دریافت PDF دریافت Word پنجاه‌وششمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم! امروز ۱۳ میزان ۱۴۰۰ خورشیدی مصادف با پنجاه‌وششمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان است. پنجاه‌وشش سال قبل از امروز، به‌تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۴۴ خورشیدی، جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی (در آن زمان اندیشه مائوتسه دون) توسط پیش‌گامانِ‌مان و در پیشاپیش آن‌ها زنده‌یاد رفیق اکرم یاری شالوده‌گذاری گردید. زنده یاد رفیق اکرم یاری در آن زمان  با الهام‌گیری از “اندیشۀ مائو‌تسه دون” مبارزات جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را طی چند سال رهبری نمود. ما در این روز یک‌بار دیگر یاد و خاطرات پیش‌گامان‌ِمان را گرامی می‌داریم، و به تمامی کسانی‌که در افغانستان در این راه جان‌های خود را فدا ساختند و خون‌های پاک شان توسط دست‌نشاندگان و جلادان فرومایۀ سوسیال‌امپریالیزم شوروی و دیگر مرتجعین ریخته شده سرِ تعظیم فرود آورده و احترام می‌نمائیم. سازمان جوانان مترقی بر مبنای خط ایدیولوژیک- سیاسی مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی (آن زمان اندیشه مائوتسه‌دون ) و مشی مبارزاتی ضد امپریالیستی، ضد سوسیال امادامۀ مطلب

بمناسـبت درگذشـت صدر گونزالو رهبر حزب کمونیسـت پرو

دریافت PDF دریافت Word English file (فایل انگلیسی) صدر گونزالو، رهبر حزب کمونیست پرو، پس از 29 سال حبس ( سپتامبر 1992 – سپتامبر 2021 ) در زندان پایگاه دریائی کالائو در ساعت 6 و 40 دقیقه صبح روز 11 سپتامبر 2021 میلادی، به سن 86 سالگی درگذشت. جان باختن صدر گونزالو در درون زندان، چهره جنایت کاران امپریالیزم و مزدوران محلی شان‌را برملا ساخت. مطالعه تاریخ انقلاب پرو، از زمان شروع جنگ خلق درین کشور تحت رهبری صدر گونزالو تا دستگیری، شکنجه، زندان و نهایتا درگذشت وی، درس تاریخی به تمامی انقلابیون کمونیست ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) جهان است که باید روی دستاوردها و کمبودات آن تامل نمود. حزب کمونیست پرو تحت رهبری صدر گونزالو در سال 1980 میلادی جنگ خلق در پرو را آغاز کرد. این حزب علی الرغم شکست و پیروزی‌ها توانست که پایگاه انقلابی را در پرو ایجاد نماید و قدرت سیاسی پرولتری را در مناطق وسیعی از پرو تا سال 1988 میلادی اعمال کند. امپریالیزم جهان‌خوار امریکا، در سال 1990 میلادی به بهانه ” جنگ علیه مواد مخدر” دخالت مستقیم خود را علیه جنگ خلق در پرو شروع نمود و به یکی از پایگاه های نظامی خود در نزدیکی شهر پاناما رسما ماموریت داد تا پولیس ضد شورش پرو را تعلیم داده و جنگ استخباراتی و کسب اطلاعات علیه حزب کمونیست پرو را آغاادامۀ مطلب

جلسات عمومي واحدهاي تشكيلاتي منطقه‌یی و واحدهای پایه‌یی

دانلود فایل Wordدریافت در ماده بیست و یکم اساسنامه حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان (مصوب سومین کنگرۀ سراسری حزب) چنین گفته شده است : « مادۀ بیست و یکم : اولین جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از كنگرۀ سراسري فرا خوانده مي‌شود تا منطبق با فيصله ها و رهنمود هاي كنگره: الف: رهنمودهاي مهم جهت رهبري فعاليت‌هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را تعيين و تصويب نمايد. ب: فیصله های ضروری در مورد نشریۀ درونی منطقه‌یی به عمل آورد. ج: كميته منطقه‌یی را انتخاب كند. د: فيصله‌ها و رهنمودهاي جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از ارائۀ گزارشات آن جلسه به کمیتۀ مرکزی و تائيد كميتۀ مركزي رسميت مي يابد. هـ: سایر جلسات عمومی منطقه‌یی بعد از هر پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب دایر می‌گردد و می‌تواند در انطباق با فیصله‌های پولینوم‌های کمیتۀ مرکزی حزب، ضمن اتخاذ سایر تصامیم مقتضی، در صورت ضرورت به انتخاب مجدد کمیتۀ منطقه‌یی اقدام نماید. » منطبق با اين حكم اساسنامه حزب، بعد از تدوير سومین كنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تا حال جلسات عمومي دو واحد تشكيلاتي حزب موفقانه برگزار گرديده اند كه عبارت اند از : جلسۀ عمومي منطقه‌یی واحد تشكيلاتي شماره اولجلسۀ عمومي منطقه‌یی واحد تشكيلاتي شماره دوم جلسه عمومی منطقه‌یی ادامۀ مطلب

