پیام تسلیت ” مجمع کمونیست ‌ناروی- خدمت به خلق”

پیام ها

صدر موسس و رهبر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سن 68 سالگی، پس از سکتۀ قلبی درگذشت. در اطلاعیه 21 جون حزب اعلام می کند که : ” زندگی رفیق ضیاء به راستی در خدمت به انقلاب پرولتاریای جهانی بود ” و ” رفیق ضیاء، در مبارزات پرولتاریای بین المللی جاودانه خواهد بود! “

” مجمع کمونیست ناروی – خدمت به خلق ” در بیانیه‌ای به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، مورخ 30 جون، غم و اندوه خود را اعلام نمود.

ترجمه: کمیته روابط بین المللی
پرولتاریای تمام کشورها ،متحد شوید!
به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان :

رفقای عزیز !
به یاد و اندوه درگذشت رفیق ضیاء، ” مجمع کمونیست ناروی- خدمت به خلق” به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رهبران، رزمندگان، پرولتاریا و توده‌های که تحت رهبری شما می رزمند، درود می فرستد.
صدر موسس حزب شما، طلایه دار پرولتاریای افغانستان و توده‌های محبوب قهرمان آن کشور، از اثر سکتۀ قلبی به سن 68 سالگی درگذشت، ما میدانیم که قلب او همیش برای انقلاب و برای پرولتاریا می‌تپید. ضربان قلب همواره در مبارزات حزب و در مبارزات انقلاب پرولتاریای جهانی خواهد تپید.او زندگی خود را وقف انقلاب، حزب، پرولتاریا ومبارزات توده‌ای، دموکراسی نوین، سوسیالیزم ، و کمونیزم درخشان نمود. زندگی و کار وی باعث تغییر در و روابط همیشگی این جهان گردید. رفیق ضیاء، جاودانه است!
کمونیست‌ها و انقلابیون ناروی درودهای صمیمانه‌ شان را به خلق زحمتکش افغانستان می‌فرستند. دولت کهنۀ امپریالیستی ناروی، برای چندین دهه، در اشغال ومداخله یانکی‌ها در افغانستان اشتراک نموده اند. ما امپریالیست‌ها را تقبیح می‌کنیم و به مقاومت درود می‌فرستیم.
در شرایط اشغال، مبارزین قهرمان خلق افغانستان علیه امپریالیزم قیام کرده اند. ما نیک می‌دانیم که این مقدمه جنگ با شکوه خلق در افغانستان است، جنگ توده‌های که تحت رهبری حزب کمونیست، تحت درفش مائوئیزم، انجام می‌شود. ما می‌دانیم که رفیق ضیاء در صفوف جاودان جانباختگان جنبش بین‌المللی کمونیستی رژه خواهد رفت.


زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم – عمدتا مائوئیزم
به پیش در راه جنگ خلق !
افتخار و شکوه ابدی به رفیق ضیاء !
با درودهای رفیقانه،
از طرف:
مجمع کمونیست ناروی- خدمت به خلق”
رهبری مرکزی
30 جون 2020