بیانیۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست هند(مائوئیست):

اطلاعیه اعلامیه ها پیام ها خانه

فراخواندن فوری ارتش هند، که با جامه مبدل علیه مردم هند صف بندی نموده اند!
درخواست به رفقای انقلابی، چپ‌گراها، روشن‌فکران دموکراتیک مترقی، ملی‌گراها و میهن پرستان.

  • ترجمه و برگردان: کمیتۀ روابط بین‌المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
    8 اپریل 2021 – 19حمل 1400

هم‌رزمان و رفقای عزیز،

همۀ شما بخوبی اگاهی دارید که طی 5 دهه گذشته، ما در حال ایجاد یک جنبش انقلابی هستیم.  این جنبش انقلابی که توسط حزب ما رهبری میگردد برای طبقات حاکم  غیرقابل تحمل ودرحال تقابل می‌باشد. جنبش انقلابی  به مانع بزرگی علیه غارت آن‌ها تبدیل شده است.

آن‌ها دریافتند که بدون از سر راه برداشتن این “مانع” نمی‌توانند از باتلاق ِ بحران بیرون آیند. از این‌رو، در سال 2005م اعلام نمودند که افراط گرایی جناح چپ (منظورحزب ما است) بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی کشور [هند] است.

آن‌ها بطور سریع برای نابود کردن حزب ما و  جنبش انقلابی هندوستان به پیش می‌روند. بدین‌‌جهت، ارتش هند را با جامه مبدل در مناطق جنبش انقلابی ما مستقر کرده اند. و جدا ازین،  تصویب اعمال اختیارات ویژه نیروهای مسلح (AFSPA)1 [هند] نیز در حال عملی شدن است.

همۀ شما مشاهده نموده اید که (AFSPA)چگونه زندگی کشمیری‌ها و مردمان شمال شرقی‌هند را نابود کرده است. به زودی پاشنه‌های آهنی ارتش هند بصورت بی‌رحمانه مردم مناطق جنبش ما در هند مرکزی و شرقی را [نیز] پایمال خواهند نمود. این به هیچ عنوان و برای هیچ شهروند هندی قابل قبول نیست. این کاملا خلاف قانون اساسی است.

[رفقا] ما ازهمۀ شما قویا تقاضا می‌نماییم که هر لحظه درخواست فراخواندن ارتش هند را نموده و با پیشرفت آن، با شدت مخالفت و مقابله نمایید. دولت هند از آن‌جای که افراط‌ ‌گرایی چپ گرا (که حزب ما است) را به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی کشور[هند] اعلام کرد درنتیجه بطور متواتر و دوامدارم دست به نبرد سرکوب‌گرانۀ  علیه حزب ما، جنبش انقلابی و توده‌های انقلابی زد.

همه شما بخوبی آگاه هستید، که بین سال‌های 2005 و 2009م چگونه ملیشه‌های سفید، سالوا جودوم و سندرا، تحت حمایت دولت‌های ایالتی و مرکزی، سازمان یافت و در بین توده‌های مردم رخنه کرد و فضای وحشت را در ساحات جنبش بوجود اورد. و ما نیز برای شکست تلاش‌های آنها متحد بودیم. بعداً، دشمن از اواسط سال 2009م، به هدف سرکوب جنبش سراسری هند، عملیات اعلان نشده شکار سبز را آغاز کرد. هنگامی که این مورد نیز توسط ما به چالش کشیده شد، در اواسط سال 2017م دولت هند آن‌را بازنگری کرد، و از ماه می همان سال عملیات چند جانبه تعین شده 5 ساله سما دهان(SAMADHAN)2را پیش میبرد.

ما طی سه ونیم سال گذشته با این عملیات روبرو هستیم. اکنون که مدت زمان SAMADHAN در شرف پایان می‌باشد، بلاک شمال دوباره مضطرب گشته است. بنابرین، از دسامبر 2019م، آن‌ها طرح جدیدی را به نام پراهار “Prahaar” ارائه دادند. و به عنوان بخشی ازاین، ازماه نوامبر 2020م  عملیات پراهار شدت گرفته است.  جنبش انقلابی و ارتش چریکی آزادی بخش (PLGA)3، تحت رهبری حزب ما، پاسخی مناسبی را به آن‌ها داده است، ولی برخی از اقدامات مانند نزدیك شدن به روستای میناپا در 21 مارچ 2020، به رهبری ارتش چریکی آزادی بخش، آن‌ها را واقعاً آشفته وبه حراس انداخته است. در نتیجه ، به هدف نابود کردن جنبش انقلابی هند درماه 15 اکتبر سال 2020 م، مشاور امنیت ملی (داخلی)، ویجی کومار جلسه ای از مقامات ارشد پلیس پنج ایالت، شبه نظامی، ایالتی و آژانس‌های اطلاعاتی مرکزی را از طریق کنفرانس ویدیویی انجام داد و یک برنامه حمله فیصله کن جدید را اعلام کرد، که از نوامبر 2020 تا ژوئن 2021، از تاکتیک‌های 10 نقطه ای بر اساس خطوط عملیات نظامی اجرا می‌شود.

