cmpa.io

گرامی‌داشت از هفتم قوس

روز جان‌‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان تجدید میثاق به ادامه راه مائوئیستی آن‌هاست دریافت PDF دریافت WORD پنجاه‌وهفت سال قبل از امروز سازمان جوانان مترقی بر مبنای مشی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم (در آن وقت اندیشه مائوتسه‌دون) با پیش گامی رفیق اکرم یاری بنیان‌گذاری گردید. خط و مشی مبارزاتی “سازمان جوانان مترقی” یک خط و مشی مبارزاتی علمی ضد امپریالیستی، ضد سوسیال امپریالیستی و ضد ارتجاعی بود. “سازمان جوانان مترقی” در مبارزاتش به خوبی توانست که اهداف شوم امپریالیزم، سوسیال امپریالیزم و ارتجاع وابسته به آن‌ها را افشاء نماید. در این راستا “سازمان جوانان مترقی” علیه “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” (اعم از خلق و پرچم) به عنوان نماینده بورژوا کمپرادور ـ بیروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم مبارزاتش را به صورت درست و اصولی پیش برد و ماهیت حقیقی شان را به خوبی افشاء نمود. از آن جایی که “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” خصومت عمیقی نسبت به مائوئیست‌های افغانستان و جنبش دموکراتیک نوین  کشور داشت، بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی حملات سبعانه و ددمنشانه خود را علیه نیروهای مائوئیست و جنبش دموکراتیک نوین آغاز نموده و رفیق اکرم یاری بنیان‌گذار خط مائوئیستی و همادامۀ مطلب

cmpa.io

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست:

بیایید مبارزات انقلابی علیه تدارکات جنگ جهانی امپریالیستی را تکامل دهیم! دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF English File Spanish File همه کشورهای امپریالیستی اعلام می کنند که مدافع آزادی، دموکراسی و صلح جهانی هستند. همه آنها مدعی مبارزه علیه دیکتاتوری ها و تروریزم بین المللی هستند؛ اما در واقع آنها بدترین دیکتاتورهای تروریست در جهان می باشند. آنها در مورد صلح صحبت می کنند اما دیوانه وار برای یک جنگ جدید غارتگرانۀ جهانی آماده می شوند. آنها صنعت تسلیحات را تقویت می کنند. آنها زرادخانه‌های خود را افزایش می دهند. آنها ماشین های جنگی عظیم را عمدتاً به سمت اروپای شرقی بسیج می کنند. آنها از جنگ های طولانی مدت علیه مردم فلسطین، سوریه و یمن حمایت می کنند. آنها در تنگه تایوان، در شبه جزیره کره، در دریای چین شرقی، در مرز اوکراین و بلاروس، در مرز دریایی یونان و ترکیه، به آغاز جنگ های ارتجاعی جدید دامن می زنند. ناتو که توسط امپریالیزم یانکی فرماندهی می شود، در اوکراین از طریق رژیم دست نشانده کی یف، با ارتش مزدور، تسلیحات و فرماندهان نظامی خود، با قدرت نظامی امپریالیزم روسیه مقابله می کند. هر دو طرف بهانه های ساختگی برای استفاده از سلاح های هسته ای می سازند. تضادهای ذات البینی امپریالیستی تا آنجا تشدید شده، که جادامۀ مطلب

باز هم فریب و اغواگری  زیر نام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

دریافت PDF دریافت WORD سایت فاقد اعتبار شعله جاوید (www.sholajawid.org) ده روز پس از وفات رفیق سلیم به تاریخ 10 عقرب 1401 خورشیدی اعلامیه‌ای تحت عنوان « یاد رفیق سلیم، همیشه در دل‌های مان زنده است!» زیر نام به اصطلاح حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انتشار داده است. این پیام توطئه‌ای دیگری برای مخدوش نمودن چهره یکی دیگر از رهبران پرولتاریای افغانستان است. این سایت فاقد اعتبار همان طوری که برای مخدوش نمودن چهره رفیق ضیاء تلاش می‌ورزید به همان گونه تلاش دارد تا بعد از درگذشت هر رفیق از رهبران و بنیان گذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان چهره شان را مخدوش نماید، تا باشد به زعم خودشان انتقام اخراج زلاند از حزب و اخراج ملیار از کمیته مرکزی حزب را از رهبران دست اول حزب بگیرند. همان طوری که انحلال طلبان بعد از درگذشت رفیق ضیاء تلاش نمودند تا در قدم اول چهره رفیق ضیاء را وارونه جلوه دهند، اما رفقای هم رزم رفیق ضیاء جلو این توطئه را گرفتند و با دلایل منطقی مشخص ساختند که نویسندگان اعلامیه‌ها در سایت فاقد اعتبار شعله جاوید عبارت از انحلال طلبانی اند که در مسیر رویزیونیزم گام بر می‌دارند. این بحث رفقای ما بعد از دو سال بطور مشخص به کرسی نشست. انحلال طلبان دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء شماره تقلبی (27) شعلادامۀ مطلب

