پیام ها۱

 پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت رفیق ق.س‌.م

  • رفقای محترم!
    خبر درگذشت رفیق (ق.س.م) ما را به‌شدت تکان داد و اندوهگین ساخت. ما درگذشت این رفیق همیشه‌در‌سنگر را برای ‌تمام اعضای حزب، هوداران آن و جنبش مائوسستی کشور و جهان و همچنان اعضای خانواده این رفیق از دست‌رفته تسلیت می‌گوییم. از این رو عمیقاً با شما احساس همدردی و غم‌شریکی می‌کنیم. ادامه…

  • با خبر درگذشت رفیق و همرزم انقلابیون (ق.س.م)، اعضای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) در یک گردهمایی اضطراری تأثرات عمیق خود را ابراز داشتند و اشاره بر اینکه چون از آوان تأسیس سازمان جوانان انقلابی و درگذشت انسان‌های رزمنده و انقلابی، هیچ‌گونه آثاری به‌دسترس ما باقی نیست و یا هم اگر باقی‌است خیلی کم و غبارآلود است، ولی با درگذشت این رفیق فعال و رزمنده، نیروهای آزادیخش‌‌ـ‌ملی و انقلابی، بل‌الخاصه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سعی ورزند تا داشته‌های تئوریک و نظرات انقلابی این رفیق و آن‌هائی که پس از آن در می‌گذرند، قبل از وفاتشان به‌دست داشته باشند تا باشد که در آینده با تأکید به‌اعمال انقلابی آن‌ها و تکیه بر اسناد به‌جاگذاشتۀشان در راه ادامه و گسترش نیروی جوان ما کمکی باشد و جلایش این دُرهای گرانبها مثال زندۀ در راه تحرک بیشتر تبلیغاتی و انقلابیون جوان ما گردد. ادامه…

پیام تسلیتی به‌ مناسبت در‌گذشت رفیق عزیز آذر درخشان

شنیدن خبر درگذشت رفیق عزیز آذر «درخشان» (مهری علی‌ملایری) برای ما تکان‌دهنده و شوکه‌آور ‌است. رفیق‌آذر «درخشان» دانشمند متبحر، کمونیست واقعی و رزمندهٔ پیگیر، پر‌تلاش، سخت‌کوش، با‌شهامت، متین و غیور بود که عمرش را شجاعانه در مبارزه برای تحقق آرمان‌های والای کمونیسم، سپری نمود.
مبارزات وسیع، عمیق و همه‌جانبه رفیق آذر را در کارزار‌های مبارزاتی مجرب و آبدیده کرد و به الگو و رهنمای نیرو‌های مبارز و انقلابی تبدیل نمود.
رفیق آذر سخنگو، سخنور و نویسندهٔ توانا بود. ویژ‌گی‌های خاص و منحصر به فردش او را در عرصهٔ ملی و بین‌المللی مشهور و محبوب نیروهای انقلابی و آزادیخواه ایران، افغانستان و سراسر جهان نمود.
رفیق‌آذر سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) را با اعتقاد راسخ به انترناسیونالیزم پرولتری با یاری دیگر کادرهای انقلابی بنیاد نهاد و در پیشبرد اهداف آن از دل‌و‌جان مبارزه کرد.
شجاعت، قاطعیت، استقامت و پایداری رفیق را در مبارزه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و خرافات و اجحافات مردسالارانهٔ حاکم بر جامعه به رزمندهٔ آبدیده خصوصاً در جنبش زنان تبدیل نمود و باعث استحکام و نیرومندی سازمان هشت مارس شد.
سرسختی انقلابی و رزمندگی رفیق عزیز آذر «درخشان» در جریان یازده سالی که با بیماری سخت و طاقت‌فرسای سرطان دست به گریبان بود، مشخص‌تر و واضح‌تر گردید. او در این سال‌ها با قلم‌ برا و زبان توانایش با جنبش انقلابی زنان علیه دشمنان رنگارنگ کمونیسم انقلابی مقابله نمود و مبارزاتش را بیشتر از پیش با تحمل و مقاومت انقلابی تداوم بخشید.
ما تأسف و تأثر عمیق خود را به مناسبت درگذشت این رفیق گرانقدر از صمیم قلب برای هیأت رهبری و رفقای حزب کمونیست ایران (م‌ل‌م)، رفقای سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)، جنبش کمونیستی بین‌المللی، اعضای خانواده و همهٔ یاران و دوستان این رفیق عزیز، ابراز می‌کنیم و در‌گذشت‌ او را برای‌تان صمیمانه تسلیت می‌گوییم.
امیدواریم که اندوه از دست‌دادن این رفیق عزیز را برای تحقق اهداف والای این رفیق به مبارزه تبدیل نماییم.


هواداران «حزب کمونیست (مائویست) افغانستان» در اروپا

پیام تسلیت
در گذشت آذر درخشان مبارز کمونیست، فعال جنبش زنان و از بنیان گذاران سازمان زنان 8 مارس( ایران – افغانستان) را با همه افراد خانواده، دوستان، آشنایان و رفقای وی در حزب کمونیست ایران( م- ل- م) و سازمان زنان 8 مارس( ایران – افغانستان) عمیقا تسلیت میگویم و با غم و اندوه، خود را در فقدان این رفیق مبارز همدرد میدانیم یادش گرامی باد

هواداران حزب کمونیست( مائوئیست ) افغانستان واحد کانادا