برگذاری موفقیت‌آمیز اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 بعد از پایان یافتن موفقانه کنگره سوم حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان دایر گردید. در این پولینوم تمامی اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی حزب شرکت داشتند.  اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب مطابق به ماده هفدهم آئین‌نامه تشکیلاتی حزب، اعضای دفتر سیاسی حزب را انتخاب نمود. به همین ترتیب اولین پولینوم سومین دوره کمیته مرکزی، هیئت تحریر شعله جاوید، کمیته روابط بین‌المللی، کمیته تشکیلات مرکزی، کمیته مالی مرکزی و … را ایجاد و اعضای آن‌را تعیین نمود. بناءً هر کمیته وظیفه دارد تا مسئولین خویش را مشخص و کارشان را طبق ماده دوم آئین‌نامه تشکیلاتی پیش ببرند. پولینوم اول دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان بر فیصله کنگره سوم مبنی بر نوشتن مقالات تحلیلی علمی در مورد کرونا ( کووید– 19 ) و محیط زیست تاکید نمود. اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان با اراده و روحیه قوی انقلابی و رفیقانه دایر گردید و همه رفقا نظرات، انتقادات و پیش‌نهادات شان را مطرح نموده و موضوعات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: استحکام و گسترش حزب.علت ریزش‌ها و طرق جلوگیری از آن.اوضاع و شرایط جاری ادامۀ مطلب

اطلاعیۀ سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

ویژه اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به اشتراک اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان تمامی واحدهای تشکیلاتی حزب، پس از گذشت تقریباً هفت سال از زمان برگذاری دومین کنگرۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر گردید و نظر به مشکلات امنیتی و کرونایی کشور پس از دو روز موفقانه خاتمه یافت. محل برگذاری کنگره با یک پوستر بزرگ از تصاویر رهبران بزرگ ِ جنبش کمونیستی بین‌المللی (مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون) و درفش حزب و هم‌چنین تصاویر زنده یادان رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و رفیق اکرم یاری مزین گردیده بود. در زیر عکس رهبران بزرگ جنبش کمونیستی بین‌المللی شعار “فرخنده باد سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان” به چشم می‌خورد. به همین ترتیب تربیون سخنرانی کنگره سوم حزب، با شعار “شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق ) قرار دارد.” مزین گردیده بود. تربیون سخنرانی کنگره با دو درفش کوچک و یک درفش نسبتاً بزرگ حزب تزئین یافته بود. مرحله اول کار کنگره سوم حزب کمونادامۀ مطلب

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه‌مندان ویب‌سایت

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه‌مندان ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رسانیده می‌شود، که بنابر ایجاد کارآیی، عمل‌کرد بهتر و بهبود کیفیت وب‌سایت و هم‌چنان جلوگیری از پیش آمدن مشکلات تخنیکی، وب‌سایت ِ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به آدرس ذیل تغییر نام داده شده است: (www.cmpa.io) ضمناً قابل ذکر است که نشرات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تنها از طریق همین وب‌سایت منتشر گردیده و تمامی آدرس‌های دیگر، نمایندگی از حزب نمی‌کند و فاقد اعتبار می‌باشد. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان24 حمل 1400 خورشیدی – 13 اپریل 2021 [email protected] ادامۀ مطلب

