بمناسـبت درگذشـت صدر گونزالو رهبر حزب کمونیسـت پرو

اطلاعیه اطلاعیه ها خانه

صدر گونزالو، رهبر حزب کمونیست پرو، پس از 29 سال حبس ( سپتامبر 1992 – سپتامبر 2021 ) در زندان پایگاه دریائی کالائو در ساعت 6 و 40 دقیقه صبح روز 11 سپتامبر 2021 میلادی، به سن 86 سالگی درگذشت.

جان باختن صدر گونزالو در درون زندان، چهره جنایت کاران امپریالیزم و مزدوران محلی شان‌را برملا ساخت.

مطالعه تاریخ انقلاب پرو، از زمان شروع جنگ خلق درین کشور تحت رهبری صدر گونزالو تا دستگیری، شکنجه، زندان و نهایتا درگذشت وی، درس تاریخی به تمامی انقلابیون کمونیست ( مارکسیست لنینیست مائوئیست) جهان است که باید روی دستاوردها و کمبودات آن تامل نمود.

حزب کمونیست پرو تحت رهبری صدر گونزالو در سال 1980 میلادی جنگ خلق در پرو را آغاز کرد. این حزب علی الرغم شکست و پیروزی‌ها توانست که پایگاه انقلابی را در پرو ایجاد نماید و قدرت سیاسی پرولتری را در مناطق وسیعی از پرو تا سال 1988 میلادی اعمال کند.

امپریالیزم جهان‌خوار امریکا، در سال 1990 میلادی به بهانه ” جنگ علیه مواد مخدر” دخالت مستقیم خود را علیه جنگ خلق در پرو شروع نمود و به یکی از پایگاه های نظامی خود در نزدیکی شهر پاناما رسما ماموریت داد تا پولیس ضد شورش پرو را تعلیم داده و جنگ استخباراتی و کسب اطلاعات علیه حزب کمونیست پرو را آغاز نماید و اطلاعات به دست آمده را به اختیار رژیم “فوجی‌موری” قرار دهد.

به تعقیب همین حرکت بود که صدر گونزالو در ماه سپتامبر 1992 در یکی از مخفی گاه های خود در شهر لیما پایتخت پرو، دستگیر گردید و تعداد دیگری از رهبران حزب کمونیست پرو نیز اسیر و یا کشته شدند. دستگاه رژیم فوجی‌موری ، به تاریخ 24 سپتامبر 1992 صدر گونزالو را بداخل قفس نموده و در ملاء عام و در برابر رسانه‌های جهان قرار داد، صدر گونزالو از داخل قفس پیام الهام بخش خود را به تمامی کمونیست‌های جهان چنین خطاب نمود: « از دستگیری من مائوس نشوید، مبارزات انقلابی تان را ادامه دهید و جنگ خلق باید بخاطر منافع توده ها در پرو و در خدمت انقلاب جهانی پرولتری ادامه یابد.»  

به تعقیب این حرکت که رژیم پرو، صدر گونزالو را داخل قفس به نمایش گذاشت، کمیته “جنبش انقلابی انترناسیونالیستی” در دفاع از جان صدر گونزالو یک کارزار جهانی با این عنوان ” زمین و زمان را در دفاع از جان صدر گونزالو بهم بریزید!” بر پا کرد که سازمان‌ها و احزاب کمونیستی جهان را به همراه هزاران نفر از کارگران، دهقانان، انقلابیون و هنرمندان از سراسر پنج قاره درین راه بسیج نمود.

صدر گونزالو یک کمونیست تمام عیار، تسلیم ناپذیر درمقابل شکنجه و زندان، دشمنان پرولتاریا و خلق های جهان بود.

بزرگترین خدمتی که حزب کمونیست پرو تحت رهبری صدر گونزالو در سطح بین المللی انجام داد ترویج مائوئیزم به جای اندیشه مائوتسه دون بود.  زمانی که حزب کمونیست پرو تحت رهبری صدر گونزالو به جای اندیشه مائوتسه دون، مائوئیزم را مطرح نمود، حزب کمونیست انقلابی امریکا علیه این طرح به مخالفت پرداخت و آن را انحرافی و لین پیائوئیستی خواند، به همین خاطر یک تعداد از احزاب و سازمان‌های ( م ل ا ) برای مدتی از پذیرش مائوئیزم سر باز زدند. اما حزب کمونیست پرو، روی مواضع خود مبنی بر پذیرش مائوئیزم تکیه نمود و مبارزه خود را بخاطر پذیرش آن در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی ادامه داد.

گرچه مائوئیزم به جای اندیشه مائوتسه دون توسط  جنبش انقلابی انترناسیونالیستی رسمیت یافت، اما در این زمینه  نمی‌توان از نقش پیش‌گامی حزب کمونیست پرو و شخص  صدر گونزالو انکار نمود.

خدمت دیگر که حزب کمونیست پرو تحت رهبری صدر گونزالو در سطح کشورهای امریکای لاتین انجام داد، تدارک، برپایی و پیش‌برد جنگ خلق در پرو بود. هرچند قبل از برپائی جنگ خلق در پرو، در کشورهای فیلیپین و هندوستان جنگ خلق تحت رهبری احزاب مارکسیست لنینیست مائوتسه دون اندیشه برپا گردیده بود و به پیش برده می‌شد، با آن هم، تاریخ کشور پرو گواه آنست که حزب کمونیست پرو تحت رهبری صدر گونزالو تا آن جایی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را در شرایط مشخص انقلاب پرو بکار برد و آن را خلاقانه در عمل پیاده نمود، به پیروزی‌های چشم‌گیری دست یافت و تا سال 1988 به پیشرفت‌های عظیمی دست یازید که نمی‌توان جانفشانی های عظیم رفقای حزب کمونیست پرو را در جنگ خلق نادیده گرفت.

از طرف دیگر، حزب کمونیست پرو در مسیر انحرافات عمیق ایدئولوژیک سیاسی قرار گرفت. از آن جمله می‌توان از طرح مسئله عمدتا مائوئیزم و سپس طرح اندیشه گونزالو و به تعقیب عمدتا اندیشه گونزالو نیز یادآوری نمود که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با انحرافات حزب کمونیست پرو به مبارزه برخاست و این مبارزات را کماکان در سطح جنبش بین المللی کمونیستی به پیش می‌برد.

بازداشت،تحمل شکنجه و درگذشت صدر گونزالو بعنوان یک ابرمرد انقلابی در زندان رژیم ارتجاعی و استبدادی پرو درس تاریخی به تمام انقلابیون کمونیست (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست) بوده و می‌باشد. مائوئیست‌های جهان و بخصوص حزب کمونیست پرو باید که تاریخ انقلابی پرو را با دقت مطالعه نمایند و از جنبه های منفی آن گسست نموده و جنبه‌های مثبت آن‌را تکامل دهند و با هر گونه انحرافات ایدئولوژیک ـ سیاسی با جدیت تمام به مبارزه برخیزند. فقط و فقط از این طریق است که می توان جنگ خلق را تا پیروزی به پیش هدایت نمود.

زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم

یاد و خاطره صدر گونزالو در جنبش بین‌المللی کمونیستی (م ل م) ابدی است

مرگ بر امپریالیزم

پیروز باد جنگ خلق در سراسر جهان

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اول میزان 1400 خورشیدی

(23 سپتامبر 2021 میلادی)

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com