روز جهانی زن، زنجیرها را بگسلیم !

خشم زنان را بمثابۀ نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازیم! دریافت فایل ورد کلیک کنید دریافت فایل PDFکلیک کنید بار دیگر هشتم مارچ روز جهانی زن فرا رسید. ما این روز را درحالی برگذار می‌کنیم که دو سال و هفت ماه از عمر امارت اسلامی طالبان می‌گذرد، در این مدت، ابعاد ستم بر زنان گسترده تر گردیده و زنان از اکثریت حقوق خویش محروم شده اند. امپریالیزم اشغال‌گر امریکا حسب لزوم دید منافع خود در ۲۴ اسد 1400 خورشیدی (15 آگست 2021 میلادی) با حضور بالفعل و بالقوۀ  5800 نیروی نظامی خویش در میدان هوائی کابل، قدرت سیاسی را به طالبان تسلیم نمود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان  محدودیت بیش از حد بر زنان تحمیل گردید، در گام نخست مکاتب و به تعقیب آن دانشگاه‌ها (پوهنتون‌ها) به روی زنان مسدود گردید و زنان از حق تحصیل محروم شدند. بعد از گذشت یک سال طالبان به فکر خانه نشین نمودن زنان شده و حق کار را از آنها سلب نمودند، و حمام ها را نیز به روی شان بستند. زنان سلحشور افغانستان در مقابل این تهدیدات و قیودات تسلیم نگردیدند و دست به اعتراض زدند، این اعتراضات با سرکوب شدید و ظالمانۀ امارت اسلامی و مرد سالارانۀ نئو قرون وسطایی توسط نیروی انتظامی جاهل طالبانی به راه افتاد و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دادند، طالبان با آزار و اذادامۀ مطلب