واحد پایه­‌یی شماره 4

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

رفیق ضیا رهبر انقلابی و پیش‌رو زحمت‌کشان

رفقا!

یک سال از درگذشت رهبر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گذشت. دراین یکسال ما کم‌بود رفیق ضیاء را در شرایط بس حساس کشور احساس نمودیم.

واحد پایه­ی شماره4 اندیشه و آرمان بزرگ رفیق ضیاء را برای رهایی خلق ­ستم­دیده کشور هرچه استوارتر ادامه داده، با پیکار و مبارزه در برابر خصم زبون، یاد او را گرامی می‌دارد. او شرف و عزت توده­های زحمت­کش و ستم دیده­ی این سرزمین بود. و با سربلندی و اندیشه برحقش، یک عمر در برابر بی عدالتی و نابرابری مبارزه کرد و میراث ماندگار را برای زحمت­کشان کشور به جا گذاشت.

در تاریخ جنبش چپ افغانستان افراد بسیاری از مبارزین و انقلابیون و در راس آن‌ها رفیق اکرم یاری علیه ظلم و ستم مبارزه نمودند و حتی جان‌شان را در این راه قربانی نمودند. این جان فشانی و فداکاری رفیق اکرم یاری و رفقای هم‌رزمش در تاریخ افغانستان ثبت گردیده و برای همیشه به خط زرین تجلی می‌نماید؛ رفیق ضیا یکی از پیش‌تازترین متفکر انقلابی کشور بود که در نیمه دهه شصت خورشیدی خط “سازمان جوانان مترقی ” که توسط رفیق اکرم یاری بنیان گذاری شده بود، از زیر خاکستر دفن شده بیرون نمود و از جنبه‌های منفی آن گسست نمود و جنبه‌های مثبت آن‌را تکامل داد و از آن به دفاع برخاست.

رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیستی بود که علیه خط پسا مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی آواکیان و دنباله روانان ایرانی آن به مبارزه برخاست و این خط رویزیونیستی را در سطح جهان میخ کوب و تجرید نمود. او بطور دقیق مرز روشن میان خط رویزیونیستی آواکیان و مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم کشید و موضع مشخص حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان را در برابر این خط رویزیونیستی اعلان نمود.

 رفیق ضیاء به ستم­دیده­ترین خلق‌های افغانستان و جهان عشق می‌ورزید و به آن‌ها باور داشت، او همه زندگی خود را وقف مبارزه در راه آزادی آن‌ها نمود و هموار مدافع سرسخت عدالت و آزادی واقعی توده­های زحمت­کش افغانستان و جهان بود.

رفیق ضیا! برای همه مبارزین مائوئیست کشور، خط روشن، درست و اصولی در یک برنامه و اساس‌نامه مشخص تدوین نمود. او در شرایط مشخص کشور اشغال شده با تفکیک تضادها مبارزاتش را علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم دست‌نشانده و اشغال‌گران داعشی به عنوان دشمن عمده کشور ومردمان کشور به پیش برد. او در تابعیت از تضاد عمده بصورت درست و اصولی مبارزه علیه طالبان به عنوان دشمن غیر عمده به نحو درست و اصولی ادامه داد. اما وظیفه عمده مبارزاتی در صدر مبارزات رفیق ضیاء قرار داشت. او تمامی اعضای حزب را در این مسیر آبدیده نمود.

رفیق ضیاء در مبارزه علیه بیدادگری و ظلم و ستم برای ما یک الگو است، ما با پیروی از او این مبارزه را تا آخرین لحظه زندگی خویش پیش خواهیم برد و به این مبارزه پابند خواهیم بود.  

رفیق ضیاء منبع نیرو برای همه هم‌سنگران و مردم تحت ستم این کشور بود. او با همه مشکلات اقتصادی که داشت و تا آخرین لحظه حیات به آن دست و پنجه نرم نمود، لحظه‌ی توده‌های را فراموش نکرد و ایشان را هرگز ترک نکرد، در میان توده‌ها زیست و در میان شان چشم فروبست و به خواب ابدی فرو رفت.

ما با الگو قرار دادن رفیق ضیا، تعهد می‌سپاریم که خط ترسیم شده‌ی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را که توسط او و رفقای هم‌رزمش بنیان گذاری شده، ادامه می‌دهیم.

با وجود مشکلاتی که در منطقه پایه­ی شماره 4 وجود دارد سالیاد رفیق فرزانه خود را گرامی می داریم و برای همه رفقا و خانواده آن تسلیت رفیقانه تقدیم میداریم.

به پیش در راه برپایی و پیش‌برد  جنگ مقاومت ملی و مردمی

زنده باد آزادی

واحد پایه­‌یی شماره 4

مورخ 1/4/1400خورشیدی