اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما

اطلاعیه اعلامیه ها خانه

دریافت Word _______ دریافت PDF


اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا در ظرف بیست سال یک تریلیون دالر امریکایی برای بازسازی ارتش پوشالی هزینه نمود، اما این ارتش پوشالی بطور ناگهانی و سریع از هم فروپاشید. سقوط شگفت انگیز رژیم پوشالی جهانیان را متحیر ساخت. برای فروپاشی سریع رژیم پوشالی کشورهای منطقه و بخصوص امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین نیز نقش داشتند. با آن هم اشغال‌گران امریکایی با پیاده نمودن هفت هزار نیروی تازه نفس به افغانستان می خواهد تا رژیم طالبانی را حسب منافع خود سازمان‌دهی نماید. زیرا  امریکایی‌ها بخوبی آگاه اند که امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین از منافع خود در افغانستان دست بردار نیستند. اعلان عدم تخلیه سفارت‌های روسیه و چین از افغانستان و حمایت دو کشور از طالبان زنگ خطری بر امپریالیزم اشغال‌گر امریکا است. لذا اشغال‌گران امریکایی نقش اساسی در بازسازی رژیم طالبانی بازی خواهد نمود.

بر مبنای همین دلیل بود که نیروهای نظامی تازه نفس اشغال‌گران امریکایی از ورود طالبان به کابل نه‌تنها جلوگیری نکرد، بل‌که برای ورود طالبان به ارگ به آن‌ها کمک نمود. بر این اساس بعد از بیست سال بیرق سفید طالبان دوباره بر فراز کشور به اهتزاز در آمد. بیست سال قبل اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا، زیر نام فریبندۀ “مبارزه با تروریزم” و ” آزادی زنان از قید اسارت طالبان” به افغانستان تجاوز نمودند و با سقوط “امارت اسلامی”، افغانستان را اشغال نمودند.

هم‌زمان با اشغال کشور نیروهای مائوئیست در یک اطلاعیه زیر عنوان  «” لویه جرگه اضطراری ” یا نمایش مضحکه‌آمیز امپریالیست‌های متجاوز و مرتجعین دست‌نشانده شان» به تاریخ اول سرطان 1381 ( 22 / 6/ 2002)  اشغال کشور را محکوم نموده و  اهداف شوم اشغال‌گران امپریالیست را افشا نمودند.

تسلیم شدگان و تسلیم طلبان وطنی این تجاوز را به فال نیک گرفته و با ابراز خرسندی از اشغال‌گران امپریالیست و “سازمان ملل متحد” اظهار سپاس و تشکری نموده و اشغال کشور را «طلیعه امید بر چشمان اشک‌بار ملت زخمی افغانستان» خواندند و با پر رویی تمام اعلان نمودند: «حال که بساط توحش طالبی و لانه‌های اصلی فساد تروریزم لجام گسیخته از دامان مادر وطن بر چیده شده و طلیعه امید بر چشمان اشک‌بار ملت زخمی افغانستان در حال دمیدن است. جریانات اصیل ملی و مترقی با داشتن چنین پشتوانه عظیم تاریخي و درآمیزي آن با گرایش عمومي مردم مسلمان ما مي‌توانند دروازه هاي خوشبختي، رفاه، پیشرفت و رهایی را یکي پس از دیگري بگشایند.» و برای به انقیاد کشاندن هرچه بیش‌تر مردم زحمت‌کش کشور کتاب ” الگوی دموکراسی امریکایی…” را به رشته تحریر در آوردند و به توجیه تزهای تسلیم طلبانه شان پرداختند.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با صراحت اعلان نمود که طرح موضوع بدین گونه تسلیم شدن به اشغال‌گران امپریالیست و یک خیانت ملی است. ما این را بیان نمودیم که اشغال‌گران امپریالیست بر خائن‌ترین، قرون وسطاترین و میهن‌فروش‌ترین افراد متکی است و در اصل بزرگ‌ترین تروریست در سطح جهان امپریالیست‌ها اند که روابط تنگاتنگ با تروریزم بین‌المللی دارند. اما تسلیم طلبان تلاش دارند تا امپریالیست‌های اشغال‌گر که بانی تروریزم اند، ضد تروریزم جا بزنند.

تحلیلی که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد امپریالیزم و اشغال کشور نموده بود، یک تحلیل مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی درست و اصولی بوده و بعد از بیست سال به واقعیت پیوست، و عملاً نشان داد که شعار “مبارزه با تروریزم” و ” آزادی زنان از چنگال طالبان” که از طرف اشغال‌گران و رژیم دست‌نشانده طرح گردیده، یک شعار پوچ و میان‌تهی بیش نبوده و فقط بر روی اشغال کشور پرده ساتری‌کشیده بود.