پیام درگذشت رفیق « اندریاس وویاتزوگلو »

دریافت PDF دریافت WORD درود سرخ به رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست) به حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) ! رفقای عزیز: با کمال تاسف اطلاع یافتیم که رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست ) پس از یک و نیم سال مبارزه با سرطان به تاریخ 18 اکتوبر 2022 میلادی به عمر 67 سالگی درگذشت. در یک قسمت از اطلاعیه حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) آمده است: « رفیق ما آندریاس در تمام زندگی خود ستیزه جو، مبارز و پیشتاز بوده است. او هرگز با محدودیت های تکامل حزب، مبارزات توده‌ای، جنبش سازش نکرد. او همیشه به دنبال شرایطی بود که این محدودیت ها را جابجا کند، تا پتانسیل مبارزاتی و انقلابی توده ها را گسترش دهد. صادق و پرشور، پیگیر و قاطع، توده ای و خستگی ناپذیر، دشمن روزمرگی و سرچشمه نشاط و نیرو بود، نیرویی انرژی بخش، منبع الهام برای همه بود. برای اعضا و رهبران حزب ما، برای اعضا و رهبران سازمان‌ها و حتی احزاب غیر پارلمانی چپ، که در برابر آن‌ها به عنوان رفیق عمل می‌کرد، اما در عین حال خواستار همکاری آن‌ها برای ایجاد نتایج مشخص برای جنبش و مبارزات توده‌ها بود. اینگونه بود که او قدردانی و احترام را دادامۀ مطلب

نام و خاطرات رفیق سلیم جاودان باد !

پیام تسلیت کمیته منطقوی 13 میزان، به مناسبت درگذشت رفیق سلیم دریافت PDF دریافت WORD این است نصیحتم به ابنای زمان باید که زخویشتن رهی بنهادن رفتیم و زما ماند یکی رسم نکو این راه و روش ادامه باید دادن به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ! با تاثر و تالم عمیق اطلاع یافتیم که رفیق سلیم یک تن از بنیان‌گذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و عضو اصلی کمیته مرکزی حزب ما در اثر مریضی حاد و جان کاهی که داشت بدرود حیات گفت. یادش گرامی باد. ضمن عرض تسلیت به تمامی رفقای کمیته مرکزی و اعضاء و هوادران حزب و خانواده محترم شان، خود را در غم و اندوه از دست دادن رفیق سلیم شریک می‌دانیم و امیدوایم که بتوانیم خط اصولی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را که توسط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و رهبران مان ترسیم گردیده به نحو احسن و شایسته به پیش ببریم و بتوانیم جای رفیق سلیم را پر کنیم. هرچند پرکردن جای رهبران کار سهل و ساده ای نیست اما سبک و روش رفیق سلیم در آموزش جوانان و پافشاری وی روی اصول مائوئیستی و همچنان شیوه و متد آموزش وی به ما این را می آموزد که مصمم تر از گذشته به پیش حرکت نماییم. پس از درگذشت رفیق سلیم، مسئولیت پیشبرد وظایف وی با ماست، با رفقاست، با تک تک اعضاء حزب کمونیست (مائوئیسادامۀ مطلب

