”، وزیر داخله و ” آرویند کومار”، رئیس دفتر اطلاعات نیز به همراه برخی دیگر از وزرای مرکزی شرکت داشتند. در این ملاقات وزیر کشور [هند] تحت نام پیش‌روی، ظاهراً با تمرکز یک‌ساله بر مواضع مائوئیست‌ها، جهت حذف کامل آن اشاره کرد. او تدارک یک طرح نظامی جدید و بزرگی برای از بین بردن مائوئیست‌ها در زمان تعین شده، داشت. وی وعده سپرد تا منابع عظیم و نیروهای اضافی را با توجه به نیاز دولت‌های آسیب‌دیده در اختیار آن‌ها قرار دهند. [به همین دلیل] دفتر منطقوی مرکزی ما (آندرا پرادش ، تلانگانا ، اودیشا ، چاتیسگار و ماهاراشترا) با رهبری ارتش چریکی آزادی‌بخش خلق (PLGA) فراخوانی برای شکست این کمپاین وحشیانه ضد انقلابی می‌دهد. اکنون وزیر کشور، مشاور امنیت ملی که عملیات نظامی پیشین پراهار را طرح ریزی کرده بود و بین نوامبر 2020 تا جون 2021 ادامۀ مطلب

اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما

دریافت Word _______ دریافت PDF اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا در ظرف بیست سال یک تریلیون دالر امریکایی برای بازسازی ارتش پوشالی هزینه نمود، اما این ارتش پوشالی بطور ناگهانی و سریع از هم فروپاشید. سقوط شگفت انگیز رژیم پوشالی جهانیان را متحیر ساخت. برای فروپاشی سریع رژیم پوشالی کشورهای منطقه و بخصوص امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین نیز نقش داشتند. با آن هم اشغال‌گران امریکایی با پیاده نمودن هفت هزار نیروی تازه نفس به افغانستان می خواهد تا رژیم طالبانی را حسب منافع خود سازمان‌دهی نماید. زیرا  امریکایی‌ها بخوبی آگاه اند که امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین از منافع خود در افغانستان دست بردار نیستند. اعلان عدم تخلیه سفارت‌های روسیه و چین از افغانستان و حمایت دو کشور از طالبان زنگ خطری بر امپریالیزم اشغال‌گر امریکا است. لذا اشغال‌گران امریکایی نقش اساسی در بازسازی رژیم طالبانی بازی خواهد نمود. بر مبنای همین دلیل بود که نیروهای نظامی تازه نفس اشغال‌گران امریکایی از ورود طالبان به کابل نه‌تنها جلوگیری نکرد، بل‌که برای ورود طالبان به ارگ به آن‌ها کمک نمود. بر این اساس بعد از بیست سال بیرق سفید طالبان دوباره بر فراز کشور به اهتزاز در آمد. بیست ساادامۀ مطلب

اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد جنگ کنونی در افغانستان

دانلود Wordدانلود PDF بیست سال قبل اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا، افغانستان را مورد تجاوز وحشیانه خود قرار دادند و بالاخره افغانستان را به اشغال خود در آوردند. در این حمله وحشیانه و تجاوزکارانه هزاران نفر از مردمان بی‌دفاع و ستم‌دیده این کشور جان باختند و هزاران نفر زخمی و آواره گشتند. نیروهای ارتجاعی و میهن فروش جهادی همراه با ملیشه‌های بد نام‌شان پا در رکاب امپریالیست‌های اشغالگر گذاشته و منحیث ارتش پیاده نظام اشغال‌گران وارد عمل شدند و در این جنایت دستان خود را به خون مردم بی‌دفاع کشور آلوده کرده و در خوان یغمای پرخون اشغال‌گران امپریالیست شریک شدند. حملۀ تجاوزکارانه به افغانستان زیر شعارهای فریبنده “مبارزه علیه تروریزم”، “آزادی زنان از قید اسارت طالبان قرون وسطایی” و “دموکراسی” انجام یافت. تسلیم طلبان، که از خوشی در پیراهن نمی‌گنجیدند به رقص و پای کوبی پرداخته و اشغال کشور را «بارقۀ امید در چشمان اشکبار مردم ستم دیده افغانستان» نامیدند. ما از همان ابتدای اشغال کشور علیه تجاوز و اشغال‌گری موضع خود را مشخص نموده و اعلان نمودیم که این شعارهای کذایی فقط روپوشی برای تجاوز و اشغال‌گری و انقیاد کامل کشور و مردمان کشور است. و در همان زمان نیز تاکید کردیادامۀ مطلب