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه مندان ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه مندان ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رسانیده می‌شود که انتشارات رسمی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از طریق ویب‌سایت: (www.cmpa.af) منتشر می‌گردد. ضمنا قابل ذکر است که شماره 26 – 27 – 28 و 29 شعله جاوید و هم چنین مقالات شماره 30 شعله جاوید در ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان درج است. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با صراحت اعلام می‌دارد که نشرات وبسایت شعله ‌جاوید با آدرس ( www.sholajawid.org ) و صفحه فیسبوک با آدرس (https://www.facebook.com/Shola-jawid-896077590481875) و تمام صفحات اجتماعی مربوط به آن، هیچ ربطی به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ندارد، نمایندگی از حزب نمی کند و فاقد اعتبار میباشد. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان 18 حوت 1399 خورشیدی (8 مارچ 2021 میلادی) www.cmpa.af [email protected] ادامۀ مطلب

درگذشت کهن‌سال‌ترین
هوادار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
از نسل اول انقلابیون شعله‌یی

باشی بوستان کهن‌سال‌ترین هوادار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از نسل اول انقلابیون شعله‌یی درگذشت.او زندگی مبارزاتی اش را با شمولیت در حلقۀ کارگری تحت مسئولیت رفیق زنده یاد اکرم یاری آغاز نمود. در سال‌های بعد به سازمان رهایی‌بخش خلق‌های افغانستان (سرخا) و بعد از فروپاشی “سرخا” به سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان (ساما) پیوست.وی سال‌های زیادی از اواخر عمرش را در هواداری از حزب کمونیست افغانستان (حکا) و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان (حکما) سپری نمود.باشی بوستان که از مدتی به این‌طرف در بستر بیماری افتاده بود، سرانجام در شب اول جدی 1396 (بیست و دوم دسامبر 2017) پس از مبارزه و مقاومت طولانی در مقابل مریضی و کهولت‌ سن شکست خورد و چشم از جهان فروبست.درگذشت او را به تمامی رفقایش، تمامی اعضای خانواده اش و تمامی دوستانش تسلیت می‌گوییم.یاد او را زنده و خاطراتش را گرامی می‌داریم. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان5 جدی 1396 (26 دسامبر 2017)
ادامۀ مطلب

اطلاعیۀ رسمی دومین کنگرۀ حزب کمونیست فیلیپین

دومین کنگرۀ حزب کمونیست فیلیپین در چهارمین فصل از سال 2016 با موفقیت برگزار گردید. به لحاظ تاریخی کنگره در 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2016 در تقارن با جشن صدمین سال-روز پیروزی انقلاب بلشویکی 1917 برگزار گردید.اهمیت تاریخی کنگرۀ دوم حزب کمونیست فیلیپین غیر قابل کتمان است. برای اولین بار در تاریخ در نزدیک به پنج دهه مبارزۀ حزب، رهبران و کادرهای اصلی که ارتباط تنگاتنگ حزب با هفتاد هزار عضو آن را نمایندگی می¬نمایند، برای تقویت اتحاد حزب گرد هم آمدند، برنامه و اساسنامۀ حزب را بر مبنای پیروزی¬ها و درس¬های کسب شده اصلاح نمودند و گروه جدیدی از رهبران را انتخاب کردند.برگزاری موفقیت¬آمیز کنگرۀ دوم حزب گواهی بر افزایش قدرت و ظرفیت حزب و همچنین عزم آن برای تجمع تعداد کثیری از کادرها است و در عین حال ناتوانی دولت ارتجاعی برای نابودی جنبش مسلحانۀ انقلابی را به رخ می¬کشاند.علیرغم عملیات¬¬های سبوعانۀ دشمن، کنگرۀ دوم با موفقیت در داخل یک پایگاه چریکی برگزار گردید. امنیت برگزاری توسط یک کندک از رزمندگان سرخ ارتش نوین خلق تضمین و کنگره از حمایت بی¬شائبۀ توده¬های دهقان و گروه¬های اقلیت بومی ساکن منطقه برخوردار گردید.کنگرۀ دوم با حضور 120 نماینده، اعم از نمایندگان دارای حق رای و نمایندگان ناظر برگزار شد. از اعضای دارای حق ادامۀ مطلب

اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

با کمال تأسف با خبر شدیم که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به سبب سکته قلبی و در سن 68 سالگی درگذشته است. خبری که همه‌ی ما را در غم و اندوه فرو برد.رفیق ضیاء از زمره بنیان گذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و از رهبران برجسته این حزب بود که توانست بیش از چهل سال خط انقلابی مائوئیستی را در افغانستان دنبال نماید. وی به مدت بیست سال در صدر حزب کمونیست افغانستان جای داشت، و طی این مدت توانست وحدت حزب ایدئولوژیک – سیاسی حزب را حفظ کرده، مبارزه انقلابی را در عرصه داخلی و بیرونی پیش برد. وی در گیرودار اشتباهات و انحرافات جنبش بین المللی همواره جهت درستی را دنبال کرد و توانست طی این مدت از خط مائوئیستی و گسترش آن دفاع نماید. فقدان وی ضایعه ای برای طبقه کارگر و خلق افغانستان و کشورهای جهان خواهد بود.ما درگذشت رفیق ضیاء عزیز را به رهبری، اعضاء و هواداران حزب کمونیست افغانستان، و احزاب و سازمان های جنبش بین المللی کمونیستی مارکسیستی- لنینستی- مائوئیستی عمیقاً تسلیت گفته و مطمئن هستیم که رهبری افغانستان خلاء ناشی از فقدان رفیق را پر کرده و هوشیار و مصمم به تداوم خط انقلابی مائوئیستی خود و مبارزه خود در راه آزادی طبقه کارگر و تمامی زحمتکشان افغانستان و جهان ادامه خواهد داد. گروه مائوئیادامۀ مطلب

اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، فناناپذیر است ! کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با تاثر و تالم عمیق و باغم و اندوه فراوان به تمامی اعضاء و هواداران حزب، سائر مائوئیست‌های افغانستان، احزاب و سازمان‌های مائوئیست سایر کشورهای جهان و کل مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی (مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی) اعلام می‌دارد، که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و یکی از بنیان‌گذاران و رهبر خردمند حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بر اثر سکته قلبی، علی رغم هرگونه تلاش برای معالجه وی به عمر ۶۸ سالگی بدرود حیات گفت. درگذشت رفیق ضیاء برای حزب ما، پرولتاریا و مردم، ملیت‌های کشور ما، پرولتاریای بین المللی و خلق‌های انقلابی کشورهای منطقه و جهان و برای جنبش بین المللی کمونیستی جهان ضایعۀ جبران ناپذیر و غیر قابل سنجش است. این ضایعۀ بزرگ مسلما برای اعضای حزب ما و کلیه مائوئیست‌ها و خلق های کشور ما موجب غم و اندوه فوق العاده عمیقی خواهد شد. کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از تمام رفقای حزب دعوت می‌کند که غم  واندوه خود را به نیروی مبارزاتی تبدیل نموده، قاطعانه وحدت و همبستگی حزب را حفظ کنیم ، هم‌چون گذشته بطور فشرده دور کمیته مرکزی حزب متحدادامۀ مطلب

بیایید تا دوصـدمین سـال‌گرد فریدریش انگِلس پیشـوای کبیر پرولتاریای جـهان را جشـن بگیریم!

اطلاعیه ذیل، به تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ ( ۸ قوس ۱۳۹۹ خورشیدی) به مناسبت دوصدمین سالگرد فریدریش انگلس از طرف احزاب وسازمان های م ل م کشور های جهان هم‌چون کشورهای ایتالیا، گالیسیه ایالت هسپانیه، ترکیه، جرمنی، تونس، کلمبیا، اتریش، فرانسه، شیلی،هند، مکزیک، اکوادور، فیلیپین، انتشار یافته است و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نیز از جملۀ امضاء کنندگان این اطلاعیه می باشد. ترجمۀ: کمیتۀ روابط بین الملی ح.ک.م.ا بیست و هشتم نوامبر سال جاری، دوصدمین سال‌گرد فریدریش انگلس، یکی از رهبران بزرگ پرولتاریای جهان و بنیان‌گذار مشترک علم انقلاب پرولتری -همراه با مارکس-  می‌باشد که امروزه به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم معروف است. پرولتاریای انقلابی همه کشورها، با الهام از بنیان‌گذاران برجستۀ سوسیالیزم علمی ، مارکس و انگلس، مبارزات خود را به‌راه انداخته و در طی این دوره، منجر به غنی‌سازی علم انقلاب و توسعه آن شدند. مرحلۀ قابل عطف و مهم آن، انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه است، که عصر انقلاب جهانی پرولتری را به وجود آورد و پیروزی انقلاب در چین که با انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتری ادامه یافت، برای پرولتاریا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را اهدا نمود، یک تئوری عالی و ملیح که به شما اجازه می‌دهد نه تنها قادامۀ مطلب