کمیته وحدت جنبش کمونیستی م‌ ل ‌م

کمیته وحدت جنبش کمونیستی م ل م افغانستان، نیز یکی از جناح های درگیر فعالیت های ایدئولوژِیک – سیاسی م . ل . م به شمار میرود و اسناد تاریخی به جا مانده ازین کمیته بعنوان اسناد تاریخی به دست نشر سپرده میشود.

شرح اسناد
توافقنامه نمایندگان حزب کمونیست افغانستان و کمیته وحدت جنبش کمونیستی م ل م افغانستان
به کمیتۀ وحدت جنبش کمونیستی (م ل م ) افغانستان !
«لویه جرگه اضطراری» یا نمایش مضحکه‌آمیز امپریالیست‌های متجاوز و مرتجعین دست‌نشانده‌شان
فشرده گزارش، ضرورت مبرم ایجاد حزب کمونیست واقعی (م – ل – م) افغانستان
به سازمان پیکار برای نجات افغانستان (اصولیت انقلابی پرولتری)
اعلامیه ساما (جناح انقلابی)
آگاهی به رفقای گرامی
آگاهی به رفقای گرامی
اوضاع کشور در متن اوضاع جهانی و وظائف ما
آگاهی به رفقای گرامی
آگاهی به رفقای گرامی