جلسات عمومي واحدهاي تشكيلاتي منطقه‌یی و واحدهای پایه‌یی

دانلود فایل Wordدریافت در ماده بیست و یکم اساسنامه حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان (مصوب سومین کنگرۀ سراسری حزب) چنین گفته شده است : « مادۀ بیست و یکم : اولین جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از كنگرۀ سراسري فرا خوانده مي‌شود تا منطبق با فيصله ها و رهنمود هاي كنگره: الف: رهنمودهاي مهم جهت رهبري فعاليت‌هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را تعيين و تصويب نمايد. ب: فیصله های ضروری در مورد نشریۀ درونی منطقه‌یی به عمل آورد. ج: كميته منطقه‌یی را انتخاب كند. د: فيصله‌ها و رهنمودهاي جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از ارائۀ گزارشات آن جلسه به کمیتۀ مرکزی و تائيد كميتۀ مركزي رسميت مي يابد. هـ: سایر جلسات عمومی منطقه‌یی بعد از هر پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب دایر می‌گردد و می‌تواند در انطباق با فیصله‌های پولینوم‌های کمیتۀ مرکزی حزب، ضمن اتخاذ سایر تصامیم مقتضی، در صورت ضرورت به انتخاب مجدد کمیتۀ منطقه‌یی اقدام نماید. » منطبق با اين حكم اساسنامه حزب، بعد از تدوير سومین كنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تا حال جلسات عمومي دو واحد تشكيلاتي حزب موفقانه برگزار گرديده اند كه عبارت اند از : جلسۀ عمومي منطقه‌یی واحد تشكيلاتي شماره اولجلسۀ عمومي منطقه‌یی واحد تشكيلاتي شماره دوم جلسه عمومی منطقه‌یی ادامۀ مطلب

اعلامیۀ مشترک احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست – اول می ۲۰۲۱

-دانلود فایل PDF-دانلود فایل Word روز اول می سرخ، پرولتری و انترناسیونالیستی مترجم: کمیته روابط بین‌المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان برای پیشروی به سوی قدرت ِ نوین در دست پرولتاریا و توده‌های مردم، سوسیالیزم و ​​کمونیزم، و علیه سیستم سرمایه‌داری/امپریالیستی، مقاومت و پیکار نمایید. در اول ماه می امسال، پرولتاریا و خلق‌های ستم‌دیدۀ جهان به دلیل شیوه تولید سرمایه‌داری، امپریالیزم، دولتها، حکومتها و چاکران ِآن‌ها، با شیوع همه‌گیری [کرونا] روبرو هستند که [تا کنون] باعث مبتلا شدن ِ بیش از 130 میلیون و جان باختن بیش از 3 میلیون نفر گردیده است. قبل از این در گذشته، امپریالیست‌ها، ویروس‌های زیادی را در نتیجۀ فاجعه‌های طبیعی، ویرانی‌های اجتماعی، آزمایش‌های سلاح‌های هسته ای و بیولوژیکی تولید نموده بودند. به دلیل سیستم امپریالیستی، این مرض همه‌گیر به درد و رنج و جان باختن دست جمعی جهانی تبدیل گشتهاست، اما این جان باختگان از [طبقۀ] ما هستند. دانشمندان خود ‌اذعان می نمایند که دولت ها قادر به کنترول درآوردن پاندمیک نیستند وتایید نمودند که نظام سرمایه داری دیگر کارآیی ندارد. ما می‌دانیم که فقط واکسیناسیون دسته جمعی می‌تواند تا حدی این زنجیرۀ جهنمی را مهارکند، اما هیچ واکسنادامۀ مطلب

