به زیر بیرق دروغین

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD “هفته نامه تغییر” شماره ویژه ( شنبه 2 ثور 1402) تحت عنوان ” سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان ” منتشر نموده است. در یادداشت این سند چنین ذکر گردیده است: « این سند در یازده صفحه توسط رفیق یاسر کارگر رهبر ” جنبش حرکت برای تغییر” در تاریخ 15/12/1401 نوشته شده است و کمیته علمی “جنبش حرکت برای تغییر” آن را در تاریخ 26/01/1402تائید و به دسترس تمام نیروهای انقلابی افغانستان قرار می‌دهد.» طرحی که توسط “رهبر ” ” جنبش حرکت برای تغییر” به میان کشیده شده، مانند مقالات دو شماره قبلی (شماره اول ـ شنبه 19 حمل 1402 و شماره دوم 26 حمل 1402) و شماره های بعدی، عقایدی را پیش می‌کشد که این عقاید شالودۀ یک گرایش کاملاً رویزیونیستی و بورژوائی را در افکار عامه و به خصوص افکار نسل جوان افغانستان دیکته می‌نماید. در حقیقت ما نه با مقالات بل‌که با یک مشی رویزیونیستی رو به رو هستیم. هر کس این مقالات را به‌خواند و د باره محتوای آن بیاندیشد، دقیقاً درک می‌کند که این مشی هیچ وجه مشترکی با کمونیزم (مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم) و حتی دموکراتیک نوین ندارد، بل‌که با فرم مناسب‌تر یک مانیفیست رویزیونیستی ـ ریفرمیستی بیان می‌گردد. هرگاه خواننده به محتوای “سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان” و اسناد شماره اادامۀ مطلب

شعله جاوید – شماره 14 – دوره پنجم – جوزای 1402 (جون2023)

برای دریافت مستقیم فایل کلیک کنید! خوانندگان نهایت عزیز:این شماره از شعله جاوید به مسائل بین‌المللی اختصاص یافته است که شامل اعلامیه مشترک احزاب و سازمان‌های م ل م در مورد اول می و هم‌‌چنان اوضاع و احوال منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. تحلیل اوضاع داخلی کشور و منطقه چون از گنجایش این شماره خارج بود، به شماره بعد محول گردید. ادامۀ مطلب