مصاحبه روزنامۀ کردستان شمالی-ترکیه (سازمان رسانه‌ای/مطبوعاتی سوسیالیستی)

دانلود مستقیم فایل PDF دانلود مستقیم فایل Word مصاحبه روزنامۀ کردستان شمالی – ترکیه (سازمان رسانه‌ای/مطبوعاتی سوسیالیستی) با سخن‌گوی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان روزنامۀ کردستان شمالی ـ ترکیه: با به دست گرفتن دوبارۀ قدرت توسط طالبان -که از آن به عنوان دوران جدیدی در افغانستان یاد می‌کنیم- افغانستان بار دیگر در اجندای کاری جهان قرار گرفته است. وضعیت سیاسی موجود باعث شده که همه اجندای کاری خود را -از ارتجاع جهان امپریالیستی/سرمایه داری گرفته تا کشورهای منطقه، حتی نیروهای انقلابی، دمکراتیک و کمونیستی- به آن اختصاص دهند و هرکس درین زمینه در راستای منافع و نگرش‌های طبقاتی خود موضع می‌گیرد. ما به عنوان یک سازمان مطبوعاتی سوسیالیستی، می‌خواستیم در مورد این شرایط و تحولات مهم تاریخی در افغانستان با شما مصاحبه داشته باشیم. خوشحال میشویم به سوالاتی که ارسال کردیم پاسخ بدهید. برای شما آرزوی موفقیت در مبارزات داریم. پرسش‌ها و پاسخ‌های مصاحبه: سوال اول: نخست از همه، آیا می‌توانید اطلاعات مختصری در مورد محتوای تاریخی و ایدئولوژیک حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارائه بدهید؟ جواب اول: زمانی‌که افغانستان مورد تهاجم و تجاوز اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر ادامۀ مطلب