در واقع ، قبل از اعلام این طرح، پلیس کشته شدن 4 جوان ارتش را در کمین روستای میناپا در 21 مارچ 2020، توسط ارتش چریکی آزادی بخش ، تأیید کرده بود. باوجودی‌که آنها به عنوان DRG [نوع استراتیژی دموکراسی، حقوق بشر و حکومت] در این مبارزات شرکت کرده بودند، واضح و روشن است که طبقات حاکم هند در حال استتار و گسترش ارتش هند هستند و جنگ‌های خود را علیه مردم هند انجام می‌دهند. ارتشی که قرار است به‌صورت محتاطانه و پنهانی به‌عنوانDRG مبدل شود و با مهاجمان خارجی، و علیه غیرنظامیان کشور و همین‌طور علیه ساکنان بومی این کشور، به جنگ بپردازد.

ما از شما می‌خواهیم که این امر را شدیداً محکوم کرده و جنبشی را در سطوح مختلف به منظور فراخواندن واپس ارتش ایجاد کنید. ما از سال 2014م با حملات مرگ‌بار نیروهای حاکم هندوتوا 4 روبرو هستیم وهمچنان افراد نیک و خیرخواهانی مانند گائوری لانکش و گوویند پانسر را نیز از دست داده‌ایم. در حال حاضر بسیاری از دوستان حتی در زمان شیوع بیماری کرونا در بیشتر از زندانهای کشور درحال پژمردن و ضعیف شدن هستند.

آن‌ها پیشنهادات دادگاه عالی خود برای آزادی زندانیان در زمینه کرونا را واگذار کرده و وثیقه‌های آن‌ها را رد کرده‌اند. در واقع، همۀ آنها افراد بی‌گناهی هستند که تنها گناه آنها ، مخالفت با سیاست‌های دیکتاتوری، مذهبی کور و قاتلانه فاشیست‌های هندوتوای برهمنی دولت می‌باشد. [بدون شک] چنین توطئه‌هایی برای پایان دادن به جنبش انقلابی هند انجام می‌شود. فاشیست حاکم هندوتوا برهمنی تلاش میکند تا صدای مخالفان و همه کسانی را که می‌جنگند خفه کند. آن‌ها کل کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده اند.

[این فاشیست‌های حاکم] دائماً در حال توطئه برای انحراف و تفرقه در جنبش‌های مردمی و ایجاد فضای رعب و وحشت هستند. چپ‌ها و دموکرات‌ها دشمنان همیشگی این فاشیست‌های هندوتوای برهمنی بوده اند. آن‌ها قول‌ها و حقوق مندرج در قانون اساسی کشمیری‌ها را نقض کرده اند. آرمان‌های تعیین سرنوشت مردم شمال شرق را پایمال کرده اند. قانون شهروندی اصلاحیه (CAA) را با خطوط مذهبی آورده اند. آن‌ها با هدف نابود كردن بخش كشاورزي، قوانين مزرعه را وضع كرده اند. و به‌نام روش جدید آموزش، سیاست‌های بی‌ربط هندوها را تشویق می‌کنند.

 آن‌ها هیچ گونه مخالفتی را درمقابله با سیاست‌های فاشیستی و نئولیبرالی هندوتوای برهمنی خود، توسط دهقانان، دانشجویان و کارگران تحمل نمی‌کنند. آن‌ها برای منحرف نمودن چنین جنبش ها، سعی می‌کنند تا یک‌دستی و هدف‌گیری خود را به بهترین شکل انجام دهند. آن‌ها به رهبران دموکرات چپی که حاضر به سازش نیستند حمله می‌کنند. باید با وحدت بیشتری در برابر این سیاست‌های نئولیبرال هندوتوا و ایده آن‌ها در مورد هند جدید با ایجاد جنبش‌های قوی مردمی مخالفت و مقابله کرد.

ابهي (Abhay)

سخنگوی کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست)

07 مارچ 2021

*توضیحات

  1. AFSPAتصویب‌نامۀ اختیارات ویژه نیروهای مسلح، 1958، قانونی از پارلمان هند است که به نیروهای مسلح هند اختیارات ویژه ای را برای حفظ نظم عمومی در “مناطق آشفته و نا آرام” داده است. (مترجم)
  2. SAMADHANیک استراتژی جدید علیه مائوئیست‌های هند است. این خبر توسط وزیر اتحادیه کشور هند (راجنات‌سینگ) در نشست بررسی افراط گرایی جناح چپ در 8 مه 2017 اعلام شد.

مولفه‌های این استراتژی به شرح زیر می‌باشد:

S رهبری هوشمند

A استراتژی تهاجمی

M انگیزه و آموزش

A هوش عملی

D مناطق کلیدی مبتنی بر داشبوردو شاخص‌های کلیدی عملکرد

H استفاده از تکنولوژی

Aبرنامه اقدام برای هر تئاتر

N عدم دسترسی به منابع مالی. (مترجم)

3. ارتش چریکی آزادی بخش (PLGA) شاخۀ مسلح حزب کمونیست هند (مائوئیست) است. سازمانی ممنوع در هند، که هدف آن سرنگونی دولت هند از طریق جنگ خلق طولانی مدت است. (مترجم)

4.هندوتوا (هندونی) شکل غالب ناسیونالیسم هندو در هند است. هندوتوا به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی توسط وینایاک دامودار ساوارکار در سال 1923 بیان شد. (مترجم)