برگذاری مؤفقیت‌آمیز سومین پلنوم  سومین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

سومين پلنوم دور سوم  كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. سومین پلنوم دور سوم کمیته مرکزی در حالی برگزار گردید که متاسفانه در جریان یک سال رفیق سلیم (عضو اصلی کمیته مرکزی) و رفیق فرهاد ( عضو کمیته منطقوی ) بدرود حیات گفته اند و قبلا اطلاعیه درگذشت شان به نشر رسیده است. ضمنا رفیق ص در دیار غربت و بر بستر مریضی افتاده و در جلسه شرکت کرده نتوانست، اما خلاصه گزارشات خویش را بعنوان مسئول واحد … ارسال داشته است و پلنوم را مورد تائید قرار داده است. بناءً ‌می‌توان گفت که رفیق ص در جلسه حضور سیاسی دارد و از طرف دیگر رفیق ج عضو علی البدل کمیته مرکزی نظر به مشکلاتی که داشت پس از تصمیم‌گیری نهایی دفتر سیاسی به خارج کشور سفر نمود، با آن هم نصاب پلنوم تکمیل بود  و پلنوم سوم دور سوم کمیته مرکزی  با اکثریت قریب به اتفاق برگزار گردید.      دریافت فایل بصورت مستقیم P3-D3–WS-Fدریافت
ادامۀ مطلب

برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی باید به طور پی‌گیر و همه جانبه مبارزه نمود

دریافت فایل فایل انگلیسی بعد از سر بیرون نمودن انحرافات و عمل‌کردهای انحلال طلبانه و تسلیم طلبانه در حزب کمونیست پیرو و رویزیونیزم پاراچندا در حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در حزب کمونیست انقلابی امریکا کارکردها و عمل‌کردهای کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی فروکش نمود تا بالاخره این کمیته توسط رویزیونیست‌های حزب کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان که بر کمیته مسلط بودند، منحل گردید. از آن زمان به بعد احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان علیه این رویزیونیزم جدید به مبارزه بر خاستند. و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خویش را علیه این رویزیونیزم جدید به طور پی‌گیر، درست و اصولی هم در درون کشور خود و هم در سطح بین المللی به پیش بردند. مبارزات احزاب و سازمان‌های مائوئیست منجر به آن شد که نه تنها رویزیونیزم جدید “سنتزهای نوین” آواکیان نتوانست جای پایی در میان احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان باز کند، بل‌که از جنبش مائوئیستی جهان کاملاً بیرون انداخته شد و وسیعاً منزوی گردید. احزاب و سازمان‌های مائوئیست جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان برای تجمع جدید دادامۀ مطلب

برنامه و اساسنامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مصوبه “کنگره وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) افغانستان” اول می ۲۰۰۴ ( یازده ثور ۱۳۸۳ )

  برنامه و اساسنامه حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان محصولي از مبارزات طولاني جنبش كمونيستي بين المللي و ثمره بزرگ مبارزات جنبش كمونيستي كشور و دستاورد جانفشاني هاي شهداي اين جنبش است. در شرايطي كه امپرياليست ها گرد باد شوم تهاجم و تجاوز عليه خلق ها و پرولتارياي جهان به راه انداخته و افغانستان را به يكي از مراكز اين گرد باد تبديل كرده اند، آغاز و پيشرفت پروسه وحدت جنبش كمونيستي ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي افغانستان، تدوير كنگره وحدت و تاُمين وحدت اين جنبش در يك حزب كمونيست واحد، كه برنامه و اساسنامه حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان تبلور برجسته آن است، يك ضد حمله كمونيستي اصولي شجاعانه و مناسب به شمار مي رود.    اينك به روشني پيدا است كه شعله ي بر افروخته شده توسط پيشروان ما و در پيشاپيش آنها رفيق شهيد اكرم ياري، نه تنها در زير ” خاكستر جاويد ” مدفون نگرديده است، بلكه با گذار از پيچ و خم هاي فراوان، عليرغم تحمل بزدلي ها، انحرافات، خيانت ها و ارتداد بسياري از رفقاي نيمه راه و دشمن شاد و وارد آمدن صدمات و ضربات بيشماري بر پيكر آن، فروزان تر از پيش بر افروخته و مشتعل است و مي رود تا بر خرمن هستي دشمنان آتش افگند، آتش بزرگ، آتش عظيم.     برنامه و اساسنامه حزب كمونيست ( مائادامۀ مطلب