cmpa.io

سومین سالگرد وفات رفیق ضیاء گرامی باد !

دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF اول سرطان سال 1402 خورشیدی مصادف است با سومین سال روز در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان. رفیق ضیا یکی از بنیان‌گذاران و رهبر خردمند حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اول سرطان 1399 خورشیدی به عمر ۶۸ سالگی به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت. ما در همان زمان اعلان نمودیم که « درگذشت رفیق ضیاء برای حزب ما، پرولتاریا و مردم، ملیت‌های کشور ما، پرولتاریای بین‌المللی و خلق‌های انقلابی کشورهای منطقه و جهان و برای جنبش بین‌المللی کمونیستی جهان ضایعۀ جبران ناپذیر و غیر قابل سنجش است.» در مدت سه سالی که از مرگ نابهنگام رفیق ضیاء می‌گذرد، هنوز حزن و اندوه او از قلب ما بیرون نرفته است. همه مائوئیست‌ها افغانستان به خوبی آگاهند که رفیق ضیاء اولین شخصیتی است که افتخار تاریخی بنیان‌گذاری جنبش نوین کمونیستی (مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) را در نیمه دهه شصت خورشیدی از آن خود ساخت. رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیست در افغانستان است که در نیمه دهه شصت خورشیدی درفش مستقل پرولتاریا یعنی حزب کمونیست و جنبش کمونیستی را در افغانستان به اهتزاز در آورد. رفیق ضیاء با تحلیل داهیانه توانست که نکات ضعف و انحرافی مسلط بر “سازمان جوانان مترقی” را نشان دهد و از نادامۀ مطلب