دفاع از خلق فلسطین، وظیفۀ انترناسیونالیستی است!

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

بمباران ارتش اشغال‌گر صهیونیست اسرائیل به نوار غزه و کشتار بی‌رحمانه توده‌های ستم‌دیدۀ فلسطین را قویاً محکوم می‌کنیم!

از تاریخ روز دوشنبه مورخ ۲۰ ثور ۱۴۰۰ ( ۱۰ می ۲۰۲۱ ) مناطق مختلف فلسطین، از جمله نوار غزه، کرانه غربی و بیت المقدس، به دلیل این‌که یک دادگاه اسرائیلی حکمی را صادر نمود که بر مبنای آن باید صدها فلسطینی ساکن منطقۀ “شیخ جراح” در بیت‌المقدس شرقی ( یا اورشلیم شرقی) به نفع شهرک‌نشینان یهودی تخلیه کنند، روزهای خونین را سپری می‌کنند.

به اساس گزارشات نشر شده طی ۴ روز گذشته از در اثر درگیری‌ها حدود ۱۳۳ نفر در نوار غزه و ۹ نفر در اسرائیل کشته شده‌ و بیشتر از ۱۵۰۰ نفر فلسطینی زخم برداشته‌اند.

از تاریخ ۲۴ ثور ۱۴۰۰، دور جدید بمباران هوائی نوار غزه از طرف دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل آغاز گردیده و تبادلۀ آتش شدت بیشتری بخود گرفته است.

این حملات ددمنشانۀ ارتش اشغالگر صهیونیستی اسرائیل با واکنش‌های متعدد از طرف مقامات و سازمان‌های متعدد فلسطینی مواجه شده است. “جبهه خلق برای آزادی فلسطین”، “سازمان حماس” و “جبهه آزادی‌بخش فلسطین” در جبهه واحد، این بربریت صهیونیست‌ها را محکوم کرده و درفش مقاومت را علیه آنها به اهتزاز در آورده و شاخه‌های نظامی جنبش مقاومت خلق فلسطین در حملاتی مناطق مختلف صهیونیست‌ها را در پاسخ به حملات ارتش متجاوز اسرائیل که باعث منهدم شدن یک ساختمان بلند منزل ۱۳ طبقه‌یی شد، با موشک‌های دست داشته خویش مورد هدف قرار داده‌اند.

نیروی زمینی ارتش اشغالگر صهیونیست‌های اسرائیلی، خود را برای حمله به خلق و توده‌های ستم‌دیدۀ فلسطینی در نوار غزه آماده می‌کنند و این نشان‌دهندۀ افزایش این درگیری‌ها در روزهای پسین خواهد بود.

دولت‌های امپریالیستی غرب از جمله امپریالیزم لجام گسیخته امریکا، آلمان و فرانسه و که از حامیان پر و پا قرص دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیلی هستند، به نفع دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل اعلام مواضع کرده‌اند. “جوبایدن” رئیس جمهور امریکا در بیانیه‌اش گفت که این حق مسلم دولت اسرائیل است که در برابر حمله “تروریست‌های فلسطینی” از خود دفاع کند. امپریالیست‌های غدار بدون اینکه از سرکوب ممتد و خونین تظاهرات مسالمت آمیز فلسطینی‌ها علیه غصب خانه‌هایشان که سند مالکیت‌شان به قرن نزدهم برمی‌گردد، سخنی به میان آورند، به دلیل اینکه منافع‌شان ایجاب می‌کند، به دفاع از دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل برخاسته‌اند.

از طرف دیگر دولت های مرتجع در سطح منطقه که روابط‌شان را طی این سال‌ها با دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل بهبود بخشیده‌اند همچون ترکیه، مصر، عربستان سعودی و صرفا تلاش دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل در غصب خانه‌های فلسطینی‌ها را محکوم نموده‌اند. دولت اردن نیز تلاش دارد تا دولت اسرائیل را “متقاعد” سازد که از بیرون راندن فلسطینی‌ها خودداری کند.

