عمليات جدید و بزرگ ضد انقلابی “پراهار” علیه مائوئیست‌ها که توسط مرکز طرح ریزی شده بود، به شکست انجامید!

اطلاعیه اعلامیه ها خانه

حـزب کمونیسـت هـند (مائوئیسـت)

دفتر سـیاسـی منطقوی مـرکزی

بیـانیه مطبوعـاتی

تاریخ : 2 اکتبر 2021

مترجم: کمیتۀ روابط بین‌المللی – حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


وزیر کشور هند، به تاریخ 26 سپتامبر جلسۀ بررسی جنبش مائوئیستی را با ده وزیر ارشد و روسای پولیس دهلی نو، انجام داد. در این دیدار ” نیتی‌آنند رُوی”، معاون وزیر کشور و  ” آجی کومار بالا”، وزیر داخله و ” آرویند کومار”، رئیس دفتر اطلاعات نیز به همراه برخی دیگر از وزرای مرکزی شرکت داشتند. در این ملاقات وزیر کشور [هند] تحت نام پیش‌روی، ظاهراً با تمرکز یک‌ساله بر مواضع مائوئیست‌ها، جهت حذف کامل آن اشاره کرد. او تدارک یک طرح نظامی جدید و بزرگی برای از بین بردن مائوئیست‌ها در زمان تعین شده، داشت. وی وعده سپرد تا منابع عظیم و نیروهای اضافی را با توجه به نیاز دولت‌های آسیب‌دیده در اختیار آن‌ها قرار دهند. [به همین دلیل] دفتر منطقوی مرکزی ما (آندرا پرادش ، تلانگانا ، اودیشا ، چاتیسگار و ماهاراشترا) با رهبری ارتش چریکی آزادی‌بخش خلق (PLGA) فراخوانی برای شکست این کمپاین وحشیانه ضد انقلابی می‌دهد. اکنون وزیر کشور، مشاور امنیت ملی که عملیات نظامی پیشین پراهار را طرح ریزی کرده بود و بین نوامبر 2020 تا جون 2021  رهبری آن‌را به عهده داشت، کنار گذاشته است.[از یک‌سو] در جنگ خلق کاملاً شکست خورد [و از طرف دیگر] نیروهای دولتی و مرکزی [هند] خسارات سنگینی را در آن مبارزات متحمل شدند. بر اساس آخرین گزارش کمیسیون ویژه نظامی دانداکارانیا(DSMC)  تحت رهبری ارتش چریکی آزادی‌بخش خلق (PLGA)، توده های انقلابی و شبه نظامیان توده‌یی دست کم 90 نفر از نیروهای پولیس را از بین برده و 269 نفر را زخمی کرده‌اند.

با توجه به شکست ماموریت 8 ماهه شان، در حال حاضر وزیر مرکزی کشور شخصاً مسئولیت طرح عملیاتی جدید و بزرگ‌تری را به بهانه پیش‌روی به عهده گرفته و رنگ سیاسی به آن داده است. او همه مسائل مردم را کنار گذاشته و تدارک برای یک طرح نظامی برای از بین بردن مائوئیست‌ها را با بودجه هنگفت روی دست گرفته است. طبقات حاکم هند با بحران‌های عمیق مالی و سیاسی روبرو هستند. توده‌های زحمت‌کش علیه سیاست‌های ضد مردمی مرکز می‌جنگند. طبقات حاکم به‌خوبی می‌دانند که آن‌ها هیچ فرصتی برای اجرای سیاست‌های ضد مردمی خویش بدون حذف مائوئیست‌ها ندارند. به همین دلیل آن‌ها مدت‌هاست که ما را به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی معرفی نموده اند. [و] از دیرباز، آنها عملیات‌های [متعدد] نظامی را به طور مداوم علیه مائوئیست‌ها انجام می‌دهند، اما مردم قهرمان [ما]، همۀ عملیات‌های [ددمنشانه شانرا] با رهبری شجاعانه ارتش چرکی آزادی‌بخش خلق (PLGA) تلافی کرده اند. بنابرین، اکنون دفتر سیاسی ما به همۀ طرفداران مردم انقلابی فراخوان می‌دهد تا از حزب کمونیست هند (مائوئیست) برای شکست دادن عملیات نظامی جدید و بزرگ [پراهار] به‌منظور نجات دادن انقلاب هند قاطعانه حمایت کنند. دفتر سیاسی ما به رفقا انقلاب هند در خارج از کشور نیز فراخوان می‌دهد که یک جنبش هم‌بستگی قوی را در حمایت از جنگ خلق هند ایجاد کنند.

با درودهای انقلابی

پراتاپ

سخنگوی دفتر  سیاسی منطقوی مرکزی

حزب کمونیست هند (مائوئیست)