برگذاری مؤفقیت‌آمیز سومین پلنوم  سومین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

سومين پلنوم دور سوم  كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. سومین پلنوم دور سوم کمیته مرکزی در حالی برگزار گردید که متاسفانه در جریان یک سال رفیق سلیم (عضو اصلی کمیته مرکزی) و رفیق فرهاد ( عضو کمیته منطقوی ) بدرود حیات گفته اند و قبلا اطلاعیه درگذشت شان به نشر رسیده است. ضمنا رفیق ص در دیار غربت و بر بستر مریضی افتاده و در جلسه شرکت کرده نتوانست، اما خلاصه گزارشات خویش را بعنوان مسئول واحد … ارسال داشته است و پلنوم را مورد تائید قرار داده است. بناءً ‌می‌توان گفت که رفیق ص در جلسه حضور سیاسی دارد و از طرف دیگر رفیق ج عضو علی البدل کمیته مرکزی نظر به مشکلاتی که داشت پس از تصمیم‌گیری نهایی دفتر سیاسی به خارج کشور سفر نمود، با آن هم نصاب پلنوم تکمیل بود  و پلنوم سوم دور سوم کمیته مرکزی  با اکثریت قریب به اتفاق برگزار گردید.      دریافت فایل بصورت مستقیم P3-D3–WS-Fدریافت
ادامۀ مطلب

برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی باید به طور پی‌گیر و همه جانبه مبارزه نمود

دریافت فایل فایل انگلیسی بعد از سر بیرون نمودن انحرافات و عمل‌کردهای انحلال طلبانه و تسلیم طلبانه در حزب کمونیست پیرو و رویزیونیزم پاراچندا در حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در حزب کمونیست انقلابی امریکا کارکردها و عمل‌کردهای کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی فروکش نمود تا بالاخره این کمیته توسط رویزیونیست‌های حزب کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان که بر کمیته مسلط بودند، منحل گردید. از آن زمان به بعد احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان علیه این رویزیونیزم جدید به مبارزه بر خاستند. و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خویش را علیه این رویزیونیزم جدید به طور پی‌گیر، درست و اصولی هم در درون کشور خود و هم در سطح بین المللی به پیش بردند. مبارزات احزاب و سازمان‌های مائوئیست منجر به آن شد که نه تنها رویزیونیزم جدید “سنتزهای نوین” آواکیان نتوانست جای پایی در میان احزاب و سازمان‌های مائوئیست کشورهای مختلف جهان باز کند، بل‌که از جنبش مائوئیستی جهان کاملاً بیرون انداخته شد و وسیعاً منزوی گردید. احزاب و سازمان‌های مائوئیست جهان به شمول حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان برای تجمع جدید دادامۀ مطلب

بیانیه حزب کمونیست هند (مائوئیست)

بخش اول وضعیت کنونی بین المللی، داخلی – وظایف ما تاریخ نشر: 19 – آگست – 2023 م. ترجمه:  کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نظام سرمایه داری- امپریالیستی از سال 2008 میلادی در سراسر جهان در بحران اقتصادی است. تشدید بحران عمومی در حال ایجاد تغییرات بزرگ در سیاست جهانی است. ایالات متحده از اواسط دهه 1970 از نظر استراتژیک ضعیف شده و موقعیت خود را بعنوان ابرقدرت، در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم از دست داده است. دانلود فایل PDF فایل انگلیسی CPI(M)-Statment_Part#1_19aug23-PERدریافت
ادامۀ مطلب

به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان  و بازی‌های پشت پردۀ اشغال‌گران امریکایی

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD نشـــر مجـــدد برگرفته از آرشیو نشرات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عناوین مندرج اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و بازی های پشت پردۀ اشغال‌گران امریکایی: قسمت اول. قسمت دوم: روابط امریکا با طالبان. قسمت سوم: روابط پاکستان با طالبان. قسمت چهارم: روابط روسیه با طالبان. قسمت پنجم: روابط چین با طالبان. قسمت آخر( ششم ): روابط ایران با طالبان. اعلامیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد سقوط و فروپاشی رژیم پوشالی و وظایف عاجل مبارزاتی ما اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا در ظرف بیست سال یک تریلیون دالر امریکایی برای بازسازی ارتش پوشالی هزینه نمود، اما این ارتش پوشالی بطور ناگهانی و سریع از هم فروپاشید. سقوط شگفت انگیز رژیم پوشالی جهانیان را متحیر ساخت. برای فروپاشی سریع رژیم پوشالی کشورهای منطقه و بخصوص امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین نیز نقش داشتند. با آن هم اشغال‌گران امریکایی با پیاده نمودن هفت هزار نیروی تازه نفس به افغانستان می خواهد تا رژیم طالبانی را حسب منافع خود سازمان‌دادامۀ مطلب

پیوست به گذشته : – به زیر بیرق دروغین – بخش دوم

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD Nq-Taghir2-chkدریافت تروریست کیست؟ از نظر نویسندگان “هفته نامه تغییر” تروریست کسی است که مقداری مواد منفجره را به جان خود بسته و در یک محل انتحار نماید! در حالی که ریشه تروریزم از فاشیزم آب می‌خورد. زیرا فاشیزم نظام دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور آشکارا است. همان طوری که فاشیزم محصول امپریالیزم و حربه انحصارها است به همان اندازه تروریزم نیز محصول امپریالیزم و حربه انحصارها می‌باشد. متاسفانه که نویسندگان ” هفته نامه تغییر ”  به هیچ وجه این مطلب را درک نکرده و فکر می‌کنند که تروریزم زاده بینش بنیادگرایی است، و امپریالیزم در مقابل آن قرار دارد. به این بحث ” هفته نامه تغییر ” توجه نمائید: « ضرورت مبارزه با تروریزم به صورت مشخص زادۀ چارچوب فکری طبقه حاکمۀ آمریکا به واقعیت است، که حدود آزادی آن‌ها نیز محدود می‌سازد.» (صفحه چهارم سند ویژه)   « همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، رشد بنیادگرایی (یا به تعبیر امپریالیست‌ها رشد تروریزم) بخصوص بعد از حمله 11 سپتامبر ، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند کرد و پاسخ صریح و مستقیم به آن اشغال افغانستان توسط امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود و به دنبال آادامۀ مطلب