حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

برگزاري موفقيت‌آميز دومین پولينوم دور سوم كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD دومين پولينوم دور سوم  كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. تنها يكي از اعضاي اصلي كميته مركزي بخاطر مریضی که داشت نتوانست در پولينوم شركت نمايند. رفیق … پیرامون فیصله دفتر سیاسی و اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی و ارتقاء دو رفیق به عضویت اصلی و علی البدل کمیته مرکزی صحبت  نمود و به رفقا موقعیت حزبی شان را تبریک گفت. در جریان صحبتش رفقا را متوجه مسئولیت‌های بعدی شان نمود و اظهار امیدواری کرد تا رفقا بتوانند بار سنگین مسئولیت‌های که پذیرفته اند با علاقه مندی هر چه بیش‌تر انجام دهند. سپس، رفیق … از رفقا خواست تا به یاد و خاطره رفیق ضیاء، رفیق عزیز، رفیق مومند، رفیق حفیظ، رفیق کریم الله، رفیق وثوق و رفقای جانباخته‌ای پشه‌یی به پا خیزند و دو دقیقه سکوت نموده، و سپس سرود انترناسیونال را همراهی نمایند.  بعد از پخش سرود انترناسیونال که با کف زدن های ممتد بدرقه گردید، ارائه گزارش در مورد چگونگي اجراآت فيصله هاي پولينوم اول دور سوم كميته مركزي و فیصله‌های دفتر سیاسی و هم چنین دست‌آوردها و كمبودات اين اجراآت و دلايل دستيابادامۀ مطلب

نه تنها با ذهنی گرائی و سکتاریزم بلکه با فرکسیونیزم و انحلل طلبی نیز باید مبارزه نمود

نه تنها با ذهنی‌گرائی و سکتاریزم، بلکه با فرکسیونیزم و انحلال طلبی نیز باید مبارزه نمود

دریافت WORD دریافت PDF قسـمت اول سایت فاقد اعتبار شعله جاوید ( www.sholajawid.org )  بعد از دو سالی که از درگذشت رفیق ضیاء می گذرد، شماره به اصطلاح (۲۷) شعله جاوید را منتشر نموده است. در حالی که شماره بیست و هفتم شعله جاوید دور چهارم بعنوان شماره ویژه به ماه سنبله ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر گردیده بود و تا شماره بیست و نهم ادامه یافت. بعد از سومین کنگره سراسری حزب، دور پنجم شعله جاوید تا شماره نهم انتشار یافته است. انتشار شماره (۲۷) دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء توطئه دیگری علیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است. می‌خواهیم طی چند قسمت انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی، فلسفی و رویزیونیزم عریان مقاله نویسان شماره (۲۷) به اصطلاح شعله جاوید را مشخص نمائیم و نشان دهیم که قلم بدستان چقدر از اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی فاصله گرفته و در مسیر رفرمیزم گام بر می دارند.هیات تحریر شعله جاویدسرطان ۱۴۰۱ خورشیدی ( جولای ۲۰۲۲ میلادی  ‎) www.cmpa.io نه تنها با ذهنی‌گرائی و سکتاریزم، بل‌که با فرکسیونیزم و انحلال طلبی نیز باید مبارزه نمود قسمت اول مارکسیزم از بدو پیدایش تا کنون یعنی سومین مرحله تکاملی خود همواره با انواع و اقسام تیوری‌های انحرافی که جادامۀ مطلب

اطلاعیه سایت فاقد اعتبار شعله جاوید

اطلاعیه

دریافت مستقیم فایل WORD دریافت مستقیم فایل PDF English به اطلاع عموم خوانندگان ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رسانیده می‌شود که: اخیرا ویب‌سایت فاقد اعتبار شعله جاوید دست به انتشار شماره (۲۷) شعله جاوید زده است که دارای انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی، فلسفی و رویزیونیستی می‌باشد و این شماره هیچ ربطی به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ندارد.  طوری‌که در اطلاعیه‌های قبلی یادآور شده بودیم، ویب‌سایت شعله جاوید (www.sholajawid.org  ) فاقد اعتبار می‌باشد و هر نوشته‌ای که از آدرس این ویب‌سایت نشر شود، نمایندگی از حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نمی کند. و تنها ویب‌سایت رسمی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان (www.cmpa.io) و ایمیل آدرس مربوطه آن (sholajawid2@hotmail.com) می‌باشد. قابل یادآوری است،‌که شماره بیست و هفتم شعله جاوید دور چهارم بعنوان شماره ویژه به مناسبت در گذشت رفیق ضیاء به ماه سنبله ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر گردیده بود و تا شماره بیست و نهم ادامه یافت. بعد از سومین کنگره سراسری حزب، دور پنجم شعله جاوید تا شماره نهم انتشار یافته است. انتشار شماره (۲۷) به اصطلاح شعله جاوید در ویب سایت فاقد اعتبار شعله جاوید -دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء- توطئه ادامۀ مطلب