این‌ها نشان می‌دهد که در نهایت امر همه چیز به نفع دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل رقم خواهد خورد و حقوق فلسطین و مردمان آن طبق روال معمول پایمال می‌گردد.

هم‌چنان در مورد “سازمان حماس” و ” جبهه اسلامی” در فلسطین که همواره از طرف رژیم مرتجع جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، نمی‌توان سکوت اختیار نمود، زیرا این دو سازمان پیش از آنکه آلترناتیو مبارزاتی‌شان و لبۀ تیز مبارزه مسلحانه‌شان علیه دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل باشد، ابعاد ایدئولوژِیک دارد. آنها بیشتر یهودی ستیز هستند. این دو سازمان برعلاوه اینکه حرکات اپورتونیستی و سازش طلبانه با ارتجاع منطقه و امپریالیزم را پیشه کرده اند، سرکوب ها را علیه مردم خودی پیش برده و از لحاظ تاکتیک‌های جنگی، نیز این دو سازمان جنگ خود را با دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل در یک چارچوبۀ ارتجاعی به پیش می‌برند و مطلقا دارای حرکتی پیشرو و انقلابی نمی‌باشد. تا جائی‌که مبارزه این‌گونه سازمان‌ها علیه دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل باشد و نتیجه کارشان ضربه به دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل باشد، باید آنرا تایید نمود و جائی‌که، ایدئولوژی و اعتقادات ارتجاعی یهودی ستیز دارند، باید دست به افشاگری زد و آنرا به باد انتقاد گرفت و جائی که علیه منافع خلق موضع می‌گیرند، به معامله‌گری با نیروهای ارتجاعی منطقه می‌پردازند و دسیسه‌چینی در کشورهای دیگر منطقه برای سرکوب خلق‌های کشورهای منطقه می‌کنند، باید علیه آن به مبارزه پرداخت.

یکی از اساسات انترناسیونالیزم پرولتری حمایت و پشتیبانی از مقاومت‌ها و مبارزات ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی خلق های جهان است و باید سعی و تلاش صورت گیرد که با نیروهای مبارز غیر مارکسیست لنینیست مائوئیست سایر کشورها که علیه امپریالیزم و ارتجاع مبارزه می‌کنند، روابط متقابلا نزدیک و اصولی و مفید ایجاد نمود.

به یقین کامل باید گفت، بدون اتکاء به مبارزات توده‌یی، بدون اتکاء به بلند بردن سطح آگاهی و سازمان دهی آن برای اتحاد طبقۀ کارگر و توده‌های ستم‌دیده و زحمتکش فلسطینی، عرب و یهودی و بدون برپائی یک مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی علیه امپریالیزم، ارتجاع و دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل، نمی‌توان شاهد شگوفایی جمهوری دموکراتیک نوین و پیشروی آن به سوی سوسیالیزم بود.

بر اساس همین خط و مشی انقلابی مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی است که خود را مکلف میدانیم به دفاع قاطعانه از مقاومت خلق فلسطین علیه دولت اشغالگر صهیونیست اسرائیل بپردازیم و حملات ددمنشانه، اشغالگرانۀ و تجاوزکارانۀ اسرائیل را که باعث تلفات هنگفت جانی و مالی توده‌های فلسطینی گردیده، به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده و آنرا محکوم نماییم.

از مبارزات خلق ستم‌دیدۀ فلسطین در برابر مظالم امپریالیزم و تجاوزات صهیونیست‌های اشغالگر اسرائیلی دفاع می‌کنیم!

ما در پهلوی مارکسیست لنینیست مائوئیست‌های سایر کشورها، از نیروهای ملی  انقلابی و دموکرات‌های کشورهای تحت سلطه حمایت می‌نماییم!

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

۲۴ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی

۱۴ می ۲۰۲۱ میلادی

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com