برگذاری موفقیت‌آمیز اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 بعد از پایان یافتن موفقانه کنگره سوم حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان دایر گردید. در این پولینوم تمامی اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی حزب شرکت داشتند.  اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب مطابق به ماده هفدهم آئین‌نامه تشکیلاتی حزب، اعضای دفتر سیاسی حزب را انتخاب نمود. به همین ترتیب اولین پولینوم سومین دوره کمیته مرکزی، هیئت تحریر شعله جاوید، کمیته روابط بین‌المللی، کمیته تشکیلات مرکزی، کمیته مالی مرکزی و … را ایجاد و اعضای آن‌را تعیین نمود. بناءً هر کمیته وظیفه دارد تا مسئولین خویش را مشخص و کارشان را طبق ماده دوم آئین‌نامه تشکیلاتی پیش ببرند. پولینوم اول دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان بر فیصله کنگره سوم مبنی بر نوشتن مقالات تحلیلی علمی در مورد کرونا ( کووید– 19 ) و محیط زیست تاکید نمود. اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان با اراده و روحیه قوی انقلابی و رفیقانه دایر گردید و همه رفقا نظرات، انتقادات و پیش‌نهادات شان را مطرح نموده و موضوعات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: استحکام و گسترش حزب.علت ریزش‌ها و طرق جلوگیری از آن.اوضاع و شرایط جاری ادامۀ مطلب

اطلاعیۀ سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

ویژه اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به اشتراک اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان تمامی واحدهای تشکیلاتی حزب، پس از گذشت تقریباً هفت سال از زمان برگذاری دومین کنگرۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر گردید و نظر به مشکلات امنیتی و کرونایی کشور پس از دو روز موفقانه خاتمه یافت. محل برگذاری کنگره با یک پوستر بزرگ از تصاویر رهبران بزرگ ِ جنبش کمونیستی بین‌المللی (مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون) و درفش حزب و هم‌چنین تصاویر زنده یادان رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و رفیق اکرم یاری مزین گردیده بود. در زیر عکس رهبران بزرگ جنبش کمونیستی بین‌المللی شعار “فرخنده باد سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان” به چشم می‌خورد. به همین ترتیب تربیون سخنرانی کنگره سوم حزب، با شعار “شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق ) قرار دارد.” مزین گردیده بود. تربیون سخنرانی کنگره با دو درفش کوچک و یک درفش نسبتاً بزرگ حزب تزئین یافته بود. مرحله اول کار کنگره سوم حزب کمونادامۀ مطلب

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه‌مندان ویب‌سایت

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه‌مندان ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رسانیده می‌شود، که بنابر ایجاد کارآیی، عمل‌کرد بهتر و بهبود کیفیت وب‌سایت و هم‌چنان جلوگیری از پیش آمدن مشکلات تخنیکی، وب‌سایت ِ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به آدرس ذیل تغییر نام داده شده است: (www.cmpa.io) ضمناً قابل ذکر است که نشرات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تنها از طریق همین وب‌سایت منتشر گردیده و تمامی آدرس‌های دیگر، نمایندگی از حزب نمی‌کند و فاقد اعتبار می‌باشد. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان24 حمل 1400 خورشیدی – 13 اپریل 2021 www.cmpa.iosholajawid2@hotmail.com ادامۀ مطلب

بیانیۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست هند(مائوئیست):

فراخواندن فوری ارتش هند، که با جامه مبدل علیه مردم هند صف بندی نموده اند! درخواست به رفقای انقلابی، چپ‌گراها، روشن‌فکران دموکراتیک مترقی، ملی‌گراها و میهن پرستان. ترجمه و برگردان: کمیتۀ روابط بین‌المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان8 اپریل 2021 – 19حمل 1400 هم‌رزمان و رفقای عزیز، همۀ شما بخوبی اگاهی دارید که طی 5 دهه گذشته، ما در حال ایجاد یک جنبش انقلابی هستیم.  این جنبش انقلابی که توسط حزب ما رهبری میگردد برای طبقات حاکم  غیرقابل تحمل ودرحال تقابل می‌باشد. جنبش انقلابی  به مانع بزرگی علیه غارت آن‌ها تبدیل شده است. آن‌ها دریافتند که بدون از سر راه برداشتن این “مانع” نمی‌توانند از باتلاق ِ بحران بیرون آیند. از این‌رو، در سال 2005م اعلام نمودند که افراط گرایی جناح چپ (منظورحزب ما است) بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی کشور [هند] است. آن‌ها بطور سریع برای نابود کردن حزب ما و  جنبش انقلابی هندوستان به پیش می‌روند. بدین‌‌جهت، ارتش هند را با جامه مبدل در مناطق جنبش انقلابی ما مستقر کرده اند. و جدا ازین،  تصویب اعمال اختیارات ویژه نیروهای مسلح (AFSPA)1 [هند] نیز در حال عملی شدن است. همۀ شما مشاهده نموده اید که (AFSPA)چگونه زندگی کشمیری‌ها و مردمان شمال شرقی‌هند را نابود کرده است. به زوادامۀ مطلب