امپریالیزم اشغال‌گر امریکا زیر نام این شعارهای فریبنده می‌خواست که هژمونی خویش را بر جهان و به خصوص آسیای میانه، خاور میانه و جنوب آسیا تحمیل نماید. یانکی‌ها با جاه‌طلبی جنگی‌شان می‌خواستند که از طریق افغانستان، منطقه را که جایگاه خاص استراتیژیک داشت کنترول نمایند، که با سر بلند نمودن رقبای استراتیژیک خود (روسیه و چین) موفقیت چندانی حاصل نکردند.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان همیشه تاکید بر آن داشت که هرگاه منافع اشغال‌گران امپریالیست و بخصوص اشغال‌گران امریکایی تقاضا نماید حاضر اند که از خیر تمام شعارهایشان بگذرند و  تمامی دست‌پروردگان و اجیران دیروزی و امروزی خود را زیر یک چتر تحت لوای به اصطلاح حکومت همه شمول اسلامی جمع نمایند.

بازی‌های پشت پرده امپریالیزم امریکا بخوبی بیان‌گر آنست که می‌خواهد منافع خویش را در منطقه از طریق طالبان تأمین نماید. به همین علت نتوانست رژیم پوشالی را از سقوط حتمی نجات دهد. زیرا آگاه بود که امپریالیزم روسیه، سوسیال امپریالیزم چین، ایران و پاکستان به حمایت از طالبان پرداخته اند و در پی سقوط رژیم پوشالی اند. سقوط شهرها این مطلب را تداعی می‌نمود. لذا امپریالیزم اشغال‌گر امریکایی، طالبان را برای رسیدن به ارگ ریاست جمهوری کمک نمود.

زمانی‌که طالبان به سوسیال امپریالیزم چین و امپریالیزم روسیه نزدیک شدند و امپریالیزم امریکا نیز در جنگ  افغانستان از لحاظ نظامی به بن بست خورده بود، برای تأمین منافع خود در منطقه چاره‌ای جز سازش با طالبان را نداشت. همین پالیسی ارتجاعی امپریالیزم امریکا بود که در ظرف چند روز به سقوط رژیم دست‌نشانده منجر گردید.

بیست سال اشغال کشور به خوبی نشان داده که تسلیم شدگان و تسلیم طلبان در حد توان توانسته اند در خدمت اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی قرار داشته باشند.

یکی از مشکلات جدی بر سر راه برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی، همین حرکت و عمل‌کرد تسلیم شدگان و تسلیم طلبان به اصطلاح جنبش چپ بخصوص “سازمان رهایی افغانستان” و “ساما” بوده و می‌باشد.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انتظار دارد تا هر دو تشکیل، گذشته شان‌را بصورت درست، علمی و منطقی بررسی نموده و با آن برخورد انتقادی نمایند، و در راه وحدت جنبش مائوئیستی کشور مفید واقع شوند.

در تعاملات و معامله‌گری میان اشغال‌گران امریکایی با طالبان و مرتجعین از یک‌طرف حالت اشغال کشور در سطح خفیف‌تری پابرجا خواهد ماند و تحمیل شریعت اسلامی رژیم در افغانستان غلیظ ‌تر از قبل خواهد گردید و از طرف دیگر صلح سرتاسری در افغانستان بعید به نظر می‌رسد. امپریالیست‌های اشغال‌گر بعد از سقوط رژیم دست‌نشاندۀ شان، تلاش می‌ورزند تا تمامی نیروهای زوال یابنده و قرون وسطایی را زیر نام “حاکمیت همه شمول” یک‌جا نمایند.

اعتقاد ما این است که با روی کار آمدن رژیم پسا توافق ( “رژیم  فراگیر”) که در آن نقش اساسی را طالبان خواهند داشت، صلحی بر مبنای منافع علیای توده‌های زحمت‌کش افغانستان و استقلال کشور در کار نخواهد بود، و وظیفه عاجل مبارزاتی ما ایجاب می‌نماید که برای سرنگونی کامل رژیم دست‌نشانده و بیرون راندن حامیان امپریالیستی شان با جدیت به مبارزه و تلاش خود ادامه دهیم.

با فروپاشی رژیم پوشالی اشرف غنی، دقیقاً  که جا به جایی در تضاد عمده به وجود آمده است. بناءً ما باید به استقبال اوضاع جدید رفته و روی‌کردهای مبارزاتی خود را طبق این تحول عیار سازیم.

در شرایط مبارزاتی عاجل کنونی، وظیفۀ عاجل و فوری مبارزاتی را نباید از نظر دور داشته باشیم. وظیفۀ عاجل مبارزاتی ما در شرایط کنونی عبارت از افشاگری وسیع جنگ استخباراتی اشغال‌گران امپریالیست امریکایی و کشورهای منطقه بشمول روسیه و چین و رژیم دست‌نشاندۀ پسا توافق یعنی رژیمِ به اصطلاح فراگیری که امپریالیست‌ها در تلاش ایجاد آنند، می‌باشد.  

حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان از تمامی مائوئیست‌ها و نیروهای ملی ـ دموکرات و انقلابی افغانستان می‌خواهد که نیاز عاجل مبارزاتی کنونی را درک نموده و در جهت وحدت همه مائوئیست‌ها و تمامی نیروهای ملی ـ دموکرات و انقلابی گام به جلو گذارند. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تمام مساعی خود را در این راه بکار خواهد برد.

زنده باد وحدت همه نیروهای مائوئیست و تمامی نیروهای ملی ـ دموکرات و انقلابی کشور

به پیش در راه بر پایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

28 اسد 1400

19 آگست 2021

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com