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره (51) بمناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت PDF دریافت WORD از خبر درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بسیار متاثر گردیدیم. بدینوسیله باتاثر و تالم عمیق درگذشت رفیق وفادار حزب را به دفتر سیاسی، کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران و همچنان به خانواده محترم شان تسلیت عرض میداریم. یقین کامل داریم که راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی ما ادامه خواهد داشت و درین راه تنها نخواهیم بود. راهی که تحقق مسائل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را در پی دارد. راهی که اصولیت پرولتری و انترناسیونالیزم پرولتری را به عهده دارد. راهی که خطوط اساسی و ایدئولوژیک – سیاسی را مطابق مشی سیاسی کوتاه مدت و طویل مدت برای جامعه ای عاری از ستم و استثمار و طبقات به همراه دارد. این راهی است که رفیق سلیم با تمام شجاعت، متانت، بردباری درفش رزمنده آنرا بر دوش خود حمل کرد و با وجود مریضی های جانکاه خود یک لحظه از یاد آن غافل نماند. امیدواریم که بتوانیم در آینده نه چندان دور، جای خالی رفیق سلیم را پر نماییم و درفش رزمنده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که درفش وحدت دهنده تمامی مائوئیست های کشور است را در کوه پایه های کشور عزیزمان به اهتزاز درآوریم تا باشد مسیری که توسط رهبران ما ترسیم گردید و خط ایدئولوژیک سیاسی آن طرح شده است، با همت والای ادامۀ مطلب

د استاد سلیم د مړینې په مناسبت د تسلیت پیغام

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD خپل 57 کالو غښتلی ملګری جناب سرمعلم صاحب د وفات خبر په اوریدو سره قلبآ سخت غمګین شوم ، ځکه چه پدی روان حساس وخت کی، د افغانستان دموکراتیک جنبش په سترو ضایعاتو باندی یوه بله غمناکه ضایعه هم علاوه شوه. په رښتیا ؛ چه دا یو منل شوی اصل دی چه مرګ یو مطلق امر دی. هرڅوک او هر شی حتمآ د ژوند او مرګ پړا ؤنه  سرته رسوی. بی انتها حقیقت  دادی چه د مرگ او ژوند مسئله د انسان ذهن او ارادی څخه خارج موضوع ده. خو سره له دی د علمی فلسفی مطابق عمل لرونکو لپاره کوم چه د وطن دحریم دفاع  او ټولنی د مظلومانو دحق او حقوقو دلاسته راوړو لپاره واقعآ مبارزه کوی د اوږد عمر ارزو، کومه بی مفهومه خبره نده بلکه دهغوی انسانی، اجتماعی او ملی ارزښتونو یادونه او در ناوی په معنی ده. په هرحال؛ تا سو ټولو،  دجناب مرحوم سرمعلم صاحب دکورنی اعضاء او ملګروته تسلیت وړاندی کوم. او هیله مندیم  چه هغه لپاره چه  د علمی ایدیالوژی په بنیاد، بشر بی توپیره  اجتماعی پړاوته پری رسیږی او اروا ښاد سرمعلم صاحب پورته یاد 57 کالو په موده او تر مړینی لحظی پوری مونږ سره پری روان ؤ په کامل ایمان او متانت سره تعقیب کړو، تر څو چه د حساب ورکړی په ورځ د دموکراتیک جنبش، دوطن  رښتنی ملی قربانیانو او تاریخ ته پړ نشو. داادامۀ مطلب

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست هند (مائوئیست)

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD حزب کمونیست هند (مائوئیست) کمیته مرکزی  بیانیه مطبوعاتی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ درگذشت رفیق سلیم به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت باد ! کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) درگذشت رفیق سلیم، عضو اصلی کمیته مرکزی آن حزب را با تاثر عمیق به کمونیست‌ها و کادرهای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می گوید. کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) خود را در غم و اندوه از دست دادن این رفیق با خانواده و خویشاوندان شان شریک می‌داند. درگذشت رفیق سلیم ضایعه دیگری برای جنبش جهانی کمونیستی است. او با تجربه طولانی خود به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رهبران جنبش دموکراتیک نوین و یکی از بنیان‌گذاران “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاتن کار کرده است. با وجود بیماری مزمن، او برای تقویت جنبش کمونیستی (مائوئیستی) در افغانستان و حمایت از مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم تلاش نموده است. او به هماهنگی احزاب کمونیست در جهان نیز یاری رسانیده است. بیایید در یاد و خاطره رفیق سلیم تعهد کنیم که آرمان های او را ادامه دهیم و همبستگی بین المللی را تقویت نماییم. بیایید برای ریشه کن کردن امپریالیزم از روی زمین و استقرار کمونیزم در سراسر جهادامۀ مطلب

ترجمه اطلاعیه درگذشت رفیق سلیم به زبان ترکی از رفقای حزب کمونیست ترکیه ( مارکسیست – لنینیست)

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu 27 Ekim 2022 editor1 ENTERNASYONAL, HABER Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu için yorumlar kapalı Salim Yoldaşın Ölümünün Duyurusu Afganistan Komünist (Maoist) Partisi Merkez Komitesi asil üyesi Salim yoldaşın bugün, 23 Ekim 2022 Pazar günü vefat ettiğini ve ebedi uykuya daldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Salim yoldaş, en eski yeni demokratik hareketlerden ve “Afganistan’ın Kurtarılması için Mücadele Örgütü”nün kurucularından biri olup, Marksizm-Leninizm-Mao Düşüncesi ve ardından Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkeli çizgisinde aktif savaşçılardan biriydi. Afganistan’da 27 Nisan 1978’de yapılan darbeden sonra Halk Band’ı ve Bayrak (Afganistan Halk Demokratik Partisi) ve onların sosyal-emperyalist destekçilerine karşı çetin bir mücadele yürüttü.Salim Yoldaş, 1978 yılında istihbarat teşkilatı “KHAD” tarafından siyasi faaliyetleri sırasında tutuklandı ve uzun süre işkence altında kaldı. Her türlü işkenceden sonra mağlup düşman, göstermelik mahkemesinde onu on yıl hapse mahkûm etti. Salim yoldaş hapishanede de siyasi faaliyetlerini durdurmadı ve aktif olarak yoldaşlarını örgütleyerek hapishane içinde örgütsel ve siyasi faaliyetlere başladı. Salim yoldaş on yılını hapishanede geçirdikten sonra serbest bırakıldı. Salim yoldaş özgürlüğüne kavuştuktan sonra da yoldaşlarıyla birlikte mücadelesine devam etti. Afganistan’ın 7 Ekim 2001’de ABD emperyalizminin başını çektiği emperyalistler tarafından işgal edilmesinin ardından Ziya yoldaşın liderliğindeki “Afganistan Komünist Partisi” bir bildiri yayınlayarak işgali kınadı ve işgalcilere ve onların kuklalarına karşı Maoistlere birlik çağrısında bulundu. “Afganistan’ın Kurtarılması için Mücadele Örgütüادامۀ مطلب

cmpa.io

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با ابراز تاسف دریافتیم که رفیق سلیم یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی و یکی از رفقای خستگی ناپذیر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر مریضی مزمن و جان‌کاهی که داشت درگذشت. کمیته منطقه‌یی شمارۀ 7 قوس، درگذشت رفیق سلیم را به اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی و تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده محترم شان تسلیت می‌گوید، و خود را در غم و اندوه رفیق با اعضای و هواداران حزب، خانواده محترم شان و همراهان وی شریک می داند. بطور قطع درگذشت رفیق سلیم برای تمامی اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از آن جهت درد آور است که به زودی نمی‌تواند جای رفیق سلیم را پر نماید. با آن هم ما به این باور هستیم که ایمان و وفاداری رفیق سلیم روی اصول مائوئیستی و آموزش وی به ما روی این اصول و مبارزه وی با دشمنان سوگند خورده مردم اعم از امپریالیزم، انواع و اشکال رویزیونیزم و اپورتونیزم، انحلال طلبی و اکونومیزم رفقای ما را مصمم تر از گذشته خواهد ساخت تا راه رفیق سلیم را بطور شایسته‌ای به پیش بریم.   گر چه رفیق سلیم درگذشت، اما باور ما این است که او از لحاظ معنوی تا ابد زنده خواهد ماند. زیرا او تا روزی که به مریضی مزمن و جانکاه مبتلا گردید، هرگز از اصول مارکادامۀ مطلب

راه سرخ رفیق مبارز و انقلابی، رفیق سلیم را گرامی می‌داریم!

رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به عمر 77 سالگی به تاریخ اول عقرب 1401 خورشیدی بر اثر مریضی مزمن و طویل مدتی که داشت، درگذشت. رفیق سلیم، نه تنها یک استاد تمام عیار انقلابی و متعهد به مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم بود، بلکه یک کمونیست انقلابی و یک انترناسیونالیست واقعی نیز بود. او در برابر خلق های جهان احساس مسئولیت می کرد و در سخت ترین حالات صحی و ضعف فزیکی که بر او دست می‌داد باز هم زانو نمی زد، مطالعات و تحقیقاتش را در ابعاد مختلف، ادامه می‌داد و جنبه‌های مختلف فکری را در بیاناتش انعکاس می‌داد. او همواره امپریالیست‌های اشغالگر و دست یاران رنگارنگ شان را، افشاء می‌نمود و به تک تک رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان توصیه می کرد که همواره مطالعات فلسفی – سیاسی و سوسیالیزم علمی را ادامه داده و سطوح ایدئولوژیک – سیاسی خویش را ارتقاء دهند. وی همواره در تجدید تربیت رفقای تحت مسئولیت خودش احساس مسئولیت می کرد و همیشه با آمادگی کامل به کمیته ها و هسته های حزبی حضور می‌یافت و به آموزش رفقا می پرداخت. رفیق سلیم، رهبر پرتلاشی بود که اوضاع فلاکت بار کشور که توسط امپریالیست‌های خون آشام به بار آمده بود، را به خوبی تحلیل وضعیت می کرد و بر اساس همین تحلیل‌های وی بود ادامۀ مطلب

پیام تسلیت هوادران حزب در اروپا

بمناسبت درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD کمیته هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا با دریافت پیام وفات زنده یاد، رفیق سلیم، از یک رهگذر تاثر درد آور از دست دادن رفیق رزمنده ، باورمند و معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم، این یگانه راه نجات پرولتاریا و خلق های ستمدیده جهان، داشت، و از رهگذر دیگر، به این باور هستیم که گذشته‌ای رزمنده استوار و آشتی ناپذیر رفیق سلیم با دشمنان سوگند خورده مردم (امپریالیزم متجاوز و غارتگر) و مزدوران فئودال کمپرادور آن، باید مشعل راه جوانان معتقد و مبارز ما باشد. درین زمینه سه نقل قول زرین مائوتسه دون را نه تنها به یاد داشته باشیم بلکه باید بتوانیم به صورت جدی عملی کنیم: اول) ترکیب سه در یک : کهن سالان کاهلان جوانان دوم) حق داشتن ، سود جستن و اندازه نگه داشتن سوم) حرکت خلاف جریان   چنین است که می‌توانیم و قادر خواهیم بود، جوانان را بسیج نموده ، کادرهای جوان و ورزیده را تربیت و جایگزین نماییم. درین صورت است که قادر خواهیم بود، درفش به اهتزاز درآمده توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را که زنده یاد رفیق سلیم یک تن از بنیانگذاران پر افتخار حزب کمونیست (ادامۀ مطلب

پیام تسلیت هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از ایتالیا

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD مرد نمیرد به مرگ، مرگ‌از او نام جست نام چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست بدینوسیله درگذشت مبارز راستین و عیار روزگار رفیق سلیم را برای فامیل معظم شان، دوستان و مبارزین راه عدالت و حقیقت تسلیت عرض میکنیم و خود را در غم از دست دادن این رفیق سرسخت و مبارز که با وجود مریضی مزمن علیه امپریالیزم و ارتجاع از هیچگونه سعی و تلاشی دست بردار نبوده است، با خانواده ، دوستان و همراهان وی شریک می دانیم . بیایید غم از دست دادن رفیق سلیم را به نیروی صبر و استقامت مبدل نموده و آرمان والای این رفیق متعهد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را ادامه دهیم. راه تان مستدام، پیروزی نصیب تان و دشمنان تان سرافکنده باد ! زنده باد آزادی زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان واحد هواداران ، شهر میلان – ایتالیا پنجشنبه: ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت « گروه مائوئیستی راه سرخ ایران » به‌مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD ما درگذشت رفیق سلیم را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خلق زحمتکش این کشور تسلیت می‌گوییم و خود را در غم از دست دادن این رفیق مبارز با کارگران و توده های زحمتکش و مائوئیست‌های افغانستان شریک می‌دانیم. ما مطمئن ایم که راه مبارزه ای که رفیق سلیم در پیش گرفته بود به وسیله ی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و دیگر مائوئیست‌های افغانستانی ادامه خواهد یافت. یادش گرامی و راه اش پر رهرو باد گروه مائوئیستی راه سرخ  ایران دوم نوامبر ۲۰۲۲ یازده آبان  ۱۴۰۱
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD درود به رفقای کمیته مرکزی،  سایر اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان. با ابراز تآسف درگذشت یکی از کادرهای خستگی ناپذیر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان “رفیق سلیم” را به شما و مردم ستمدیده افغانستان و اعضای خانواده آن رفیق، تسلیت می گوییم. بی شک که سپری نمودن عمر، در راه انقلاب و مبارزه برای نجات از چماق ممتد ستم و زور و استبداد و مبارزه در راه رهایی میلیاردها انسان تحت ستم روی زمین و به ویژه مردم ستمدیده افغانستان، مایه‌ی بس عالی و گران سنگ است؛ که رفیق سلیم از چنین شخصیت والائی برخوردار بود. این زندگی پربار الهام بخش کم­نظیر برای بشریت بعد از “رفیق سلیم” خواهد بود که از او به جا مانده و راه روشن در گِرداب سیاه ظلمت برای خستگان تاریخ انسان، در این سرزمین و سایر جهان محسوب خواهد شد. رفیق سلیم، مبارز کم بدیل، استوار و پایدار در خط زرین و روشن رهائی­بخش انقلاب و انباشته با تیوری انقلاب و پراتیک در همه دوران، زندگی پرثمر را به سر رساند. بدون خستگی خطر کرد. در میان توده­های ستمدیده نفس کشید و در میان آن­ها آرمید.  فهم خود را برای آگاهی و برانگیختن توده­های ستم­کش این سرزمین، در بدترین مراحل تاریخ این اجتماع به گونه علمی و انقلابی تکثیر کرد و بسیادامۀ مطلب

پیام تسلیت واحد شماره دوم – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD با تاسف و تاثر از درگذشت رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اطلاع یافتیم. درگذشت رفیق سلیم ضایعه بس بزرگی برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش انقلابی افغانستان به شمار میرود. واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مقام رهبری و اعضای کمیته مرکزی و تمام منسوبین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان عرض می دارد. رفیق سلیم یکی از اعضای برجسته و با سابقه طولانی شعله جاوید و بعدها عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود و خدمات شایانی برای تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انجام داده است. نام او در تاریخ واقعی مردم ما به خط رزین ثبت خواهد شد. واحد شماره دوم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – مقیم ایران، با تمام منسوبین حزب، ادامه دهنده راه انقلابی و اصولی ( م – ل – م )  او بوده و خواهد بود و به یاد و خاطره رفیق سلیم، تعهد راسخ خویش را با تجدید پیمان به ادامه دادن خط اصولی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی که توسط بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان شالوده گذاری شد، تاکید میدارد. مرگ بر امپریالیزم امریکا مرگ بر امارت اسلاادامۀ مطلب

شعله جاوید، حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

پیام تسلیت واحد شماره اول – کمیته هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD ما جمعی از هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مقیم ایران، خبر دلخراش درگذشت استاد مرحوم رفیق سلیم را دریافت نمودیم و بدین خاطر مراتب عمیق تاثر و تالم خویش را به دفتر سیاسی حزب، اعضای محترم کمیته مرکزی حزب، اعضای و داوطلبان عضویت و همچنان به خانواده محترم شان و به تمام دوستان و آشنایان شان تسلیت عرض می‌نماییم. چنین انسان هایی هیچ‌گاه یاد و خاطرات شان از یاد رفتنی نیست. زیرا رفتارها، گفتارها و کردارهای این مرحوم در خاطرات انسان های زحمتکش کشور همیشه به یاد ماندنی خواهد بود. امیدواریم بتوانیم با پشتکار بیشتری جای خالی عزیز از دست رفته خود را پر کنیم. این قانون طبیعت است که روزی انسان به دنیا می آید و اجبارا روز دیگر، دنیا را ترک می کند. چه خوب است با عمل‌کرد خوب، این دنیا را ترک نماید، نه مثل وطن فروشان بی مایه که با جان و مال مردم سفره هایشان را رنگین نگه داشتند و با رفتن شان لکه ای ننگ از تاریخ بشریت پاک شدند که 99 درصد مردمان زحمتکش کشورمان از مرگ اوباشان و وطن فروشان شاد گردیده و شاد شده اند. جای بس مسرت است که آنچه از زنده یاد رفیق سلیم به جای مانده است، تعهد راسخ ، عزم استوار و متانت وی در امر اصولی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بخاطر رهایی بادامۀ مطلب